Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Dnevno ažurne odluke

BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 5/2020 - Sadržaj

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA – Broj 2/2020 – Naslovna strana i impresum

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA – Broj 3/2020 – Naslovna strana i impresum

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, broj 2/2020 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, broj 2/2020 - Uvodna reč

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, broj 3/2020 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, broj 3/2020 - Uvodna reč

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd)


GRAĐANSKA, PRIVREDNA I PREKRŠAJNA MATERIJA - Pravno određenje imaoca opasne stvari u kontekstu odgovornosti za štetu

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: dr Ilija Zindović, sudija Vrhovnog kasacionog suda


GRAĐANSKA, PRIVREDNA I PREKRŠAJNA MATERIJA - Pravo manjinskih akcionara na podnošenje samostalne tužbe za određivanje mera iz člana 469. stav 3. Zakona o privrednim društvim

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda


GRAĐANSKA, PRIVREDNA I PREKRŠAJNA MATERIJA - Pravo poverilaca na kamatu u stečajnom postupku

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Tatjana Đurica, sudija Privrednog apelacionog suda


GRAĐANSKA, PRIVREDNA I PREKRŠAJNA MATERIJA - Prekršajna odgovornost nosilaca javne vlasti prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Milena Popović, sudija Prekršajnog apelacionog suda


GRAĐANSKA, PRIVREDNA I PREKRŠAJNA MATERIJA - Prestanak prava na supružansko izdržavanje

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Jelica Bojanić Kerkez, sudija Vrhovnog kasacionog suda


GRAĐANSKA, PRIVREDNA I PREKRŠAJNA MATERIJA - Primena odredbe člana 2. Zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji u stečajnom postupku

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda


GRAĐANSKA, PRIVREDNA I PREKRŠAJNA MATERIJA - Usvojena pravna shvatanja, stavovi i zaključci Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Vesna Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda


GRAĐANSKA, PRIVREDNA I PREKRŠAJNA MATERIJA - Zastupanje države Srbije pred Vrhovnim kasacionim sudom u postupku po reviziji

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Božidar Vujičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – KOMUNALNE USLUGE – Potraživanja po osnovu neplaćene doplatne karte za parkiranje – Obaveza plaćanja na osnovu propisa (Odluke o javnim parkiralištima) – Isprave koje je izdalo JKP "Parking servis" su javne isprave

(Presuda Višeg suda u Beogradu Gž 10718/19 od 04.12.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 8302/18 od 06.03.2019. godine; presuda Višeg suda u Beogradu Gž 8542/18 od 12.12.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 39274/13 od 18.12.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Naplata nagrade za veštačenje – Isplata bez zakonske zatezne kamate – Zastarelost potraživanja

(Presuda Višeg suda u Beogradu Gž 10910/18 od 27.12.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 14845/17 od 23.03.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Postojanje obaveze na strani izvršnog poverioca da uz predlog za izvršenje dostavi sudu presudu upravnog suda snabdevenu potvrdom o izvršnosti

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu II br. 42811/2019, od 22.10.2019. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 2928/19, od 23.12.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Srazmera između visine obaveze i vrednosti predmeta izvršenja i uticaj nesrazmere na osnovanost predloga za izvršenje

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu II br. 6993/2019, od 02.10.2019. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 2955/19, od 05.12.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Urednost predloga za izvršenje podnetog radi namirenja novčanog potraživanja, na osnovu strane izvršne isprave, plenidbom i prenosom potraživanja koje izvršni dužnik ima prema svom izvršnom dužniku

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu II br. 6638/2018, od 02.03.2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 1385/18, od 30.03.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Uticaj pogrešno označenog datuma rođenja i (ili) jedinstvenog matičnog broja građana na urednost predloga za izvršenje

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu II br. 26909/2019, od 23.07.2019. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 2500/19, od 09.10.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Uticaj pokretanja postupka prinudne likvidacije na izvršni postupak – Prekid ili obustava postupka

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu I br. 551/2018, od 14.10.2019. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 2881/19, od 12.12.2019. godine)


IZVRŠNI POSTUPAK – Zastarelost potraživanja naknade za oduzeto zemljište u izvršnom postupku

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu II br. 38915/2019, od 01.10.2019. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 3157/19, od 20.12.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


KRIVIČNA MATERIJA - Aktivnosti krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na ujednačavanju sudske prakse

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Vesko Krstajić, sudija Vrhovnog kasacionog suda


KRIVIČNA MATERIJA - Krivična odgovornost za krivično delo iz člana 348. KZ učinjeno u vreme roka za legalizaciju

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Jasmina Vasović, sudija Vrhovnog kasacionog suda


KRIVIČNA MATERIJA - Krivično delo pranje novca – Zakonska rešenja i pitanja iz sudske prakse

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Dr Dijana Janković, sudija Apelacionog suda u Nišu


KRIVIČNA MATERIJA - Odnos krivičnih dela poreske utaje i neuplaćivanja poreza po odbitku u Krivičnom zakoniku Republike Srbije

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Snježana Leković, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu


KRIVIČNA MATERIJA - Vremensko važenje krivičnog zakonodavstva i primena blažeg zakona – Sporna pitanja i aktuelna sudska praksa

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Radoman Sparić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNA MATERIJA - Zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti - krivično delo i kada poverenja nema

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Dragan Jocić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, predsednik Apelacionog suda u Nišu


KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Krivično delo nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika RS

(Presuda Višeg suda u Beogradu Kž br. 78/19 od 15.01.2020. godine, kojom je preinačena Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K br. 783/18 od 26.09.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd - Sentencu priredila: Sudija Tatjana Janjić


KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Krivično delo prevara iz člana 208. stav 4. u vezi stava 1. KZ

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž br. 474/20 od 06.07.2020. godine, kojom je ukinuta Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K br. 440/19 od 04.03.2020. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd - Sentencu priredila: Sudija Tatjana Janjić


KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Krivično delo uvreda iz člana 170. stav 1. Krivičnog zakonika

(Presuda Višeg suda u Beogradu Kž br. 215/20 od 14.05.2020. godine, kojom je potvrđena Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K br. 504/19 od 20.11.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd - Sentencu priredila: Sudija Tatjana Janjić


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO – Odbačaj optužnog predloga – Pogrešna primena odredbe člana 502. ZKP – Uredno sastavljen optužni akt (koji sadrži sve bitne zakonske elemente krivičnog dela) – Ovlašćenje suda da ceni dokaze

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Kž 996/20 od 17.08.2020. godine, kojim je ukinuto Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu K br. 1077/20 od 30.07.2020. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd - Sentencu priredila: Sudija Tatjana Janjić


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO – Odbačaj optužnog predloga – Primena odredbe člana 502. ZKP – Opis radnje izvršenja krivičnog dela mora da sadrži bitna obeležja krivičnog dela za koje se tereti

(Optužni predlog Prvog OJT u Beogradu Kt. br. 2943/15 od 26.06.2020. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd - Sentencu priredila: Sudija Tatjana Janjić


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO – Prepoznavanje lica i predmeta (član 90. i član 100. ZKP) – Prepoznavanje (od strane svedoka, u predistražnom i u istrazi) kao dokazna radnja mora se obaviti na zakonom uređen način (član 100. stav 2. ZKP)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž 269/20 od 29.06.2020. godine, kojom je preinačena Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K br. 2245/19 od 31.01.2020. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd - Sentencu priredila: Sudija Tatjana Janjić


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO – Prepoznavanje lica i predmeta (član 90. i član 100. ZKP) – Prepoznavanje (u policijskoj stanici) na osnovu samo jedne pokazane fotografije

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž 427/20 od 30.06.2020. godine, kojom je ukinuta Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K br. 719/19 od 12.03.2020. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd - Sentencu priredila: Sudija Tatjana Janjić


KRIVIČNO PRAVO – PROCESNO PRAVO – Zastarelost krivičnog gonjenja

(Presuda Višeg suda u Beogradu Kž br. 189/20 od 25.05.2020. godine, kojom je potvrđena Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K br. 1572/17 od 13.01.2020. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd - Sentencu priredila: Sudija Tatjana Janjić


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Izuzeće (član 438. stav 1. tačka 4. ZKP) – Učešće u trećestepenom veću sudije koji je u prethodnom delu postupka učestvovao u veću drugostepenog suda (koje je ukinulo prvu oslobađajuću presudu)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 781/2019 od 27.02.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Izuzeće (član 438. stav 1. tačka 4. ZKP) – Učešće u vanpretresnom veću sudije (pri potvrđivanju optužnice) koja je u prethodnom postupku kao sudija za prethodni postupak donela rešenje o određivanju pritvora okrivljenom

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 324/2020 od 20.05.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Izuzeće (član 438. stav 1. tačka 4. ZKP) – Učešće u veću drugostepenog suda (koje je odlučivalo o žalbi osuđenog) sudije koja je oštećena krivičnim delom

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1367/2019 od 30.01.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Izuzeće (član 438. stav 1. tačka 4. ZKP) – Učešće u veću drugostepenog suda sudije koji je doneo prvostepeno rešenje protiv koga je izjavljena žalba

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 263/2020 od 20.05.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Izuzeće (član 438. stav 1. tačka 4. ZKP) – Učešće u veću drugostepenog suda sudije koji je suprug punomoćnika oštećenog

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 739/2019 od 05.09.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Nedozvoljeni dokazi (član 438. stav 2. tačka 1. ZKP) – Mogućnost ovlašćenih službenih lica da izvrše uviđaj mesta događaja, pregled vozila i oduzimanje predmeta bez naredbe sudije za prethodni postupak (shodno članu 286. stav 1. i člana 147. stav 1. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 793/2019 od 24.10.2019. godine; Kzz 1424/2019 od 27.02.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Nedozvoljeni dokazi (član 438. stav 2. tačka 1. ZKP) – Određivanje veštaka (član 114. stav 3. ZKP) – Veštačenje od strane lica koje se ne nalazi u registru stalnih sudskih veštaka

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 322/2020 od 26.05.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Nedozvoljeni dokazi (član 438. stav 2. tačka 1. ZKP) – Oduzimanje predmeta od okrivljenog nakon pregleda vozila u skladu sa ovlašćenjima policije (shodno članu 286. stav 1. i 2. ZKP) – Zakonitost veštačenja oduzetih predmeta

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 706/2019 od 03.10.2019. godine; Kzz 793/2019 od 24.10.2019. godine i Kzz 1205/2019 od 21.11.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Nedozvoljeni dokazi (član 438. stav 2. tačka 1. ZKP) – Priznanje okrivljenog kao sastavni i neophodni deo sporazuma o priznanju krivičnog dela – Mogućnost upoznavanja sa iskazom okrivljenog iz sporazuma o priznanju krivičnog dela u skladu sa članom 406. stav 1. tačka 5. ZKP

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz OK 19/2019 od 03.09.2019. godine, isto i u Kzz 1433/2017 od 21.12.2017. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Nedozvoljeni dokazi (član 438. stav 2. tačka 1. ZKP) – Saslušanje kao svedoka radnika policije

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 462/2019 od 09.05.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Nedozvoljeni dokazi (član 438. stav 2. tačka 1. ZKP) – Službena beleška van glavnog pretresa o činjenici da je sudija izvršio uvid u kursnu listu NBS za zvanični srednji kurs evra i zakonitost takvog dokaza

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 551/2019 od 03.07.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Nedozvoljeni dokazi (član 438. stav 2. tačka 1. ZKP) – Upoznavanje sa sadržinom zapisnika o iskazu saokrivljenog – Mogućnost zasnivanja presude na iskazu saokrivljenog pročitanog u skladu sa članom 406. stav 1. tačka 5. ZKP

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz OK 13/2019 od 25.06.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Nerešen predmet optužbe (član 438. stav 1. tačka 8. ZKP) – Mogućnost donošenja rešenja o obustavi postupka (u odnosu na jedno delo) nakon određivanja glavnog pretresa, a na osnovu člana 352. stav 1. tačka 1. ZKP

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 696/2019 od 02.07.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Obavezna odbrana (Član 74. ZKP) – Izricanje jedinstvene kazne – Obaveznost odbrane u postupku izricanja jedinstvene kazne po zahtevu JT (čl. 552. – 556. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1081/2019 od 06.11.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Obavezna odbrana (Član 74. ZKP) – Prisustvo na sednici drugostepenog suda advokata koji je određen za preuzimatelja advokatske kancelarije umesto branioca po službenoj dužnosti (jer je na svoj zahtev brisan iz Imenika advokata)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 766/2019 od 11.09.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela, o imovinskopravnom zahtevu (član 441. stav 3. ZKP) – Blagovremenost podnošenja zahteva za trajno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz OK 29/2019 od 18.09.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje (član 438. stav 1. tačka 1. ZKP) – Donošenje rešenja o odbačaju optužnice (čl. 333. stav 3. ZKP) i pravnosnažno presuđena stvar – Mogućnost ponovnog podnošenja optužnice

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 764/2019 od 03.09.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje (član 438. stav 1. tačka 1. ZKP) – Ekstradicija okrivljenog (radi izvršenja kazni po pravnosnažnim presudama) u slučaju kada se nije odrekao načela specijaliteta

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 623/2019 od 25.06.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermeks, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje (član 438. stav 1. tačka 1. ZKP) – Isključenje krivičnog gonjenja vlasnika oružja u periodu važenja naredbe o legalizaciji

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 581/2016 od 26.06.2019. godine, isto i u Kzz 594/2019. i Kzz 270/2020 od 16.06.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje (član 438. stav 1. tačka 1. ZKP) – Naredba JT o obustavi istrage kao smetnja za ponovno pokretanje istrage (ne predstavlja odluku o pravnosnažnom obustavljanju postupka)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1285/2019 od 28.01.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje (član 438. stav 1. tačka 1. ZKP) – Odlučivanje suda po više žalbi i donošenje dve odluke (po različitim žalbama) – Presuđena stvar

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 43/2020 od 19.02.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje (član 438. stav 1. tačka 1. ZKP) – Ponovno pokretanje krivičnog postupka (nakon što je prethodno JT odlučilo da nema mesta krivičnom gonjenju) – Presuđena stvar

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 740/2019 od 10.09.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Postojanje optužbe ili odobrenja (član 438. stav 1. tačka 7. ZKP) – Izdavanje poternice – Mogućnost donošenja Naredbe o izdavanju poternice u slučaju kada se postupak vodi po privatnoj krivičnoj tužbi

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 947/2019 od 24.09.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Postojanje optužbe ili odobrenja (član 438. stav 1. tačka 7. ZKP) – Podnošenje privatne tužbe, kao blagovremeno podneti predlog oštećenog za krivično gonjenje (član 53. stav 3. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 979/2019 od 08.10.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Postojanje optužbe ili odobrenja (član 438. stav 1. tačka 7. ZKP) – Privatna tužba – Ovlašćenje privatnog tužioca da izmeni optužbu nakon izvođenja dokaza na pretresu (član 409. stav 1. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 932/2019 od 03.10.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 1. ZKP) – Dekriminalizacija krivičnog dela Zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 238. stav 1. tačka 2. KZ – Bitna obeležja krivičnog dela Prevara u obavljanju privredne delatnosti iz člana 223. KZ

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1001/2019 od 08.10.2019. godine; Kzz 1149/2019 od 14.11.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 1. ZKP) – Dužnost okrivljenog da zna da čini kažnjivo delo stupanjem u polne odnose sa detetom (licem mlađim od 14 godina) – Neotklonjiva pravna zabluda (član 29. st. 1. i 2. KZ)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1345/2019 od 30.01.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 1. ZKP) – Lekar kao odgovorno lice i izvršilac krivičnog dela Primanje mita iz člana 367. KZ

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 485/2019 od 16.05.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 1. ZKP) – Mogućnost “kombinovanja” zakonskih odredbi iz vise različitih zakona koji su važili u različitom periodu – Vremensko važenje zakona

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1001/2019 od 08.10.2019. godine; Kzz 1149/2019 od 14.11.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 1. ZKP) – Zakonom propisana visina imovinske koristi kao kvalifikatorna okolnost kod krivičnog dela Zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 2. i stav 3. KZ

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 40/2020 od 18.02.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 1. ZKP) –Zakonski opis krivičnog dela Prevara iz člana 208. KZ – Namera kao konstitutivni element krivičnog dela (delo se može izvršiti samo sa umišljajem) – Obaveznost unošenja umišljaja u činjenični opis krivičnog dela prevara

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1013/2019 od 08.10.2019. godine, isto i u Kzz 1153/2019 od 12.11.2019. godine, isto - ali u odnosu na krivično delo Krađa, u Kzz 105/2020 od 04.02.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 2.) – Izraz “krijumčarenje” kod krivičnog dela Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350. stav 2. KZ

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 172/2020 od 04.03.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 2.) – Izricanje jedinstvene kazne u slučaju kada se vrši spajanje kazni od kojih su neke okrivljenom izrečene po različitim Krivičnim zakonima – Vremensko važenje zakona

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 358/2020 od 30.06.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 2.) – Krivično delo Pronevera iz člana 364. stav 2. u vezi stava 1. KZ – Primena zakona koji važi u vreme izvršenja krivičnog dela

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 580/2019 od 12.06.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 2.) – Primena blažeg zakona – Mogućnost retroaktivne primene Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima koji je stupio na snagu

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 587/2019 od 13.06.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 2.) – Radnja krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 2. konzumirana u radnjama dela Nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 1. KZ – Prividni realni sticaj po osnovu konsumpcije

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 316/2020 od 21.05.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 3.) – Sticaj krivičnih dela – Izricanje jedinstvene kazne zatvora (član 60. stav 2. KZ)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 972/2019 od 16.10.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 3.) –(Ne)ispunjenje obaveza iz člana 65. stav 2. KZ – Opoziv uslovne osude (rok za pravnosnažno okončanje postupka)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 817/2019 od 17.12.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Povreda krivičnog zakona (član 439. tačka 3.) –Izricanje jedinstvene kazne – Spajanje kazne zatvora i kazne kućnog zatvora

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 38/2020 od 13.02.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Prekoračenje optužbe (član 438. stav 1. tačka 9. ZKP) – Dodavanje bitnih činjenica koje nisu sadržane u optužnom aktu – Subjektivni opis krivičnih dela

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 794/2019 od 12.09.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Prekoračenje optužbe (član 438. stav 1. tačka 9. ZKP) – Dodavanje radnje dela koja nije označena u optužnom predlogu i navođenje da je krivično delo izvršeno u dužem vremenskom periodu

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 122/2020 od 05.02.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Prekoračenje optužbe (član 438. stav 1. tačka 9. ZKP) – Dodavanje radnje dela u opis krivičnog dela uvreda iz člana 170. KZ

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1193/2019 od 28.11.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Mogućnost ukidanja rešenja o troškovima u delu koji nije osporavan žalbom i suprotno pravcu pobijanja (čl. 467. stav 1. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1225/2019 od 21.11.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Nagrada braniocu za sastavljanje zahteva za naknadu troškova postupka

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 360/2020 od 26.05.2020. godine; slično i u Kzz 461/2020 od 03.06.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Obavezivanje okrivljenog da sudu plati taksu na privatnu tužbu i odluku (u slučaju kada je privatni tužilac takseni obveznik)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 576/2019 od 06.06.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Obaveznost podnošenja zahteva za naknadu troškova (pred sudom pravnog leka) u podnetom pravnom leku

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1390/2019 od 20.01.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Povreda zakona u slučaju kada sud obaveže oštećenog da svom punomoćniku plati troškove postupka (povreda odredbe čl. 261. stav 2. tačka 8. i 264. stav 1. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 673/2019 od 27.06.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Povreda zakona u slučaju kada sud presudom nije odlučio ko će snositi troškove postupka (u smislu odredbe 262. stav 1. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz OK 21/2019 od 03.09.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Propuštanje da se braniocu maloletnog okrivljenog dosude troškovi odbrane pred policijom (povreda odredbe čl. 261. stav 2. tačka 7. ZKP i 79. ZM)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 786/2019 od 04.09.2019. godine; slično i u Kzz 1414/2019 od 23.01.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Troškovi nastali u postupku oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela (čl. 265. stav 1. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 943/2019 od 03.10.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – TROŠKOVI POSTUPKA – Odluka o troškovima postupka (član 441. stav 4. ZKP) – Uslovi za donošenje odluke da okrivljeni snosi troškove koje je prouzrokovao svojom krivicom

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 449/2019 od 09.05.2019. godine; Kzz 757/2019 od 05.09.2019. godine i Kzz 244/2020 od 13.05.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Zabrana preinačenja na gore (član 438. stav 1. tačka 10. ZKP) – Reformatio in peius – Oglašavanje krivim okrivljenog (u ponovljenom postupku) za isto delo za koje je ranijom presudom oslobođen od optužbe

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 603/2019 od 19.06.2019. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POVREDA ZAKONA – ZAŠTITA ZAKONITOSTI – Zabrana preinačenja na gore (član 438. stav 1. tačka 10. ZKP) – Reformatio in peius – Ublažavanje kazne i povreda iz člana 438. stav 1. tačka 10. ZKP

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1411/2019 od 29.01.2020. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020 (u okviru teksta - Ujednačavanje sudske prakse - V. Krstajić, sudija VKS), Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE – Krađa ili gubitak "dina card" platne kartice i naknada štete – Doprinos šteti – Postupanje u skladu sa uslovima korišćenja (prijava krađe banci izdavaocu kartice sa zahtevom za blokadu) isključuje doprinos šteti

(Presuda Višeg suda u Beogradu Gž 9431/16 od 07.02.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 6265/16 od 01.06.2016. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE – Naknada štete zbog neisplaćenog doživotnog mesečnog novčanog primanja – Zaslužni naučnik ima pravo na priznanje u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja, ali je njegovo ostvarenje (određivanje visine) uslovljeno sprovođenjem upravnog postupka

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 2790/19 od 12.12.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 6302/15 od 25.01.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE – Nepravilan i nezakonit rad organa – Povreda nastala za vreme izdržavanja kazne zatvora – Nužnost sagledavanja postupanja službi zavoda i utvrđivanje postupanja suprotno propisima kao osnov odgovornosti države

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 9153/19 od 13.05.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 29596/16 od 15.01.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE – Nepravilan rad službenika banke kojim je prouzrokovana šteta (pogrešnim usmeravanjem uplaćenog iznosa, Poreska uprava ne knjiži uplatu i tužilac ostaje u dugu i gubi pravo na otpis poreskih obaveza)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 9425/19 od 19.02.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 7883/19 od 21.06.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE – Ostvarivanje zahteva za naknadu štete iz ugovornog odnosa – Šteta nastala od strane podizvođača (sa kojim naručilac – stranka ugovora o izvođenju radova, nema nikakav materijalno-pravni odnos) – Nepostojanje pasivne legitimacije

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 6725/19 od 11.12.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 23524/16 od 12.03.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE – Pravo na naknadu štete usled neosnovanog lišenja slobode (lišenje slobode prouzrokovano nedozvoljenim postupkom lica lišenog slobode)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 9422/19 od 11.12.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 8456/18 od 24.09.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE – Zet ne spada u krug lica koja imaju pravo na naknadu štete zbog povrede prava na pijetet (član 201. ZOO)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 7986/19 od 18.12.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 26461/15 od 20.07.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


NASLEDNO PRAVO – Smanjenje naslednog dela bračnog druga do pola (postojanje ostaviočevog deteta kome ostaviočev bračni drug nije roditelj, a poseduje imovinu koja je veća od one koja bi mu pripala pri podeli zaostavštine na jednake delove) – Član 9. stav 3. Zakona o nasleđivanju

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 8612/19 od 14.05.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 13368/15 od 04.04.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – KOMUNALNE USLUGE – Isplata zastarelog duga i pravo na povraćaj uplaćenog iznosa (član 367. ZOO)

(Presuda Višeg suda u Zaječaru Gž 679/19 od 19.02.2020.godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 3271/16 od 02.06.2017.godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – KOMUNALNE USLUGE – Snabdevanje vodom – Naknada i procedura dobijanja legalnog priključka prema Odluci o prečišćavanju i distribuciji vode – Dužnost ispunjenja obaveze (čl. 42. i 59. Odluke o prečišćavanju i distribuciji vode Grada Beograda i član 17. ZOO)

(Presuda Višeg suda u Šapcu Gž 899/19 od 16.03.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 9994/17 od 25.10.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – MENICE – U meničnim sporovima primenjuje se Zakon o menici, a ne Zakon o obligacionim odnosima – Pravo na potraživanje iz ugovora i pravo iz menice (različita prava)

(Presuda Višeg suda u Beogradu Gž 925/19 od 27.02.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 14396/17 od 22.10.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Odgovornost za pravne nedostatke na stvari (zaštita od evikcije) – Ugovor o kupoprodaji teretnog motornog vozila u čijoj saobraćajnoj dozvoli postoji neslaganje broja motora sa brojem motora na vozilu – čl. 508-515. ZOO

(Rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1169/19 od 30.03.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 23550/16 od 07.06.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Pravila trgovine hartijama od vrednosti po Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata – Pravni odnos između tužilaca i tuženog zasnovan na pravnom poslu koji je protivan prinudnim propisima – Ništav pravni posao (član 103. ZOO)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 9593/18 od 06.02.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 7783/17 od 21.06.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Šteta prouzrokovana krivičnim delom (ugrožavanje javnog saobraćaja, upravljanjem vozilom sa 1,71 promila alkohola u krvi) – Zastarelost regresa (član 377. ZOO)

(Presuda Višeg suda u Šapcu Gž 778/19 od 24.03.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 23214/16 od 30.03.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja naknade nastale u vezi sa registracijom vodovodnog priključka – Pravni osnov potraživanja dug (koji ne predstavlja komunalnu uslugu izvršenu za potrebe domaćinstva) – Opšti rok zastarelosti (član 371. ZOO)

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž 12761/18 od 20.02.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 19280/17 od 30.03.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


OSTAVINSKI POSTUPAK – Nasledna izjava data pod uslovom

(Rešenje Višeg suda u Šapcu Gž 1001/19 od 18.11.2019. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu O 7842/16 od 13.07.2017. godine koje je ispravljeno rešenjem O 7842/16 od 04.09.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


OSTAVINSKI POSTUPAK – Prava po osnovu restitucije kao predmet nasleđivanja

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž 373/19 od 10.06.2020. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – Pripravnička legitimacija advokatskog pripravnika (koja je istekla) i status advokatskog pripravnika i pravo da zameni advokata (u čijoj kancelariji radi) u postupku

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž 30580/18 od 27.11.2019. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 43622/13 od 06.03.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – Privremena mera – Obustava električne energije (shodno članu 201. Zakona o energetici) ili isključenje električne energije zbog neovlašćenog korišćenja (shodno članu 204. Zakona o energetici)

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž 17168/19 od 10.01.2020. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 15414/19 od 12.09.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – Stvarna nadležnost osnovnog suda (u situaciji kada je pokrenut postupak stečaja)

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž 7548/18 od 11.12.2019. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 12425/17 od 01.12.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – Utvrđenje vrednosti predmeta spora

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž 179/18 od 27.02.2020. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 14769/17 od 29.11.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


PARNIČNI POSTUPAK – Zaštita subjektivnog prava tužioca (da mu se omogući pristup distributivnom sistemu zaključenjem ugovora o isporuci i snabdevanju električnom energijom sa tuženim - JP "Elektroprivreda Srbije") ne spada u sudsku nadležnost

(Rešenje Višeg suda u Čačku Gž 921/19 od 11.03.2020. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 5543/17 od 20.07.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


PORODIČNO PRAVO – Izdržavanje maloletnog deteta – Postojanje (van sudske odluke) odnosa između roditelja i dece koji funkcioniše na odgovarajući način i odluka suda

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž 1980/19 od 22.02.2019. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu R4 3/17 od 29.10.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Prestanak radnog odnosa – Otkaz ugovora o radu zbog kršenja procedure (podizanja novca sa taštinog računa)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 1318/20 od 03.07.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 460/18 od 20.12.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Naknada nematerijalne štete (zaposlenom) zbog povrede na radu od ujeda zmije (zadobijene prilikom obavljanja svojih radnih zadataka, u okviru poslovnog prostora poslodavca) – Ocena prigovora nedostatka pasivne legitimacije

(Rešenje Apelacionog suda Gž1 618/20 od 28.02.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 1840/18 od 23.10.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – NAKNADA TROŠKOVA – Pravo pripadnika Vojske Srbije u mirovnoj misiji na naknadu troškova prevoza za jedno putovanje do mesta stanovanja i nazad – Zakonski uslov (shodno Zakonu o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 1647/18 od 11.04.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 1334/14 od 06.02.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva (profesionalnog vojnika po ugovoru) u Vojsci Srbije – Primena Zakona o Vojsci Srbije (član 75. stav 2.), Zakona o radu (član 94. Stav 8.) i Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom (član 10.)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 464/20 od 20.02.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 3054/17 od 10.10.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Otpremnina direktora (sa kojim je zaključen ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima i koji je Odlukom Vlade imenovan za vršioca dužnosti direktora tuženog) za odlazak u penziju – Pravo na isplatu otpremnine - kao pravo iz radnog odnosa, a ne – kao pravo po osnovu rada

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 2605/18 od 27.09.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 508/16 od 05.03.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Pasivna legitimacija Republike Srbije po osnovu zaštite prava građana upućenih na rad u inostranstvo – Izostanak obaveštavanja nadležnog organa tužene (pre upućivanja na rad u inostranstvo)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 4038/17 od 13.06.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 3894/13 od 18.10.2016. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Prestanak radnog odnosa – Otkaz ugovora o radu zaključenog na određeno vreme, pre isteka ugovorenog roka

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 1475/19 od 29.08.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 711/16 od 14.01.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Prestanak radnog odnosa – Otkaz zaposlenoj na odobrenom neplaćenom odsustvu, zbog odbijanja da se izjasni o svojim namerama (u vezi nastavljanja radnog odnosa)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 1014/19 od 10.04.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 2072/18 od 24.01.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


RADNO PRAVO – Prestanak radnog odnosa – UZBUNJIVANJE – Zaštita uzbunjivača – Učešće lica (na koje je ukazano uzbunjivanjem) u disciplinskom postupku (na sednici na kojoj je odlučivano) po prigovoru uzbunjivača na Rešenje o prestanku radnog odnosa

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1 871/18 od 29.05.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 1394/16 od 09.11.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beogra


STAMBENO PRAVO – Dodela stana – Nadležnost Komesarijata za izbeglice

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 8192/19 od 20.11.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 60897/10 od 11.09.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


STAMBENO PRAVO – Otkaz ugovora o Zakupu stana zbog nekorišćenja stana od strane zakupca (član 35. stav 1. tačka 6. Zakona o stanovanju)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev 1189/19 od 14.11.2019. godine, presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 6943/16 od 15.09.2017. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 1069/14 od 11.04.2016. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


STRUČNI RADOVI - Namirenje novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih delatnosti kroz zakone u primeni

(Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd) - Autor stručnog rada: Jelica Đeković, sudijski saradnik Prvog osnovnog suda u Beogradu


STRUČNI RADOVI - Odmeravanje kazne višestrukim povratnicima i primena člana 55a STAV 1. KZ u sudskoj praksi

(Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd) - Autori stručnog rada: Sudija Marina Barbir i Sudija Bojana Stanković


STRUČNI RADOVI - Ovlašćenja i dokazne radnje organa predistražnog postupka

(Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd) - Autor stručnog rada: Jelena Dinčić, sudijski saradnik Prvog osnovnog suda u Beogradu


STRUČNI RADOVI - Pravo na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku

(Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd) - Autor stručnog rada: Dragana Iličić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu


STRUČNI RADOVI - Sukob autoriteta sudske vlasti i Ustavnog suda

(Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd) - Autor stručnog rada: Srđan Jončić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu


STRUČNI RADOVI - Tužba i prethodno ispitivanje tužbe

(Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd) - Autor stručnog rada: sudija Milena Vasić Pejčić


STVARNO PRAVO – IZBRŠENJE – Pravo trećeg lica da spreči izvršenje – Pravo koje sprečava izvršenje ne mora, isključivo, biti pravo svojine

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 7184/19 od 13.05.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 9320/17 od 05.03.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


STVARNO PRAVO – Smetanje državine – Gubitak državine i posredna državina (preko drugog lica)

(Rešenje Višeg suda u Somboru Gž 1386/19 od 28.11.2019. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 21483/16 od 17.10.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


STVARNO PRAVO – SMETANJE DRŽAVINE – Onemogućavanje izvođenja radova na postavljanju vodnih objekata i priključenju tužioca na iste

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž 6890/18 od 20.12.2019. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 11164/17 od 24.11.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


STVARNO PRAVO – SMETANJE DRŽAVINE – Protivpravnost kao uslov za smetanje državine

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž 3452/19 od 21.04.2020. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu P 984/18 od 13.11.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


STVARNO PRAVO – SUSVOJINA – Pravni institut susvojine (čl. 13. i 14. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 1962/20 od 11.03.2020. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 18328/17 od 30.10.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


VANPARNIČNI POSTUPAK – Čuvanje isprave u sudu – Razlog

(Rešenje Višeg suda u Subotici Gž 480/19 od 05.06.2020. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu R3 469/16 od 03.05.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


VANPARNIČNI POSTUPAK – Naknada za eksproprisanu nepokretnost

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda Rev 3420/18 od 31.01.2019. godine, rešenje Višeg suda u Beogradu Gž 5187/17 od 21.12.2017. godine i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu R1 34/15 od 28.02.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


ZAŠTITA UZBUNJIVAČA – RADNO PRAVO – Odlaganje pravnog dejstva pojedinačnog akta (rešenje o raspoređivanju na drugo radno mesto) – Određivanje privremene mere pre pokretanja sudskog postupka

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1-uz 4/19, od 28.03.2019. godine), doneto u veću kojim je predsedavao sudija Radomir Kokotović


Dnevna ažurnost

BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 5/2020 - Sadržaj

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA – Broj 2/2020 – Naslovna strana i impresum

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA – Broj 3/2020 – Naslovna strana i impresum

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, broj 2/2020 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, broj 2/2020 - Uvodna reč

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, broj 3/2020 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, broj 3/2020 - Uvodna reč

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd)


GRAĐANSKA, PRIVREDNA I PREKRŠAJNA MATERIJA - Pravno određenje imaoca opasne stvari u kontekstu odgovornosti za štetu

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: dr Ilija Zindović, sudija Vrhovnog kasacionog suda


GRAĐANSKA, PRIVREDNA I PREKRŠAJNA MATERIJA - Pravo manjinskih akcionara na podnošenje samostalne tužbe za određivanje mera iz člana 469. stav 3. Zakona o privrednim društvim

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda


GRAĐANSKA, PRIVREDNA I PREKRŠAJNA MATERIJA - Pravo poverilaca na kamatu u stečajnom postupku

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Tatjana Đurica, sudija Privrednog apelacionog suda


Prikaži sve >>