Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


SADRŽAJ (BILTENI, ODLUKE, PRESUDE)

 • Broj 4, 2010 god.


 • Broj 3, 2010 god.

  • KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA

   (Presuda Višeg suda u Kraljevu 3K. 60/10 od 3.3.2010. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-4330/10 od 6.9.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • PRIMANJE MITA

   (Presuda Okružnog suda u Kraljevu K. 92/08 od 15.12.2008. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-105/10 od 2.8.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • PRITVOR

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu Kv.327/10 od 15.7.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu Kž. 59/10 od 30.7.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • PRITVOR

   (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 265/10 od 27.8.2010. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.2. 1224/10 od 10.9.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nevenka Balšić, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • PRITVOR

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu K. 420/10 od 15.7.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu Kž. 55/10 od 27.7.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • PRITVOR

   (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 266/10 od 30.8.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • PRITVOR

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu K4. 20/10 od 15.7.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu Kž. 56/10 od 27.7.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • PRITVOR

   (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 257/10 od 24.8.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Novičić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE

   (Presuda Višeg suda u Kraljevu 3K. 30/10 od 29.3.2010. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. I 4001/10 od 17.9.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA

   (Rešenje Višeg suda u Kraljevu K. 18/07 od 17.2.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 65/10 od 20.5.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA

   (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 98/10 od 29.3.2010. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 2-664/10 od 2.6.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Novičić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

   (Presuda Višeg suda u Kraljevu Kv. 37/10 od 18.2.2010. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. I 2810/10 od 13.4.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Ratković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • PASIVNA LEGITIMACIJA U PARNICAMA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji IP. 2216/10 od 26.2.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 704/10 od 18.6.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vesna Spasić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • ZLOUPOTREBA PRAVA I NAČELA SAVESNOSTI I POŠTENJA

   (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu P. 1320/10 od 25.3.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 870/10 od 22.7.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • UGOVOR O PRENOSU PRAVA NA NEPOKRETNU IMOVINU NA TERITORIJI DRŽAVE SUKCESORA

   (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P. 2186/08 od 13.12.2008. i presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž. 1431/09 od 20.5.2009.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • PODELJENA ODGOVORNOST

   (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu P. 1297/10 od 1.2.2010. i presuda Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 725/10 od 29.6.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Kovačević, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • UPOTREBLJAVANJE TUĐE STVARI U SVOJU KORIST

   (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 3P.1071/10 od 12.2.2010. i presuda Višeg suda u Kraljevu 2Gž.775/10 od 29.6.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Kovačević, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • ODGOVORNOST DISTRIBUTERA ELEKTRIČNE ENERGIJE

   (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Raški II6P. 484/10 od 20.4.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 947/10 od 3.9.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • ODBACIVANJE PODNESKA ZBOG NEPOSTUPANJA PO NALOGU SUDA ZA ISPRAVKU

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu P. 3391/10 od 23.6.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 1004/10 od 10.9.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • IZMENA VREDNOSTI SPORA

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji IP. 122/10 od 7.5.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 1007/10 od 6.8.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • NADLEŽNOST SUDA

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu P.1522/10 od 2.2.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž.709/10 od 2.7.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Kovačević, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • MESNA NADLEŽNOST

   (Rešenje Višeg suda u Kraljevu 3P3 53/10 od 2.6.2010. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 2912/10 od 9.9.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • NADLEŽNOST ZA PREUZETE PREDMETE

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu P1. 3202/10 od 12.7.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 1027/10 od 10.9.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • PODNOŠENJE PUNOMOĆJA

   (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Raški II6P. 3025/10 od 2.6.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 944/10 od 3.9.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • MESNA NADLEŽNOST U IZVRŠNOM POSTUPKU

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Raški III. 4734/10 od 17.3.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 984/10 od 28.7.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vesna Spasić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • RADNJA KOJU MOŽE IZVRŠITI I DRUGO LICE

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu II I .568/10/06 od 7.6.2010. i Rešenje Višeg suda u Kraljevu 2 Gž .985/10 od 2.9.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • PRIVREMENA MERA ZA OBEZBEĐENJE NOVČANOG POTRAŽIVANJA

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu R1. 523/10 od 2.8.2010. i Rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 1090/10 od 15.9.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • SKRAĆENI IZVRŠNI POSTUPAK

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu Ipv. 21/10 od 13.4.2010. i Rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 842/10 od 16.7.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • IZVRŠENJE NA NOVAČNIM POTRAŽIVANJIMA

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Raški I. 445/09 od 16.3.2009. i Rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 968/10 od 2.9.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • PRIVREMENA MERA KAO VREMENSKI OGRANIČENO SREDSTVO OBEZBEĐENJA

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji II. 4843/10 od 6.4.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 927/10 od 6.8.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vesna Spasić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • DRŽAVINA NASLEDNIKA

   (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevo, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor teksta: Marija Micković, diplomirani pravnik, saradnik u nastavi na pravnom fakultetu u Kragujevcu)


  • PRESUDA ZBOG PROPUŠTANJA

   (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevo, broj 3/2010, Intermex, Beograd, Autor teksta: Smiljana Ristić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu) • Broj 2, 2010 god.

  • NAKNADA ZA NACIONALIZOVANU NEPOKRETNOST

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu R1.67/10 od 1.2.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 3Gž. 439/10 od 29.4.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Kovačević, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE TUĐEG VOZILA

   (Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Km. 62/09 od 15.12.2009. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kžm. 1-9/10 od 27.4.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Viшeg suda u Kraljevu


  • NUŽNA ODBRANA

   (Presuda Okružnog suda u Kraljevu K. 79/09 od 16.12.2009. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-2092/10 od 30.3.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • NUŽNA ODBRANA

   (Presuda Okružnog suda u Kraljevu K. 99/08 od 26.12.2008. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-71/10 od 29.3.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • UMIŠLJAJ

   (Presuda Okružnog suda u Kraljevu K. 41/08 od 5.3.2009. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-80/10 od 5.3.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • NESVESNI NEHAT I IZREKA PRESUDE

   (Presuda Okružnog suda u Kraljevu K. 41/08 od 5.3.2009. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-80/10 od 5.3.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • VASPITNA MERA POJAČAN NADZOR OD STRANE ORGANA STARATELjSTVA

   (Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Km. 66/09 od 18.12.2009. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kžm. 1-17/10 od 27.4.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Viшeg suda u Kraljevu


  • NEPOSREDNA OPTUŽNICA (član 244. stav 6. ZKP)

   (Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Kv. 260/09 od 23.12.2009. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 2 148/9 od 11.2.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Novičić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • PRITVOR

   (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 164/10 od 7.5.2010. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 2724/10 od 21.5.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nevenka Balšić, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • PRITVOR

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu K2 21/10 od 20.4.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu Kž. 30/10 od 14.5.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Novičić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • PRITVOR

   (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 163/10 od 7.5.2010. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.-2-718/10 od 21.5.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nevenka Balšić, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • PRITVOR

   (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 169/10 od 11.5.2010. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 2-733/10 od 24.4.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Nevenka Balšić, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • PRITVOR

   (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 149/10 od 16.4.2010. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 2 632/10 od 27.4.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Novičić, sudijski pomoćnik Viшeg suda u Kraljevu


  • MESNA NADLEŽNOST

   (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 172/10 od 12.5.2010. godine) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Novičić, sudijski pomoćnik Viшeg suda u Kraljevu


  • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

   (Presuda Višeg suda u Kraljevu Kv. 10/10 od 8.3.2010. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1. 2893/10 od 20.4.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Novičić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • PRAVO SVOJINE NA NOVOJ STVARI

   (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu P. 1092/10 od 28.1.2010. i presuda Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 494/10 od 14.5.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vesna Spasić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • SMETANJE DRŽAVINE

   (Rešenje Opštinskog suda u Kraljevu P. 1903/07 od 19.9. 2008. i rešenje Okružnog suda u Kraljevu Gž. 3183./08 od 19.2.2009) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA

   (Presuda Opštinskog suda u Raški P.596/08 od 22.10.2009. i presuda Višeg suda u Kraljevu 2Gž.184/10 od 10.3.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Kovačević, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • ISPUNJENJE OBAVEZE SOLIDARNOM POVERIOCU

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu I. 4510/10 od 15.2.2010. i Rešenje Višeg suda u kraljevu 2 Gž. 642/10 od 19.5.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • PRIZNANJE DUGA I ZASTARELOST

   (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P. 459/08 od 9.10.20009. i presuda Višeg suda u kraljevu 2Gž. 226/10 od 31.3.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • PREKID ZASTAREVANJA POTRAŽIVANJA IZ UGOVORA O OSIGURANJU

   (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P. 545/09 od 19.10.2009. i presuda Višeg suda u Kraljevu 3Gž. 520/10 od 27.5.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Veroslava Kostić, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • NAKNADA ŠTETE

   (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P. 51/08 od 9.10.2009. i presuda Višeg suda u Kraljevu 2 Gž. 588/10 od 26.5.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • NAKNADA ŠTETE I IMOVINSKO PRAVNI ZAHTEV

   (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P. 863/07 od 14.5.2009. i presuda Višeg suda u Kraljevu 3Gž. 266/10 od 17.3.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vesna Spasić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • OBLIGACIONO PRAVO – Železnice Srbije, kao imalac opasne stvari – Odgovornost i oslobađanje od odgovornosti (član 5. stav 1. tačka 3. i član 16. Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju i član 177. stav 2. u vezi sa članom 174. ZOO)

   (Presuda Opštinskog suda u Raški P. 390/06 od 24.12.2007, presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž. 2936/08 od 19.12.2008. i presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev. 528/10 od 22.04.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • NAKNADA ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE

   (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P.1479/08 od 30.9.2009. i presuda Višeg suda u Kraljevu 2Gž.415/10 od 28.4.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Kovačević, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • ODBAČAJ TUŽBE

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu P1.1514/10 od 10.2.2010. i rešenje Višeg uda u Kraljevu 3Gž.353/10 od 13.4.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Kovačević, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • NASTAVLJANJE PREKINUTOG POSTUPKA ZBOG SMRTI STRANKE

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji I P.3202/10 od 6.4.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 710/10 od 18.6.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • PONAVLJANJE POSTUPKA ZBOG NOVIH DOKAZA

   (Rešenje Opštinskog suda u Kraljevu P. 415/00 od 18.4.2008. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2 Gž. 342/10 od 22.3.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • ISPITIVANJE USLOVA ZA OSNOVANOST PRIGOVORA PRAVNOSNAŽNO PRESUĐENE STVARI

   (Rešenje Opštinskog suda u Kraljevu P1. 2341/10 od 22.3.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 611/10 od 29. 4.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • NEDOZVOLJENOST ŽALBE PROTIV REŠENJA KOJIM SE USVAJA PREDLOG ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE

   (Rešenje Opštinskog suda u Kraljevu P.1215/09 od 26.11.2009. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž.192/10 od 10.3.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Kovačević, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • PLATNI NALOG I ODLUKA O TUŽBENOM ZAHTEVU

   (Rešenje Opštinskog suda u Raški P. 1222/03 od 12.3.2007. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 631/10 od 18.6.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • RESTRUKTURIRANJE IZVRŠNOG DUŽNIKA

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu I. 1160/10 od 21.1. 2010. i Rešenje Višeg suda u Kraljevu 3Gž. 356 /10 od 13.4.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Veroslava Kostić, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • POTVRDA O IZVRŠNOSTI

   (Rešenje Opštinskog suda u Kraljevu I. 969/09 od 19.11.2009. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 249/10 od 24.03.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • IZVRŠNA ISPRAVA

   (Rešenje Opštinskog suda u Kraljevu I. 894/09 od 04.06.2009. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 3Gž. 556/10 od 18.05.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence Ana Kovačević, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • PRIVREMENA MERA

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Raški II 7P. 2363/10 od 03.03.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 655/10 od 19.05.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • STVARNA NENADLEŽNOST OSNOVNOG SUDA U POSTUPKU IZVRŠENJA

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu Iv. 6128/10 od 22.1.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 3Gž. 310/10 od 6.4.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vesna Spasić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • NAPLATA TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA U POSTUPKU PRINUDNOG IZVRŠENJA

   (Rešenje Osnovnog suda u Čačku 2I. 11090/10 od 19.02.2010 i rešenje Višeg suda u Kraljevu 3Gž. 636/10 od 17.06.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Veroslava Kostić, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • FAZE POSTUPKA PROTIVIZVRŠENJA I OBUSTAVA PROTIVIZVRŠENJA

   (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu I. 3677/10 od 29.1.2010. i Rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 614/10 od 21.5.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vesna Spasić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


  • ODBAČAJ PREDLOGA IZVRŠNOG POVERIOCA

   (Rešenje Opštinskog suda u Raški I. 639/08 od 4.6.2009. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2 Gž. 58/10 od 28.1.2010) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


  • UBISTVO IZ KORISTOLJUBLJA I UBISTVO PRI IZVRŠENJU RAZBOJNIŠTVA (drugi deo)

   (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevo, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor teksta: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu)


  • MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNO LEČENJE NARKOMANA IZ ČLANA 83 KZ

   (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevo, broj 2/2010, Intermex, Beograd, Autor teksta: Dragan Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku)Dnevna ažurnost

ODLUKA USTAVNOG SUDA – Odluka broj Už-11573/2017 - U postupku po ustavnoj žalbi M. P. – Usvajanje ustavne žalbe i poništenje drugog dela stave II Izreke Presude VKS Kzz 1390/2017 (u delu u kome je odbačen ZZZ kao neblagovremen)

(Odluka Ustavnog suda, Už 11573/17 od 11.02.2020. godine) – Odluka doneta u veću kojim je predsedavala Predsednik Suda Vesna Ilić Prelić, sa sajta Ustavnog suda Srbije


ODLUKA USTAVNOG SUDA – Odluka broj Už-1320/2018 - U postupku po ustavnoj žalbi S. P. – Usvajanje ustavne žalbe i poništenje Rešenja VKS Kzz 887/2017

(Odluka Ustavnog suda, Už 1320/2018 od 29.04.2021. godine) – Odluka doneta u veću kojim je predsedavala Predsednik Suda Snežana Marković, sa sajta Ustavnog suda Srbije


ODLUKA USTAVNOG SUDA – Odluka broj Už-14469/2018 - U postupku po ustavnoj žalbi D. E. – Usvajanje ustavne žalbe i poništenje Rešenja VKS Kzz 1258/2018

(Odluka Ustavnog suda, Už 14469/2018) – Odluka doneta u veću kojim je predsedavala Predsednik Suda Snežana Marković, sa sajta Ustavnog suda Srbije


ODLUKA USTAVNOG SUDA – Odluka broj Už-9120/2018 - U postupku po ustavnoj žalbi M. Ž. – Usvajanje ustavne žalbe i poništenje Rešenja VKS Kzz 914/2018

(Odluka Ustavnog suda, Už 9120/2018 od 12.02.2020. godine) – Odluka doneta u veću kojim je predsedavala Predsednik Suda Vesna Ilić Prelić, sa sajta Ustavnog suda Srbije


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – REHABILITACIJA – Pravo naslednika na neostvarenu naknadu materijalne štete rehabilitovanog lica posle njegove smrti

(Pravno shvatanje usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 28.02.2022. godine), sa sajta VKS


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – UPRAVNO PRAVO – Nadležnosti suda za odlučivanje u sporovima o izboru nastavnog osoblja na visokoškolskim ustanovama

(Pravno shvatanje usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 16.03.2021. godine), sa sajta VKS


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – UPRAVNO PRAVO – Nadležnosti suda za odlučivanje u sporovima o izboru nastavnog osoblja na visokoškolskim ustanovama

(Pravno shvatanje usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 02.06.2021. godine), sa sajta VKS


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (KRIVIČNO ODELJENJE VKS) – ZAKLJUČAK – Troškovi postupka na ime angažovanja branioca po službenoj dužnosti – Isplata – Način i rokovi

(Su I-7 11/2020 - Zaključak utvrđen na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, održanoj 28.02.2020. godine), sa sajta VKS


Prikaži sve >>