Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Dnevno ažurne odluke

Bankarska garancija pismena forma

(Viši privredni sud, Beograd Pž.835/87 od 27.05.1987.)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne prestupe Višeg privrednog suda u Beogradu 11. jula 2000. godine)


Davanje prava glasa poveriocu kome je dužnik osporio potraživanje

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Dela litografije i autorsko delo

(Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, broj Gž. 216/83. od 17.05.1983.)


Dospelost potraživanja i dejstvo prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Istovetnost uslova prinudnog poravnanja za sve poverioce

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Izvođenje dela bez oznake imena autora i povreda moralnih autorskih prava

(Presuda Federalnog suda iz 1932. god., Švajcarska sudska praksa.)


KRIVIČNI POSTUPAK – Izuzeće sudije (član 37 stav 1. tačka 4. ZKP)

(Iz rešenja Apelacionog suda u Nišu Kž.2 br. 555/19, od 09.10.2019.godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Zaječaru Kv.br. 201/19 od 16.09.2019. godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNI POSTUPAK - Posebne dokazne radnje i slučajni nalaz

(Rešenje Višeg suda u Čačku, K 19/17 od 07.11.2019. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu, Kž. br. 816/19 od 16.12.2019)


KRIVIČNI POSTUPAK – Povraćaj u pređašnje stanje (član 226 stav 1. tačka 1. ZKP) – Rešenje o zameni novčane kazne kaznom zatvora

(Iz rešenja Višeg suda u Zaječaru 2 Kž2. 6/19 od 16.01.2019.godine, kojim je odbijena žalba branioca izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Zaječaru Kv. 298/18, od 18.12.2018.godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNI POSTUPAK – Povraćaj u pređašnje stanje (član 226. ZKP) – Zbog propuštanja roka za izjavu žalbe

(Iz rešenja Višeg suda u Zaječaru 2 Kž2. 6/19 od 16.01.2019.godine, kojim je odbijena žalba branioca izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Zaječaru Kv. 298/18 od 18.12.2018. godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNI POSTUPAK - Razlozi za određivanje pritvora (član 211. stav 1. tačka 1. ZKP)

(Iz rešenja Višeg suda u Zaječaru 2 Kž2. 56/18 od 27.07.2018.godine, kojim je odbijena žalba OJT u Zaječaru izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Zaječaru Kv. 250/18, od 27.06.2018. godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNO PRAVO – Izostanak prava na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha – Krivično delo uvreda iz člana 170. Krivičnog zakonika

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici, P 50/18 od 10.10.2018. i presuda Višeg suda u Čačku, Gž. 180/19 od 04.11.2019)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 1. KZ i primena Naredbe o legalizaciji oružja ("Sl. glasnik RS" 53/17)

(Presuda Osnovnog suda u Kraljevu, K 195/18 od 11.12.2018, presuda Višeg suda u Kraljevu, Kž 20/19 od 21.02.2019. i presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 877/19 od 24.10.2019)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga iz čl. 238. st. 1. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu K 150/18 od 03.12.2018. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 2/19 od 24.01.2019)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo teška krađa (član 204. KZ) – Kulturno dobro (kao predmet dela) i obaveza suda – Primena Zakon o kulturnim dobrima ("Sl. glasnik RS" 71/94)

(Presuda Osnovnog suda u Užicu, K 388/19 od 29.06.2019. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu, Kž. 867/19 od 26.11.2019)


KRIVIČNO PRAVO – Nerazumljiva izreka presude – Oglašavanje krivim za svršeno delo (za krivično delo – Samovlašće, član 330. KZ) dok iz opisa radnje proizilazi da je započeto izvršenje, ali ne i dovršeno

(Iz rešenja Višeg suda u Zaječaru Kž1. br. 142/18 od 30.07.2019. godine, kojim je ukinuta presuda Osnovnog suda u Zaječaru K. 36717, od 13.06.2018. godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Izručenje – Ekstradicija sopstvenih državljana (Bilateralni ugovori)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu br. KŽ-KRE 9/19 od 16.04.2019. godine, kojim je potvrđeno rešenje Višeg suda u Novom Sadu br. KRE 2/19 od 25.03.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Biljana Delić, sudija Višeg suda u Novom Sadu


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja (član 358. KZ)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. KŽ 1 302/18 od 13.12.2018. godine, kojim je ukinuta presuda Osnovnog suda u Bačkoj Palanci, br. K 80/17 od 31.08.2018. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Snežana Orlović, sudijski pomoćnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. ST. 1. KZ)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. br. KŽ 1 251/19 od 27.03.2019. godine, kojim je potvrđena presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. K 77/18 od 06.12.2018. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Snežana Orlović, sudijski pomoćnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Krivično delo neovlašćeno stavljanje u promet doping sredstava u pokušaju (član 39. st. 1. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu u vezi sa čl. 30. KZ)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Kž. I 1124/2018 od 03.12.2017. godine, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Novom Sadu posl. br. K 207/18 od 11.09.2018. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Lenka Jamušakov, samostalni savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Krivično delo pronevera (član 364. KZ)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu br. KZZ 1106/2018 od 18.10.2018. godine, kojom je odbijen zahtev za zaštitu zakonitosti protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Novom Sadu br. K 539/17 od 14.12.2017. godine i Višeg suda u Novom Sadu br. KŽ. 1 63/18 od 13.07.2018. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Biljana Delić, sudija Višeg suda u Novom Sadu


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – Krivično delo teško ubistvo (član 114. tačka 5. KZ)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, posl. br. KZZ 925/18 od 18.10.2018. godine, kojom je odbijen zahtev za zaštitu zakonitosti RJT KTZ 947/18 od 15.08.2018. godine podnet protiv pravnosnažne presude Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ 1 489/18 od 11.06.2018. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Snežana Orlović, sudijski pomoćnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO – PRODUŽENO KRIVIČNO DELO GDE JE BITNO OBELEŽJE NOVČANI IZNOS (član 61. stav 5. KZ)

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu br. KZZ 147/2019 od 19.02.2019. godine, kojim je odbijen zahtev za zaštitu zakonitosti podnet protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Bačkoj Palanci br. K 155/17 od 06.03.2018. godine i Višeg suda u Novom Sadu br. KŽ. 1 117/18 od 24.12.2018. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Biljana Delić, sudija Višeg suda u Novom Sadu


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Blagovremenost zahteva za trajno oduzimanje imovine (član 38. stav 1. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. KŽ. TOI 3/2019 od 30.10.2019. godine, kojim je potvrđeno rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl. br. TOI. 1/18 od 10.09.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Lenka Jamušakov, samostalni savetnik


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Nezakoniti dokazi (član 16. ZKP)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu br. Kž2 1506/19 od 29.10.2019. godine kojim je potvrđeno rešenje Višeg suda u Novom Sadu br. K 191/18 od 02.10.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Maja Deman, sudijski pomoćnik


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO – Primena načela "Ne bis in idem" (član 4. ZKP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Kž. I 49/2019 od 06.03.2019. godine, kojom je preinačena presuda Višeg suda u Novom Sadu posl. br. K 184/15 od 30.10.2018. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Lenka Jamušakov, samostalni savetnik


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO - Upoznavanje sa sadržinom zapisnika o iskazima (član 406. ZKP)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. br. KŽ 1 1150/18 od 21.02.2019. godine, kojim je ukinuta presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. K 157/15 od 26.10.2018. godine u odnosu na okrivljenu B.M.) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Snežana Orlović, sudijski pomoćnik


KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO - Zabrana preinačenja na štetu okrivljenog (Reformatio in peius) - (član 453. ZKP)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu br. KZZ 752/2019 od 10.09.2019. godine, kojom je odbijen zahtev za zaštitu zakonitosti protiv pravnosnažnih rešenja Višeg suda u Novom Sadu br. KV 418/18 od 20.02.2019. godine i Apelacionog suda u Novom Sadu br. KŽ. 2 502/19 od 11.04.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Biljana Delić, sudija Višeg suda u Novom Sadu


Naknadno obračunavanje i naplaćivanje carine

(Presuda Saveznog suda, Us. 1729/98 od 21.5.2000)


NASLEDNO PRAVO – Poništaj zaveštanja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 142/18 od 24.07.2018)


NASLEDNO PRAVO – Utvrđivanje vrednosti zaostavštine na osnovu koje se izračunava nužni deo

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 5261/16 od 03.10.2018)


Nespojivost funkcija direktora zadruge i direktora zadružnog preduzeća

(XXIV Koordinacioni sastanak privrednog sudstva, 24.05.1990. godine)


OBLIGACIONO PRAVO – Blanko menica – Punovažnost

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 4703/17 od 09.10.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


OBLIGACIONO PRAVO – Garantni fond i pravo na regres

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 2347/17 od 13.03.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


OBLIGACIONO PRAVO – Kapara kod raskida predugovora

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 2761/17 od 20.03.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


OBLIGACIONO PRAVO – Kasko osiguranje – Obaveza prijavljivanja da se dogodio osigurani slučaj – Nepoštovanje obaveze i gubitak prava iz osiguranja

(Iz presude Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 2535/17 od 25.01.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, sekretar suda


OBLIGACIONO PRAVO – Košarkaška lopta kao opasna stvar

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 1868//18 od 18.09.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavio: Pavle Vukadinović, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog naročito teškog invaliditeta bliskog lica

(Presuda Osnovnog suda u Užicu, P 384/18 od 25.06.2018. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Gž. 4788/18 od 10.05.2019)


OBLIGACIONO PRAVO – Nepunovažnost menice koja je popunjena suprotno odredbama pravnog posla koji je bio osnov za izdavanje iste kao blanko menice

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 4703//17 od 09.10.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavio: Pavle Vukadinović, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO – Obim vansudskog poravnanja povodom regresnog potraživanja

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. Gž 1007//18 od 30.10.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavio: Pavle Vukadinović, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO – Odgovornost za štetu nastalu usled neredovnog vršenja delatnosti održavanja državnih puteva II reda na teritoriji AP Vojvodine

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. Gž 5485//17 od 11.09.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavio: Pavle Vukadinović, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO – Paulijanska tužba kada je treći, sa kojim je ili u čiju korist preduzeta pravna radnja koja se pobija, otuđio korist pribavljenu raspolaganjem koje se pobija

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 2400//17 od 08.05.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavio: Pavle Vukadinović, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO – Posebna cena parkiranja – Ovlašćenja javnog komunalnog preduzeća

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. Gž 1511//17 od 27.02.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavio: Pavle Vukadinović, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO – Povreda časti i ugleda podnošenjem krivične prijave

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 4577/17 od 25.01.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


OBLIGACIONO PRAVO – Prigovor preuranjenosti tužbenog zahteva

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 3307/18 od 12.02.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


OBLIGACIONO PRAVO – Primena jednogodišnjeg roka zastarelosti kod potraživanja po osnovu komunalnih usluga izvršenih za potrebe domaćinstva

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 4368//17 od 26.06.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavio: Pavle Vukadinović, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO – Regresna odgovornost za štetu

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 4032/16 od 02.10.2018. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


OBLIGACIONO PRAVO – Rok zastarelosti potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 1078/17 od 05.12.2018. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


OBLIGACIONO PRAVO – Troškovi obrade kredita i obaveze banke

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 4329/18 od 11.10.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


OBLIGACIONO PRAVO – Zatezna kamata za slučaj docnje

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 2116/17 od 02.09.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


Oslobođenje od plaćanja carine

(Presuda Saveznog suda, Us. 1171/99 od 18.10.2000)


PARNIČNI POSTUPAK – Imenovanje naslednika

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 4196/16 od 11.10.2018. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK – Nadležnost višeg suda da sudi u građanskopravnim sporovima

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, R. 159/18 od 06.12.2018)


PARNIČNI POSTUPAK – Novčano kažnjavanje stranke u parničnom postupku (član 186. ZPP)

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici, P 16/19 od 10.07.2019, rešenje Višeg suda u Čačku, Gž. 1799/19 od 14.11.2019)


PARNIČNI POSTUPAK – Obaveza veštaka da obavesti stranke o danu određenom za veštačenje

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 3292//17 od 06.02.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavio: Pavle Vukadinović, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Pravni interes za podnošenje tužbe i odbačaj iste - Ugovor o cesiji - Ustupanje potraživanja

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu, P 29/19 od 13.09.2019. i rešenje Višeg suda u Čačku, Gž. br. 1347/19 od 12.11.2019)


PARNIČNI POSTUPAK – Prekid postupka – Razlozi

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 4225/2017 od 18.10.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Slađana Bojičić, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK – Privremeni zastupnik

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž 2953/16 od 11.10.2018. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd, Sentencu sastavila Vesna Mićin, sekretar suda


PARNIČNI POSTUPAK – Spor o nepokretnosti

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 1423/19 od 10.05.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK – Svojinska tužba za povraćaj stvari i vrednost predmeta spora

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 1503/17 od 05.03.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK – Troškovi privremenog zastupnika

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 4414/17 od 30.01.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


PORODIČNO PRAVO – Aktivna legitimacija roditelja u pogledu zahteva za izdržavanje deteta

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž2. 118/19 od 06.03.2019)


PORODIČNO PRAVO – Izdržavanje supružnika

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž2. 523/18 od 14.09.2018)


PORODIČNO PRAVO – Izmena odluke o visini doprinosa za izdržavanje deteta

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž2. 361/18 od 06.09.2018)


PORODIČNO PRAVO – Mere zaštite od nasilja u porodici

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž2. 485/18 od 13.07.2018)


PORODIČNO PRAVO – Spor o utvrđivanju očinstva

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž2. 294/18 od 27.04.2018)


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA – Delimična izvršnost sudske odluke

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gži 148/19 od 02.04.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavio: Marko Petrović, viši sudijski saradnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA – Dostavljanje rešenja o izvršenju

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj GžI 136/19 od 22.05.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA – Ispitivanje zastarelosti u izvršnom postupku

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj GžI 588/18 od 09.10.2018. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavio: Marko Petrović, viši sudijski saradnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA – Izuzimanje od izvršenja

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gži 506/18 od 04.10.2018. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, sekretar suda


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA – Obustava izvršnog postupka

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gži 361/2019 od 19.07.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavio: Marko Petrović, viši sudijski saradnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA – Obustava izvršnog postupka zbog neplaćanja predujma troškova

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gži 228/19 od 17.05.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA – Prekid izvršnog postupka

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gži 230/19 od 14.05.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA – Promena vlasnika i hipoteka

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gži 478/2018 od 20.11.2018. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavio: Marko Petrović, viši sudijski saradnik


Prekluzivni rok za predujmljivanje troškova prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Fiksna novčana kazna za saobraćajni prekršaj

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 10 Prž. broj 15370/19 od 16.07.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Izricanje zaštitne mere vozaču koji je upravljao vozilom

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 110 Prž. broj 5648/19 od 21.03.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Nepoznati vozač ne može da bude kažnjen za saobraćajni prekršaj

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 8 Prž. broj 14795/18 od 16.07.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Okolnosti koje opravdavaju izricanje opomene – Saobraćajna nezgoda

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 7-Prž. broj 9468/18 od 02.11.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – CARINSKI PREKRŠAJI – Nenadležnost suda za carinski prekršaj

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Nišu, II-202-Prž. broj 1980/18 od 02.02.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – MATERIJALNO PRAVO – Privatno obezbeđenje – Tačan datum otkazivanja posla privatnom obezbeđenju

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 10 Prž. broj 21102/19, od 09.10.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – POREZI – Odgovornost za neodazivanje na poziv poreske uprave za dostavljanje tražene dokumentacije

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 7 Prž. br. 16923/19 od 28.10.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Izjava okrivljenog data pred organom MUP-a nije dokaz

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 110 Prž. broj 22877/18 od 15.11. 2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Dvostruko ulaganje žalbe

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu 10 Prž. broj 25048/19 od 28.11.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – JAVNI RED I MIR – Javno mesto prema Zakonu o javnom redu i miru

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 22-PRŽ. br. 12667/18, od 16.07.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Naknadno opravdanje sprečenosti pristupa sudu

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 110 Prž. broj 16204/18 od 31.07.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – NASILJE U PORODICI – Obaveza suda da ispita uračunljivost okrivljene

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 110 - Prž. broj H-106/18 od 11.07.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Nedopuštenost podnošenja zahteva za ponavanje prekršajnog postupka

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 8 Prž. broj 2564/18 od 06.02.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Nedozvoljenost žalbe na sporazum o priznanju prekršaja

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 10 Prž. broj 9207/19 od 25.04.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Neodazivanje uredno pozvanog okrivljenog pravnog lica

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 7 Prž. br. 20176/18 od 10.01.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Neodlučivanje presudom o zaštitnoj meri

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 7-Prž. broj 19949/19, od 22.10.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Neodlučivanje u celosti o zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 110 Prž. br. 1325/19 od 24.01.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Nepozivanje okrivljenog

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 7 Prž. broj 17343/19 od 09.08.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Neprecizno i nepotpuno rešenje o troškovima prekršajnog postupka

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu 8 Prž. broj 12436/18 od 03.07. 2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Neprihvatanje uvećanja za PDV troškovnika branioca

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 7. Prž. br. 10662/19 od 06.08.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Neutvrđivanje oblika odgovornosti za izvršeni prekršaj

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 7 Prž. broj 17343/19 od 09.08.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Odbacivanje žalbe od strane drugostepenog suda

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, 10 PRŽ. br. 21650/19 od 17.10.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Odluka o kazni u suprotnosti sa izrekom presude

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 10 Prž. broj 15335/19 od 16.07.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Potpisani prekršajni nalog

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 8 Prž. broj 14637/18 od 16.07.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Povreda prava na odbranu neobaveštavanjem okrivljenog o ispitivanju svedoka

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 110 Prž. broj 21651/17 od 02.11.2017)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Preuranjeno plaćanje novčane kazne

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 10-Prž. br. 12085/19 od 10.06.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Privatno obezbeđenje – Ispitivanje policije bez obaveštavanja okrivljenog

(Rešenje Prekršajnog Apelacionog suda u Beograd, 10 Prž. broj 19290/19, od 13.09.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Priznanje prekršaja kao krunski dokaz

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 110 Prž. broj 11300/18 od 04.06.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Produženje roka za plaćanje novčane kazne

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 10 Prž. broj 11196/19 od 07.06.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Rešenje o obustavi postupka je presuđena stvar

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 7 Prž. br. 16053/19 od 06.08.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Sastavni elementi odgovornosti okrivljenog

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 110 Prž. broj 21651/17 od 02.11.2017)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Uslovi za izricanje opomene

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 110 - Prž. broj 27336/18 od 17.12.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Zakasnelo dostavljanje sporazuma o priznanju prekršaja sudu

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 7 Prž. broj 3460/18 od 09.01.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PREKRŠAJNI POSTUPAK – Zasnivanje presude na prijavi za prekršaj

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 10 Prž. broj 21102/19, od 09.10.2019)


PRESUDE I REŠENЈA VKS – KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Krivično delo obljuba zloupotrebom službenog položaja (član 181. KZ) – Produženo krivično delo (član 61. KZ) – Krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 1. KZ – Mera bezbednosti oduzimanja predmeta – Zabrana preinačenja na gore – Prekoračenje optužbe – Preciziranje optužnog akta nakon ukidanja prvostepene odluke – Odbijanje zahteva kao neosnovanog

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 1368/2019 od 21.01.2020. godine, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Kraljevu K 31/17 od 28.05.2019. godine i Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1 634/19 od 08.10.2019. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENЈA VKS – KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu (član 114. stav 1. tačka 5. KZ) – Nezakonit dokaz – Osporavanje činjeničnog stanja (utvrđenog pravnosnažnim presudama) i ukazivanje na pogrešnu ocenu izvedenih dokaza, kao osnov za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti – Obaveznost navođenja razloga za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti (član 485. stav 1. ZKP)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 1399/2019 od 22.01.2020. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenih, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Zrenjaninu 3K 68/17 od 03.04.2019. godine i Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 698/19 od 30.09.2019. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Nevenka Važić


PRESUDE I REŠENЈA VKS – KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 1. KZ – Mera bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim (član 89a KZ) – Nepostojanje elemenata krivičnog dela – Pretnja napadom na telesni integritet oštećenog kao zakonsko obeležje krivičnog dela – Usvajanje zahteva

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 61/2020 od 29.01.2020. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Novom Sadu K 785/2019 od 20.09.2019. godine i Višeg suda u Novom Sadu Kž1 296/19 od 06.12.2019. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Nevenka Važić


PRESUDE I REŠENЈA VKS – KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Novčana kazna – Krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 1. KZ – Elementi krivičnog dela – Odbijanje zahteva kao neosnovanog

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 3/2020 od 28.01.2020. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Zrenjaninu Kn 92/18 od 28.12.2018. godine i Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 280/19 od 08.05.2019. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENЈA VKS – KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Troškovi nastali pred javnim tužilaštvom kao troškovi nastali povodom krivičnog postupka (član 261. stav 1. ZKP) – Dužnost suda da odluči o svim troškovima postupka (za radnje preduzete pred sudom i pred javnim tužilaštvom) – Usvajanje zahteva

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 1414/2019 od 23.01.2020. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih rešenja Osnovnog suda u Zrenjaninu 30 K 322/17 od 05.08.2019. godine i 2 KV 715/19 od 25.09.2019. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Bata Cvetković


PRESUDE I REŠENЈA VKS – KRIVIČNA MATERIJA – Kzz –POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Podnesci branioca – Nagrada za sastavljanje žalbe na rešenje o troškovima postupka kao „ostali podnesci“ (shodno stavu 2. tarifnog broja 4. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata) – Vezanost drugostepenog suda inicijalnim zahtevom za naknadu troškova (troškovnikom) prilikom odlučivanja o troškovima krivičnog postupka

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 85/2020 od 04.02.2020. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravosnažnih rešenja Prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu KT 3334/15 od 23.09.2019. godine i Prvog osnovnog suda u Beogradu Kppr br. 770/19-Kv br. 1662/19 od 05.11.2019. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Radmila Dragičević Dičić


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – Rev – STVARNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Pravno dejstvo ugovora o sticanju svojine – Ništavost ugovora – Dozvoljenost žalbe umešača protiv odluke drugostepenog suda – Sprovođenje postupka prema odredbama ZPP koji je bio na snazi u vreme podnošenja tužbe – Dozvoljenost revizije (kao izuzetno dozvoljene) – Blagovremenost revizije

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Rev 5478/2019 od 22.01.2020. godine, doneto odlučujući o žalbi umešača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u Beogradu R3 45/2019 od 06.11.2019. godine i o reviziji umešača izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž 210/2013 od 14.10.2016. godine) – Rešenje doneto u Veću kojim je predsedavala sudija Vesna Popović


PRESUDE I REŠENJA VKS – Rev – PORODIČNO PRAVO – Samostalno vršenje roditeljskog prava – Viđanje i izdržavanje dece – Najbolji interes deteta – Odluka suda u skladu sa usaglašenim mišljenjem organa starateljstva i veštaka – Odbijanje revizije

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 32/2020 od 23.01.2020. godine, doneta odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž2 481/19 od 12.09.2019. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Branislava Apostolović


PRIVREDNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - Blagovremenost zahteva za troškove (član 163. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 1456/17 od 15.03.2017. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova - 4/2017)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Dozvoljenost tužbe radi utvrđivanja negativne činjenice (da je prestalo potraživanje založnog poverioca na imovini stečajnog dužnika, obzirom da je potraživanje namireno od strane zavisnog preduzeća) – član 194. ZPP

(Odgovori i pitanja Privrednih sudova - utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda održanoj 19.11. i 20.11.2019. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 20.11.2019)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Dozvoljenost tužbe radi utvrđivanja prava svojine (bez postojanja pisanog ugovora, a na osnovu predugovora, koji nije overen, a po kom je izvršeno plaćanje i stupanje u posed) – Uticaj osnovanosti tužbenog zahteva na dozvoljenost tužbe (član 194. ZPP)

(Odgovori i pitanja Privrednih sudova - utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda održanoj 19.11. i 20.11.2019. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 20.11.2019)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Gradsko pravobranilaštvo kao punomoćnik (član 85. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 4992/15 od 18.05.2017. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova - 4/2017)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Izmena ili opoziv radnje punomoćnika (član 87. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 4160/16 od 24.08.2017. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova - 4/2017)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Odlučivanje o predlogu za određivanje privremene mere nakon ukidanja rešenja o njenom određivanju – Nadležnost suda (u izvršnom ili u parničnom postupku) – član 456. ZIO

(Odgovori i pitanja Privrednih sudova - utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda održanoj 19.11. i 20.11.2019. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 20.11.2019)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Mogućnost odbacivanja tužbe (kao neuredne) i u kasnijoj fazi postupka (član 294. ZPP)

(Odgovori i pitanja Privrednih sudova - utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda održanoj 19.11. i 20.11.2019. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 20.11.2019)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Nadležnost domaćeg suda povodom zakupa (član 16. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 6713/17 od 04.01.2018. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova - 4/2017)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Nadležnost za poništaj odluka upravnog odbora zadruge (član 16. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 3637/17 od 23.08.2017. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova – 4/2017)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Naknadno odobrenje procesnih radnji neovlašćenog lica (član 91. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 5885/16 od 11.05.2017. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova - 4/2017)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Nemogućnost dostave u toku postupka i mogućnost odbačaja tužbe (član 294. ZPP)

(Odgovori i pitanja Privrednih sudova - utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda održanoj 19.11. i 20.11.2019. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 20.11.2019)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Odlučivanje o prigovoru tuženog o nedozvoljenosti tužbe (član 161. stav 1. Zakon o parničnom postupku )

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 472/17 od 24.01.2017. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova - 4/2017)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Opoziv radnje punomoćnika (član 87. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 3114/16 od 25.01.2018. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova - 4/2017)


PRIVREDNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - Pravni interes za podnošenje tužbe (član 194. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 4830/16 od 26.04.2017. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova - 4/2017)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Punomoćnik preduzetnika (član 85. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 3114/16 od 25.01.2017. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova - 4/2017)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Punovažnost punomoćja izdatog 10 godina pre pokretanja postupka za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (član 88. ZPP)

(Odgovori i pitanja Privrednih sudova - utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda održanoj 19.11. i 20.11.2019. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 20.11.2019)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Spor između Agencije za veštačenje (preduzetnika) i Republike Srbije - Ministarstvo pravde, Visoki savet sudstva, osnovni sud, radi naplate troškova veštačenja (nastalih u postupku pred osnovnim sudom) – Nadležnost privrednog suda (član 25. Zakon o uređenju sudova)

(Odgovori i pitanja Privrednih sudova - utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda održanoj 19.11. i 20.11.2019. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 20.11.2019)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Spor po tužbi fizičkog lica protiv tužene banke, radi isplate duga opredeljenog u evrima (isplata stare devizne štednje) – Nadležnost osnovnog suda (član 25. Zakon o uređenju sudova)

(Odgovori i pitanja Privrednih sudova - utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda održanoj 19.11. i 20.11.2019. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 20.11.2019)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Stambena zajednica kao stranka u postupku (član 74. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 5040/17 od 04.10.2017. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova - 4/2017)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – STEČAJ – Ispravljanje konačne liste utvrđenih potraživanja – Pravni interes za tužbu (član 116. stav 7. Zakona o stečaju)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 4228/17 od 20.09.2017. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova – 1/2018)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Stranke po tužbi radi proglašenja izvršenja nedopuštenim (član 74. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 2172/17 od 11.05.2017. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova – 4/2017)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – TROŠKOVI – STEČAJ – Pravo na naknadu parničnih troškova (član 155. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 5078/17 od 04.10.2017. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova - 4/2017)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Upozorenje suda neukoj stranci (član 85. Zakon o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž 1302/2017 od 23.03.2017. godine, Iz Biltena sudske prakse privrednih sudova - 4/2017)


REGISTRI – Azbučni stvarni registar za Građansko pravo

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


REGISTRI – Azbučni stvarni registar za Krivično pravo

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex


REGISTRI – Zakonski registar – Krivično pravo

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex


REGISTRI – Zakonski registgar – Građansko pravo

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex


Stavljanje van snage prinudnog poravnanja - dejsvo

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


STVARNO PRAVO – Sticanje prava službenosti na gradskom građevinskom zemljištu (čl. 10. i 27. Zakona o javnoj svojini)

(Presuda Osnovnog suda u Užicu, P 906/18 od 07.03.2019. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Gž. 2055/19 od 09.07.2019)


SUDSKE TAKSE – Zastarelost naplate sudske takse

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž4. 89/18 od 23.08.2018)


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Naknada troškova za sastav prigovora radi ubrzanja postupka kao imovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. Gžrr 22//19 od 29.05.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavio: Pavle Vukadinović, viši sudijski saradnik


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Troškovi povodom prigovora radi povrede prava na suđenje u razumnom roku

(Iz Rešenja Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj R4p 79/19 od 05.09.2019. godine potvrđenog rešenjem Apelacionog suda u Novom Sadu poslovni broj RŽG 44/19 od 30.09.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Vesna Mićin, sekretar suda


UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Lokalni izbori – Izbor Saveta Mesne zajednice

(Presuda Upravnog suda Srbije, Odeljenje u Novom Sadu, Už. 14/19, od 10.12.2019)


UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Lokalni izbori – Ponovna dodela mandata odbornika

(Presuda Upravnog suda Srbije, Odeljenje u Kragujevcu, Už. 12/19, od 13.12.2019)


UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Lokalni izbori – Rešenje o imenovanju članova Izborne komisije

(Presuda Upravnog suda Srbije, Odeljenje u Novom Sadu, Už. 11/19, od 04.11.2019)


UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – POREZI – Odlaganje plaćanja poreskog duga

(Presuda Upravnog suda Srbije, Odeljenje u Novom Sadu, U. 599/16 od 22.11.2018)


UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – POREZI – PORESKI POSTUPAK – Način dostavljanja poreskog akta

(Presuda Upravnog suda Srbije, Odeljenje u Novom Sadu, U. 3783/17, od 18.01.2019)


UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – POREZI – PORESKI POSTUPAK – Postupak dostavljanja poreskog akta

(Presuda Upravnog suda Srbije, Odeljenje u Nišu, U. 4874/18, od 20.12.2019)


UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – POREZI – Porez na dohodak građana – Godišnji porez na dohodak građana

(Presuda Upravnog suda Srbije, Odeljenje u Kragujevcu, U. 7166/17, od 14.01.2019)


UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – POREZI – Porez na dohodak građana - Kapitalni dobitak

(Presuda Upravnog suda Srbije, Odeljenje u Nišu, U. 12914/18, od 20.12.2018)


UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – POREZI – Porez na imovinu – Poreska osnovica poreza na imovinu

(Presuda Upravnog suda Srbije, Odeljenje u Kragujevcu, U. 1262/16 od 21.11.2018)


UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – POREZI – Zastarelost utvrđivanja i naplate poreza

(Presuda Upravnog suda Srbije, Odeljenje u Novom Sadu, U. 2656/16 od 01.11.2018)


UPRAVNO PRAVO – TROŠKOVI POSTUPKA – Odlučivanje o zahtevu za naknadu troškova upravnog postupka

(Presuda Upravnog suda Srbije, Odeljenje u Nišu, U. 3521/16, od 22.11.2018)


VANPARNIČNI POSTUPAK – Sudski depozit – Podnošenje zahteva za isplatu iznosa deponovanog u sudski depozit

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 1390/17 od 18.02.2019. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik


Vrednovanje know-how i drugih prava, kao osnivačkog kapitala za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću

(Stav međunarodnog sastanka privrednih sudova, Dubrovnik 24.05.1990. godine, Bilten sudske prakse, 1-2/90, Viši privredni sud, Beograd)


Zabrana upotrebe firme kada preduzeća nisu upisana u isti sudski registar

(Iz rešenja Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, Pž. 537/90 od 26.07.1990. godine)


Zaštita autorskog prava državljana SAD

(Odluka Vrhovnog privrednog suda, SI. 545/55 od 02.11.1955.god.)


Zaštita firme protiv preduzeća koje je upisano u drugom registarskom sudu

(Iz presude Vrhovnog suda Srbije, Prev. 98/90 od 21.09.1990. godine)


ZNAČENJE KLAUZULE "EX WORKS" PREMA INCOTERMSU I TROŠKOVI PREDAJE I ODNOŠENJA STVARI

(Iz rešenja Višeg trgovinskog suda, Pž. 3195/07 od 21.05.2007. godine) - Sentencu priredio: Mr Vladimir Kozar, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu


Dnevna ažurnost

Bankarska garancija pismena forma

(Viši privredni sud, Beograd Pž.835/87 od 27.05.1987.)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne prestupe Višeg privrednog suda u Beogradu 11. jula 2000. godine)


Davanje prava glasa poveriocu kome je dužnik osporio potraživanje

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Dela litografije i autorsko delo

(Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, broj Gž. 216/83. od 17.05.1983.)


Dospelost potraživanja i dejstvo prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Istovetnost uslova prinudnog poravnanja za sve poverioce

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Prikaži sve >>