Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Dnevno ažurne odluke

BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU - Broj 7/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 7/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA - Broj 4/2017 - Sadržaj

(Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN PRIVREDNOG SUDA U BEOGRADU - Broj 2/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Privrednog suda u Beogradu broj 2/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN PRIVREDNOG SUDA U POŽAREVCU, broj 2/2017 - Sadržaj

(Iz Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN PRIVREDNOG SUDA U POŽAREVCU, broj 2/2017 - Uvodna reč

(Iz Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN UPRAVNOG SUDA - Broj 5/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Upravnog suda, br. 5/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN UPRAVNOG SUDA - Broj 5/2015 - Uvodna reč

(Iz Biltena Upravnog suda, br. 5/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU - Broj 86 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 86, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U ČAČKU - Broj 1/2017 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U ČAČKU - Broj 1/2017 - Uvodna reč

(Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NIŠU - Broj 33/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Nišu, broj 33/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM PAZARU - Broj 1/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Pazaru, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM PAZARU - Broj 1/2015 - Uvodna reč

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Pazaru, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 6/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 6/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - Broj 1/2015 - Uvodna reč

(Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU, broj 1/2017 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd)


ENERGETIKA - Zastarelost potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1962/12 od 4. 10. 2012)


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2015. GODINU (prečišćen tekst)

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA U VIŠEM SUDU U NOVOM PAZARU ZA 2015. GODINU

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Pazaru, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA VIŠEG SUDA U ČAČKU za 2017. godinu

(Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd)


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA VIŠEG SUDA U POŽAREVCU za 2016. godinu

(Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd)


GRAĐANSKO ODELJENJE - OBLIGACIONO PRAVO - Naknada štete zbog diskriminacije

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 500/2014 od 26.11.2014. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 31.5.2016. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE - SUKOB NADLEŽNOSTI - RADNO PRAVO - Građanskopravni imunitet države (nemogućnost primene pravila člana 50. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja)

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev2 485/2014 od 10.12.2014. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 07.04.2015. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PRAVO - Generalna punomoć

(Rešenje Višeg suda u Pančevu 3 GŽ 546/12 od 07.09.2012. godine)


GRAĐANSKO PRAVO - Imperativni propisi kod izjave o odricanju od zakonske zatezne kamate

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Prev-5/2013, od 13. juna 2013. godine, Jasmina Bajšanski, samostalni savetnik u Državnom pravobranilaštvu, Iz Biltena državnog pravobranilaštva, broj 2/2014)


GRAĐANSKO PRAVO – Naknada štete - Raniji život lica neosnovano lišenog slobode - Pravična novčana naknada za pretrpljene duševne bolove

(Iz presude Apelacionog suda u Beogradu Gž-4488/14 od 8. oktobra 2014. godine, Jovan Prodanović, viši savetnik u Državnom pravobranilaštvu, Iz Biltena državnog pravobranilaštva, broj 2/2014)


GRAĐANSKO PRAVO - Naknada troškova vanrednog kontrolnog tehničkog pregleda motornog vozila

(Iz presude Privrednog apelacionog suda 5 Pž-923/13 od 11. septembra 2013. godine, Jovan Prodanović, viši savetnik u Državnom pravobranilaštvu, Iz Biltena državnog pravobranilaštva, broj 2/2014)


GRAĐANSKO PRAVO - Obligaciono pravo - Kamata – Zatezna kamata na iznos neisplaćene kamate

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. brojGŽ1-537/14 od 23.06.2014. godine, kojom je delimično preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. broj P1-586/13 od 12.12.2013. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


GRAĐANSKO PRAVO - Odgovornost za štetu nastalu usled terorističkih akata na teritoriji Kosova i Metohije

(Iz presude Apelacionog sudau Beogradu Gž 8372/13 od 9. jula 2014. godine, Tanja Bastajić, pripravnik u Državnom pravobranilaštvu, Iz Biltena državnog pravobranilaštva, broj 2/2014)


GRAĐANSKO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - MESNA NADLEŽNOST SUDA U PARNICAMA RADI ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj GŽ1 133/11 od 21.12.2011. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentece: Vesna Filipović, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO PRAVO - Pasivna legitimacija Republike Srbije za isplatu potraživanja po osnovu stare devizne štednje licima koja nisu državljani ili nemaju prebivalište na teritoriji republike srbije

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev-951/2013 od 10. septembra 2014. godine, Sanja Gunjić, samostalni savetnik u Državnom pravobranilaštvu, Iz Biltena državnog pravobranilaštva, broj 2/2014)


GRAĐANSKO PRAVO - Pogrešno tumačenje zakonskih normi

(Iz presude Apelacionog suda u Beogradu Gž-5667/11 od 23. oktobra 2013. godine, Jovan Prodanović, viši savetnik u Državnom pravobranilaštvu, Iz Biltena državnog pravobranilaštva, broj 2/2014)


GRAĐANSKO PRAVO - Popunjavanje pravnih praznina

(Odluka Ustavnog suda Už 122/2013 od 28.03.2013. godine)


GRAĐANSKO PRAVO - Povreda časti i ugleda – Autorski tekst

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu posl. br. Gž. 7888/12 od 26.02.2013. godine, Autor sentence: Milena Baletić, viši sudijski saradnik)


GRAĐANSKO PRAVO - Rok za ispunjenje obaveze

(Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž 8298/13 od 12. septembra 2014. godine, Tanja Bastajić, pripravnik u Državnom pravobranilaštvu, Iz Biltena državnog pravobranilaštva, broj 2/2014)


GRAĐANSKO PRAVO - Zastarelost potraživanja MUP-a za usluge koje pruža na osnovu zakona - Pratnja vangabaritnog tereta

(Iz presude Privrednog apelacionog suda 9 Pž-7107/12 od 20. marta 2013. godine, Jovan Prodanović, viši savetnik u Državnom pravobranilaštvu, Iz Biltena državnog pravobranilaštva, broj 2/2014)


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - Naknada stvarne štete iz saobraćajne nezgode kada je potpisan Evropski izveštaj (čl. 27, čl. 31. i čl. 106. Zakona o obaveznom osiguranju i član 168. Zakona o bezbednosti saobraćaja)

(Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu P-6452/11 od 26.09.2013. godine, i presuda Višeg suda u Kragujevcu GŽ-340/13 od 22.02.2013) - Bilten Višeg suda u Kragujevcu, broj 5/2013, Intermex, Beograd, Sentencu priredila: Grozda Arnaut, sudia Višeg suda u Kragujevcu


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - Vrednost predmeta spora u slučaju subjektivne kumulacije zahteva

(Iz presude Višeg suda u Beogradu, Gž-7268/13 od 12. Juna 2014 godine, Đorđe Perić, pripravnik u Državnom pravobranilaštvu, Iz Biltena državnog pravobranilaštva, broj 2/2014)


IZBORI - Aktivna legitimacija lica koje podnosi kandidaturu

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 1. novembra 2003. godine Už. 86/03)


IZBORI - Broj birača upisanih u birački spisak

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 16. decembra 2002. godine, Už. 132/02)


IZBORI - Donošenje odluka u Republičkoj izbornoj komisiji

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 13. decembra 2000. godine, Už. 67/2000)


IZBORI - Dozvoljenost žalbe Vrhovnom sudu Srbije, odnosno Upravnom sudu

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 28. januara 2007. godine, Už. 37/07)


IZBORI - Granice ovlašćenja Republičke izborne komisije

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 15. decembra 2006. godine, Už. 296/06)


IZBORI - Jedinstveni birački spisak

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 31. decembra 2000. godine, Už. Br. 78/2000)


IZBORI - Konstituisanje (nastanak) grupe građana

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 17. septembra 2002. godine Už. Br. 76/02)


IZBORI - Mogućnost odbijanja neurednog predloga kandidata za predsednika Republike

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 4. januara 2008. godine, Už. 1/08)


IZBORI - Nadležnost Republičke izborne komisije da odlučuje o prigovoru koji se odnosi na birački spisak

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 5. oktobra 2002. godine Už. Br. 91/02)


IZBORI - Nedozvoljenost prigovora (posebne žalbe) protiv zaključka o otklanjanju nedostataka izborne liste

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 17. oktobra 2003. godine, Už. 81/03)


IZBORI - Ocenjivanje kvaliteta izvoda iz biračkog spiska

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 11. januara 2008. godine, Už. 6/08)


IZBORI - Od kada teče rok za izjavljivanje prigovora na odluku Republičke izborne komisije

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 17. oktobra 2003. godine, Už.80/03)


IZBORI - Politička partija, članica koalicije, predlaže svog kandidata za člana biračkog odbora u okviru koalicije

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 5. januara 2001. godine, Už. Br. 3/01)


IZBORI - Posledice nepostupanja po pravnom shvatanju Vrhovnog suda Srbije

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 19. januara 2008. godine, Už. 11/08)


IZBORI - Potreban broj glasova da bi se predlog smatrao odbijenim - Izdavanje ovlašćenja posmatračima izbora

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 15. januara 2008. godine, Už. 8/08)


IZBORI - Potreban broj potpisa birača - kao uslov za podnošenje izborne liste

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 19. decembra 2000. godine, Už br. 73/00)


IZBORI - Pravna priroda prigovora na nepravilnosti u postupanju sredstava javnog informisanja u toku izbornog postupka

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 26. maja 2004. godine, Už. 44/04)


IZBORI - Pravni interes za podnošenje prigovora Republičkoj izbornoj komisiji

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 23. oktobra 2006. godine, Už. 74/06)


IZBORI - Pravo podnošenja prigovora na odluku ili radnju izborne komisije

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 17. septembra 2002. godine, Už. br. 75/02)


IZBORI - Primena načela oficijelnosti u izbornom postupku

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 28. januara 2007. godine, Už. 36/07)


IZBORI - Propuštanje drugih organa da izvrše zakonske obaveze

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 8. januara 2008. godine, Už. 4/08)


IZBORI - Prošireni sastav izborne komisije - kada prestaje nadležnost - momenat završetka izbora

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 17. januara 2001. godine, Už. Br. 7/2001)


IZBORI - Provera da li je birač već glasao

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 4. januara 2001. godine, Už. 1/2001)


IZBORI - Računanje rokova za podnošenje prigovora na odluku Republičke izborne komisije

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 21. oktobra 2003. godine Už. 82/03)


IZBORI - Razlozi za osporavanje liste kandidata (zbirne izborne liste)

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 19. septembra 2002. godine Už. Br. 79/02)


IZBORI - Razlozi za osporavanje liste kandidata (zbirne izborne liste)

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 20. septembra 2002. godine Už. Br. 83/02)


IZBORI - Rešenje izborne komisije donosi se u pismenoj formi

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 17. septembra 2002. godine, Už. 74/02)


IZBORI - Rok za podnošenje (ulaganje) prigovora na odluku Republičke izborne komisije

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 17. januara 2001. godine, Už. 6/2001)


IZBORI - Rok za podnošenje prigovora na radnju proglašenja zbirne izborne liste

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 22. septembra 2002. godine Už. Br. 84/02)


IZBORI - Rok za podnošenje prigovora protiv odluke organa za sprovođenje izbora razlozi osporavanja „zbirne“ liste kandidata

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 18. septembra 2002. godine Už. Br. 78/02)


IZBORI - Upotreba pisma u izvodima iz biračkog spiska

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 12. februara 2008. godine Už. Br. 19/08)


IZBORI - Utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora kad se smatra da je prigovor odbijen

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 31. januara 2007. godine, Už. 52/07)


IZBORI - Utvrđivanje konačnog spiska birača

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 10. oktobra 2002. godine Už. Br. 130/02)


IZBORI - Utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine

(Presuđeno u Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, 13. januara 2007. godine, Už 17/07)


IZMENU GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA VIŠEG SUDA U NOVOM PAZARU ZA 2015. GODINU

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Pazaru, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


IZVEŠTAJ O RADU VIŠEG SUDA U POŽAREVCU za 2016. godinu

(Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd)


IZVOD IZ IZVEŠTAJA O RADU APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU za period 01. 01. 2014. – 31. 12. 2014. godine

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Blagovremenost žalbe

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu, II br. 25376/16 od 5. 9. 2016, i rešenje Višeg suda u Beogradu, Gž br. 9440/16 od 14. 10. 2016)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Dostavljanje nenadležnom sudu omaškom

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu IPV(I).7/16 od 22.01.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Izjašnjenje u smislu člana 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu, I br. 43914/10 od 9.9.2016. i rešenje Višeg suda u Beogradu, Gž br. 9445/16 od 14.10.2016)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Izvršenje na osnovu izvršne isprave koja je pravnosnažna, a nije izvršna

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4431/16 od 30.01.2017. godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-4745/2016 od 18.11.2016. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Izvršenje radi održavanja ličnih odnosa sa detetom

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-507/17 od 07.02.2017. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. I-2647/16 od 20.12.2016. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Kompenzacioni prigovor

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-3892/16 od 15.11.2016. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-3746/16 od 11.08.2016. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Obustava izvršnog postupka

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici Iv broj 17979/10 od 5. 7. 2016. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1616/16 od 3. 11. 2016)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Obustava postupka

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu, I br. 9501/11 od 30. 8. 2016. i rešenje Višeg suda u Beogradu, Gž br. 8925/16 od 30. 9. 2016)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Odbačaj predloga za izvršenje i zakazivanje ročišta

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu, II br. 24064/16 od 8. 7. 2016. i rešenje Višeg suda u Beogradu, Gž br. 8929/16 od 29. 9. 2016)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Odlaganje roka za izjašnjenje nakon neuspele prodaje

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu IPV(I).5/16 od 22.01.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Određivanje prethodne mere

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-576/17 od 13.02.2017. godine kojim je preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-3964/16 od 12.09.2016. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Omogućavanje uvida i fotokopiranja akata

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu IPV(I).11/16 od 05.02.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 1) - Rok za podnošenje žalbe protiv rešenja o odbačaju predloga za određivanje privremene mere (član 25. i član 423. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 10) - Dostavljanje podataka o nepokretnosti – obaveza (član 31. i član 32. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 11) - Rok nakon čijeg isteka se ponavlja dostava rešenja o izvršenju (član 36. stav 2. novog ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 12) - Verodostojna isprava u smislu odredbe člana 52. stav 2. tačka 2. ZIO

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 13) - Kopija izvršne isprave (član 59. stav 3. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 14) - Predlog za izvršenje i isprave potrebne za sprovođenje izvršenja (član 59. i član 70. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 15) - Predlog za protivizvršenje (član 7. i član 114. stav 1. i 2. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 16) - Predlog za protivizvršenje – odbijanje (član 115. i član 116. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 17) - Izreka rešenja o zaključenju postupka (član 130. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 18) - Poternica za izvršnim dužnikom – Radnje koje preuzima sud prema dužniku, koga je po poternici policija pronašla i dovela u sud (član 145. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 19) - Posledica nepreuzimanja (od strane javnog izvršitelja) oduzete stvari dužnika – obaveza policije (član 146. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 2) - Zabeležba rešenja o izvršenju (upis zabeležbe u korist izvršnog poverioca koji je stupio u već započeti izvršni postupak - u kojem je rešenjem suda, u korist poverioca koji je inicirao postupak - dozvoljeno izvršenje i dostavljeno nadležnom katastru, a koji nije u propisanom roku izvršio upis zabeležbe)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 20) - Pravo na pravni lek ukoliko je zahtev za otklanjanje nepravilnosti usvojen (član 148. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 21) - Institut izjave o imovini (član 545. i član 547. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 22) - Obaveza suda da poziva izvršne poverioce da se izjasne (o sprovođenju izvršenja – sud ili javni izvršitelj) i upozorava ih na posledice propuštanja (član 546. i član 547. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 23) - Pravo na prigovor (po starom aktuelnom ZIO) ili pravo na žalbu (po novom ZIO) na rešenje o obustavi postupka izvršenja (član 545. i članu 547. stav 2. novog ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 24) - Potraživanje nastalo iz komunalnih usluga – Postupak radi namirenja novčanog potraživanja (član 546. I član 547. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 26) - Uzimanje izjave o imovini izvršnih dužnika, preko suda, u ranijim starim sudskim predmetima (član 545. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 27) - Blagovremenost prigovora i žalbe – Ocena blagovremenosti (kad dostavu vrši javni izvršitelj, a odlučuje – sud) – vraćanje povratnica i dostavnica) – član 37. ZIO

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 28) – Odbacivanje prigovora (član 90. i član 92. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 29) - Sudske radnje u izvršnom postupku koje može preduzimati sudijski pomoćnik (član 12. stav 3. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 3) - Rešenje o izvršenju radi upisa zabeležbe i nastupanja fikcije upisa zabeležbe rešenja o izvršenju (član 81, član 125. i član 128. Zakon o državnom premeru i katastru)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 30) - Kompletni spisi – Dostavljanje (koji deo spisa se šalje izvršitelju, a koji ostaje u sudu) – član 70. ZIO

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 31) - Pravo suvlasnika pokretne stvari koji nije izvršni dužnik – način na koji se on isplaćuje, odnosno na koji se utvrđuje cena njegovog udela (član 112. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 32) - Zahtev za otklanjanje nepravilnosti (član 14. stav 1. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 33) - Ispitivanje da li je pribaviocu stvari - trećem licu bilo ili moglo biti poznato da se izvršnom poveriocu nanosi šteta (član 19. ZIO i član 281. stav 1. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 34) - Granice ovlašćenja veća prvostepenog suda koje se odnose na preinačenje odluke izvršnog sudije (član 26. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 4) - Dan početka rada izvršitelja, u smislu člana 547. novog ZIO

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 5) - Početak rada izvršitelja u smislu prelazne i završne odredbe člana 547. novog ZIO

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 6) - Početak rada izvršitelja na teritoriji nadležnosti svakog konkretnog suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 7) - Dostava rešenja o izvršenju donetog na osnovu verodostojne isprave (član 70. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA I ODGOVORI PO NOVOM Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) - (Pitanje 8) - Sprovođenje izvršenja na nepokretnosti u vanknjižnoj svojini (član 3, član 58, član 66. i član 209. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA O NAPLATI TAKSE (Pitanje 71) Postupak u kome je za sprovođenje izvršenja nadležan izvršitelj i –naplata sudske takse (uračunavanje i razlikovanje od troškova izvršitelja) – član 1. i član 51. Zakona o sudskim taksama i Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA O NAPLATI TAKSE (Pitanje 72) – Naplata takse na rešenje o izvršenju (shodno IZMENAMA Zakona o sudskim taksama – “Sl. glasnik RS”, br. 106/2015 - član 1.)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – PITANJA O NAPLATI TAKSE (Pitanje 78) – Primena odredbe člana 39. Zakona o sudskim taksama

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Podobnost izvršne isprave

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4056/16 od 29.11.2016. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. I-2425/16 od 08.11.2016. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Potrebni troškovi u izvršnom postupku

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu IPV(I).6/16 od 22.01.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Privremena mera za obezbeđenje novčanog potraživanja

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu R.15/2016 od 14.04.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Proglašenje izvršenja nedopuštenim

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.460/2015 od 20.10.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.7920/2015 od 19.10.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Punomoćje u izvršnom postupku

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu IPV(I).78/15 od 23.12.2015. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Rok za podnošenje tužbe radi proglašenja izvršenja nedopuštenim

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.460/2015 od 20.10.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.7920/2015 od 19.10.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Solidarna obaveza

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4401/16 od 13.12.2016. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-4279/16 od 06.10.2016. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Troškovi izvršnog postupka

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 586/2015 od 15.03.2016. godine)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Upis u knjigu izvršnih dužnika nakon proteka roka

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu IPV(I).74/15 od 23.12.2015. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Urednost predloga za izvršenje

(Rešenje Drugog osnovnog suda u Beogradu, I broj 1651/16 od 21. 7. 2016, rešenje Višeg suda u Beogradu, Gž br. 9395/16 od 14. 10. 2016)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Ustavna žalba

(Viši sudi u Pančevu, Gž.br. 162/11 18.03.2011. godine, sa sajta Višeg suda u Pančevu)


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Zaplena radi naplate potraživanja izvršnog dužnika

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu R.60/2016 od 26.09.2016. godine, potvrđeno rešenjem Privrednog apelacionog suda Pvž.677/2016 od 03.11.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


IZVRŠNI POSTUPAK - Isključiva nadležnost suda u izvršnom postupku

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1282/2016 od 01.11.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Miletić, sudijski pomoćnik


IZVRŠNI POSTUPAK - Izvršni dužnik u likvidaciji

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1211/16 od 27.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, autor sentence: Danijela Grujić, sudijski pomoćnik


IZVRŠNI POSTUPAK - Obustava izvršnog postupka

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1137/16 (2013) od 20.09.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, autor sentence: Danijela Grujić, sudijski pomoćnik


IZVRŠNI POSTUPAK - Odlučivanje o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje – postupanje izvršitelja (član 30. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)

(Zaključak Osnovnog suda u Novom Sadu posl. br. Ipv Ivk 982/14 od 11.06.2014. godine), sa sajta http://bilten.osns.rs


IZVRŠNI POSTUPAK - Prigovor na rešenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave - Pravni lek protiv rešenja o izvršenju radi naplate sudske takse

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl. broj GŽ-102/16 od 11.05.2016. godine, kojim se isti sud oglašava stvarno nenadležnim za postupanje po žalbi taksenog obveznika, Autor sentence:Jarmila lončar, viši sudijski saradnik)


IZVRŠNI POSTUPAK - Troškovi sprovođenja izvršenja - forma odluke kojom se odlučuje o troškovima (čl. 34, 36. i 142. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)

(Rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl. br. IPV I 725/14 od 19.08.2014. godine kojim je rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl. br. I 1085/12 od 17.07.2014. godine potvrđeno) sa sajta http://bilten.osns.rs


IZVRŠNI POSTUPAK - Utvrđenje nedopustivosti izvršenja na nepokretnosti

(Presuda Osnovnog suda u Somboru broj 3P. 260/11 od 22.11.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Gž. 1686/12 od 11.01.2013. godine)


JAVNO BELEŽNIŠTVO - POJAM, ISTORIJSKI RAZVOJ I ZNAČAJ

(Iz Biltena Republičkog javnog pravobranilaštva, broj 4/2012, Intermex, Beograd) Autor teksta: Bojan Kuzmanović, samostalni savetnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu


JAVNO BELEŽNIŠTVO - PROMET NEPOKRETNOSTI - NASLEDNO PRAVO - Ispunjenost uslova za overu ugovora o doživotnom izdržavanju

(Rešenje Osnovnog suda u Aranđelovcu, Sudska jedinica u Topoli, R3-133/15 od 23.12.2015)


KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – Troškovi krivičnog postupka – Troškovi privatnog tužioca - član 265. stav 3. ZKP – USVAJANJE zahteva

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 279/2017 od 20. aprila 2017. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Janko Lazarević


KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – Troškovi krivičnog postupka – Troškovi u policiji (saslušanje u policiji) - član 261. stav 1. ZKP – USVAJANJE zahteva

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 292/2017 od 11. aprila 2017. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


KRIVIČNI POSTUPAK – Ekstradicija – izdato lice

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz OK 5/15 od 03.02.2015)


KRIVIČNI POSTUPAK - Ispitivanje optužnice

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Kž. 765/14 od 05.09.2014)


KRIVIČNI POSTUPAK - Krivični postupak koji se vodi zbog krivičnog dela davanje lažnog iskaza

(Presuda Osnovnog suda u Prokuplju, 5K. br. 647/11 od 16.09.2011. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 7Kž. 1. br. 3240/11 od 01.03.2012)


KRIVIČNI POSTUPAK - Nemogućnost različitih procesnih uloga istog lica

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 Po1 br. 26/15 od 9. 3. 2016)


KRIVIČNI POSTUPAK - Opozivanje uslovne osude

(Rešenje Višeg suda u Valjevu, Kž. 3467/15 od 4 11. 2015)


KRIVIČNI POSTUPAK - Osnov oslobađanja – Plaćanje poreza po odbitku

(Presuda Osnovnog suda u Nišu, 8K. br. 458/10 od 01.12.2011. i Presuda Apelacionog suda u Nišu, 4Kž. 1. br. 1482/12 od 14.06.2012)


KRIVIČNI POSTUPAK - Povreda identiteta između optužbe i presude

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 Po1 br. 26/15 od 9. 3. 2016)


KRIVIČNI POSTUPAK - PREKRŠAJNI POSTUPAK - Okolnost koja privremeno ne sprečava krivično gonjenje

(Rešenje Osnovnog suda u Nišu, 6K. 1515/11 od 09.05.2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 14Kž. 2. br. 1087/12 od 12.09.2012)


KRIVIČNI POSTUPAK - Prenošenje mesne nadležnosti - čl. 32. st. 1. ZKP

(Apelacioni sud u Nišu, 17Kr. br. 43/14 od 23.10.2014. godine)


KRIVIČNI POSTUPAK - Preuranjena žalba

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Kž. 1155/13 od 20.08.2013)


KRIVIČNI POSTUPAK - Pritvor (čl. 216 ZKP)

(Iz rešenja Višeg sud u Zaječaru 4 Kž2.br.41/16 od 20.04.2016.godine, kojim je odbijena kao neosnovana žalba izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Zaječaru Kv.530/14 od 11.04.2016.godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNI POSTUPAK - Razlozi za ponavljanje krivičnog postupka (čl. 473 ZKP)

(Iz rešenja Višeg sud u Zaječaru 4 Kž2.br.58/16 od 26.05.2016.godine, kojim je odbijena kao neosnovana žalba izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Zaječaru Kv.78/16 od 27. 04. 2016. godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNI POSTUPAK - Rešenja donesena u postupku ispitivanja optužnice

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Kž. 310/14 od 27.03.2014)


KRIVIČNI POSTUPAK - Vraćanje putne isprave (čl. 200, st. 4 ZKP)

(Iz rešenja Višeg suda u Zaječaru 4 Kž2.br.89/16 od 15.08.2016.godine, kojim je uvažena žalba javnog tužioca i ukinuto rešenje Osnovnog suda u Zaječaru Kv.40/16 od 02.08.2016.godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


Krivični postupak i povreda ugleda, časti, slobode i prava ličnosti

(Presuda Osnovnog suda u Somboru P 2252/11 od 03.12.2012. godine i presuda Višeg suda u Somboru Gž 108/13 od 05.03.2013. godine)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Bivša supruga kao član porodice okrivljenog

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1- 5328/12 od 17.1.2013. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Pavlović


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Dekriminalizacija radnji i primena povoljnijeg zakona po okrivljenog

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-4849/11 od 9.12.2011. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Pavlović


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Dogovoren fizički sukob okrivljenih i pitanje nužne odbrane

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 324/15 od 21. 1. 2016. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 107/16 od 26. 4. 2016)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Krivično delo falsifikovanje isprave - Lažna saobraćajna dozvola

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 171/15 od 13. 6. 2016. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 235/16 od 28. 12. 2016)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Krivično delo laka telesna povreda

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici, K 432/13 od 3. 6. 2016, i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 240/16 od 7. 11. 2016)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti u saizvršilaštvu iz čl. 323. st. 3. u vezi st. 1. i st. 2. KZ u vezi čl. 33. KZ

(Presuda Višeg suda u Čačku K.br.69/13 od 10.3.2014. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-825/14 od 26.2.2015. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branko Milovanović


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Krivično delo nedavanje izdržavanja iz člana 195. stav 1. KZ i pobijanje prvostepene presude iz razloga nepostojanja identiteta optužnog akta i izreke presude

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 3 Kž1 102/16 od 20.09.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Krivično delo nedozvoljene polne radnje

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 104/16 od 6. 10. 2016. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 251/16 od 7. 12. 2016)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Krivično delo neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku K 398/16 od 16. 11. 2016. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 119/16 od 9. 1. 2017)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Krivično delo ometanje ovlašćenog službenog lica u vršenju službene dužnosti

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici, K 253/14 od 31. 8. 2016, i Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž 246/16 od 23. 11. 2016)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Krivično delo poreska utaja iz čl. 229. st. 2. u vezi st. 1. KZ

(Presuda Višeg suda u Čačku K.br.44/10 od 21.12.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-831/11 od 11.5.2011. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branko Milovanović


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Krivično delo samovlašće – Promena brave na vratima

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 61/16 od 25. 5. 2016. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 190/16 od 9. 8. 2016)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici, K. 57/14 od 17. 6. 2016. i presuda Višeg suda u Čačku, Kž. 201/16 od 7. 9. 2016)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K. 1074/12 od 7. 6. 2016. i rešenje Višeg suda u Čačku, Kž. 223/16 od 3. 10. 2016)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Krivično delo ubistvo u nužnoj odbrani iz čl. 113. KZ u vezi čl. 19. st. 1. tačka 1. KZ

(Presuda Višeg suda u Čačku K.br.70/2010 od 12.3.2013. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-2283/13 od 12.9.2013. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branko Milovanović


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Krivično delo ubistvo u pokušaju iz čl. 113. KZ u vezi čl. 30. KZ i krivično delo laka telesna povreda iz čl. 122. st. 2. u vezi st. 1. KZ u vezi čl. 19. KZ

(Presuda Višeg suda u Čačku K.br.76/2011 od 4.4.2012. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu broj Kž1-2867/12 od 30.1.2013. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branko Milovanović


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Krivično delo ugrožavanje sigurnosti – Pretnja smrću preko mobilnog telefona

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 345/15 od 7. 12. 2015. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 103/16 od 26. 4. 2016)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Kž - Krivična dela protiv života i tela, pokušaj teškog ubistva

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj KŽ I 4632/10od 11.01.2011., Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Branka Bančević)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Kž - Krivična dela protiv života i tela, teško ubistvo

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj KŽ. I 39/10 od 30.03.2010. godine, Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Branka Bančević)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Kž - Krivična sankcija, uslovna osuda, opoziv uslovne osude

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu broj KŽ I 5211/10 od 21.10.2010. godine, Rešenje doneto u veću kojim je predsedavala sudija Branka Bančević)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Kž1 - Krivična dela protiv braka i porodice - Nasilje u porodici (član 194. stav 3. u vezi stava 1. KZ) – Odbijanje žalbe branioca, kao neosnovane i potvrđivanje presude

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Kž1 183/17 od 20.02.2017. godine, Presuda doneta u veću kojim je predsedavao sudija Dragoljub Vujasinović)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Kž1 - Krivična dela protiv braka i porodice - Nasilje u porodici (član 194. stav 3. u vezi stava 1. KZ) – Odbijanje žalbe branioca, kao neosnovane i potvrđivanje presude

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Kž1 255/17 od 16.03.2017. godine, Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Đurđina Bjelobaba)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Kž1 - Krivična dela protiv braka i porodice - Nasilje u porodici (član 194. stav 3. u vezi stava 1. KZ) – Odbijanje žalbe branioca, kao neosnovane i potvrđivanje presude

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Kž1 365/17 od 03.04.2017. godine, Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Snježana Leković)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Kž1 - Krivična dela protiv imovine – Teška krađa (član 204. stav 1. tačka 1. u vezi člana 30. KZ) – Usvajanje žalbe branioca, ukidanje presude i vraćanje na ponovno suđenje

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu broj Kž1 308/17 od 20.03.2017. godine, Rešenje doneto u veću kojim je predsedavala sudija Snježana Leković)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Kž1 - Krivična dela protiv imovine – Teška krađa (član 204. stav 1. tačka 1. u vezi člana 33. i 61. KZ) – Usvajanje žalbe branioca, ukidanje presude i vraćanje na ponovno suđenje

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu broj Kž1 116/17 od 22.02.2017. godine, Rešenje doneto u veću kojim je predsedavala sudija Snježana Leković)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Kž1 - Krivična dela protiv privrede - Poreska utaja (član 229. stav 2. u vezi stava 1. KZ) – Odbijanje žalbe i potvrđivanje presude

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Kž1 89/16 od 03.02.2016. godine, Presuda doneta u veću kojim je predsedavao sudija Dedić Milorad)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO – Kž1 - Krivična dela protiv protiv života i tela - Ubistvo (član 113. KZ) – Usvajanje žalbe tužioca, preinačavinje presude i izricanje osude

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Kž1 172/16 od 23.03.2016. godine, Presuda doneta u veću kojim je predsedavao sudija Dragoljub Vujasinović)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Materijalne prilike okrivljenog - značaj i kvalitet olakšavajuće okolnosti

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. br. Kž.1.1080/14 od 11.12.2015. godine, kojom je uvažena žalba Osnovnog javnog tužioca u Novom Sadu i preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K.319/14, od 30.06.2014. godine, u delu odluke o krivičnoj sankciji, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Materijalne prilike okrivljenog - značaj i kvalitet olakšavajuće okolnosti

(Iz presude Apelacionog suda, posl. br. Kž.1.1080/14 od 11.12.2015. godine, kojom je uvažena žalba Osnovnog javnog tužioca u Novom Sadu i preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K.319/14, od 30.06.2014. godine, u delu odluke o krivičnoj sankciji, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Nepostojanje kvalifikatorne okolnosti za krivično delo teško ubistvo iz čl. 114. tač. 11. u podstrekavanju iz čl. 34. KZ

(Presuda Višeg suda u Čačku K.br.24/2014 od 21.4.2015. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-715/15 od 22.10.2015. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd,


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Nepropisna vožnja oba učesnika saobraćajne nezgode

(Rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-5069/11 od 9.12.2011. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Pavlović


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Nesavestan rad u službi

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu br. Kž 1 38/2014 od 20. 5. 2014. godine, kojim je ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu br. K 215/2013 od 20. 1. 2014)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Nužna odbrana

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 93/14 od 25. 2. 2016. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 104/16 od 7. 6. 2016)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Obustava primene mere bezbednosti (član 531. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Kv 111/16 od 13.07.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Odluka o meri bezbednosti i o oduzimanju imovinske koristi (čl. 85. KZ i čl. 93. st. 3. KZ)

(Presuda Višeg suda u Čačku K.br.4/2012 od 10.9.2012. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 1-5196/12 od 11.12.2012. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branko Milovanović, sudija Višeg suda u Čačku


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Odluka suda o oduzimanju predmeta - priključnog vozila (poluprikolice) koja je upotrebljena za izvršenje krivičnog dela

(Presuda Višeg suda u Čačku K.br.60/14 od 11.5.2015. godine, presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-729/15 od 13.8.2015. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz.933/15 od 4.11.2015. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Pavlović


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Odmeravanje kazne i smanjena uračunljivost

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 165/14 od 2. 11. 2016. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 275/16 od 18. 1. 2017)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Priznanje strane sudske presude kojom je izrečena novčana kazna u iznosu od 700 evra i koja je zamenjena novčanom kaznom u trajanju od 28 dana zatvora

(Presuda Višeg suda u Čačku Kv.br.153/15 od 21.12.2015. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1.-383/16 od 15.3.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Pavlović


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Sklonost ka protivpravnom ponašanju

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. br. Kž.1.1080/14 od 11.12.2014. godine, kojom je uvažena žalba Osnovnog javnog tužioca u Novom Sadu i preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K.319/14, od 30.06.2014. godine, u delu odluke o krivičnoj sankciji, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Sprečavanje i ometanje dokazivanja

(Iz rešenja Višeg suda, posl. br. Kž.1.27/15 od 04.03.2015. godine, kojom je uvažena žalba okrivljenog J.V. i ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K.752/14, od 02.12.2014. godine, a predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Vinost kao obavezan elemenat optužnog predloga

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku K.br.1072/12 od 28.12.2012. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž2-175/13 od 23.1.2013. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence :Miloš Pavlović


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Vreme izvršenja krivičnog dela

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Kž1 129/16 (2015) od 26.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Zamena novčane kazne kaznom rada u javnom interesu

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu, Kv. 60/16 od 15. 4. 2016. i rešenje Višeg suda u Čačku, Kž. 64/16 od 19. 7. 2016)


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - Zamena novčane kazne kaznom rada u javnom interesu

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu, Kv. 60/16 od 15. 4. 2016. i rešenje Višeg suda u Čačku, Kž. 64/16 od 19. 7. 2016)


KRIVIČNO ODELJENJE - Zaključci usvojeni na zajedničkoj sednici Krivičnih odeljenja viših sudova sa područja Apelacionog suda u Kragujevcu, odžanoj u Kragujevcu dana 24.10.2014. godine

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd) - Predsednik Krivičnog odeljenja - sudija Aleksandar Blanuša


KRIVIČNO ODELJENJE - Zaključci usvojeni na zajedničkoj sednici predstavnika apelacionih sudova u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, održanoj u Nišu dana 17.10.2014. godine

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd) - Predsednik Krivičnog odeljenja – sudija Aleksandar Blanuša


KRIVIČNO ODELJENJE VKS – ODGOVORI na sporna pravna pitanja – Odlučivanje o žalbi – obaveza suda

(Odgovori Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, na sporna pravna pitanja Prekršajnog apelacionog suda, doneti na sednicи održanoj 28.11.2016. godine)


KRIVIČNO ODELJENJE VKS – ODGOVORI na sporna pravna pitanja – Odustanak tužilaštva od krivičnog gonjenja (nakon što okrivljeni ispuni određene uslove) – Postupanje prekršajnog suda (“ne bis in idem”)

(Odgovori Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, na sporna pravna pitanja Prekršajnog apelacionog suda, doneti na sednici održanoj 28.11.2016. godine)


KRIVIČNO ODELJENJE VKS – ODGOVORI na sporna pravna pitanja – Postupanje u primeni člana 62. Zakona o prekršajima (u vezi izricanja sankcije usled kršenja zabrane pristupa oštećenom)

(Odgovori Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, na sporna pravna pitanja Prekršajnog apelacionog suda, doneti na sednici održanoj 28.11.2016. godine)


KRIVIČNO ODELJENJE VKS – ODGOVORI na sporna pravna pitanja – Potpisivanje prekršajnog naloga (od strane branioca okrivljenog)

(Odgovori Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, na sporna pravna pitanja Prekršajnog apelacionog suda, doneti na sednici održanoj 28.11.2016. godine)


KRIVIČNO ODELJENJE VKS – ODGOVORI na sporna pravna pitanja – Pravo na žalbu protiv drugostepene presude (donate u veću drugostepenog suda)

(Odgovori Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, na sporna pravna pitanja Prekršajnog apelacionog suda, doneti na sednici održanoj 28.11.2016. godine)


KRIVIČNO PRAVO - Bitna obeležja krivičnog dela obmanjivanje kupaca

(Presuda Osnovnog suda u Leskovcu, 2K. br. 336/11 od 03.02.2012. i Presuda Apelacionog suda u Nišu, 4Kž. 1. br. 1825/12 od 25.06.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Bitna obeležja krivičnog dela proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda

(Presuda Osnovnog suda u Leskovcu, 2K. br. 336/11 od 03.02.2012. i Presuda Apelacionog suda u Nišu, 4Kž. 1. br. 1825/12 od 25.06.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Činjenice na kojima se presuda može zasnivati

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 140/14 od 29.01.2014)


KRIVIČNO PRAVO - Dejstvo zabrane ''reformatio in peius'' na činjenično stanje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 Po1 25/15 od 25. 2. 2016)


KRIVIČNO PRAVO - Falsifikovanje službene isprave u podstrekavanju

(Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž. 6/15 od 3. 11. 2015)


KRIVIČNO PRAVO - Isključenje protivpravnosti kod krivičnog dela uvreda (čl. 170 st. 4 KZ)

(Iz presude Osnovnog suda u Zaječaru 14K.385/14 od 04.05.2015.godine, koja je potvrđena presudom Višeg suda u Zaječaru 4Kž1.135/15 od 27. 07. 2015. godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNO PRAVO - Jemstvo - Garancija da okrivljeni neće pobeći

(Rešenje Višeg suda u Vranju, 2K. br. 69/12 od 03.09.2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 7Kž. 2. br. 1098/12 od 12.09.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo falsifikovanje službene isprave (čl. 357 st. 3 u vezi st. 1 KZ) u sticaju sa krivičnim delom klevete (čl. 171 st.1 KZ)

(Iz presude Osnovnog suda u Zaječaru 2K.1038/10 od 22.05.2012.godine, koja je potvrđena presudom Apelacionog suda u Beogradu Kž.1 5905/12 od 30.10.2012.godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo nasilničko ponašanje

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Kž. 1890/13 od 09.10.2014)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo nasilje u porodici

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 122/16 od 28. 9. 2016. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 267/16 od 12. 1. 2017)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo nasilje u porodici (čl. 194 KZ)

(Iz presude Višeg suda u Zaječaru 4Kž.1.br.238/15 od 09.12.2015.godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Zaječaru 3K.452/15 od 17.11.2015.godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi (čl. 350 st. 3 KZ)

(Iz rešenja Apelacionog suda u Nišu 11 Kž.1.br.1329/15 od 21.01.2016.godine, kojim je ukinuta presuda Osnovnog suda u Zaječaru K.496/15 od 16.11.2015. godine i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi (čl. 350 st. 3 u vezi st. 2 KZ)

(Iz presude Apelacionog suda u Nišu 17 Kž.1.br.483/16 od 14.07.2016.godine, kojim je potvrđena presuda Osnovnog suda u Zaječaru 14K.20/16 od 10. 02. 2016.godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Leskovcu, 6K. br. 102/2010 od 21.01.2011. i Presuda Apelacionog suda u Nišu, 13Kž. 1. br. 1297/11 od 23.07.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo prevara (čl. 208 st. 1 KZ)

(Iz presude Osnovnog suda u Zaječaru 4K.347/2014 od 06.04.2015.godine, koja je potvrđena presudom Višeg suda u Zaječaru 5Kž1.br.102/15 od 14.07.2015.godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo računarska sabotaža

(Presuda Osnovnog suda u Vranju, K. br. 3881/10 od 07.03.2011. i Presuda Apelacionog suda u Nišu, 7Kž. 1. br. 2607/11 od 31.08.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo skidanja i povrede službenog pečata i znaka

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Kž. 3595/13 od 03.02.2014)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo uvreda (čl 170 st. 1 KZ)

(Iz presude Višeg suda u Zaječaru 5Kž1.br.100/15 od 14.07.2015.godine, kojom je ukinuta presuda Osnovnog suda u Zaječaru 14K.77/14 od 29.01.2015.god. samo u delu odluke o troškovima krivičnog postupka, u kom delu je predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, dok je u preostalom delu prvostepena presuda potvrđena, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNO PRAVO – Kž - Zloupotreba službenog položaja (član 359. KZ) i visoko-tehnološki kriminal (član 2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visoko-tehnološkog kriminala)

(Iz rešenja Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. br. Kž.2.1112/14 od 14.07.2014. godine, kojom je ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl.br. K.661/14 od 04.06.2014. godine, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik, sa sajta http://bilten.osns.rs)


KRIVIČNO PRAVO - Mera bezbednosti - Obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 228/13 od 19.02.2013)


KRIVIČNO PRAVO - Nadležnost za donošenje rešenja o oduzimanju motornog vozila

(Rešenje Višeg suda u Vranju, K. br. 64/11 od 08.06. 2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 12. Kž. 2. 912/12 od 22.08.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Nadležnost za izricanje mere napuštanja stana ili mesta boravišta

(Rešenje Višeg suda u Vranju, 2Kv. br. 237/12 od 13.09.2012. i rešenje Apelacionog suda u Nišu, 1Kž. 2. br. 1180/12 od 04.10.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Kž. 54/14 od 02.07.2014)


KRIVIČNO PRAVO - Nedozvoljen prelaz državne granice

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 1327/12 od 10.05.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Nepostojanje nužne odbrane ili njeno prekoračenje

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 1166/14 od 27.10.2014)


KRIVIČNO PRAVO - Nužna odbrana

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz. 1300/14 od 27.01.2015)


KRIVIČNO PRAVO - Obavezno lečenje alkoholičara (čl. 84 KZ i čl. 207 ZIKS)

(Iz rešenja Višeg suda u Zaječaru 4Kž.2 135/15 od 09.11.2015.godine, kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Zaječaru Kv.522/15 od 22.10.2015.godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNO PRAVO - Odlaganje krivičnog gonjenja

(Rešenje Osnovnog suda u Pirotu, 2Kv. br. 116/12 od 16.05.2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 4Kž. 2. br. 789/12 od 13.08.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Odmeravanje kazne (čl. 54 st. 3 KZ) - Teži oblik osnovnog krivičnog dela

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 233/2016 od 07.04.2016.godine, kojom je odbijen kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti podnet protiv presude Apelacionog suda u Nišu 3Kž1 br.290/15 od 30.09.2015.godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNO PRAVO - Odustanak javnog tužioca od krivičnog gonjenja

(Rešenje Osnovnog suda u Pirotu, 3 K. br. 353/10 (2008) od 23.04.2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 11 Kž. 2 br. 896/12 od 27.08.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Okolnosti koji utiču na odluku o kazni

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 1882/13 od 06.08.2013)


KRIVIČNO PRAVO - Poreska utaja - Iznos poreza čije se plaćanje izbegava

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 1152/13 od 09.04.2013)


KRIVIČNO PRAVO - Posebno teške okolnosti dela i pritvor

(Predlog Istražnog sudije Višeg suda u Nišu, 1Ki. br. 71/12 od 05.09.2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 7Kr. br. 39/12 od 10.09.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Povreda tajnosti pisama i drugih pošiljki

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 2026/12 od 12.03.2013)


KRIVIČNO PRAVO - Prekvalifikacija sa krivičnog dela zloupotreba službenog položaja na krivično delo posluga

(Presuda Opštinskog suda u Leskovcu K. br. 363/06 od 16.10.2008. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu Kž. 1. br. 767/10 od 25.01.2011)


KRIVIČNO PRAVO - Pretnja kod krivičnog dela iznude

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 347/13 od 25.06.2013)


KRIVIČNO PRAVO - Princip ''zabrane dvostrukog vrednovanja'' prilikom odmeravanja kazne

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 Po1 br. 26/15 od 9. 3. 2016)


KRIVIČNO PRAVO - Priznanje optuženog da je izvršio krivično delo - Osobine priznanja

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Kž. 688/14 od 25.07.2014)


KRIVIČNO PRAVO - Priznanje optuženog da je učinio krivično delo - Ostali dokazi

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 1203/14 od 24.10.2014)


KRIVIČNO PRAVO - Pustošenje šuma

(Presuda Osnovnog suda u Prokuplju, 5K. br. 1161/10 i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 10Kž. 1. br. 3037/12)


KRIVIČNO PRAVO - Ranija osuđivanost kao otežavajuća okolnost (čl. 54 st.1 KZ)

(Iz presude Apelacionog suda u Nišu 18 Kž.1.br.973/15 od 24.11.2015.godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog suda u Zaječaru K.682/12 od 29.05.2015.godine u odnosu na optuženog M.N., u pogledu pravne ocene dela i odluke o kazni, dok je u ostalom delu potvrđena, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNO PRAVO – Razbojništvo - Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, 2Kž. 1. 4280/11 od 04.09.2012. i Presuda Okružnog suda u Kosovskoj Mitrovici, K. br. 3/00 od 15.03.2001)


KRIVIČNO PRAVO - Razuman rok za ispitivanje pritvora

(Rešenje Višeg suda u Prokuplju, Kv. br. 89/12 od 17.08.2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 4Kž. 2. br. 1049/12 od 30.08.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Skraćeni postupak - Sprovođenje istrage

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 390/13 od 29.06.2013)


KRIVIČNO PRAVO - Sudska rehabilitacija

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu br. Kž2 184/15 od 30. 4. 2015. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu br. Kv 553/15 od 2. 4. 2015)


KRIVIČNO PRAVO - Učestvovanje u tuči

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 5Kžm. 1. br. 43/12 od 14.08.2012. i Rešenje Višeg suda u Leskovcu, Km. br. 15/12 od 21.06.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Uračunavanje pritvora (čl. 63 KZ)

(Iz presude Apelacionog suda u Nišu 6Kž1.br.424/15 od 08.07.2015.godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Zaječaru 4K.833/13 od 11.05.2015.godine, Priredio: sudijski pomoćnik Mišić Aleksandar)


KRIVIČNO PRAVO - Uračunljivost izvršioca krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Nišu, 6K. br. 1581/10 od 24.02.2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 7Kž. 1. br. 1273/12 od 02.04 2012)


KRIVIČNO PRAVO - Uslovni otpust i neosnovano lišenje slobode

(Iz presude Višeg suda u Beogradu Gž-9570/11 od 18. septembra 2013. godine, Jovan Prodanović, viši savetnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


KRIVIČNO PRAVO - Vanredno ublažavanje kazne

(Rešenje Višeg suda u Pirotu, Kv. br. 56/12 od 26.04.2012. Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 4Kž. 2. br. 669/12 od 04.06.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Zahtev oštećenog za pokretanje postupka prema maloletnom licu

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 4Krm. 1. br. 1/12 od 24.05.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Zamena pritvora merom zabrane napuštanja mesta boravišta

(Rešenje Višeg suda u Leskovcu, Kv. br. 153/12 od 30.07.2012. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 7Kž. 2. br. 964/12 od 06.08.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Zastarelost gonjenja kod trajnih krivičnih dela

(Rešenje Osnovnog suda u Nišu, 15K. br. 2533/11 od 14.10.2011. i Rešenje Apelacionog suda u Nišu, 4Kž. 2. br. 145/12 od 10.08.2012)


KRIVIČNO PRAVO - Zastarelost krivičnog gonjenja

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Kž. 874/13 od 09.07.2013)


KRIVIČNO PRAVO - Zloupotreba službenog položaja

(Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž. 113/15 od 19. 8. 2015)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Bitne povrede odredaba krivičnog postupka (član 438. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Kž2 123/16 (2007) od 20.09.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Delegiranje mesne nadležnosti

(Iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda, posl. br. Kd.1467/14 od 16.10.2014. godine, kojom je odlučeno po predlogu sudije pojedinca Osnovnog suda u Novom Pazaru, posl. br. K.121/14, od 02.10.2014. godine, za prenošenje mesne nadležnosti, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Ekstradicioni pritvor

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu br. Kž2 623/15 od 14. 4. 2015. godine, kojim je potvrđeno rešenje Višeg suda u Novom Sadu br. Kre 4/15 od 23. 3. 2015


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Izdržavanje kazne zatvora u kućnim uslovima

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K. 63/16 od 20. 4. 2016, i presuda Višeg suda u Čačku, Kž. 165/16 od 7. 7. 2016)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Izostanak obrazloženja ili delimično obrazloženje presude

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu br. Kž 1 64/2014 od 13. 5. 2014. godine, kojim je ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu br. K 398/2013 od 20. 2. 2014)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Izveštaj Centra za socijalni rad kao dokaz u krivičnom postupku

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Kž2-652/16 od 28.04.2016. godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. K-1482/15 od 05.04.2016. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Izvršenje kazne zatvora bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu br. Kž2 335/15 od 17. 7. 2015. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu br. Kv 1147/15 od 2. 7. 2015)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Izvršenje novčane kazne (član 51. KZ)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 3 Kž2 160/16 od 26.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Menjanje činjeničnog i pravnog identiteta krivičnog dela

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1- 800/12 od 1.3.2011. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Pavlović


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - MESNA NADLEŽNOST (Čl. 27. ZKP)

(Rešenje Okružnog suda u Čačku, Kv. br. 482/09 od 23.12.2009. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu, Kr. br. 10/10 od 02.02.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2010, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Molba za uslovni otpust (član 46. stav 1. KZ)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 3 Kuo. 21/16 od 21.07.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Načelo neposrednosti

(Iz rešenja Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. br. Kž.1.63/15, od 18.03.2015. godine, kojom je žalba okrivljenog M.S. usvojena, a presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K.2818/10, od 10.07.2014. godine ukinuta i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Nadležnost sudije za prethodni postupak za produženje pritvora

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku. KV 383/16 od 6. 9. 2016. i rešenje Višeg suda u Čačku, Kž. 85/16 od 9. 9. 2016)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Nedozvoljen dokaz - audio snimak koji je pribavljen suprotno odredbi čl. 15. st. 1, čl. 16. st. 1. ZKP i čl. 171. ZKP (posebne dokazne radnje)

(Presuda Višeg suda u Čačku K.br.39/2014 od 10.12.2015. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-152/16 od 1.3.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Pavlović


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Odbacivanje neblagovremene žalbe javnog tužioca

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.2-479/12 od 14.3.2012. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Pavlović


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Odbačaj optužnog predloga - Prijavljeni nestanak okrivljenog

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Kž2-1054/16 od 21.07.2016. godine kojim je odbijena kao neosnovana žalba OJT-a u Novom Sadu izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. K-2305/15 od 07.07.2016. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Odbačaj privatne krivične tužbe

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. Kž.2.111/15, od 18.03.2015. godine, kojom je žalba privatnih tužilaca T.B, T.D, T.N. i T.S. usvojena, a rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K.3202/12, od 04.09.2014. godine ukinuto i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Odlaganje krivičnog gonjenja - Načelo oportuniteta

(Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž. 111/15 od 21. 12. 2015)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Određivanje jemstva

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Kv 24/17 od 17. 1. 2017. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 14/17 od 23. 1. 2017)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Oslobađajuća presuda

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 3 Kž1 43/16 (2012) od 12.04.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Povređeno pravo odbrane

(Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu, posl. br. Kž.1.17/15, od 31.03.2015. godine, kojom je žalba branioca okrivljenog R.R. usvojena, a presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. br. K.954/13, od 18.09.2014. godine ukinuta i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, Autor sentence: Biljana Tadić, viši sudijski saradnik)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Presuda (primena čl. 354. tačka 3. ZKP i čl. 355. tačka 2. ZKP)

(Presuda Višeg suda u Čačku K.br.59/10 od 22.3.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-2878/11 od 14.5.2012. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branko Milovanović


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Pretpostavke za izručenje (član 7. i 16. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Kv 133/16 od 08.08.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Pritvor nakon objavljivanja presude

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku, K. 170/16 od 22. 9. 2016. i rešenje Višeg suda u Čačku, Kž. 91/16 od 5. 10. 2016)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Pritvorski osnov iz člana 211. stav 1. tačka 3. ZKP-a

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu br. Kž 2 311/2014 od 27. 10. 2014. godine, kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu br. Kv 1726/2014 od 15. 10. 2014)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Produženje pritvora iz zakonskog razloga propisanog u članu 211. stav 1. tačka 3. ZKP-A

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Kž2 77/16 od 08.06.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Razdvajanje pravnosnažne presude nastale izricanjem jedinstvene kazne nakon preinačenja pravnosnažnih presuda u delu odluke o kazni (član 554. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u P. 3 Kv 175/16 od 06.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence Branislav Kenda, sudijski pomoćnik, viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Saslušanje saokrivljenih u svojstvu svedoka prema kojima je doneta presuda kojom se optužba odbija

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 1/16 od 18. 7. 2016. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 270/16 od 26. 1. 2017)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Suđenje u odsustvu

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Kv 83/16 od 07.06.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Suđenje u odsustvu (član 381. stav 1. KZ)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Kv 124/16 od 02.08.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Troškovi postupka

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Kv 78/16 od 08.06.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Utvrđivanje činjenica i oslobađajuća presuda za krivično delo IZ ČL. 246. ST. 1. KZ

(Presuda Višeg suda u Čačku K.br.17/15 od 30.9.2015. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1-1398/15 od 18.12.2015. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branko Milovanović


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Zabrana preinačenja na štetu optuženog kao bitna povreda odredaba krivičnog postupka

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 478/14 od 29.6.2015. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 161/15 od 11.1.2016)


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Zabrana prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licima (član 197. ZKP)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 3 Kž2 147/16 od 12.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence Branislav Kenda, sudijski pomoćnik - viši sudijski saradnik


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Zakonitost radnji postavljanja branioca po službenoj dužnosti

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.br.626/12 od 29.2.2012. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Pavlović


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - Značaj službene beleške koju sačini javni tužilac

(Presuda Višeg suda u Čačku K.br.31/13 i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1.1798/14 od 23.2.2015. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Pavlović


MEDICINSKO PRAVO - Gž - Odgovornost zdravstvene ustanove

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Gž. 8258/10 od 19.01.2011. godine, presuda doneta u veću kojim je predsedavao sudija Petar Jovanović)


MEDICINSKO PRAVO - Gž - Odgovornost zdravstvene ustanove, naknada štete

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Gž. 2216/13 od 20.06.2013. godine, presuda doneta u veću kojim je predsedavao sudija Petar Jovanović)


MEDICINSKO PRAVO - Gž - Troškovi lečenja

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž 1567/11 od 19.01.2012. g, presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Branislava Apostolović)


MEDICINSKO PRAVO - NAKNADA ŠTETE - Gž - Naknada štete po osnovu pogoršanja zdravstvenog stanja

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Gž. 1372/16 od 20.04.2016. godine kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Kikindi 1 P. 385/14 od 05.12.2013. godine, doneta u veću kojim je predsedavala sudija Jelica Bojanić Kerkez)


MEDICINSKO PRAVO - NAKNADA ŠTETE - Naknada novonastale štete po osnovu pogoršanja zdravstvenog stanja tokom lečenja

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Gž. 133/14 od 24.03.2014. godine kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl. br. P. 3257/2013 od 05.12.2013. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


MEDIJSKO PRAVO - NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE - Dužnost novinara da proveri poreklo, istinitost i potpunost informacije - Određivanje visine naknade nematerijalne štete - Objavljivanje presude

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu,Gž3 108/16 od 14.04.2016. godine) Priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO - NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE - Nedokazana povreda prava na dostojanstvo - Odbijanje i odbacivanje žalbe

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž3 270/16 od 20.10.2016. godine) Priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO - NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE - Opredeljivanje iznosa visine nematerijalne štete, Informacije podobne da povrede čast i ugled - Odbacivanje revizije kao nedozvoljene

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 1316/2016 od 22.09.2016. godine) Priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO - NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE - Povreda prava pretpostavke nevinosti - Dužna novinarska pažnja - Profesionalna odgovornost primerena objektivnim okolnostima

(Presuda Višeg suda u Beogradu 9 P3 205/14 od 6.7.2016. godine) Priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO - NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE - Povreda prava pretpostavke nevinosti - Dužnost novinara da proveri informaciju pre objavljivanja - Novinarska pažnja primerena okolnostima

(Presuda Višeg suda u Beogradu 9 P3 248/14 od 20.01.2016. godine) Priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO - NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE - Povreda prava pretpostavke nevinosti - Leziona sposobnost informacije - Obaveza svedoka da se odazove pozivu suda

(Presuda Višeg suda u Beogradu 9 P3 97/15 od 20.04.2016. godine) Priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO - NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE - Povreda prava pretpostavke nevinosti - Objavljene informacije podobne da izazovu povredu časti i ugleda lica - Solidarna odgovornost urednika izdanja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž3 217/2016 od 21.09.2016. godine) Priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO - NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE - Povreda prava pretpostavke nevinosti - Objavljivanje fotografije - Ravnoteža između principa prava ličnosti i slobode izražavanja

(Presuda Višeg suda u Beogradu 9 P3 318/13 od 18.02.2016. godine) Priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO - NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE - Povreda prava pretpostavke nevinosti - Primereno ograničavanje slobode medija - Interes javnosti i formiranje vlastitog suda o događajima

(Presuda Višeg suda u Beogradu 9 P3 244/14 od 14.03.2016. godine) Priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO - NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE - Pravo na dostojanstvo kao lično pravo - Odbijanje tužbenog zahteva

(Presuda Višeg suda u Beogradu 9 P3 1/15 od 10.3.2016. godine) Priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO - NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE - Pravo na odgovor na informaciju - Povreda novinarske etike - Zahtev za brisanje informacije sa interneta

(Presuda Višeg suda u Beogradu 9 P3 76/15 od 20.11.2015. godine) Priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO - NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE - Pretrpljeni strah - Pravična satisfakcija - Pasivna legitimacija urednika izdanja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž3 39/2016 od 06.04.2016. godine) Priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


MEDIJSKO PRAVO - NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE - Rok za izjavljivanje revizije - Odbacivanje revizije kao neblagovremene

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Rev 608/2016 od 27.04.2016. godine) Priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


MIŠLJENJA MINISTARSTVA PRAVDE - Naknada za rad javnog izvršitelja

(Mišljenje Ministarstva pravde RS, broj 740-08-00715/2016-05 od 16.12.2016. godine) - Bilten Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Gž – Naknada nematerijalne štete za za pretrpljene duševne bolove zbog smrti bliskog lica

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Gž. 758/17 od 09.03.2017. godine, doneta u veću kojim je predsedavala sudija Tatjana Miljuš)


NAKNADA ŠTETE - Gž - Pismeni sporazum o dodatnoj nagradi za zastupanje advokata

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-4980/13 od 01.10.2014. godine, kojom je u delu odluke po protivtužbenom zahtevu, potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, sudska jedinica u Bačkoj Palanci posl.broj P-2393/12 od 25.09.2013. godine. Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik, sa sajta http://bilten.osns.rs)


NAKNADA ŠTETE - Gž - Pravo na naknadu štete bliskih srodnika oštećenog lica

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-2424/14 od 10.10.2014. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl. broj P-11179/2012 od 25.03.2014. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik, sa sajta http://bilten.osns.rs)


NAKNADA ŠTETE - Gž – Vanugovorna odgovornost – odgovornost po osnovu krivice – Šteta usled kašnjenja punomoćnika (u radnom sporu) u podnošenju pravnih lekova

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Gž. 2499/16 od 24.08.2016. godine, doneta u veću kojim je predsedavala sudija Mirjana Andrijašević)


NAKNADA ŠTETE - Gž - Vanugovorna odgovornost, Odgovornost po osnovu krivice

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Gž. 3174/13 od 26.03.2014. godine, presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Tatjana Miljuš)


NAKNADA ŠTETE - Gž - Vanugovorna odgovornost; odgovornost po osnovu krivice, Žrtva trafikinga

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu broj Gž.3536/13 od 28.11.2013. godine, presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Jelica Bojanić-Kerkez)


NAKNADA ŠTETE - Gž2 - Naknada štete nepravilnim radom državnog organa

(Viši sud u Valjevu, Gž1.br.54/11, od 11.11.2011. godine, Predsednik veća-sudija, Branislav Džunić, sa sajta Višeg suda u Valjevu)


NAKNADA ŠTETE - Gž2 - Pravno pitanje o odgovornosti vezano za ujede pasa lutalica u gradu valjevo

(Viši sud u Valjevu, I-SU-7/10–12, Dana 23. 07. 2010. godine, Zamenik vršioca funkcije predsednika suda Biljana Savić, Sa sajta Višeg suda u Valjevu)


NAKNADA ŠTETE - Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove, zbog umanjenja životne aktivnosti - Po osnovu kolektivnog osiguranja zaposlenih

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ1-1666/2016 od 06.06.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P1-168/14 od 22.03.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


NAKNADA ŠTETE - OSIGURANJE - PARNIČNI POSTUPAK - Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi i naknada štete u parnici

(Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P.br. 23024/11 od 03.09.2012. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž.br. 8272/12 od 03.10.2014. godine) - Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 1/2016, Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - OSIGURANJE - PARNIČNI POSTUPAK - Saobraćajna nezgoda - Evropski izveštaj

(Viši sudi u Pančevu, Gž.br.679/11 13.09.2011.godine, sa sajta Višeg suda u Pančevu)


NAKNADA ŠTETE - OSIGURANJE - PARNIČNI POSTUPAK - Saobraćajna nezgoda - Zapisnik policije - Evropski izveštaj

(Viši sudi u Pančevu, Gž.br. 1475/11 21.12.2011.god, sa sajta Višeg suda u Pančevu)


NASLEDNO PRAVO - Gž - Drugi nasledni red

(Rešenje Višeg suda u Novom Pazaru posl. br. Gž. 584/13 od 10.02.2014. godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl. br. O. 69/10 od 05.03.2012. godine, Autor sentence: Milena Baletić, viši sudijski saradnik, sa sajta http://bilten.osns.rs)


NASLEDNO PRAVO - Gž - Naknadno pronađeni testament

(Rešenje Višeg suda u Užicu posl.broj GŽ-1231/13 od 12.12.2013. godine, kojim je odbačena,kao nedozvoljena žalba učesnika P.Đ., protiv rešenja Osnovnog suda u Novom Sadu posl. broj O-4290/12 od 24.08.2012. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik, sa sajta http://bilten.osns.rs)


NASLEDNO PRAVO - Gž - Pasiva zaostavštine

(Rešenje Višeg suda u Subotici posl. broj GŽ-883/13 od 07. 02 .2013. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl .broj O-2977/11 od 27.01.2012. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik, sa sajta http://bilten.osns.rs)


NASLEDNO PRAVO - Gž - Prekid ostavinskog postupka

(Rešenje Višeg suda u Kraljevu posl. broj GŽ-1278/13 od 27.11.2013., kojim je ukinuto Rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl. broj O- 1796/12 od 13.07.2013. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik, sa sajta http://bilten.osns.rs)


NASLEDNO PRAVO - Naknadno pronađena imovina

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ 496/2016 od 07.07.2016. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj O-8874/13 od 15.04.2014.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


NASLEDNO PRAVO - Neispunjenje naloga zaveštaoca

(Rešenje Višeg suda u Valjevu, Gž. br. 1755/14 od 16. 10. 2014)


NASLEDNO PRAVO - Obustava ostavinskog postupka

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, Gž. 1359/15 od 8. 10. 2015)


NASLEDNO PRAVO - Posledice raskida ugovora o doživotnom izdržavanju

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ 1582/2016 od 18.05.2016. godine, kojom je delimično preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-394/13 od 15.01.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


NASLEDNO PRAVO - Povreda nužnog naslednog dela

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ 2842/2016 od 17.10.2016. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-1494/2014 od 24.03.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


NASLEDNO PRAVO - Pravo zakupa kao deo zaostavštine

(Rešenje Višeg suda u Čačku, Gž. 575/15 od 2. 9. 2015)


NASLEDNO PRAVO - Pretpostavka prihvatanja nasleđa (čl. 212. Zakona o nasleđivanju)

(Iz presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž 2691/2014 od 19. novembra 2014. god.)


NASLEDNO PRAVO - Raspravljanje zaostavštine

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ 3630/2015 od 25.10.2016. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


NASLEDNO PRAVO - Sastav zaostavštine – Ugovor o poklonu

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, Gž. 1177/15 od 12. 11. 2015)


NASLEDNO PRAVO - Zajedničko zaveštanje pred svedocima

(Rešenje Višeg suda u Čačku, Gž. 449/15 od 2. 9. 2015)


NASLEDNO PRAVO - Zaostavština rehabilitovanog lica

(Rešenje Višeg suda u Kragujevcu, Gž. 918/15 od 13. 8. 2015)


OBLIGACIONI ODNOSI - Dužnička docnja

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1185/16 (2015) od 04.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, sudijski pomoćnik


OBLIGACIONI ODNOSI - Ugovor o organizovanju putovanja

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 1Gž 907/16 (2008) od 05.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, sudijski pomoćnik


OBLIGACIONO PRAVO - Adaptacija nepokretnosti i naknada štete

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.26/14 od 04.03.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.3408/14 od 14.05.2014. godine.) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


OBLIGACIONO PRAVO - BANKARSKI POSLOVI – NIŠTAVOST ODREDBI UGOVORA – Bankarski ugovor o kreditu sa promenljivom kamatom stopom „u skladu sa aktima svoje poslovne politike“ – Pravo jednostrane promene obaveze - Povreda osnovnih načela obligacionih odnosa – Narušavanje načela ravnopravnosti ugovornih strana i dobrih poslovnih običaja (čl. 10. – 12. ZOO)

(Iz presude Apelacionog suda u Beogradu Gž. 560/15 od 10.06.2015. godine) – Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2016, Intermex, Beograd – Stručni tekst za okrugli sto “O spornim pitanjima primene prava u građanskoj materiji”, Autor teksta: Vesna Subić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO - BANKARSKI POSLOVI – NIŠTAVOST ODREDBI UGOVORA – Bankarski ugovor o stambenom kreditu sa promenljivom kamatom stopom – „Poslovna politika banke“ kao mogućnost jednostrane promene obaveze („zadržavanje prava“) – Nejednakost ugovornih strana (dovođenje jedne strane u neravnopravni položaj) (čl. 10. – 12. ZOO)

(Iz presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. 5432/14 od 03.06.2015. godine) – Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2016, Intermex, Beograd – Stručni tekst za okrugli sto “O spornim pitanjima primene prava u građanskoj materiji”, Autor teksta: Vesna Subić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO - BANKARSKI POSLOVI – NIŠTAVOST ODREDBI UGOVORA – Odrediv predmet obaveze - Bankarski ugovor (stambeni, dugoročni) o dinarskom kreditu sa valutnom klauzulom – Ugovaranje promenljive kamatne stope „u skladu sa aktima svoje poslovne politike“ – Neodređen, odnosno neodrediv predmet obaveze (član 46. ZOO)

(Iz presude Apelacionog suda u Beogradu Gž. 650/2015 od 01.04.2015. godine) – Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2016, Intermex, Beograd – Stručni tekst za okrugli sto “O spornim pitanjima primene prava u građanskoj materiji”, Autor teksta: Vesna Subić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO - BANKARSKI POSLOVI – NIŠTAVOST ODREDBI UGOVORA – Primena osnovnih načela - Bankarski ugovor (stambeni, dugoročni) o dinarskom kreditu, sa valutnom klauzulom – Ugovaranje promenljive kamatne stope - Narušavanje načela ekvivalentnosti (jednakosti) u prestacijama ugovornih strana (član 15, čl. 46. i 47. i član 105. ZOO)

(iz presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 2336/14 od 22.07.2015. godine) – Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2016, Intermex, Beograd – Stručni tekst za okrugli sto “O spornim pitanjima primene prava u građanskoj materiji”, Autor teksta: Vesna Subić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


OBLIGACIONO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – Primena opšteg roka zastarelosti (član 371. ZOO) na potraživanje iz ugovora o kreditu

(Presuda Višeg suda u Čačku 2Gž.414/15 od 02.03.2016. godine, presuda Osnovnog suda u Novom Sadu P br. 1689/13 od 11.03.2014. godine Osnovnog suda u Novom Sadu) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragana Obradović


OBLIGACIONO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – Ustanovljavanje ugovornih obaveza kod ugovora o kreditu i kamatni anuitetni plan otplate kredita

(Presuda Osnovnog suda u Somboru broj 3P. 421/10 od 15.12.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu broj Gž. 660/12 od 25.09.2012. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Dejstvo zaključenog predugovora o prometu nepokretnosti

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 2557/12 od 20.12.2012)


OBLIGACIONO PRAVO - Evidencija nepokretnosti i ništavost ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

(Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 6535/10 od 20.01.2011. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Fizičko lice i pravno lice - Pravna sposobnost (Čl. 54 – 59. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Rešenja Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 5328/2012 od 06.03.2013. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Gž2 - Posluga

(Viši sud u Valjevu, Gž.br.799/11, od 25. 08. 2011. godine, Predsednik veća-sudija, Branislav Džunić, Sa sajta Višeg suda u Valjevu)


OBLIGACIONO PRAVO - Gž2 - Raskid ugovora preobražajnom tužbom

(Viši sud u Valjevu, Gž.br. 112/11, od 03.02.2011. godine, Predsednik veća-sudija, Branislav Džunić, sa sajta Višeg suda u Valjevu)


OBLIGACIONO PRAVO - Isplata duga za video nadzor grada

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu posl.broj GŽ-6/2014 od 24.09.2014. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl. broj P-8955/2011 od 15.10.2013. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Ispunjenje obaveze iz ugovora

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-1455/2015 od 05.04.2016. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-2193/2014 od 06.04.2015.g., Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Kamata kao sporedno potraživanje

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl. broj GŽ-3383/14 od 09.10.2014. godine, kojom je delimično preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl. broj P-11157/2013 od 19.06.2014. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Kamata na novčani iznos naknade materijalne štete

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1672/2015 od 27.06.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-4715/13 od 20.04.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Konverzija deviznog potraživanja

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž-4057/13 od 10. decembra 2013. godine, Jasmina Bajšanski, samostalni savetnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


OBLIGACIONO PRAVO - Korišćenje predmeta zakupa

(Pravnosnažna presuda privrednog suda u Požarevcu P.171/2016 od 16.06.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


OBLIGACIONO PRAVO - Materijalna šteta zbog neosnovanog lišenja slobode

(Iz presude Višeg suda u Prokuplju Gž-537/13 od 17. oktobra 2013. godine, Jovan Prodanović, viši savetnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


OBLIGACIONO PRAVO - Načelo jednake vrednosti uzajamnih davanja i ugovor o prodaji društvenog kapitala

(Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije, Prev. 196/2006 od 7.09.2006. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Naknada materijalne i nematerijalne štete zbog pretrpljene povrede

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1008/2016 od 07.04.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-3083/2013 od 17.09.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Naknada nematerijalne štete po osnovu duševnih bolova zbog neosnovanog lišenja slobode rehabilitovanog lica - Bračni drug

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-691/2016 od 21.04.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-1142/2015 od 21.10.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda javnih ličnosti - Član 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-2776/2015 od 08.06.2016. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-1873/12 od 29.01.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Naknada nematerijalne štete zbog povrede poslovnog ugleda i časti - Pravno lice

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-1603/16 od 18.05.2016. kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl. broj P-10999/12 od 18.03.2016. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Naknada nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici P 3/15 od 11. 9. 2015. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 200/16 od 14. 9. 2016)


OBLIGACIONO PRAVO - Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih bolova za vreme neosnovanog lišenja slobode

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P 3608/15 od 21. 3. 2016. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 886/16 od 19. 10. 2016)


OBLIGACIONO PRAVO - Naknada štete - Neuspeh medicinske intervencije - Odgovornost lekara

(Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 6515/2010 od 20.10.2011. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Naknada štete na ime izmakle koristi

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-979/2011 od 20.03.2013. godine, kojom je delimično preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu , posl. broj P-56810/2010 od 21.01.2011. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Naknada štete računopolagača - Zapisnik o sravnjenju - Mane volje - Rušljivi ugovori

(Iz Presude Apelacionog suda u Kragujevcu, Gž. 381/10 od 19.02.2010. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Naknada štete usled zasenjivanja

(Presuda Višeg suda u Čačku, Gž. 215 /15 od 18. 11. 2015)


OBLIGACIONO PRAVO - NAKNADE ŠTETE - OSIGURANJE - Naknada štete i Evropski izveštaj - prava putnika

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 4153/2011 od 23.05.2013. godine) - Bilten Višeg suda u Novom Sadu, broj 4/2013, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mićo Radić, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO - NAKNADE ŠTETE - OSIGURANJE - Pravo na naknadu nematerijalne štete i popunjavanje Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Gž.2733/11 od 1.9.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 3/2011, Intermex, Autor sentence: Marija Kozomara, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO - Nedopuštena pobuda za zaključenje ugovora

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3210/2016 od 05.10.2016. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-53368/2010 od 19.09.2011.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Nematerijalna šteta zbog javnog objavljivanja saopštenja od strane Saveta za borbu protiv korupcije

(Iz presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž-7009/13 od 16. oktobra 2013. godine, Jelena Jovanović, pripravnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


OBLIGACIONO PRAVO - Neodrediva ugovorna obaveza - Promena kamate - Opšti uslovi poslovanja banke

prema (Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1833/2015 od 29.08.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-3301/2014 od 25.03.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Ništavost ugovora o poklonu zbog nedopuštene pobude

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 3430/16 od 18. 5. 2016)


OBLIGACIONO PRAVO - Obaveza vraćanja date kapare za kupoprodaju nepokretnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 986/2011 od 26.09.2012. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Obaveza vraćanja date kapare za kupoprodaju nepokretnosti

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev. 2567/2010 od 28.06.2012. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Obaveze i rizik kod ugovora o ostavi (Član 712. Zakon o obligacionim odnosima)

(Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.br. 226/08 od 28.5.2008. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Odgovornost države za naknadu štete u vidu izmakle koristi

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 271/12 od 22.03.2012)


OBLIGACIONO PRAVO - Odgovornost državnog organa za naknadu štete

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1842/2015 od 24.05.2016. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-6463/2014 od 17.03.2015.g. Jarmila Lončar)


OBLIGACIONO PRAVO - Odgovornost osiguravajuće organizacije za naknadu štete - Osiguranje od autoodgovornosti

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1317/2016 od 02.06.2016. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-3035/2012 od 15.01.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Odgovornost Republike Srbije za štetu koja se dogodi pri većem okupljanju građana

(Iz presude Privrednog apelacionog suda 5 Pž-10132/11 od 10. oktobra 2012. godine, Jovan Prodanović, viši savetnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


OBLIGACIONO PRAVO - Odgovornost roditelja za štetu koju prouzrokuje njihovo maloletno dete

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1364/2016 od 13.09.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-384/2016 od 15.12.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Odgovornost za štetu – Povreda časti i ugleda – nemogućnost lične odgovornosti organa pranog lica

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3416/2015 od 10. 08. 2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-7010/13 od 16.06.2014.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Paulijanska tužba

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3017/2016 od 28.09.2016. godine, kojom je delimično potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-6556/2015 od 13.04.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3017/2016 od 28.09.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-6556/2015 od 13.04.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Postojanje obligacionog odnosa

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.344/2014 od 18.07.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.7872/2014 od 24.02.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


OBLIGACIONO PRAVO - Povraćaj kapare

(Presuda Višeg suda u Požarevcu, Gž. 825/15 od 10. 12. 2015)


OBLIGACIONO PRAVO - Povraćaj naknade naplaćene na ime prenosa vozila zbog učinjenog saobraćajnog prekršaja

(Iz presude Višeg suda u Nišu Gž-1889/13 od 5. septembra 2013. godine, Jovan Prodanović, viši savetnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


OBLIGACIONO PRAVO - Pravična novčana naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3787/2016 od 08.12.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-3675/15 od 26.07.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - PRAVO NA NAKNADU ŠTETE - OPŠTA PRAVILA (Čl. 262 – 269. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev. 173/2011 od 09.02.2012. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Prebijanje potraživanja – Strana i domaća valuta

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1809/2016 od 26.05.2016. godine, kojom je ukinuta presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-3948/2015 od 28.10.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Prekid zastarevanja (Čl. 387 – 393. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Višeg suda u Užicu, Gž. 574/2014 od 04.07.2014. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Prinudno dovođenje svedoka i pravo na naknadu štete

(Iz presude Višeg suda u Beogradu Gž-5811/13 od 25. aprila 2013. godine, Jovan Prodanović, viši savetnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


OBLIGACIONO PRAVO - Regresni dug (zahtev) po isplati osigurane sume

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-2488/2015 od 16.11.2016. godine, kojom je ukinuta presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-1910/2014 od 08.07.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Rok zastarelosti za poništaj ugovora o poklonu - Paragraf 937 Srpskog građanskog zakonika

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-1873/2016 od 31.05.2016. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-163/2015 od 22.01.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Sačinjenje zapisnika o oštećenju putničkog vozila

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1374/15 od 19.04.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-4897/2014 od 10.03.2015.g. Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Solidarna obaveza osiguravajućih društava

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl. br. Gž. 4487/13 od 27.06.2014. godine kojim je ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl. br. P. 2702/13 od 12.09.2013. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Ugovor o poravnjanju i vansudsko poravnanje (Čl. 1089 – 1098. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž1. 845/2013 od 17.04.2013. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Ugovor o poravnjanju i vansudsko poravnanje (Čl. 1089 – 1098. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž. 3995/2011 od 29.02.2012. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Ugovor o posredovanju - Kupoprodaja stana - Posrednička provizija

(Iz odluke VSS, poslovni broj Rev. 4816/02 od 04.12.2002.godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Ugovor o zakupu stana na neodređeno vreme

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu R 700/13 od 13. 11. 2013. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 455/15 od 23. 3. 2016. - Delegiran sud rešenjem Vrhovnog kasacionog suda)


OBLIGACIONO PRAVO - Ugovorna kazna – Penali

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-908/2016 od 30.06.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-919/2015 od 01.12.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Ugovorna kazna i ispunjenje obaveze

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3556/2016 od 20.10.2016. godine, kojom je ukinuta presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-6825/2014 od 30.03.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Visina izmakle koristi

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 2189/12 od 13.06.2013)


OBLIGACIONO PRAVO - Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1515/16 od 23.06.2016. godine, kojim je ukinuta presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-6772/14 od 12.02.2016.g., Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Zakonita i pravilna upotreba sredstava prinude radi izvršenja odluke Narodne skupštine o udaljenju narodnog poslanika iz skupštinske sale

(Iz presude Apelacionog suda u Beogradu Gž-7961/12 od 26. avgusta 2013. godine, Jelena Jovanović, pripravnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


OBLIGACIONO PRAVO - Zakonska zatezna kamata na naknadu materijalne štete na putničkom vozilu

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1128/2016 od 18.05.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-6999/2013 od 22.10.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Zastarelost potraživanja

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.399/2014 od 21.10.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.7741/2014 od 14.09.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


OBLIGACIONO PRAVO - ZASTARELOST POTRAŽIVANJA - PRAVNO LICE I PRIVATNI PREDUZETNIK

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, GŽ-4122/10 od 2. juna 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 1/2010, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ljiljana Cicmil, sudija


OBLIGACIONO PRAVO - Zastarelost potraživanja kod ugovora o osiguranju

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-2926/2015 od 30.11.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-4650/2015 od 11.09.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Zastarelost potraživanja na ime korišćenja sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima

(Iz presude Višeg suda u Požarevcu, 1 Gž-1396/13 od 20. decembra 2013. godine, Dragana Zorić, zamenik republičkog javnog pravobranioca, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


OBLIGACIONO PRAVO - Zastarelost potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1962/12 od 04.10.2012)


OBLIGACIONO PRAVO - Zastarelost potraživanja za isporučenu toplotnu energiju za poslovni prostor

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-665/2015 od 28.09.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-3486/2013 od 06.02.2015.g.Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Zastarelost potraživanja za naplatu korišćenja parking mesta

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-1239/2015 od 02.02.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-8462/2012 od 09.03.2015.g., Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


OBLIGACIONO PRAVO - Zastarelost potraživanja zakupnine

(Rešenje Višeg suda u Užicu, Gž.1088/15 od 21. 9. 2015)


OBLIGACIONO PRAVO - Zatezna kamata - Dospela, a neisplaćena ugovorna ili zatezna kamata

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3974/2016 od 17.11.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-724/2014 od 06.10.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – TOHOLJ protiv Srbije – P. br. 7584/13 (upravni postupak, povraćaj imovine, povreda prava na suđenje u razumnom roku)

(Odluka Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 9/2017 od 10. februara 2017. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Aktivna legitimacija

(Presuda Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1222/16 (2015) od 13.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK - Aktivna legitimacija za podnošenje predloga za određivanje privremene mere (Čl. 11, 288, 289. i 293. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku 11P.br.172/10 od 10.8.2015. godine i rešenje Višeg suda u Čačku 1Gž.br.596/2015 od 15.9.2015. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mila Rajković


PARNIČNI POSTUPAK - Aktorska kaucija - Primena člana 82. do 84. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda u Beogradu, 5 Pž-5726/13 od 14. novembra 2013. godine, Biljana Đurković, viši savetnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


PARNIČNI POSTUPAK - Alternativno ovlašćenje tuženog (Član 344. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 4310/2010 od 16.06.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Apsolutno bitna povreda postupka (čl. 374. st. 2. tač. 7. ZPP)

(Presuda Višeg suda u Čačku 2Gž. 424/15 od 04.03.2016. godine i presuda Osnovnog suda u Novom Sadu P.br.1351/14 od 14.05.2014. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragana Obradović


PARNIČNI POSTUPAK - Atrakcija nadležnosti

(Iz Rešenja Vrhovnog kasacionog suda posl. broj R1 688/15 od 26.11.2015. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Novom Sadu)


PARNIČNI POSTUPAK - Atrakcija nadležnosti u drugostepenom postupku

(Akt Privrednog suda u Požarevcu P.23/14 od 17.01.2014. godine i rešenje Vrhovnog kasaciono suda R1.16/14 od 29.01.2014. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Dejstvo krivične presude u parničnom postupku

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2-524/2012 od 7. marta 2013. godine, Jovan Prodanović, viši savetnik u Državnom pravobranilaštvu, Iz Biltena državnog pravobranilaštva, broj 2/2014)


PARNIČNI POSTUPAK – Delimično povlačenje tužbe - Smanjivanje visine tužbenog zahteva

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ1-31/16 od 12.04.2016. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-1917/15 od 23.11.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Deponovano punomoćje

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1193/16 (2015) od 04.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK - Dopunska presuda (Član 356. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 1154/2014 od 30.05.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Dostavnica (Član 148. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 4378/2013 od 06.06.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Dozvoljenost zahteva za preispitivanje pravnosnažne presude

(Iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Gzp-29/2013 od 19. septembra 2013. godine, Tanja Ćivša, pripravnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


PARNIČNI POSTUPAK - Dužnost podnošenja odgovora na tužbu (Član 297. ZPP)

(Iz presude Apelacionog suda u Kragujevcu, Gž. 2924/2013 od 20.11.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Eventualno spajanje tužbenih zahteva (Član 197. st. 2. i 3. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 339/2010 od 27.10.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Filijala banke - Stranačka sposobnost (Član 74. Zakona o parničnom postupku

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 7287/2010 od 25.03.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Forma punomoćja pravnog lica sa sedištem u inostranstvu (Član 90. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 354/2014(2) od 21.05.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Gž2 - Drugostepena nadležnost po žalbi na privremenu meru

(Viši sud u Valjevu, Gž.br.18/12, od 12.01.2012. godine, Predsednik veća-sudija, Branislav Džunić, sa sajta Višeg suda u Valjevu)


PARNIČNI POSTUPAK - Gž2 - Građanskopravni aspekti međunarodne otmice deteta

(Viši sud u Valjevu, Gž2.br.23/11, od 01.12.2011. godine, Predsednik veća-sudija, Branislav Džunić, sa sajta Višeg suda u Valjevu)


PARNIČNI POSTUPAK - Gž2 - Blagovremenost tužbe protiv osiguravajućeg društva

(Viši sud u Valjevu, Gž.br.207/12, od 26.01.2012. godine, Predsednik veća-sudija, Branislav Džunić, sa sajta Višeg suda u Valjevu)


PARNIČNI POSTUPAK - Gž2 - Ponavljanje postupka u sporu male vrednosti zbog novih činjenica i dokaza 

(Viši sud u Valjevu, Gž.br. 9/12, od 12.01.2012. godine, Predsednik veća-sudija, Branislav Džunić, sa sajta Višeg suda u Valjevu)


PARNIČNI POSTUPAK - Ispravka presude (Čl. 362. ZPP)

(Rešenje Prvog Osnovnog suda u Beogradu 43P.br.37736/13 od 26.11.2013. godine i rešenje Višeg suda u Čačku 1Gž.br.439/15 od 11.3.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mila Rajković


PARNIČNI POSTUPAK - Ispravljanje presude i rešenja (Član 362. u vezi člana 366. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 2683/2010 od 03.06.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Izmena ili opoziv radnje punomoćnika (Član 87. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 6650/2012 od 20.03.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Izmena ugovorenih uslova rada (čl. 171. st. 1. tač. 1. i čl. 172. Zakona o radu)

(Presuda Višeg suda u Čačku 1P1.28/14 od 3.11.2015. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1.br.4164/15 od 9.2.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mila Rajković


PARNIČNI POSTUPAK - Izuzeće sudije

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu VII Su 2/2016/1 od 06.06.2016. godine, doneto u vezi sa parničnim postupkom istog suda P.17/2015) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠENJE I OBEZBEĆENJE - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 40) - Tužbeni zahtev za naknadu štete prouzrokovane privremenom merom (član 292. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - Kumulacija tužbenih zahteva (Član 197. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 3075/2014 od 22.08.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Lično preduzimanje parnične radnje pored punomoćnika (Član 85. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 7005/2010 od 22.07.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Lično preduzimanje parnične radnje pored punomoćnika (Član 85. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 8841/2013(1) od 09.01.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Mesna nadležnost

(Rešenje Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu P1.br.35/16 od 15.3.2016. godine i rešenje Višeg suda u Čačku Gž1-40/16 od 12.5.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Krunić-Tasevski


PARNIČNI POSTUPAK - Mesna nadležnost

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 2 41/16 (2015) od 20.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK - Mesna nadležnost suda u bračnim sporovima (Član 48. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Višeg suda u Valjevu, Gž. 285/2010 od 04.02.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Mesna nadležnost suda, u pogledu naknade troškova za sastav odštetnog zahteva

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl broj GŽ-68/2015 od 20.01.2016. godine, kojim je preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl. broj P-6505/2014 od 19.09.2014. godine, tako što je odbijen prigovor mesne nenadležnosti)


PARNIČNI POSTUPAK - Mesna nadležnost suda, u pogledu naknade troškova za sastav odštetnog zahteva

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl broj GŽ-68/2015 od 20.01.2016. godine, kojim je preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl. broj P-6505/2014 od 19.09.2014. godine, tako što je odbijen prigovor mesne nenadležnosti, Autor sentence: Jarmila Lončar; viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Načelo pravičnosti - Pravo na pravično suđenje (Član 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 4374/10 od 27.01.2011. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Nadležnost osnovnog suda (član 17. ZPP)

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici P. 479/15 od 5. aprila 2016. godine i rešenje Višeg suda u Čačku Gž-841/16 od 23. juna 2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Krunić-Tasevski


PARNIČNI POSTUPAK - Nadležnost osnovnog suda za smetanje državine (član 22. st. 2. Zakona o uređenju sudova)

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici P. 517/15 od 1. oktobra 2015. godine i rešenje Višeg suda u Čačku Gž- 916/15 od 1. juna 2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Krunić-Tasevski


PARNIČNI POSTUPAK - Nadležnost suda prema mestu ogranka pravnog lica (Član 54. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 9747/10 od 23.12.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Nadležnost suda za utvrđenje prava korišćenja na osnovu održaja

(Rešenje Višeg suda u Valjevu, Gž br. 210/15 od 2. 4. 2015)


PARNIČNI POSTUPAK - Nadležnost za odlučivanje po zahtevu za naknadu štete za uništeno stado po nalogu Republičke veterinarske inspekcije

(Iz rešenja Višeg suda u Užicu Gž-139/13 od 5. Marta 2013. godine, Radmila Novaković, samostalni savetnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


PARNIČNI POSTUPAK - Nadležnost za postupanje po zahtevima za vraćanje oduzete imovine

(Iz presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž-1753/13 od 28. marta 2013. godine, Nikola Rusić, pripravnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


PARNIČNI POSTUPAK - Najbolji interes deteta

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž2 43/16 (2014) od 25.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Miletić, sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK - Naknada nematerijalne štete - Presuda zbog izostanka (Član 351. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Višeg suda u Požarevcu, Gž. 211/2013(2012) od 19.03.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Naknada troškova posle povlačenja tužbe (Član 157. stav 1. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 7183/10 od 09.12.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Naknada troškova posle povlačenja tužbe (Član 157. stav 1. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 6579/10 od 29.12.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Naknada troškova prema uspehu u parnici (Član 153. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 1518/10 od 19.05.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Naknada troškova prema uspehu u parnici (Član 153. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Apelacionog suda u Beogradu, Gž2. 14/2014 od 12.02.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Naknadno odobrenje parničnih radnji (čl. 92. st. 2. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Čačku 2Gž.br.430/15 od 26.8.2015. godine, rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu 51P.br.6502/11 od 3.3.2014. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragana Obradović


PARNIČNI POSTUPAK - Naknadno odobrenje parničnih radnji (Član 91. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 14464/2010 od 29.12.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Naplata troškova veštačenja – Krivični i parnični postupak

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3653/15 od 28.01.2016.godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-11207/11 od 29.06.2012. g; Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik, sa sajta http://bilten.osns.rs)


PARNIČNI POSTUPAK - Nasledni odnosi sa međunarodnim elementom

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici O broj 106/15 od 8. 10. 2015. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 365/16 od 21. 11. 2016)


PARNIČNI POSTUPAK - Nedopuštenost zahteva za izuzeće

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.104/2016 od 01.06.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK – Nedozvoljenost posebne žalbe (Član 226. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Višeg suda u Valjevu, Gž. 1155/2012 od 15.11.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Nemogućnost pobijanja rešenja o prinudnoj naplati takse

(Rešenje Višeg suda u Valjevu, Gž1 29/16 od 22. 9. 2016)


PARNIČNI POSTUPAK - Nepotpuna žalba (Član 371. u vezi člana 104. stav 3. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Iž. 1398/10 od 20.05.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Ništavost rešenja o imenovanju direktora i prestanku funkcije direktora javnog preduzeća (čl. 31. Zakona o javnim preduzećima)

(Presuda Višeg suda u Čačku 3P1.br.3/14 od 5.2.2015. godine, presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1.br.595/15 od 27.5.2015. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Zelenika


PARNIČNI POSTUPAK - Novi predmet - Postojanje parnice – Litispendencija (Član 203. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 3969/2012 od 11.01.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Obaveza suda je da tuženom blagovremeno dostavi i priloge uz tužbu (čl. 296. i 297. ZPP)

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici P.br.299/14 od 18.2.2015. godine i rešenje Višeg suda u Čačku 1Gž.br.253/15 od 21.10.2015. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mila Rajković


PARNIČNI POSTUPAK - Obim punomoćja

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž1 53/16 od 13.09.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Miletić, sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK - Ocena blagovremenosti žalbe (Član 378. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 387/10 od 18.03.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Ocena blagovremenosti žalbe (Član 378. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Iž. 2172/10 od 15.07.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Ocena opravdanosti izostanka (Član 310. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 1780/2013 od 06.03.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Odbacivanje neuredne tužbe (Član 294. stav 1. tačka 7. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 6888/10 od 03.03.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Odbacivanje predloga za ponavljanje postupka (Član 430. stav 1. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 7003/2012 od 07.11.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Odbacivanje predloga za povraćaj u pređašnje stanje

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, Gž. 1255/15 od 4. 9. 2015)


PARNIČNI POSTUPAK - Odbačaj tužbe - protivtužbe

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-2143/2015 od 12.07.2016. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-4262/2013 od 10.07.2013.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Odbačaj tužbe (član 294. ZPP)

(Rešenje Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu P.br.298/16 od 13.5.2016. godine i rešenje Višeg suda u Čačku Gž-1008/16 od 13.7.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Krunić-Tasevski


PARNIČNI POSTUPAK - Odbačaj tužbe i obaveza suda

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu P 242/15 od 25. 11. 2015. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 282/16 od 9. 11. 2016)


PARNIČNI POSTUPAK - Odbačaj žalbe

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1294/16 (2014) od 25.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Miletić, sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK - Odgovornost poslodavca za naknadu štete (čl. 164. ZOR, čl. 154. ZOO i čl. 44. ZPP)

(Rešenje Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu 2P.br.70/15 od 15.4.2015. godine i rešenje Višeg suda u Čačku 3Gž.br.376/15 od 29.12.2015. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Zelenika


PARNIČNI POSTUPAK - Odlaganje ročišta i troškovi postupka

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.1197/15 od 20.01.2016. godine, potvrđeno rešenjem Privrednog apelacionog suda Pž.867/16 od 11.02.2016. godine - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Odlučivanje o primarnom i eventualnom tužbenom zahtevu - Sadržina zahteva - Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-191/16 od 11.10.2016. godine, kojim je ukinuta presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P1-1670/14 od 18.04.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Odluka o troškovima postupka (Član 163. stav 6. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Iž. 1236/10 od 22.04.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Odluke drugostepenog suda o žalbi (Član 387. stav 1. tačka 4. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 10275/2013(1) od 01.12.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Odluke kojima se pravnosnažno okončava postupak (Član 426. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 7526/2014 od 12.11.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Odluke kojima se pravnosnažno okončava postupak (Član 426. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 8078/2013 od 25.10.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Odluke kojima se pravnosnažno okončava postupak (Član 426. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Višeg suda u Požarevcu, Gž. 766/2014(2009) od 09.10.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

(Rešenje Višeg suda u Čačku 2Gž.br.193/15 od 9.9.2015. godine, rešenje Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu R1.br.90/14 od 27.1.2015 godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragana Obradović


PARNIČNI POSTUPAK - Određivanje privremene mere - Korišćenje parking mesta

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj Gž- 3368/16 od 27.09.2016. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-3130/16 od 20.05.2016. god., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Određivanje vrednosti predmeta spora

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl. broj R-52/16 od 30.09.2016. godine, kojim je za postupanje u predmetu određena kao stvarno nadležan Osnovni sud u Novom Sadu, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Opredeljenost troškova parničnog postupka

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl broj GŽ-2359/2015 od 11.02.2016. godine, kojom je delimično preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.broj P-1330/2015 od 03 07. 2015.godine, u delu odluke o troškovima postupka, Autor sentence: Jarmila Lončar; viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Opredeljenost zahteva za naknadu troškova

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.697/2015 od 04.04.2016. godine, potvrđeno rešenjem Privrednog apelacionog suda Pž.3287/16 od 10.05.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Opredeljenost zahteva za naknadu troškova

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.697/2015 od 04.04.2016. godine, potvrđeno rešenjem Privrednog apelacionog suda Pž.3287/16 od 10.05.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK – Osnivač pravnog lica - Stranačka sposobnost (Član 74. Zakona o parničnom postupku

(Iz presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 5532/2012 od 13.02.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Otuđenje stvari ili prava o kome teče parnica (Član 204. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 1628/2010) od 13.09.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Ovlašćeno lice za podnošenje predloga za ponavljanje parničnog postupka

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.172/2016 od 15.07.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Ovlašćenja punomoćnika koji nije advokat (Član 89. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 9683/2012 od 20.03.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Ovlašćenje umešača da preduzima parnične radnje (Član 217. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 295/2010 (2008-2) od 25.03.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Ovlašćenje umešača da preduzima parnične radnje (Član 217. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 3692/2013 od 21.11.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Označavanje državnog organa kao izvršnog dužnika u predlogu za izvršenje

(Iz rešenja Osnovnog suda u Zrenjaninu 25 Ipv.(I) 329/2014 od 28. novembra 2014. godine, Jasmina Bajšanski, samostalni savetnik u Državnom pravobranilaštvu, Iz Biltena državnog pravobranilaštva, broj 2/2014)


PARNIČNI POSTUPAK - Označenje adrese stranke - Sadržina podnesaka (Član 98. stav 3. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 528/2014 od 06.03.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Pasivna legitimacija Grada Novog sada

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-524/16 od 07.04.2016. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-10901/13 od 23.09.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 13) - Promena pravne forme pre zaključenja glavne rasprave (Novo poslovno ime) - Postupanje suda (član 22. i član 478. Zakona o privrednim društvima)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 14) - Javni pravobranilac u postupku - zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke (član 52. Zakona o pravobranilaštvu )

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 15) - Zastupnik pravnog lica – direktor (član 85. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 16) - Privremeni zastupnik (član 81, član 82. i član 289. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 17) - Advokat kome je dato zameničko punomoćje - ovlašćenje (član 81, član 82, član 83. i član 84. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 18) - Punomoćje za zastupanje u parnici koje je izdalo fizičko lice svom krvnom srodniku - Izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih kao dokaz (član 90. i član 91. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 19) - Punomoćje za zastupanje u parnici koje je izdalo fizičko lice svom krvnom srodniku (član 90. i član 91. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 20) - Bitna povreda postupka iz člana 374. stav 2. tačka 7. Zakona o parničnom postupku (član 85, član 86. i član 88. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 21) - Procesnopravne posledice prestanka punomoćja - Prestanak punomoćja zbog isteka roka na koji je zaključen ugovor o zastupanju (član 88, član 89. i član 92. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 22) - Dostavljanje opomena za plaćanje sudskih taksi punomoćniku advokatu (član 37. Zakona o sudskim taksama)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 23) - Dostaviljanje podnesaka suprotno odredbi člana 98. stav 5. Zakona o parničnom postupku (čl. 14. i p8. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 24) - Zapisnik sa ročišta - fotografisanje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 25) - Dostavljanje elektronskim putem (član 129. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 28) - Spajanje svih parnica između istovetnih parničnih stranaka povodom iste vrste spora - Eventualna Zloupotreba postupanja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 29) - Odlučivanje o troškovima parničnog postupka, u parnici koja je inicirana predlogom za izvršenje na osnovu verodostojne isprave - Trošak nagrade za sastav prigovora na rešenje o izvršenju (član 46. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 30) - Troškovi parničnog postupka koji se odnose na plaćeno veštačenje (član 163. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 31) - Zaključeni ugovori o zastupanju i pružanju advokatskih usluga (od strane javnih komunalnih preduzeća - kao stranke u parničnom postupku) - Odlučivanje o troškovima advokata (član 154. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 32) - Naknada troškova u parničnom postupku, za zastupanje putem advokata (po Advokatskoj tarifi) - i pravo na troškove PDV (član 150. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 33) - Troškovi privremenog zastupnika (član 81. stav 2. tačka 3. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 34) - Privremeni zastupnik - Troškovi sastava žalbe - Dosuđenje (član 167. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 35) - Atrakcija nadležnosti (otvaranja postupka stečaja) - tarifni br. 1. stav 8. Zakona o sudskim taksama

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 36) - Obveznik sudske takse za žalbu protiv rešenja o ponavljanju parničnog postupka (član 153. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 37) - Spor male vrednosti - Taksa na podnesak u sporu male vrednosti

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 38) - Razrezivanje sudske takse na prvostepenu presudu i rešenje o izvršenju pre prelaska u parnični postupak (tarifni br. 2. tačka 3. Zakona o sudskim taksama)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 39) - Presuda na osnovu priznanja i presuda na osnovu odricanja - sudska taksa (član 2. stav 3. Zakona o sudskim taksama)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 41) - Pokretne stvari - nepokretnosti po nameni - Tužba za utvrđenje prava ili pravnog odnosa (član 194. i član 294. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 43) - STEČAJ - Postupak stečaja pokrenut u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije - Mogućnost podnošenja tužbe (u parničnom postupku) za utvrđivanje ništavosti UPPR (potvrđenog rešenjem suda), jer je izglasan na prevaran i nezakonit način

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 45) - Odbacivanje tužbe - Tužba sa zahtevom za utvrđenje da je ništav ugovor o prenosu udela (član 294. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 46) - Dozvoljen tužbeni zahtev (član 192. i član 355. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 47) - Postojanje (Nedostatak) pravnog interesa tužioca za podnošenje tužbe za utvrđenje (član 194, član 294. i član 455. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 48) - Tužba protiv bivšeg vlasnika nepokretnosti (član 194. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 49) - Prava kupca koji je blagovremeno obavestio prodavca o postojanju nedostatka - Podnošenje tužbe posle proteka roka iz člana 500. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (član 488. i član 500. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 51) - Očigledna zloupotreba procesnih prava (povlačenje tuđbe - nesaglasnost tuđenog - smanjenje visine tužbenog zahteva) - član 9, član 155. i član 200. ZPP

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 52) - Prebijanje i bez izričitog zahteva tuženog (član 198. i član 355. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 53) - Postupak po tužbi i po protivtužbi - Jedinstven postupak ( član 198, član 328. i član 475. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 54) - Prigovor prebijanja koji za predmet ima identično potraživanje sa onim iz protivtužbe (član 203. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 55) - Ponovno proširenje tužbe u istoj parnici pred Privrednim sudom (član 205, član 359. i član 366. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 56) - Statusna promena izdvajanja uz osnivanje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 57) - Statusne promene kod tuženog (koje su nastupile u periodu od zaključenja glavne rasprave do momenta dostavljanja presude) - Pravne posledice (član 505. Zakona o privrednim društvima)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 58) - Prekid postupka kad stranka umre - Pouzdano utvrđenje činjenice smrti (član 143. stav 2. i član 222. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 59) - Prekid postupka kad stranka umre (član 222. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 60) - Prekid parničnog postupka tokom koga Sud ne može preduzimati nikakvu radnju u postupku i predlog za određivanje privremene mere (član 224. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 61) - Predlog za nastavak prekinutog postupka (vođenog pre otvaranja stečaja) - Nepreinačenje tužbe (postavljanjem utvrđujućeg umesto obavezujućeg tužbenog zahteva) - član 92. ZOO

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 62) - Posledice otvaranja likvidacionog postupka prema tuženom društvu za osiguranje - Prekid postupka (član 222. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 64) - Rešenje o prekidu postupka (član 222. stav 1. tačka 5. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 65) - Pravilo o teretu dokazivanja (član 231. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 66) - Upozorenje pred obustavu isporuke električne energije - Teret dokazivanja (o dostavi upozorenja) - član 231. stav 2. ZPP

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 67) - Iskazi svedoka - dovoljan dokaz (o visini utvrđene naknade likvidacionog upravnika) - član 542. Zakona o privrednim društvima

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 68) - Pisana izjava svedoka kao dokazno sredstvo - Čitanje izjave svedoka u sudskom postupku (član 245, član 248. i član 250. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 69) - Nalaz i mišljenje veštaka, dostavljen u smislu člana 261. stav 1. ZPP - (član 261, član 263, član 313. i član 314. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 71) - Nepotpuna tužba (član 294. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 72) - Prethodno ispitivanje tužbe - Naziv tuženog nije tačan prema podacima APR-a - Postupanje suda (član 294. stav 2. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 73) - Bitna povreda postupka (član 294. stav 2. i član 374. stav 2. tačka 7. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 75) - Zaključak izvršitelja kojim je izvrši dužnik obavezan da plati parking kartu (član 460. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 76) - Izjava o priznanju tužbenog zahtev (član 348. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 77) - Presuda zbog izostanka (član 351. i član 475. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 78) - Javno objavljivanje presude (član 352. i član 477. stav 1. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 80) - Tužba protiv stečajnog dužnika kojom traži izlučenje nepokretnosti iz stečajne mase (član 360. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 81) - Pravosnažno presuđena stvar (član 359. i član 366. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 82) - Smetanje državine zbog protivpravne obustave isporuke električne energije (član 198. i član 202. stav 3. Zakona o energetici)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 83) - Obustavljanje električne energije - Smetanje državine (član 70. stav 3. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 84) - Postupak povodom prigovora protiv platnog naloga - Odluka suda (član 460. i član 461. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PARNIČNI POSTUPAK - Plan reorganizacije - Zastupnik pravnog lica u postupku (Član 77. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 14001/2010 od 06.10.2011. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Početak roka u parničnom postupku (Član 103. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 403/10 od 08.07.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Podnesak

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1266/16 (2013) od 25.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Miletić, sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK - Podobnost svedoka kao dokaznog sredstva (Član 244. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 9372/2012 od 23.05.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Ponavljanje parničnog postupka

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.622/2014 od 07.10.2016. godine, potvrđeno rešenjem Privrednog apelacionog suda Pž.7975/2016 od 09.12.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Poravnanje i pravosnažna presuda

(Pravni stav Građanskog odeljenja Višeg suda u Čačku, usvojen na sednicama odeljenja, održanim dana 07.11.2016, 14.11.2016. i 18.11.2016. godine) - Sudije Građanskog odeljenja Višeg suda u Čačku: Mile Rajković Svetlane Zelenike Svetlane Krunić-Tasevski Petra Markovića Dragane Obradović Svetlane Mitrović


PARNIČNI POSTUPAK - Posledice neizjavljivanja pravnog leka na pokretanje novog postupka

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.32/14 od 20.03.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.3224/14 od 30.09.2014. godine.) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Postavljanje privremenog zastupnika (Čl. 81 – 83. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 3755/10 od 29.03.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Postojanje parnice – Litispendencija

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 4999/2012 od 14.06.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Postojanje parnice – Litispendencija (Član 203. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 9535/2012 od 06.12.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Potrošački spor

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 1248/16 od 20.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Miletić, sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK - Povlačenje dela tužbenog zahteva

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 1060/16 (2013) od 24.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK - Povlačenje predloga za ponavljanje parničnog postupka

(Rešenje Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu P.br.1613/13 od 9.11.2015. godine i rešenje Višeg suda u Čačku Gž-46/16 od 25.05.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Krunić-Tasevski


PARNIČNI POSTUPAK - Povreda raspravnog načela (Član 374. stav 2. tačka 7. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 4458/10 od 21.10.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Povreda raspravnog načela (Član 374. stav 2. tačka 7. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 11238/10 od 18.11.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Povreda raspravnog načela (Član 374. stav 2. tačka 7. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 9029/2014(2) od 17.09.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Povreda raspravnog načela (Član 374. stav 2. tačka 7. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 1 549/10 od 27.01.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Pravilo o zabrani dvostrukog ukidanja presude

(Pravni stav Građanskog odeljenja Višeg suda u Čačku, usvojen na sednicama odeljenja, održanim dana 07.11.2016, 14.11.2016. i 18.11.2016. godine) - Sudije Građanskog odeljenja Višeg suda u Čačku: Mile Rajković Svetlane Zelenike Svetlane Krunić-Tasevski Petra Markovića Dragane Obradović Svetlane Mitrović


PARNIČNI POSTUPAK - Pravni interes umešača

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.770/2015 od 23.12.2015. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Pravni interes umešača (Član 215. stav 1. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 11839/10) od 02.09.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Pravni lekovi u postupku naplate sudske takse

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.256/2012 od 4.07.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Pravno dejstvo odluka Ustavnog suda

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž-1492/13 od 09.02.2016. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Pravo advokata koji zastupa sebe na naknadu troškova postupka

(Iz rešenja Višeg suda u Beogradu, Gž-5977/11 od 5. juna 2014. godine, Đorđe Perić, pripravnik u Državnom pravobranilaštvu, Iz Biltena državnog pravobranilaštva, broj 2/2014)


PARNIČNI POSTUPAK - Predlog za vraćanje u pređašnje stanje

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ. 1 92/16 od 27.04.2016. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 1 426/13 od 26.02.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Predlog za vraćanje u pređašnje stanje (čl. 113. ZPP)

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P.br.5062/11 od 2.2.2015. godine i rešenje Višeg suda u Čačku Gž-884/16 od 15.6.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Krunić-Tasevski


PARNIČNI POSTUPAK - Prekid parničnog postupka (čl. 223. st. 1. i čl. 225. st. 2. ZPP)

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P. 1330/15 od 18. novembra 2015. godine i rešenje Višeg suda u Čačku Gž- 228/16 od 15. aprila 2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Krunić-Tasevski


PARNIČNI POSTUPAK - Prekid parničnog postupka (član 222. st. 1. tač. 1. ZPP)

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P. 536/15 od 18. decembra 2015. godine i rešenje Višeg suda u Čačku Gž-329/16 od 1. juna 2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence : Svetlana Krunić-Tasevski


PARNIČNI POSTUPAK - Prekid parničnog postupka po sili zakona (Član 222. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 9849/2013 od 07.05.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Prekid postupka posle zaključenja glavne rasprave

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P.br.886/15 od 9.11.2015. godine i rešenje Višeg suda u Čačku Gž-14/16 od 12.5.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Krunić-Tasevski


PARNIČNI POSTUPAK - Prekluzija novih činjenica i dokaza u žalbi (Član 372. stav 1. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 3551/2010 od 02.09.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Prekluzija podnošenja zahteva za troškove parničnog postupka

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 1 Gž 696/16 (2015) od 01.6.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudija Milica Arizanović


PARNIČNI POSTUPAK - Presuda zbog izostanka

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P.br.1903/13 od 19.5.2014. godine i rešenje Višeg suda u Čačku Gž-1146/16 od 1.9.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Krunić-Tasevski


PARNIČNI POSTUPAK - Presuda zbog izostanka u sporu male vrednosti (Član 475. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 2324/2010 od 13.05.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Presuda zbog izostanka u sporu male vrednosti (Član 475. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 5338/2011 od 26.01.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Presuda zbog izostanka u sporu male vrednosti (Član 475. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 4893/2012 od 14.06.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Presuda zbog izostanka u sporu male vrednosti (Član 475. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 6616/2012 od 10.04.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Presuda zbog izostanka u sporu male vrednosti (Član 475. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 8317/2013 od 13.11.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Presuda zbog izostanka u sporu male vrednosti (Član 475. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 5977/2013 od 11.12.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Presuda zbog propuštanja (član 350. ZPP)

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž 1135/15 od 29.10.2015. god.)


PARNIČNI POSTUPAK - Prigovor litispendencije

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.615/2014 od 06.03.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.1786/2015 od 22.09.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Primedbe na nalaz i mišljenje sudskog veštaka (Član 271. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 7005/2010(2) od 22.07.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Primena novog zakona na ranije započete postupke (Član 506. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 3716/2012 od 07.06.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Pristanak tuženog na povlačenje tužbe (Član 202. stav 2. Zakona o parničnom postupku

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 2419/10(1) od 25.03.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Procesna aktivna legitimacija za podnošenje tužbe i parnična sposobnost (čl. 74, 75, 79. i 80. ZPP)

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P.br.190/16 od 21.4.2016. godine i rešenje Višeg suda u Čačku Gž-1126/16 od 1.9.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Krunić-Tasevski


PARNIČNI POSTUPAK - Procesna disciplina

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.17/15 od 25.05.2015. godine, potvrđeno rešenjem Privrednog apelacionog suda Pž.4028/15 od 15.07.2015. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Proglašenje izvršenja nedopuštenim

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.1081/2015 od 21.01.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Proglašenje izvršenja nedopuštenim

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.1081/2015 od 21.01.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Proširenje tužbe (Član 205. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 7818/2012(2) od 19.06.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Proširenje tužbe (Član 205.Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 7818/2012(1) od 19.06.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Razlozi za vraćanje u pređašnje stanje (Član 109. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 4304/2013 od 20.09.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Regresni zahtev i utvrđivanje krivice za saobraćajnu nezgodu

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl. broj GŽ-2950/15 od 21.01.2016. godine, kojim je ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl. broj P-7813/14 od 25.06.2015. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Relativno bitna povreda postupka (čl. 374. st. 1. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Čačku 2Gž.br.556/15 19.8.2015. godine i rešenje Osnovnog suda u Čačku 12P.br.1657/15 od 29.6.2015 godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragana Obradović


PARNIČNI POSTUPAK - Restitucija i pravo na vraćanje oduzete imovine i obeštećenje

(Iz presude Upravnog suda 7 U-15169/12 od 25. juna 2014. godine, Lepa Maksimović, pripravnik u Državnom pravobranilaštvu, Iz Biltena državnog pravobranilaštva, broj 2/2014)


PARNIČNI POSTUPAK - Revizija protiv rešenja o odbacivanju žalbe (Član 420. stav 3. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Višeg suda u Požarevcu, Gž. 102/2013(2012) od 06.03.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK – RODITELJSKO PRAVO - Izmena načina uređenja viđanja i kontaktiranja sa maloletnim detetom - Prekid postupka - Prethodno pitanje (član 223. u vezi člana 12. ZPP)

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P2. 271/15 od 19. januara 2016. godine i rešenje Višeg suda u Čačku Gž2-7/16 od 6. aprila 2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Krunić-Tasevski


PARNIČNI POSTUPAK - Rok za izvršenje činidbe (paricioni rok) (Član 345. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 2992/2014 od 24.11.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK – Rok za predaju žalbe - Blagovremenost žalbe upućene telegramom (čl. 107. i 365. ZPP)

(Iz rešenja Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž 815/14 od 08.05.2014. godine, rešenje Vrhovnog kasacionog suda Rev. 1066/2014 od 23.10.2014. god.)


PARNIČNI POSTUPAK - Rokovi u privrednim sporovima (Član 486. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 8906/2012(1) od 18.10.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Rokovi za vraćanje u pređašnje stanje (Član 110. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Višeg suda u Beogradu, Gž1. 510/2012 od 30.01.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Sadržina instituta pravne pomoći (Član 174. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 1347/2012 od 24.10.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Sadržina izreke presude (Član 460. stav 4. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 3158/2011(2) od 23.12.2011. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Sadržina nalaza veštaka (Član 270. stav 3. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 2489/10 od 08.07.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Sadržina tužbe i tužbenog zahteva (Član 192. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 5427/2013 od 04.12.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Sadržina tužbe i tužbenog zahteva (Član 192.Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 2989/2013 od 11.04.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Smetanje državine (član 70. i 75. ZOSPO)

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici P. 427/15 od 1. decembra 2015. godine i rešenje Višeg suda u Čačku Gž- 211/16 od 8. juna 2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Krunić - Tasevski


PARNIČNI POSTUPAK - Spajanje parnica

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.111/2016 od 21.03.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Spor male vrednosti - Razlozi za žalbu (Član 479. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 5346/11 od 09.02.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Spor male vrednosti - RAZLOZI ZA ŽALBU (Član 479. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 1775/2012 od 01.03.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Spor male vrednosti - Razlozi za žalbu (Član 479. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 12913/10 od 18.08.2011. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Sporazum o mesnoj nadležnosti suda u sporu iz radnog odnosa

(Rešenje Višeg suda u Čačku, Gž. 43/15 od 26. 8. 2015)


PARNIČNI POSTUPAK - Stečaj - Dejstvo prekida postupka (Član 224. stav 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 7497/2011 od 23.11.2011. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Stečaj - Nastavak postupka (Član 225. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 1127/2012 od 02.02.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Stečaj - Nastavak postupka (Član 225. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 4999/2012 od 14.06.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Stečaj - Predlog Republičkom javnom pravobraniocu za mirno rešavanje spora (Član 193. ZPP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 9894/2012 od 27.02.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Stečaj - Prekid parničnog postupka po sili zakona (Član 222. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 5520/10 od 10.06.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Stranačka sposobnost i pripadnost pravnog lica (Član 79. ZPP)

(Iz rešenja Višeg suda u Valjevu, Gž. 310/2010 od 25.02.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Stranačka sposobnost stambene zgrade

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 1 Gž 644/16 (2015) od 05.7.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudija Milica Arizanović


PARNIČNI POSTUPAK - Stvarna nadležnost

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 1139/16 (2015) od 22.9.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK - Stvarna nadležnost privrednog suda

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.290/2016 od 21.06.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Stvarna nadležnost privrednog suda

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.22/14 od 18.02.2014. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Stvarna nadležnost suda

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj R.74/16 od 08.12.2016. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


Parnični postupak - Stvarna nadležnost suda - Prema datumu podnošenja inicijalnog akta

(Iz Rešenja Vrhovnog Kasacionog suda, posl. broj R1 740/15 od 18.11.2015. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Novom Sadu)


PARNIČNI POSTUPAK - Stvarna nadležnost suda u sporu preduzetnika i pravnog lica

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ1-1146/15 od 13.01.2016. godine, kojim je preinačeno rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P 8714/2014 od 14.04.2015.g., Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Subjektivno preinačenje tužbe (Član 201. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 3394/2014 od 27.08.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Subjektivno preinačenje tužbe zamenom tužioca

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1367/16 od 06.10.2016. godine, kojim je ukinuta presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-1922/14 od 29.10.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Teret dokaziva autentičnosti privatne isprave

(Iz presude Apelacionog suda u Beogradu Gž-4014/13 od 9. jula 2014. godine, Jovan Prodanović, viši savetnik u Državnom pravobranilaštvu, Iz Biltena državnog pravobranilaštva, broj 2/2014)


PARNIČNI POSTUPAK - Teret dokazivanja dospelosti obaveze

(Pravnosnažna presuda Privrednog suda u Požarevcu P.49/14 od 24.02.2014. godine.) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Teret dokazivanja ispunjenja obaveze

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.312/2014 od 11.02.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.707/2015 od 03.10.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Teret dokazivanja osnovanosti potraživanja

(Pravnosnažna presuda Privrednog suda u Požarevcu P.427/2016 od 05.10.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Teret dokazivanja visine potraživanja

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.378/2014 od 30.09.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.7546/14 od 31.08.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi izvršenja i zloupotreba procesnih ovlašćenja

(Iz rešenja Prvog osnovnog suda u Beogradu, 7 I-14183/13 od 31. maja 2013. godine, Biljana Đurković, viši savetnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi odgovora na reviziju

(Iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev-170/13 od 12. septembra 2013. godine, Đorđe Perić, pripravnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi parničnog postupka

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 1081/16 od 28.9.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi parničnog postupka

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 1075/16 (2008) od 28.9.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi parničnog postupka (čl. 153. st. 1. ZPP)

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici P1.br.82/14 od 24.3.2016. godine i rešenje Višeg suda u Čačku Gž1-42/16 od 1.9.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Krunić - Tasevski


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi parničnog postupka i zakonska zatezna kamata na iste

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-954/16 od 26.04.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-760/14 od 21.12.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi parničnog postupka kod presude zbog propuštanja

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3605/15 od 27.01.2016. godine, kojim je preinačneo rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-6192/15 od 11.09.2015.g., Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi podnošenja predloga za mirno rešavanje spora

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda 3 Pž-1509/13 od 20. februara 2013. godine, Đorđe Perić, pripravnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi postupka za obezbeđenje dokaza (Član 167. stav 1. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 4639/2010 od 11.11.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi privremenog staratelja

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ2-23/16 od 18.04.2016. godine, kojim je preinačeno rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P2-935/15 od 09.02.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Tužba za utvrđenje

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-79/16 od 07.04.2016. godine, kojim je ukinuta presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-1552/14 od 29.10.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Ukidanje rešenja prvostepenog suda koje ne sadrži razloge o bitnim činjenicama

(Iz rešenja Višeg suda u Pirotu Gž-381/13 od 10. oktobra 2013. godine, Tijana Ćosić, pripravnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


PARNIČNI POSTUPAK - Umešač

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.1103/2015 od 01.03.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Upotreba jezika i pisma (Član 6. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 6729/2013(1) od 18.09.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Upotreba jezika i pisma (Član 6. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Višeg suda u Požarevcu, Gž. 230/2013(2009) od 02.04.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Upotreba jezika nacionalnih manjina u sudskim postupcima

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu posl. broj Gž-678/15 od 22.03.2016. godine kojom je ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl. br. P-6339/2014 od 03.02.2015. godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Upućivanje na parnicu zaveštajnog naslednika

(Rešenje Višeg suda u Čačku 2Gž.br.466/15 od 02.03.2016. godine, rešenje Drugog osnovnog suda u Beogradu - Sudske jedinice u Mladenovcu II-2O.br.2763/12 od 9.11.2012. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragana Obradović


PARNIČNI POSTUPAK - Uslovi za donošenje presude na osnovu priznanja (Član 348. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 1 4026/10 od 24.02.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Uslovi za donošenje presude na osnovu priznanja (Član 348. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Višeg suda u Požarevcu, Gž. 288/2013(2012) od 09.04.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Uslovi za objektivno preinačenje tužbe (Član 199. Zakona o parničnom postupku)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 5412/10 od 09.12.2010. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Uslovi za objektivno preinačenje tužbe (Član 199. Zakona o parničnom postupku)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 9583/2013 od 14.05.2014. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Verodostojna isprava - Obračun nagrade i naknade troškova službene odbrane advokata

(Iz rešenja Osnovnog suda u Nišu 10 IPV (IV) br. 165/13 od 18. septembra 2013. godine, Nikola Rusić, pripravnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


PARNIČNI POSTUPAK - Vraćanje u pređašnje stanje

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1238/16 (2003) od 11.10.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, autor sentence: Danijela Grujić, sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK - Vraćanje u pređašnje stanje

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu 1.P.144/2016 od 12.04.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PARNIČNI POSTUPAK - Vrednost predmeta spora

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1158/16 (2015) od 23.09.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, sudijski pomoćnik


PARNIČNI POSTUPAK - Vrednost predmeta spora i stvarna nadležnost suda

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-730/2016 od 07.03.2016.godine, kojom je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl. broj P-10968/2015 od 06.01.2016.godine, Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik>


PARNIČNI POSTUPAK - Zadržavanje bolesnika u bolnici bez njegovog pristanka (član 19. st. 1. tač. 3. Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama)

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Os. 60/15 od 17. jula 2015. godine i rešenje Višeg suda u Čačku Gž-539/15 od 28. jula 2015. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Svetlana Krunić - Tasevski


PARNIČNI POSTUPAK - Zahtev za naknadu troškova parničnog postupka

(Iz rešenja Višeg suda u Beogradu, Gž-11404/13 od 2. jula 2014. godine, Tanja Bastajić, pripravnik u Državnom pravobranilaštvu, Iz Biltena državnog pravobranilaštva, broj 2/2014)


PARNIČNI POSTUPAK - Zahtev za oslobađanje od plaćanja sudskih taksi

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1889/2015 od 21.06.2016. godine, kojim je ukinuto rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-9864/13 od 14.04.2015.g., Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PARNIČNI POSTUPAK - Zaključenje poravnanja

(Pravni stav Građanskog odeljenja Višeg suda u Čačku, usvojen na sednicama odeljenja, održanim dana 07.11.2016, 14.11.2016. i 18.11.2016. godine) - Sudije Građanskog odeljenja Višeg suda u Čačku: Mile Rajković Svetlane Zelenike Svetlane Krunić-Tasevski Petra Markovića Dragane Obradović Svetlane Mitrović


PARNIČNI POSTUPAK - Zakonski uslovi za donošenje presude zbog propuštanja (Član 350. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 3479/2013 od 16.05.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Zakonski uslovi za donošenje presude zbog propuštanja (Član 350. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 6320/2012 od 19.09.2012. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Zakonski uslovi za donošenje presude zbog propuštanja (Član 350. Zakona o parničnom postupku)

(Iz rešenja Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž. 2220/2012 od 07.02.2013. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Žalba protiv rešenja koje se odnosi na rukovođenje raspravom

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, Gž. 47/15 od 10. 6. 2015)


PARNIČNI POSTUPAK Troškovi postupka nastali nakon priznanja tužbenog zahteva

(Iz rešenja Višeg suda u Beogradu Gž-2670/12 od 19. juna 2013. godine, Jovan Prodanović, viši savetnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Centar za socijalni rad – kao stranka (tužilac) u postupku (za lišenje roditeljskog prava) i sudske takse

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Deoba nepokretnosti

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Dostava opomene pred isključenje (isporuke električne energije) – po propisima ZUP o ličnom dostavljanju

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Dostavljanje pismena Republičkom javnom pravobranilaštvu (član 17. Zakona o javnom pravobranilaštvu)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Državina i svojina

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 22.4.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Dug po osnovu sporazuma o reprogramu - zastarivanje

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 20.02.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Izbor i razrešenje direktora javnih preduzeća (čiji je osnivač lokalma samouprava) – nadležnost suda i rok za podnošenje tužbe za poništaj rešenja o izboru i razrešenju

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Izveštaj poreske uprave o vrednosti nepokretnosti u postupku određivanja naknade za eksproprisanu imovinu

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Izvođenje dokaza saslušanjem parničnih stranaka (u situaciji kada se tužiocu ili tuženom ne može uručiti poziv za saslušanje parnične stranke)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 20.02.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Konstituisanje stvarne službenosti (puta) koja se prostire preko više poslužnih parcela – obuhvat tužbe (svi vlasnici poslužnih dobara)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Mesna nadležnost suda (nakon 01.01.2014.)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Nadležnost za odlučivanje po prigovoru izjavljenom protiv zaključka izvršitelja

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Naknada štete u vidu razlike između isplaćenog i pripadajućeg iznosa penzije

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Naknada za eksproprijaciju (shodno Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju) – Nadležnost sudova

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 06.03.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Nemogućnost sprovođenja izvršenja na određenoj stvari (utvrđeno u toku postupka) i obustava postupka

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Nemogućnost uručenja pismena izvršnom dužniku i prekid postupka (primena člana 10. ZIO)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Odmeravanje paušalne takse u postupku za raspravljanje zaostavštine

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Overa ugovora o doživotnom izdržavanju – Utvrđivanje vrednosti imovine i primena Zakona o sudskim taksama

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Overa ugovora o doživotnom izdržavanju i potreba prilaganja dokaza o svojini – list nepokretnosti

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Ovlašćenje izvršnog sudije u primeni čl. 44 st. 2 ZIO (odlučivanje samo o prigovoru)

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Početak postupka posredovanja za mirenje supružnika

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 27.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Početak roka za dobrovoljno ispunjenje obaveze (u situaciji kad je izjavljena žalba)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Postavljanje privremenog staratelja licu čije je boravište nepoznato, a nema zakonskog zastupnika ili punomoćnika

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 22.4.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Postupak rehabilitacije – Mogućnost ukidanja rešenja, više puta, (od strane višeg suda) – čl. 399. – 402. ZPP

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Potraživanja iz radnog odnosa i troškovi parničnog postupka

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 22.4.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Pravni interes za podnošenje tužbe (u situaciji kada je potraživanje iz tužbenog zahteva utvrđeno pravnosnažnom, odnosno konačnom odlukom donetom u upravnom postupku)

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Pravo na isplatu razlike otpremnine i pismena izjava o odricanju od dela otpremnine

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Pravo na naknadu štete (nastale na kupljenom objektu – pre uknjižbe) – aktivna legitimacija

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 20.02.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Primena odredbe čl. 294. st. 2. ZPP – potreba pozivanja tuženog

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Privremena mera obezbeđenja i odluka o novčanom kažnjavanju zbog nepostupanja po zabrani iz privremene mere – postupak donošenja

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 20.02.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Promet gradskog građevinskog neizgrađenog zemljišta

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 22.4.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Punomoćnik fizičkog lica (član 85. stav 2. ZPP)

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Rešenje o određivanju privremene mere iseljenja iz nepokretnosti – dozvoljenost donošenja rešenja identičnog tužbenom zahtevu

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Sporovi male vrednosti i nepokretnosti

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Sprovođenje izvršenja (izvršitelj, sud)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 27.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Sprovođenje izvršenja na pokretnim stvarima – kažnjavanje izvršnog dužnika zbog nepostupanja po nalogu suda (primena člana 51. ZIO)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Suđenje u porodičnim odnosima – u prvostepenom i drugostepenom postupku (sudija pojedinac i veće)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Suđenje u postupcima povodom sporova iz porodičnih odnosa (Veće ili sudija pojedinac)

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Troškovi izvršnog postupka - Ukidanje klauzule pranosnažnosti presude (izvršna isprava), obustava izvršenja i pravo izvršnog dužnika na troškove

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 20.02.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Tužba radi naknade štete po Zakonu o rehabilitaciji i obaveza plaćanja sudskih taksi

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Ugovor o doživotnom izdržavanju – kao predlog u vanparničnom postupku (u vezi utvrđivanja vrednosti imovine)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Ukidanja presude (u sporu male vrednosti) više puta - Mogućnost

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Upozorenje pred obustavu isporuke električne energije – dostava po propisima ZUP o ličnom dostavljanju

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Utvrđenje nastalog smetanja bez uspostave pređašnjeg stanja

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE - Zahtev za otklanjanje nepravilnosti (član 74. ZIO) odnosi na radnje preduzete od strane sudskog izvršitelja, odnosno izvršitelja

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove održanoj dana 22.10.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - GRAĐANSKO ODELJENJE – Zastupanje Republike Srbije (kao izvršnog dužnika) u postupcima izvršenja

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu održanoj dana 07.05.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Ispunjenost uslova za puštanje osuđenog na uslovni otpust iz člana 46 KZ

(Odgovor Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na sporna pravna pitanja apelacionih sudova i zaključci krivičnih odeljenja apelacionih sudova, sa zajedničke sednice, održane dana 25.03.2016. godine u Petrovaradinu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Izmena optužbe od strane tužioca

(Usvojeno na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Nišu, dana 02.10.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Izreka prvostepene osuđujuće presude za krivično delo koje je kvalifikovano kao produženo krivično delo

(Odgovori dati na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Kragujevcu, dana 04.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Izvršilac krivičnog dela šumska krađa iz čl. 275 KZ

(Usvojeno na sednici Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 27.01.2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Kvalifikatorni elementi koji nisu dokazani

(Odgovor Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na sporna pravna pitanja apelacionih sudova i zaključci krivičnih odeljenja apelacionih sudova, sa zajedničke sednice, održane dana 25.03.2016. godine u Petrovaradinu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Lica za kojim je raspisana međunarodna poternica

(Odgovor Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, sa sednice održane dana 16.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Menjanje činjeničnog opisa optuženog akta

(Usvojeno na zajedničkoj sednici krivičnih odeljenja apelacionih sudova, održanoj u Sremskim Karlovcima, 27.03.2015. godine i prihvaćeno od strane Krivičnog odeljenja VKS) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Nadležnost suda da odlučuje o izricanju mere bezbednosti – oduzimanje predmeta

(Odgovor Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, sa sednice održane dana 16.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Nedavanje izdržavanja

(Usvojeno na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Nišu, dana 02.10.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Oglašavanje okrivljenog za teže krivično delo

(Odgovor Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na sporna pravna pitanja apelacionih sudova i zaključci krivičnih odeljenja apelacionih sudova, sa zajedničke sednice, održane dana 25.03.2016. godine u Petrovaradinu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Osnov za ukidanje prvostepene odluke zbog neke bitne povrede odredaba krivičnog postupka od strane drugostepenog suda

(Usvojeno na zajedničkoj sednici krivičnih odeljenja apelacionih sudova, održanoj u Sremskim Karlovcima, 27.03.2015. godine i prihvaćeno od strane Krivičnog odeljenja VKS) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Posebno rešenje o visini troškova nakon održanog pretresa

(Odgovori dati na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Kragujevcu, dana 04.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Predlozi tužioca u završnoj reči u vezi vrste i visine krivične sankcije

(Odgovori dati na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Kragujevcu, dana 04.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Preinačenje prvostepene odluke

(Odgovor Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na sporna pravna pitanja apelacionih sudova i zaključci krivičnih odeljenja apelacionih sudova, sa zajedničke sednice, održane dana 25.03.2016. godine u Petrovaradinu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Primena opštih uslova za izricanje mere bezbednosti obavezno oduzimanje predmeta

(Usvojeno na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Nišu, dana 02.10.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Prisustvo osuđenog koji je trenutno nedostupan

(Odgovor Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na sporna pravna pitanja apelacionih sudova i zaključci krivičnih odeljenja apelacionih sudova, sa zajedničke sednice, održane dana 25.03.2016. godine u Petrovaradinu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Privilegovani svedoci (u smislu čl. 94 ZKP)

(Odgovor Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, sa sednice održane dana 16.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Rok od 6 meseci za pokretanje krivičnog postupka iz čl. 163 st. 1 ZKP

(Usvojeno na zajedničkoj sednici krivičnih odeljenja apelacionih sudova, održanoj u Sremskim Karlovcima, 27.03.2015. godine i prihvaćeno od strane Krivičnog odeljenja VKS) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Spajanje kazni

(Odgovor Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na sporna pravna pitanja apelacionih sudova i zaključci krivičnih odeljenja apelacionih sudova, sa zajedničke sednice, održane dana 25.03.2016. godine u Petrovaradinu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Suđenje u odsustvu

(Odgovor Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, sa sednice održane dana 16.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Troškovi angažovannja izabranog branioca - Vaspitna mera maloletniku

(Usvojeno na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Nišu, dana 02.10.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Ukidanje drugostepene presude

(Odgovor Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda na sporna pravna pitanja apelacionih sudova i zaključci krivičnih odeljenja apelacionih sudova, sa zajedničke sednice, održane dana 25.03.2016. godine u Petrovaradinu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Vanbračni partner kao član porodične zajednice

(Odgovor Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, sa sednice održane dana 16.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PITANJA I ODGOVORI NA SPORNA PRAVNA PITANJA - KRIVIČNO ODELJENJE - Više radnji krivičnog dela nasilje u porodici

(Usvojeno na zajedničkoj sednici krivičnih odeljenja apelacionih sudova, održanoj u Sremskim Karlovcima, 27.03.2015. godine i prihvaćeno od strane Krivičnog odeljenja VKS) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PORODIČNO PRAVO - Merodavno pravo za rešavanje imovinskih odnosa nakon prestanka braka stranih državljana

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-1695/16 od 29.09. 2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-8334/14 od 05.02.2016. g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PORODIČNO PRAVO - Određivanje privremene mere na nepokretnosti vanbračnih partnera

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-1089/16 od 04.04.2016. godine, kojim je preinačeno rešenje Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-7979/2015 od 05.02.2016. g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PORODIČNO PRAVO - Otplata kredita nakon razvoda braka

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-2559/16 od 15.09.2016. godine, kojom je ukinuta presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-9622/13 od 19.02.2015.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PORODIČNO PRAVO - Pasivna legitimacija - Tužba u sporu za dečije izdržavanje

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ2-577/16 od 05.10.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P2-52/16 od 01.08.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PORODIČNO PRAVO - Pravo deteta na izražavanje mišljenja je jedno od osnovnih prava deteta koje je garantovano konvencijom o pravima deteta (Čl. 6. st. 1, čl. 266, 270. Porodičnog zakona i čl. 3. st. 1. Konvencije o pravima deteta)

(Rešenje Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu P2.br.39/14 od 19.6.2015. godine i rešenje Višeg suda u Čačku 1Gž2.br.10/2015. godine od 9.9.2015. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mila Rajković


PORODIČNO PRAVO - Pravo na zakonsko izdržavanje

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ2. 275/16 od 09.05.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P2.1464/15 od 21.12.2015. g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PORODIČNO PRAVO - Pravo na zakonsko izdržavanje

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ2. 275/16 od 09.05.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P2.1464/15 od 21.12.2015. g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


PORODIČNO PRAVO - Zastupanje maloletnog lica u ostavinskom postupku

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, Gž. 1059/15 od 17. 7. 2015)


PPRAVNI ZAKLJUČAK - KRIVIČNO ODELJENJE - Troškovi krivičnog postupka

(Usvojeno na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Kragujevcu, dana 04.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV - (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE – Pravna priroda rešenja gradskog veća o ceni usluge celodnevnog boravka dece u predškolskoj ustanovi; Pasivna legitimacija jedinice lokalne samouprave i predškolske ustanove; Osnov spora (naknada štete ili sticanje bez osnova) i zastarelost (čl. 372. i 376. ZOO)

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 09.02.2016. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd i u okviru UJEDNAČAVANJA SUDSKE PRAKSE – Referat iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2016, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - Izmena pravnog stava "Uvećana zarada" od 23.09.2014. godine - Izmena usvojena na X sednici, održanoj 10.11.2015. godine

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd) i u okviru UJEDNAČAVANJA SUDSKE PRAKSE – Referat iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2016, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - IZVRŠENJE – Dozvoljenost izvršenja na pokretnim stvarima izvršnog dužnika (privrednog društva, koje proizvodi predmete od značaja za odbranu i bezbednost) – Predmeti koji mogu biti predmet izvršenjat

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odelenja Vrhovnog kasacionog suda 31.5.2016. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd i u okviru UJEDNAČAVANJA SUDSKE PRAKSE – Referat iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2016, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – IZVRŠENJE - Izvršenje i predmeti od značaja za odbranu i bezbednost - (SPP 10/16)

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odelenja Vrhovnog kasacionog suda 31.5.2016. godine)


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – IZVRŠENJE - Izvršenje na osnovu verodostojne isprave - (SPP 16/15)

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 26.4.2016. godine)


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - IZVRŠENJE - Izvršenje na osnovu verodostojne isprave - Pravnosnažno rešenje izvršnog suda kao izvršna isprava (koja se ne može menjati, niti se može o tom potraživanju ponovo odlučivati) i nadležnost izvršitelja za sprovođenje

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 26.4.2016. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd i u okviru UJEDNAČAVANJA SUDSKE PRAKSE – Referat iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2016, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – IZVRŠENJE - Odluka Ustavnog suda (kojom je utvrđeno pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu štete) kao izvršna isprava (član 89. stav 3. Zakona o Ustavnom sudu i član 13. tačka 7. ZIO)

(Pravni stav zauzet na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 31.5.2016. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd i u okviru UJEDNAČAVANJA SUDSKE PRAKSE – Referat iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2016, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - IZVRŠENJE - Prinudno ostvarivanje naknade za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze propisane Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda dana 13.5.2014. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - IZVRŠENJE - Sprovođenje izvršenja (posle donošenja Zakona o privatizaciji 83/2014 - neizmenjen Pravni stav VKS od 24.2.2011. g)

(Pravno shvatanje usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 03.03.2015. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - Metodologija obračuna novčane naknade za slučaj nezaposlenosti – Nacinalna služba za zapošljavanje

(Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda utvrđeno na sednici 23.01.2017. godine) - Spp 14/2016, Spp 17/2016, Spp 18/2016, Spp 21/2016


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PARNIČNI POSTUPAK – Dozvoljenost revizije izjavljene protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu posle 31.5.2014. godine

(Pravni stav verifikovan potpisima sudija Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda dana 11.6.2014. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PARNIČNI POSTUPAK - Spor male vrednosti - višestruko (drugo) ukidanje istovrsnih presuda

(Pravno shvatanje usvojeno na sednici Građanskog odeljenja od 10.03.2015. godine, obrazloženje verifikovano 07.04.2015. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – RADNO PRAVO - Naknada troškova za prevoz zaposlenih – Pravo zaposlenog i potreba prethodnog obraćanje poslodavcu kao uslov za pokretanje spora (čl. 118. i 195. Zakona o radu i čl. 193. ZPP)

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 5.4.2016. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd i u okviru UJEDNAČAVANJA SUDSKE PRAKSE – Referat iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2016, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - RADNO PRAVO - Smenski rad

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda dana 23.9.2014. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - RADNO PRAVO - Uvećana zarada (član 108. sada važećeg Zakona o radu, član 82. ranije važećeg Zakona o radu) - sa izmenom Pravnog stava (utvrđenog na sednici 10.11.2015. g)

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda dana 23.9.2014. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd – sa Izmenom utvrđenom na X sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, dana 10.11.2015. godine (-Bilten Vrhovnog kasacionog suda, br. 1/2016 i 3/2016, Intermex, Beograd)


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - Stvarna nadležnost suda za odlučivanje po tužbi za isplatu razlike pogrebnih troškova – Zakonitost rešenja Fonda PIO (o pravu i visini – upravni spor) i imovinskopravni zahtev (parnica) - (SPP 17/15)

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 17.03.2016. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd i u okviru UJEDNAČAVANJA SUDSKE PRAKSE – Referat iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2016, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - TROŠKOVI POSTUPKA – Pravo na naknadu troškova na ime PDV na advokatsku uslugu

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 05.07.2016. godine) i u okviru UJEDNAČAVANJA SUDSKE PRAKSE – Referat iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2016, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE - Rešavanja spornog pravnog pitanja i zauzimanja stava (član 380. ZPP) - Zastarelost potraživanja javnog preduzeća radi naknade za odvodnjavanje - Primena člana 372. ZOO ili pravila posebnog zakona

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda dana 10.11.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd i u okviru UJEDNAČAVANJA SUDSKE PRAKSE – Referat iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2016, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (KRIVIČNO I GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) - VEŠTAČENJE - Pravni značaj veštačenja fizičkog lica koje nije u radnom odnosu u stručnoj ustanovi za veštačenje

(Pravni stav utvrđen na zajedničkoj sednici Krivičnog i Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 8.6.2016. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (PREKRŠAJNI APELACIONI SUD) – Mesna nadležnost suda – Korišćenje dnevnog odmora u toku vožnje

(Pravni stavovi zauzeti na Drvoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, Beograd, 27.05.2016. godine)


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (PREKRŠAJNI APELACIONI SUD) - Vozla sa neoriginalnim brojem šasije

(Pravni stavovi zauzeti na Drvoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, Beograd, 27.05.2016. godine)


PRAVNA SHVATANJA/PRAVNI STAV (PREKRŠAJNI APELACIONI SUD) - Zaštitna mera zabrane prisustvovanja sportskim priredbama

(Pravna shvatanja doneta na Trećoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, Beograd, 14.10.2016. godine)


PRAVNI STAV - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – NASLEDNO PRAVO – PORODIČNO PRAVO – REHABILITACIJA – Krug “ostalih zakonskih naslednika” (član 7. tačka 2. Zakona o rehabilitaciji)

(Iz spiska usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova, verifikovanih na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, održanoj 08.12.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV - GRAĐANSKO PRAVO - PORODIČNO PRAVO - TUŽBA RADI IZDRŽAVANJA – Protiv babe i dede (bez prethodnog postupka protiv roditelja, radi utvrđivanja nemogućnosti izdržavanja) – Preuranjena tužba ili prethodno pitanje

(Pravni stav sa kojim su se usaglasili apelacioni sudovi i koje je prihvatio Vrhovni kasacioni sud, Sednica od 03.03.2015. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 7/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV-ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – IZVRŠENJE - SPROVOĐENJE IZVRŠENJA - Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave radi namirenja potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga, podnet posle 01.06.2012, usvojen od strane suda (nije bio postavljen izvršitelj) i nije sprovedeno izvršenje – postupanje suda

(Iz spiska usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova verifikovani na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 03.03.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV-ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – NAKNADA ŠTETE - OSIGURANJE - Naknada štete protiv osiguravača kada je popunjen i potpisan Evropski izveštaj

(Iz spiska usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova, verifikovanih na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, održanoj 03.03.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV-ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – NAKNADA ŠTETE – OSIGURANJE - Pravo na naknadu štete usled smrti bliskog lica - članovima uže porodice vozača motornog vozila (koji je isključivo skrivio saobraćajnu nezgodu) – odgovornost osiguravača po članu 21. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

(Iz spiska usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova verifikovani na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 03.03.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV-ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – NASLEDNO PRAVO – PORODIČNO PRAVO – REHABILITACIJA – NAKNADA ŠTETE – Pravo na naknadu štete pravnih sledbenika rehabilitovanog lica (član 7. tačka 5. Zakona o rehabilitaciji)

(Iz spiska usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova verifikovani na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 03.03.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV-ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – OBLIGACIONO PRAVO - Potraživanje naknade za neovlašćeno korišćenje električne energije - Zastarevanje

(Iz spiska usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova verifikovani na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 03.03.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV-ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – PARNIČNI POSTUPAK – RADNO PRAVO – SPREČAVANJE ZLOSTAVLJANJA NA RADU - Pasivna legitimacija

(Iz spiska usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova verifikovani na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 04.03.2014. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV-ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – PARNIČNI POSTUPAK – TROŠKOVI POSTUPKA - Zatazna kamata na dosuđene troškova parničnog postupka – pravo stranke (član 277. stav 2. ZOO)

(Iz spisak usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova verifikovani na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 03.03.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI STAV-ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE VKS – RADNO PRAVO - Zaposleni u zdravstvu koji nema svostvo zdravstvenog radnika – utvrđivanje koeficijenta za obračun plate

(Iz spiska usvojenih zaključaka i pravnih stavova apelacionih sudova verifikovanih na sednicama Građanskog odeljenja VKS - opšta parnica i radni sporovi, verifikovani na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 04.03.2014. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – Obaveštenje RF PIO – Pismeno priznanje zastarele obaveze ili Poziv za zaključenje vansudskog poravnanja

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 18.03.2016. godine, u Novom Sadu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Građevinsko zemljište – naplata naknade - nadležnost

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 19.06.2015. godine, u Nišu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Isplata ratnih dnevnica, osnov spora i zastarevanje

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 18.03.2016. godine, u Novom Sadu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – IZVRŠENJE – Sprovođenje izvršenja – Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave radi namirenja potraživanja po osnovu komunalnih i sl. usluga, podnet posle 01.06.2012, usvojen od strane suda (nije bio postavljen izvršitelj) i nije sprovedeno izvršenje – postupanje suda

(Usvojeno na zajedničkom sastanku Građanskih odeljenja, Odeljenja za radne sporove i Odeljenja sudske prakse apelacionih sudova Republike Srbije sa sudijama Vrhovnog kasacionog suda, održanom 26.09.2014. godine u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Korisnik usluga daljinskog grejanja i pravo na otkaz ugovora sa pružaocem usluga

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 19.06.2015. godine, u Nišu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Naknada nematerijalne štete pretrpljene upotrebom osiguranog motornog vozila i pravo vlasnika (koji nije upravljao vozilom u vreme nastanka štetnog događaja)

(Usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu, 20.05.2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – NAKNADA ŠTETE – OSIGURANJE - Pravo tužioca (koji je u saobraćajnoj nezgodi pretrpeo materijalnu štetu na vozilu) prema osiguravajućoj organizaciji, u situaciji kada je popunjen i potpisan Evropski izveštaj

(Usvojeno na zajedničkom sastanku Građanskih odeljenja, Odeljenja za radne sporove i Odeljenja sudske prakse apelacionih sudova Republike Srbije sa sudijama Vrhovnog kasacionog suda, održanom 26.09.2014. godine u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – NAKNADA ŠTETE – OSIGURANJE - Članovi uže porodice vozača motornog vozila koji je isključivo skrivio saobraćajnu nezgodu i pravo na naknadu nematerijalne štete od osiguravača (usled smrti bliskog lica)

(Usvojeno na zajedničkom sastanku Građanskih odeljenja, Odeljenja za radne sporove i Odeljenja sudske prakse apelacionih sudova Republike Srbije sa sudijama Vrhovnog kasacionog suda, održanom 26.09.2014. godine u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – NAKNADA ŠTETE – OSIGURANJE - Pravo na naknadu materijalne štete na vozilu - kada je popunjen i potpisan Evropski izveštaj (a nije izvršen uviđaj od strane saobraćajne policije u punom iznosu)

(Pravni zaključak sa kojim su se usaglasili apelacioni sudovi i koje je prihvatio Vrhovni kasacioni sud, Sednica od 03.03.2015. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 7/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – NAKNADA ŠTETE – REHABILITACIJA – Naknada štete licu koje nije u životu u trenutku stupanja na snagu Zakona o rehabilitaciji – nepostojanje pravnog osnova (pravnih sledbenika rehabilitovanog lica) za tužbeni zahtev

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 16.09.2014. godine, zajedničkoj sednici svih apelacionih sudova Republike Srbije sa sudijama Vrhovnog kasacionog suda, održanoj 26.09.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Odlučivanje o troškovima postupka nastalim pred izvršiteljem – Obrazloženi zaključak izvršitelja

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 25.09.2015. godine, u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Osnov potraživanja tužilaca u parnicama po tužbi protiv RF PIO - za isplatu razlike između isplaćene naknade pogrebnih troškova nakon smrti korisnika prava na poljoprivrednu penziju

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 11.12.2015. godine, u Beogradu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Podonošenje zahteva za isplatu razlike penzije, odnosno za donošenje rešenja o vanrednom usklađivanju penzija – i prekid zastarevanja potraživanja isplate razlike penzije

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 19.06.2015. godine, u Nišu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd)


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Poništaj ugovora (relativna ništavost) – Postupanje suda (u granicama postavljenog zahteva)

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 25.09.2015. godine, u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – PORODIČNO PRAVO – TUŽBA RADI IZDRŽAVANJA – Izdržavanje dece od strane babe i dede - maloletna deca kao tužioci –protiv dede i babe (jer roditelji nemaju mogućnost izdržavanja) – Utvrđivanje mogućnosti roditelja (obaveza vođenja prethodne parnice ili prethodno pitanje) – član 154. stav 2. Porodičnog zakona

(Usvojeno na zajedničkom sastanku Građanskih odeljenja, Odeljenja za radne sporove i Odeljenja sudske prakse apelacionih sudova Republike Srbije sa sudijama Vrhovnog kasacionog suda, održanom 26.09.2014. godine u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave – ovlašćenje parničnog suda (nakon prevođenja predmeta iz upisnik "IV" u upisnik "P")

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 25.09.2015. godine, u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Predlog za sporazumni razvod braka i obaveza podnošenja sporazuma (o izdržavanju i podeli imovine) u obliku javnobeležničkog zapisa

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 25.09.2015. godine, u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – RADNO PRAVO – Naknada za smenski rad zaposlenih u domovima zdravlja

(Usvojeno na zajedničkom sastanku Građanskih odeljenja, Odeljenja za radne sporove i Odeljenja sudske prakse apelacionih sudova Republike Srbije sa sudijama Vrhovnog kasacionog suda, održanom 26.09.2014. godine u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Razlozi pravičnosti i odlučivanje o troškovima postupka

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 18.03.2016. godine, u Novom Sadu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – Republika Srbija je poslodavac sudiji

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 19.06.2015. godine, u Nišu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd)


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Rok zastarelosti po tužbi RF PIO za isplatu razlike vojnih penzija - računanje

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 19.06.2015. godine, u Nišu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Specijalno punomoćje (advokatu) za naplatu glavnog duga i nepotrebnost posebnog punomoćja (advokatu koji je punomoćnik) za izvršni postupak

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 25.09.2015. godine, u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE - Sprovođenje izvršenja na više predmeta izvršenja (u situaciji kada je izvršni poverilac predložio više predmeta izvršenja)

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 25.09.2015. godine, u Kragujevcu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Kamata na troškove spora

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 26.12.2013. godine i 28.03.2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Odgovor na žalbu, reviziju i drugo pravno sredstvo i naknada troškova

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 26.12.2013. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Odlučivanje o zahtevu za naknadu troškova

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 26.12.2013. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Opredeljen zahtev (za troškove spora)

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 26.12.2013. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Opredeljeni troškovnik

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 10.07.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Pravo strane koja je uspela u sporu (da potražuje od druge strane iznos sudskih taksi)

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 26.12.2013. godine i 28.03.2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Taksa na presudu i pravo stranke na naknadu

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 10.07.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Troškovnik opredeljen u pogledu iznosa

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 10.07.2014. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Ukidanje presude samo u delu (koji se odnosi na troškove)

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 26.12.2013. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - GRAĐANSKO ODELJENJE – TROŠKOVI SPORA – Uspeh stranke u parnici i dosuđuvanje troškova

(Usvojeno na zajedničkoj sednici Građanskog odeljenja i Odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Kragujevcu, održanoj dana 26.12.2013. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - KRIVIČNO ODELJENJE - Oglašavanje optuženog krivim za lakše krivično delo (kad nema dokaza za teže) - ovlašćenje suda

(Usvojeno na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Kragujevcu, dana 04.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK - KRIVIČNO ODELJENJE - Uslovna osuda izrečena i mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana iz čl. 83 KZ

(Usvojeno na zajedničkoj sednici predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih i Vrhovnog kasacionog suda održanoj u Kragujevcu, dana 04.12.2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PARNIČNI POSTUPAK – Dozvoljenost revizije (od strane Vrhovnog kasacionog suda)

(Pravni zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda dana 23.6.2014. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČAK (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PARNIČNI POSTUPAK – TROŠKOVI POSTUPKA - Pravo stranke na troškove parničnog postupka kada je ročištima umesto punomoćnika - advokata bio prisutan advokatski pripravnik

(Pravni zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda dana 4.3.2014. godine) - Bilten Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2015, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČCI - (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PARNIČNI POSTUPAK – DOPUNA zaključaka o dozvoljenosti revizije (usvojenih na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 03.03. i 10.03.2015. godine i dopunjenih na sednicama od 10.11. i 08.12.2015. godine)

(Dopuna zaključaka usvojena na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 10.11. i 08.12.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČCI - GRAĐANSKO ODELJENJE - Pružanje pravne zaštite od diskriminacije

(Usvojeno na zajedničkom sastanku sudija apelacionih sudova i sudija VKS, 18.03.2016. godine, u Novom Sadu) - Iz Biltena Apelacionog suda Kragujevac, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PRAVNI ZAKLJUČCI (GRAĐANSKO ODELJENJE VKS) – PARNIČNI POSTUPAK - Dozvoljenost revizije (primena odredaba st. 1. i 3. člana 23, stava 1. tač. 2. i 3. člana 13. i stava 2. člana 14. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku - "Sl. glasnik RS", br. 55/2014)

(Pravni zaključci usvojeni na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 03.03. i 10.03.2015. godine i dopunjeni na sednicama od 10.11. i 08.12.2015. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2016, Intermex, Beograd


PREKRŠAJNA PRAKSA – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Dužnost vlasnika vozila da identifikuje lice koje je upravljalo njegovim vozilom

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III- 304 Prž. broj 19905/15 od 3. 11. 2015)


PREKRŠAJNA PRAKSA - JAVNI RED I MIR - Nužna odbrana - Odsustvo elementa neophodno potrebne odbrane

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III- 306 Prž. broj 19451/14 od 7. 10. 2014)


PREKRŠAJNA PRAKSA - JAVNI RED I MIR - Uračunljivost i vinost

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III- 309 Prž. broj 22421/14 od 27. 11. 2014)


PREKRŠAJNA PRAKSA - JAVNI RED I MIR - Zabrana preinačenja na gore

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III- 303 Pržm. broj 215/15 od 1. 12. 2015)


PREKRŠAJNA PRAKSA - Javno mesto kao bitno obeležje prekršaja po zakonu o javnom redu i miru

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-302 Prž broj 5137/16 od 15.3.2016)


PREKRŠAJNA PRAKSA - Nagrada i nužni izdaci branioca

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III- 311 Prž. broj 12131/14 od 29. 7. 2014)


PREKRŠAJNA PRAKSA - Objektivni identitet prekršajna – Ovlašćenja prekršajnog suda

(Iz Presude Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III-308 Prž. broj 15635/15 od 29.09.2015. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA - Pojam korisnika vozila (člana331. stav 1. tačka 75. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima)

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III- 307 Prž. broj 3416/16 od 24. 2. 2016)


PREKRŠAJNA PRAKSA - Poseban rok zastarelosti za vođenje prekršajnog postupka (član 59. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda)

(Iz Rešenja Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III- 307 Prž. broj 17366/15 od 20.10.2015. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA - Prekršaj iz člana 160. stav 1. tačka 4. Zakona o zaštiti potrošača

(Iz Presude Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III- 307 Prž. broj 22912/15 od 15.12.2015. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PROPUŠTANJE ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA PREKRŠAJNOG POSTUPKA (naknada nagrade i nužnih izdataka branioca) i mogućnost (BRANIOCA) da traži VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE (zbog propuštenog roka)

(Prekršajni apelacioni sud, Prž. 5935/15 od 02.04.2015. godine) - Pravni Informator, br. 5/2015, Intermex, Beograd, Pripremio: dr Tomica Delibašić, sudski savetnik u Prekršajnom apelacionom sudu, Beograd


PREKRŠAJNA PRAKSA – RADNO PRAVO - Osnov za zaključivanje ugovora o delu (član 199. Zakona o radu)

(Iz Presude Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III-305 Prž. broj 19910/2015 od 03.11.2015. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA – RADNO PRAVO - Vreme izvršenja prekršaja neisplate zarade zaposlenima (član 11. Zakona o radu)

(Iz Presude Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu III- 309 Prž. broj 14094/14 od 15.07.2014. godine)


PREKRŠAJNA PRAKSA - Trava nije usev - i košenje trave ne predstavlja prekršaj iz Odluke o zaštiti poljoprivrednih imanja

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III- 308 Prž. broj 20543/15 od 8.12.2015)


PREKRŠAJNI POSTUPAK - Dostavljanje odluke braniocu - rok za žalbu

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz Pr 14/15 od 14.04.2015)


PREKRŠAJNI POSTUPAK – Troškovi postupka - Troškovi branioca

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Przz. 50/14 od 12.03.2015


PREKRŠAJNI POSTUPAK - Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz. 1307/14 od 29.01.2015)


PREKRŠAJNO PRAVO - Przz - Zahtev za zaštitu zakonitosti - Carinski prekršaji (iz člana 292. stav 1. tačka 2. Carinskog zakona) - UVAŽAVANJE zahteva, UKIDANJE presuda i VRAĆANJE na ponovno odlučivanje

(Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda, Przz 22/2016 od 22.12.2016. godine) - Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Mirjana Ivić


PREKRŠAJNO PRAVO - Przz - Zahtev za zaštitu zakonitosti - Carinski prekršaji (iz člana 293. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona) - UVAŽAVANJE zahteva, UKIDANJE presuda i VRAĆANJE na ponovno odlučivanje

(Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda, Przz 4/2016 od 22.12.2016. godine) - Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Mirjana Ivić


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – CVETKOVIĆ protiv Srbije – P. br. 9235/11 (porodični odnosi, vršenje roditeljskog prava)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 35/2017 od 12. aprila 2017. godine)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – DIMOVIĆ protiv Srbije – P. br. 24463/11 (povreda prava na odbranu u vezi sa svedocima)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 1/2017 od 6. januara 2017. godine)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – FILIPOVIĆ protiv SRBIJE - P. BR. 27935/05 (KRIVIČNO, PARNIČNO, KLEVETA, KRŠENJE PRAVA NA SLOBODU IZRAŽAVANJA, POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 114/2007 - Pravni informator-separat 7-8/2008, Intermex, Beograd


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – Isaković Vidović protiv SRBIJE – P. broj 41694/07 (krivični postupak, tužba zbog klevete i uvrede)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 129/2014 od 27. novembra 2014. godine)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – Jovanović protiv Srbije – P. br. 21497/13 I 21907/13 (predlog za izvršenje pravosnažnih sudskih odluka)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 1/2017 od 6. januara 2017. godine)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – Jovanović protiv Srbije – P. br. 29763/07 (krivični postupak, pritužba na dužinu trajanja krivičnog postupka)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 49/2017 od 22. maja 2017. godine)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – Krgović protiv Srbije – P. br. 29430/06 (neizvršenje pravosnažne presude donate u korist podnosioca predstavke)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 1/2017 od 6. januara 2017. godine)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – LEPOJIĆ protiv SRBIJE - P. BR. 13909/05 (KRIVIČNO, PARNIČNO, KLEVETA, KRŠENJE PRAVA NA SLOBODU IZRAŽAVANJA, POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 111/2007) - Pravni informator-separat 7-8/2008, Intermex, Beograd


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – MATIĆ protiv Srbije – P. br. 41722/14 (krivični postupak, imovinsko-pravni zahtev u krivičnom postupku)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 1/2017 od 6. januara 2017. godine)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – MIVES DOO protiv Srbije – P. br. 48966/09 (privredni spor, parnični postupak, naknada štete)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 33/2017 od 7. aprila 2017. godine)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – Premović protiv SRBIJE – P. broj 61920/09 (neizvršenje pravnosnažnih sudskih presuda)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 45/2014 od 27. aprila 2014. godine)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – SAMARDŽIĆ I AD PLASTIKA protiv SRBIJE - P. BR. 28443/05 (DUŽNIČKO-POVERILAČKI ODNOSI, DUŽINA POSTUPKA PREKO RAZUMNOG ROKA)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 72/2007) - Pravni informator-separat 7-8/2008, Intermex, Beograd


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – SKORIĆ protiv Srbije – P. br. 14130/14 (radni spor, isplata zarada, naknada troškova postupka)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 1/2017 od 6. januara 2017. godine)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – ŠMIGIĆ protiv Srbije – P. br. 41501/08 (krivični postupak, naknada štete prizašla iz krivičnog dela falsifikovanja)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 1/2017 od 6. januara 2017. godine)


PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - VRENČEV protiv SRBIJE – P. BR. 2361/05 (KRIVIČNI POSTUPAK, NEZAKONIT PRITVOR)

(Presuda Evropskog suda za ljudska prava - Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 93/2008)


PRESUDE I REŠENЈA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev – PORODIČNO PRAVO – IZDRŽAVANJE DETETA – Izmena odluke o izdržavanju – Izdržavanje punoletne dece (član 154. stav 2. Porodičnog zakona)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev 1010/2016 od 16. juna 2016. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Vesna Popović


PRESUDE I REŠENЈA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev – PORODIČNO PRAVO – IZDRŽAVANJE DETETA – Izmena odluke o izdržavanju - Promenjene okolnosti (povećane potrebe deteta) - (član 164. Porodičnog zakona)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev 1031/2016 od 23. juna 2016. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Snežana Andrejević


PRESUDE I REŠENЈA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev – PORODIČNO PRAVO – IZDRŽAVANJE DETETA – Zahtev za izmenu odluke o izdržavanju, umanjenjem utvrđenog iznosa izdržavanja (čl. 160. i 164. Porodičnog zakona)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev 1007/2016 od 15. juna 2016. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Milomir Nikolić


PRESUDE I REŠENЈA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev – PORODIČNO PRAVO – RODITELJSKO PRAVO – IZDRŽAVANJE DETETA - Određivanje visine izdržavanja maloletne dece (član 160. Porodičnog zakona)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev 1067/2016 od 29. juna 2016. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Ljubica Milutinović


PRESUDE I REŠENЈA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev – PORODIČNO PRAVO – RODITELJSKO PRAVO – Izmena odluke o vršenju roditeljskog prava (u najboljem interesu maloletnog deteta)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev 957/2016 od 7. jula 2016. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Predrag Trifunović


PRESUDE I REŠENЈA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev – PORODIČNO PRAVO – RODITELJSKO PRAVO – Izmena odluke o vršenju roditeljskog prava (u najboljem interesu maloletnog deteta)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev 958/2016 od 16. juna 2016. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Predrag Trifunović


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONI ODNOSI - KREDIT - Rev – Raskid ugovora o stambenom kreditu – Ukidanje presude Apelacionog suda i vraćanje na ponovno odlučivanje

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 321/2016 od 25. januara 2017. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Vesna Popović


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – PORODIČNO PRAVO – IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA - Rev – (Ne)postojanje obaveza izdržavanja radno sposobnog supružnika (član 151. stav 1. Porodičnog zakona)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 28/2017 od 18. januara 2017. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Ljubica Milutinović


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – PORODIČNO PRAVO – Rev – Vraćanje poslovne sposobnosti - Odbijanje revizije kao neosnovane

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 970/2016 od 28. decembra 2016. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Predrag Trifunović


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – PORODIČNO PRAVO – RODITELJSKO PRAVO - Rev – Izmena odluke o vršenju roditeljskog prava (član 77. stav 4. Porodičnog zakona) - Odbijanje revizije kao neosnovane

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 147/2017 od 1. februara 2017. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Predrag Trifunović


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – PORODIČNO PRAVO – RODITELJSKO PRAVO - Rev – Prestanak izdržavanja - Odbijanje revizije kao neosnovane

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 2169/2016 od 28. decembra 2016. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Predrag Trifunović


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Prev – PRIVREDNO PRAVO - Prinudni otkup akcija - Čl. 515-523. Zakona o privrednim društvima

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Prev 171/2014 od 18.12.2014. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 07.04.2015. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - R1 - PROCESNO PRAVO - Mesna nadležnost

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda R1 1109/2014 od 11.12.2014. godine, usvojena na sednici Građanskog odeljenja 07.04.2015. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - RADNO PRAVO - Rev2 - Smanjenje radne sposobnosti i prestanak radnog odnosa

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1023/2015 od 16.3.2016. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 31.5.2016. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – Rev2 – Naknada štete zbog povrede na radu - Odbijanje revizije kao neosnovane

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 1648/2015 od 27. decembra 2016. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Snežana Andrejević


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – NAKNADA ŠTETE - Rev2 – Naknada za smenski rad

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 1112/2016 od 28. decembra 2016. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Predrag Trifunović


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO - Rev2 - Odbijanje vraćanja na radno mesto i prestanak radnog odnosa

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 473/2015 od 21.1.2016. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 31.5.2016. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO - Rev2 – Povreda radne discipline – Odbijanje revizije kao neosnovane

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 2076/2015 od 8. februara 2017. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Ljubica Milutinović


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev - Eksproprijacija – Tržišna vrednost

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 467/2014 od 28.01.2015. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 07.04.2015. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev - Isplata penzija i zastarelost (Presuda Evropskog suda za ljudska prava i suspenzija pravila o zastarelosti potraživanja)

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 862/2015 od 24.2.2016. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 31.5.2016. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev - NAKNADA ŠTETE ZBOG DISKRIMINACIJE – Razlika u iznosima koje daje država (kao pomoć ugroženom stanovništvu) po regionalnom principu i diskriminacija

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 500/2014 od 26.11.2014. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 31.5.2016. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev - Nedozvoljenost revizije u parnici zbog smetanja državine

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 1316/2014 od 17.12.2014. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 10.03.2015. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev - Negativni javni vrednosni sudovi i povreda dostojanstva grupe lica

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev 1329/2014 od 7.10.2015. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 31.5.2016. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – REV - Odlučivanje o reviziji povodom naknade za vreme nezaposlenosti.

(Iz Rešenja Vrhovnog kasacionog suda, Rev 1248/11 od 18.01.2012. godine) - Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Vesna Popović


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – REV - Odlučivanje o reviziji radi naknade za vreme nezaposlenosti.

(Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev 1182/11 od 18.01.2012. godine) - Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Vesna Popović


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev - Parnica u toku i restitucija (započete svojinske parnice, donošenje Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i okončanje parnice)

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 1437/2013 od 29.01.2014. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 07.04.2015. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev - PORODIČNO PRAVO - RODITELJSKO PRAVO - IZDRŽAVANJE DETETA- Ugovaranje budućeg izdržavanja deteta

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev 1094/2015 od 3.6.2015. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 31.5.2016. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev - PROCESNO PRAVO - Dozvoljenost revizije (izuzetno dozvoljena revizija)

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 1354/2014-Rž 315/2014 od 20.11.2014. godine, usvojena na sednici Građanskog odeljenja 07.04.2015. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev - Zastarelost potraživanja - parking usluga, kao posebnog vida komunalnih usluga

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev 430/2014 od 17.12.2014. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 10.03.2015. godine).


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev1 - Zastarelost prava na naknadu štete prema odgovornom licu - kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev1 41/2014 od 24.12.2014. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 10.03.2015. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev2 - Građanskopravni imunitet strane države u radnim sporovima

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev2 485/2014 od 10.12.2014. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 07.04.2015. godine).


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev2 – NAKNADA ŠTETE - Naknada nematerijalne štete zbog fizičkih bolova i laka telesna povreda

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 899/2015 od 2.12.2015. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 31.5.2016. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev2 – RADNO PRAVO - Izjave nezadovoljstva zaposlenih u medijima i otkaz ugovora o radu

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1186/2015 od 24.12.2015. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 31.5.2016. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev2 – RADNO PRAVO - Nezakonit štrajk - Prestanak radnog odnosa

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 690/2014 od 26.12.2014. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 07.04.2015. godine).


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev2 – RADNO PRAVO - Prekluzija i zastarelost u radnom sporu

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1381/2014 od 03.12.2014. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 07.04.2015. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev2 – RADNO PRAVO - Prestanak radnog odnosa po volji zaposlenog

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 79/2014 od 28.05.2014. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 07.04.2015. godine).


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev2 – RADNO PRAVO - Uvećanje zarade – Smenski rad

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 524/2014 od 05.11.2014. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 07.04.2015. godine).


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA - Rev2 – RADNO PRAVO - Zabrana pušenja po posebnom Zakonu i otkaz ugovora o radu

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 105/2015 od 2.12.2015. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja 31.5.2016. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA - Kzz - Bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 2. u vezi člana 377. stav 2. ZKP i člana 368. stav 1. tačka 3. ZKP

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 8/12 od 29.02.2012. godine, utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja 07.06.2012. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA - Kzz - Ovlašćenja punomoćnika privatnog tužioca na osnovu člana 66. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 77/11 od 23. novembra 2011. godine utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja 20.03.2012. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA - Kzz - Povreda Krivičnog zakona iz člana 369. tačka 1. Zakonika o krivičnom postupku

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 66/11 od 13. oktobra 2011. godine utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja 20.03.2012. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA - Kzz - Povreda Krivičnog zakona iz člana 369. tačka 1. Zakonika o krivičnom postupku

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 66/11 od 13. oktobra 2011. godine utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja 20.03.2012. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA - Kzz - Radnja krivičnog dela prevara iz člana 208. stav 1. Krivičnog zakonika

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 2/12 od 25. januara 2012. godine utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja 20.03.2012. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA - Kzz - Sticaj krivičnih dela - nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu iz člana 344a stav 1. KZ i krivičnog dela teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. KZ

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1123/2014 od 20. novembra 2014. godine, sentenca verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 06.06.2016. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA - Kzz - Sticaj krivičnih dela - ugrožavanje sigurnosti i teška telesna povreda (član 138. stav 1. KZ i član 121. stav 1. KZ)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 675/2015 od 02. septembra 2015. godine, sentenca verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 06.06.2016. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA - Kzz - Svojstvo saoptuženog i nedozvoljeni dokazi (Član 438. stav 2. tačka 1. ZKP u vezi člana 406. stav 1. tačka 1. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 175/2016 od 02. marta 2016. godine, sentenca verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 06.06.2016. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA - Kzz - Troškovi postupka - primena člana 262. stav 2. ZKP

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 525/2015 od 18.06.2015. godine, Usvojena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 28.12.2015. godine, verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja održanoj 29.02.2016. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA - Kzz - Zabrana preinačenja na gore (Član 438. stav 1. tačka 10. u vezi člana 453. ZKP)

(Iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1067/2014 od 05. novembra 2014. godine, sentenca verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 06.06.2016. godine)


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA - Kzz - Značaj izjave oštećenog da se pridružuje krivičnom gonjenju

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 36/12 od 30.05. 2012. godine, utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja 18.09.2012. godine)


PRIKAZI - ZABRANA DISKRIMINACIJE U OBLASTI RADA

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 3/2012, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija, Novi Sad


PRIKAZI (Apelacionog suda u Novom Sadu) - PRIVILEGOVANI ROK ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE (čl. 377. ZOO)

(Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 3/2011, Intermex, Beograd, Autor teksta: Vera Knežević-Mandić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu)


PRIMERI IZ PRAKSE - Javnoizvršiteljska tarifa (član 4. JT)- Rok za uplatu predujma

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž br. 11620/16 od 8. decembra 2016. godine) - Bilten Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd


PRIMERI IZ PRAKSE - Nadležnost za sprovođenje izvršenja (član 4. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Beogradu Gž br. 10996/16 od 17. novembra 2016. godine) - Bilten Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd


PRIMERI IZ PRAKSE - Nepravilnosti učinjene prilikom sprovođenja izvršenja - Odlučivanje

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu, Posl.br. 14-Ion-86/16 od 21.06.2016. godine i IPV (I) 2724/16/1 Posl.br. 14-Ion-86/16 od 20.09.2016. godine) - Bilten Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd


PRIVREDENO PRAVO - MATERIJALNO PRAVO - STATUSNI SPOROVI – RADNO PRAVO – STEČAJ I LIKVIDACIJA BANAKA – PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 1) – Povreda na radu – Pravo na naknadu štete - Tužba protiv društva u likvidaciji radi naknade nastale materijalne i nematerijalne štete (člana 164. Zakona o radu, čl. 534. i 535. Zakona o privrednim društvima i član 31. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNI PRESTUPI – STEČAJ – Procesno pravo - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 18) – Nastavak postupka koji je prekinut (otvoren i zaključen postupak automatskog stečaja)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs)


PRIVREDNI PRESTUPI – STEČAJ – Procesno pravo - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 19) – Odgovornost pravnog lica u stećaju za privredne prestupe i troškove postupka

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs)


PRIVREDNO PRAVO - Dokazna snaga izvoda otvorenih stavki

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.566/2014 od 26.03.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.2402/2015 od 17.08.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - Dospelost potraživanja na ime ugovorne kazne

(Presuda Privrdnog suda u Požarevcu P.218/2014 od 09.09.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.7462/2014 od 19.01.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - Istovremeno ispunjenje obaveza kod ugovora o osiguranju

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.566/2014 od 26.03.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.2402/2015 od 17.08.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 44) – Rok zastarelosti potraživanja davaoca usluga parkinga (komunalne usluge) prema privrednom društvu kao pravnom licu (u konkretnom slučaju lizing kompanije) – član 374. ZOO

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 47) – Rok zastarelosti potraživanja naknade za komunalne usluge prema preduzetniku (član 374. stav 1. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OSTALI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 23) – Troškovi parničnog postupka i zakonska zatezna kamata – postupak u kome se odlučuje (parnični ili izvršni) i datum početka računanja (zakonske zatezne kamate na dosuđene troškove) - član 345. ZPP

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OSTALI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 25) – Naknada za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze – iznos naknade u slučaju većeg broja računa obuhvaćenog jednom tužbom, odnosno - predlogom za izvršenje (član 3, član 5. i član 11. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OSTALI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 26) - Naknada za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze – iznos naknade u slučaju većeg broja računa obuhvaćenog jednim inicijalnim aktom i rešenjem o izvršenju na osnovu verodostojne isprave – pa po prigovoru preveden u parnicu – postupanje parničnog suda (član 3, član 5. i član 11. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OSTALI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 27) - Naknada za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze – mogućnost samostalnog utuženja i pravo na zateznu kamatu (član 3, član 5. i član 11. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OSTALI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 30) – Materijalni nedostatak stvari - Dan utvrđivanja nedostataka na proizvodima životinjskog porekla (koji ne ispunjavaju uslove propisane članom 25. i 26. Zakona o bezbednosti hrane) - ČL. 13, 25, 26. i 33. Zakona o bezbednosti hrane

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OSTALI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 35) – Zakonska zatezna kamata - Ugovorena obaveza u stranoj valuti konvertovana u tužbi u dinarski iznos i na taj iznos zahtevana zatezna kamata - osnovanost (čl. 3. i 4. Zakona o zateznoj kamati)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OSTALI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 36) – Zakonska zatezna kamata - Ugovorena obaveza u stranoj valuti – računi izdati u dinarima - Iznos duga u dinarima i zakonska zatezna kameta (čl. 3. i 4. Zakona o zateznoj kamati)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OSTALI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 38) – Kompenzacija izvršena suprotno članu 46. Zakona o platnom prometu - posledice

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OSTALI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 42) – Zakonska dospelost i zakonska docnja – Pravo javnog komunalnog preduzeća kao tužioca da po osnovu svakog neplaćenog pojedinačnog računa da potražuje i zakonsku zateznu kamatu – (član 13. Zakona o komunalnim delatnostima)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OSTALI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 43) – Međusobni odnosi javnih preduzeća u obavljanju poverenih komunalnih usluga (po pitanju prava na naknadu) - Naknada za izvoženje smeća - član 25. Odluke o održavanju čistoće (Grad Beograd)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OSTALI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 45) – Obaveza plaćanja godišnje naknade za korišćenje komercijalnog objekta - Naknade i obaveza ispostavljanja računa - način naplate, zastarelost, povraćaj, kamate, kontrole i drugo – imperativne norme (čl. 17. i 26. Zakona o javnim putevima i Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OSTALI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 46) – Rešenje o prinudnaoj naplati sudske takse – Posledice poništaja rešenja (u pogledu povraćaja kaznene takse i iznosa naknade NBS-OPN za obradu prinudne naplate) - član 75. Zakona o Narodnoj banci Srbije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OSTALI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 48) – Odgovornost fotokopirnice za fotokopiranje (umnožavanje) pisanih dela u obliku cele knjige (član 46. i član 204. Zakona o autorskim i srodnim pravima)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OSTALI SPOROVI – RADNO PRAVO - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 24) – Pravna priroda odgovornosti poslodavca za prouzrokovanu štetu (zbog povreda na radu) – ugovorna ili vanugovorna odgovornost (član 163. i član 164. Zakona o radu)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO - SPOROVI IZ OBLASTI OSIGURANJA - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 19) – Osnovanost regresnog zahteva tužioca - osiguravajućeg društva koje je ispunilo svoju obavezu „kasko-osiguranja” (prema svom osiguraniku) – u tužbi protiv drugog društva za osiguranje, čiji je osiguranik priznao da je kriv za saobraćajnu nezgodu i potpisao Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi – u uslovima kada je nastala veća šteta od one propisane članom 27. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO - MATERIJALNO PRAVO - SPOROVI IZ OBLASTI STVARNOG PRAVA - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 10) – Mogućnost konvalidacije ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, koji nije uredno overen i koji je zaključen u trenutku važenja prethodnog Zakona o prometu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS" br. 42/98 i 111/2009) kojim je predviđena ova mogućnost (za razliku od sadašnjeg - Zakona o prometu nepokretnosti - "Sl. glasnik RS" br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015 - čije odredbe ne predviđaju ovu mogućnost)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO - MATERIJALNO PRAVO - SPOROVI IZ OBLASTI STVARNOG PRAVA - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 11) – Nepokretnosti po nameni – potrebna svojstva pokretnih stvari (da bi se mogle smatrati nepokretnošću po nameni) - član 1. Zakona o prometu nepokretnosti

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO - MATERIJALNO PRAVO - SPOROVI IZ OBLASTI STVARNOG PRAVA - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 12) – Pravo korišćenja na nekretnini - Održaj kao način sticanja prava svojine (ali ne i pojedinih atributa tog prava, uključujući i pravo korišćenja) – (čl. 3, 21. i 28. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO - MATERIJALNO PRAVO - SPOROVI IZ OBLASTI STVARNOG PRAVA - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 13) – Ništava zalođna izjava - Davanje založne izjave od strane (samo “formalnog”) vlasnika nepokretnosti – ocena savesnosti

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO - SPOROVI SA INO ELEMENTOM - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 22) – Merodavno pravo i nadležnost suda u sporu po ugovoru o prenosu udela u domaćem privrednom društvu, a koji je zaključen u inostranstvu, u državi u kojoj su registrovani i prenosilac i sticalac udela (član 7. i član 81. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO - MATERIJALNO PRAVO - STATUSNI SPOROVI – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 3) – Prelaz potraživanja likvidiranog društva na njegove osnivače (član 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju i član 541. Zakona o privrednim društvima)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO - MATERIJALNO PRAVO - STATUSNI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 6) – Brisanje (iz Registra APR) udruženja koje je jedan od osnivača privrednog društva i vlasništvo nad udelima brisanog udruženja – Pravni sledbenik brisanog udruženja - Upis promene osnivača društva u APR – Postojanje sudske nadležnosti i obaveza privrednog društva (čl. 42. i 43. Zakona o udruženjima)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO - MATERIJALNO PRAVO - STATUSNI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 7) – Registracija ustanove – Pitanje datuma (datum odlučivanja ili datum podnošenja prijave) – član 3. stav 3. Zakona o postupku za upis u sudski registar

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO - MATERIJALNO PRAVO - STATUSNI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 8) – Korišćenje ličnog imena u nazivu privrednog društva – Poslovno ime privrednog društva i forma saglasnost za korišćenje ličnog imena (član 30. Zakona o privrednim društvima)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO - MATERIJALNO PRAVO - STATUSNI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 9) – Prenos udela u privrednom društvu registrovanom u Republici Srbiji, između stranih državljana – Tužba za utvrđenje ništavosti ugovora o prenosu udela (stari Zakon o registraciji privrednih subjekata i novi Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kao i čl. 103. – 110. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO - MATERIJALNO PRAVO - STATUSNI SPOROVI – PRIVATIZACIJA - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 4) – Akcije u državnom javnom vlasništvu - Raskid ugovora o privatizaciji i vlasništvo nad akcijama, odnosno udelima prenetim na Agenciju za privatizaciju, odnosno (sada) na novi Registar akcija i udela (član 41, član 42. i član 46. Zakona o privatizaciji)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO - MATERIJALNO PRAVO - STATUSNI SPOROVI – PRIVATIZACIJA - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 5) - Raskida ugovora o prodaji društvenog kapitala i pravni kontinuitet u subjektivitetu tog pravnog lica (član 5. Zakona o privatizaciji)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO - Menica kao sredstvo obezbeđenja

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.399/2014 od 21.10.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.7741/2014 od 14.09.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - Nezakonit obračun kamate i sticanje bez osnova

(Presuda Privrdnog suda u Požarevcu P.300/2014 od 12.02.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.1183/2015 od 03.08.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Alternativne obaveze (Čl. 403 – 408. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 4420/10 od 21.10.2010. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Imperativna zakonska norma - Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 6955/2012 od 03.04.2013. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI – Neuobičajena forma ugovora – Otpremnica - Mane volje

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 4170/10 (2009) od 08.12.2010. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Otuđenje zakupljene stvari (Čl. 591 – 594. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 4223/10 (2009) od 25.11.2010. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Podzakup (Čl. 586 – 590. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 9772/2012 od 16.11.2012. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Potraživanje po ništavom ugovoru

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 6525/2011 od 15.08.2012. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Pravo zadržavanja stvari (Čl. 286 – 289. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 2335/2014 od 10.10.2014. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Prestanak zakupa (Čl. 595 – 599. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 119/12 od 15.03.2012. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Prestanak zakupa protekom vremena na koji je zaključen

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 4648/2012 od 13.02.2013. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Prigovor neispunjenja ugovora (Čl. 122 i 123. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 6383/11(2) od 07.12.2011. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Prodaja robe na probu (Član 534. Zakon o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 11135/2011(2) od 23.02.2012. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Rok dospevanja obaveze za fakturu koja ne sadrži datum dospelosti

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 7714/2011 od 28.02.2013. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Sniženje ugovorene jedinstvene cene kada nije ugovorena pojedinačna cena

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 3496/10 (2009) od 24.11.2010. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Solidarnost dužnika (Čl. 414 – 424. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 8426/2011 od 13.10.2011. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Ugovor o osiguranju - Opšte odredbe

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 8639/2012 od 05.06.2013. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Ugovor o poravnanju (Čl. 1089 – 1098. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 10550/2011 od 25.04.2012. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Ugovor o poravnjanju (Čl. 1089 – 1098. Zakona o obligacionim odnosima)

(Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 10705/10 od 26.07.2011. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONI ODNOSI - Usmeni ugovor o pravu na proviziju - Forma ugovora

(Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 7679/2013(1) od 05.06.2014. godine)


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONO PRAVO - BANKARSKI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 14) – Ugovor o odobravanju kredita – Raskid ugovora o kreditu i ovlašćenja strana iz ugovora (čl. 124, 133, 1067. i 1068. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - BANKARSKI SPOROVI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 15) – Ugovor o kreditu – glavni dug i zakonska zatezna kamata (glavnica duga, ugovorene kamate i uglavničene zakonske zatezne kamate) – pravo banke po utuženju potraživanja (čl. 279, 295. i 400. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE - Potpuna naknada štete i korišćenje bankarskog kredita

(Iz presude Višeg privrednog suda u Beogradu, Pž. 6140/96 od 17. oktobra 1997. godine)


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 28) – Punomoćje – i mogućnost ocene pravne valjanosti - Ništavost punomoćja (član 84. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 29) – Razumna cena – utvrđivanje (član 462, član 464. stav 1. i član 524. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 31) - Tužba za naknadu štete - Rok zastarelosti za potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorne obaveze – subjektivni rok i obim štete (član 376, član 377. i član 559. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 32) – Ugovor o komisionu - Plaćanje vozarine prevozniku isplatom „na ruke” (član 771, član 788. i član 829. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 33) – Priznanje duga (zaključenjem ugovora između poslodavca i bivšeg zaposlenog, u vezi neisplaćenih zarada i drugih primanja koja će mu biti isplaćena po okončanju likvidacionog postupka) i prekid zastarelosti (član 387. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 34) – Trogodišnji rok zastarelosti - Prelaz potraživanja (po osnovu ugovora fizičkih i pravnih lica – fizička lica osnivaju OD i unose svoja potraživanja kao ulog) – (član 371, član 374, član 436. i član 440. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 37) – Ugovor o ustupanju potraživanja – određenost, odnosno odredivost potraživanja (čl. 436. – 445. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 39) – Sudsko poravnanje - pobijanje sudskog poravnanja i rokovi zastarelosti (čl. 372. i 379. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 40) – Utvrđivanje ništavosti pravnog posla – i pravo lica koje nije direktni ili indirektni učesnik (član 109. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 41) – Povlačenje tužbe i prekid zastarevanjai (čl. 388. i 389. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - SPOROVI IZ OBLASTI OSIGURANJA - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 17) – Osiguranje od odgovornosti – Potraživanje prema štetniku - Osiguranik kao štetnik i prava i obaveze osiguravača (član 380, član 422. i član 929. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - SPOROVI IZ OBLASTI OSIGURANJA - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 18) – Višestruko i dvostruko osiguranje – Odgovornost svakog osiguravača - Visina limita odgovornosti jednog osiguravača i eventualnog regresa prema drugim osiguravačima (čl. 897. i 934. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - SPOROVI IZ OBLASTI OSIGURANJA - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 20) – Vinkulacija polise osiguranja i pravo osiguranika da od osiguravača traži isplatu (član 938. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO - SPOROVI SA INO ELEMENTOM – ZAKUP NEPOKRETNOSTI - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 21) - Svojinska ovlašćenja privrednog društvo iz Republike Hrvatske - Puprotstavljanje zakupčevog prava posle prodaje – Prava pribavioca – novog vlasnika nepokretnosti (član 591. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO - OBLIGACIONO PRAVO - STATUSNI SPOROVI – PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 2) – Rok zastarelosti za potraživanja iz obveznica (čl. 253, 255, 372. i 374. ZOO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


PRIVREDNO PRAVO - Osiguranje imovine

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.689/2015 od 08.12.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.919/2016 od 10.02.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - Otuđenje imovine subjekta privatizacije

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.654/2014 od 05.03.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.1977/2015 od 28.09.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - Dokazivanje u privrednim sporovima – Saslušanje svedoka na sporne okolnosti (kao predlog tuženog) i odbijanje izvođenja predloženog dokaza – postupanje suda (Član 231. ZPP)

(Iz presude Privrednog apelacionog suda broj 5. Pž.2025/14 od 27.01.2016. godine, presuda Privrednog suda u Novom Sadu broj P.519/14 od 03.07.2014. godine)


PRIVREDNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK – OSIGURANJE – Isplata premija osiguranja kao uslov isplate sume osiguranja (po osnovu nastupanja osiguranog slučaja) - Prethodno pitanje kod ugovora o osiguranju

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.566/2014 od 26.03.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.2402/2015 od 17.08.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - Prethodno pitanje i prekid postupka (čl. 12, 222. i 223. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž1. 42/2016 od 16.03.2016. godine) - Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 7/2016, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vesna Mićin, viši sudijski saradnik


PRIVREDNO PRAVO - Pažnja dobrog privrednika

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.604/2013 od 11.04.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.3914/2014 od 10.02.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - Pobijanje odluke akcionarskog društva o imenovanju članova nadzornog odbora (zbog manjeg broja članova od broja propisanog Statutom društva) – zakonski minimum (član 433. Zakona o privrednim društvima)

(Iz presude Privrednog suda u Novom Sadu posl. br. P. 661/2014 od 19.03.2015. godine, presuda Privrednog apelacionog suda posl. br. Pž. 2580/15 od 10.11.2016. godine)


PRIVREDNO PRAVO - Prekid zastarelosti

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.566/2014 od 26.03.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.2402/2015 od 17.08.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - Prethodno pitanje i prekid postupka - Ispunjenje ugovorne obaveze nakon odluke o ništavosti ugovora (čl. 12. i 222. ZPP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda broj 9. Pž. 2133/16 od 24.03.2016. godine; rešenje Privrednog suda u Novom Sadu broj P.1206/14 od 26.02.2016. godine)


PRIVREDNO PRAVO - Primena transportnih klauzula

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.1013/2015 od 10.02.2016. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.2881/2016 od 22.06.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - Primena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

(Presuda Privrdnog suda u Požarevcu P.135/2014 od 12.06.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.5558/2014 od 22.01.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Dostavljanje presude u postupku privrednih prestupa

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu Pk.44/2014 od 04.10.2016. godine, potvrđeno rešenjem Privrednog apelacionog suda Pkž.294/2016 od 17.11.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Obustava postupka i naknada troškova

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu Pk.18/2016 od 15.08.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - Privremena mera radi obezbeđenja novčanog potraživanja

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.947/2015 od 29.02.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - Privremena mera radi obezbeđenja novčanog potraživanja

(Pravnosnažno rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.947/2015 od 29.02.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - Raskid ugovora o kupoprodaji

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.654/2014 od 05.03.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.1977/2015 od 28.09.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ - Isporuka električne energije privrednom društvu u stečaju

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu P.1194/2015 od 17.12.2015. godine, potvrđeno rešenjem Privrednog apelacionog suda Pž.454/2016 od 03.02.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ - Neposredno oštećenje poverilaca

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.502/2015 od 02.02.2016. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.2682/2016 od 28.09.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – PARNIČNI POSTUPAK - Nastavak postupka i preinačenje tužbe (čl. 90. i 92. Zakona o stečaju i član 193. ZPP)

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda 5. Pž.190/16 od 21.01.2016. godine; rešenje Privrednog suda u Novom Sadu broj P.1343/14 od 29.10.2015. godine)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ - Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.502/2015 od 02.02.2016. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.2682/2016 od 28.09.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ - Utvrđenje ništavosti ugovora i dejstvo presude

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.615/2014 od 06.03.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.1786/2015 od 22.09.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJNI POSTUPAK - Forme odluka suda u postupku stečaja

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu, St. 24/15 od 14. 3. 2016, ukinuto Rešenjem Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Pvž. 295/16 od 18. 5. 2016)


PRIVREDNO PRAVO - Sukcesija u privatizaciji i aktivna legitimacija

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž-5170/13 od 10. septembra 2014. godine, Ervin Mandžukić, samostalni savetnik u Državnom pravobranilaštvu, Iz Biltena državnog pravobranilaštva, broj 2/2014)


PRIVREDNO PRAVO - Usklađenost tužbenog zahteva sa planom reorganizacije

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu 357/2013 od 18.03.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.3721/2015 od 19.02.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PRIVREDNO PRAVO - Uticaj plana reorganizacije na naplatu potraživanja u parničnom postupku

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.399/2014 od 21.10.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.7741/2014 od 14.09.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


PROCESNO PRAVO - IZVRŠENJE - Tužbe iz izvršnog postupka

(Iz Biltena Privrednog suda u Beogradu broj 1/2015, Intermex, Beograd, Autor teksta: Dr Vesna Dabetić-Trogrlić, sudija Privrednog suda u Beogradu)


PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - Načelo traženja istine u parničnom postupku

(Iz Biltena Privrednog suda u Beogradu broj 1/2015, Intermex, Beograd, Autor teksta: Dr Vesna Dabetić-Trogrlić, sudija Privrednog suda u Beogradu)


RADNO PRAVO - Isplata godišnjeg bonusa - Kolektivni ugovor

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž1- 2994/16 od 05.10.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P1-360/16 od 06.06.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


RADNO PRAVO - Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada - Ugovor za obavljanje privremenih i povremenih poslova

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž1-3227/16 od 31.10.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P1-215/15 od 31.08.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


RADNO PRAVO - Otkaz ugovora o radu

(Presuda Apelacionog suda U Novom Sadu, posl broj GŽ1-917716 od 11.04.2016. godine, kojom je ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl. broj P1-849714 od 29.01.2016. godine, Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


RADNO PRAVO - Pravo na stimulativnu naknadu u visini od 10% plate za zaposlene u MUP-u

(Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda , posl.broj Rev2 477/2015 od 25.06.2015. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P1-1253/13 od 26.05.2014.g., Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Novom Sadu)


RADNO PRAVO - Preobražaj radnog odnosa

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž1- 1821/16 od 17.06.2016. godine, kojom je delimično ukinuta, a delimično potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P1-431/14 od 21.03.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


RADNO PRAVO - Prestanak radnog odnosa i naknada štete

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ1-645715 od 11.05.2015. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, posl. broj P 1-2193/13 od 13.02.2015. godine), Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


RADNO PRAVO - Sud je nadležan da odlučuje o tužbenom zahtevu za uplatu poreza i doprinosa

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž1. 25/2016 od 23.02.2016. godine)


RADNO PRAVO - Utvrđivanje odgovornosti zaposlenog za štetu nanetu poslodavcu

(Iz rešenja Višeg suda u Beogradu Gž1-1150/11 od 4. septembra 2013. godine, Jovan Prodanović, viši savetnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


RADNO PRAVO - Zahtev zaposlenog za naknadu troškova prevoza

(Iz presude Apelacionog suda u Beogradu Gž-6854/13 od 16. januara 2014. godine, Tanja Ćivša, pripravnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


RADNO PRAVO - Zasnivanje radnog odnosa - Danom faktičkog stupanja na rad

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž1 - 3512/16 od 05.12.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu, posl.broj P1-1778/13, od 20.09.2016.g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


REFERATI - Pokretanje upravnog spora tužbom u obliku elektronskog dokumenta

(Iz Biltena Upravnog suda, br. 5/2015, Intermex, Beograd) - Autor referata: Vesna Danilović, sudija Upravnog suda


REFERATI - Postupak za vraćanje imovine i obeštećenje U Republici Srbiji

(Iz Biltena Upravnog suda, br. 5/2015, Intermex, Beograd) - Autor referata: Ruža Urošević, sudija Upravnog suda


REFERATI (GRAĐANSKO ODELJENJE Apelacionog suda u Beogradu) - ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE U GRAĐANSKOM SUDSKOM POSTUPKU

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2011, Intermex, Beograd, Autor teksta: Zorana Delibašić, sudija Apelacionog suda u Beogradu)


SEDNICA SVIH SUDIJA - Godišnji raspored poslova Upravnog suda za 2015. godinu

(Iz Biltena Upravnog suda, br. 5/2015, Intermex, Beograd)


STAMBENO PRAVO - Ovlašćenje za zastupanje stambene zgrade

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, Gž. 791/15 od 1. 10. 2015)


STAMBENO PRAVO - Ugovor o otkupu prostorije - Opšte odredbe (Čl. 1–4. Zakona o stanovanju)

(Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 7584/10 od 23.02.2011. godine)


STEČAJNI POSTUPAK – PITANJA I ODGOVORI – PRIVATIZACIJA – Predlog za pokretanje stečajnog postupka – Stečajni razlozi (član 2. i član 80. Zakon o privatizaciji i član 11. Zakona o stečaju)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016)


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI - Zahtev razlučnog poverioca za ukidanjem mera obezbeđenja i troškovi (procene, oglašavanja, obezbeđenja, poreza ... jedine imovine stešajnog dužnika, koja nije prodata u više navrata) - član 62. i član 93. stav 4. Zakona o stečaju

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016)


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanja 37. i 38) - Ispunjenost uslova iz člana 122. stav 1. Tačka 1. Zakona o stečaju - podatak na internet stranici Narodne banke Srbije (član 119. i 122. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 11) - Rešenje o otvaranju stečajnog postupka – žalba poverioca koji nije podneo predlog za otvaranje postupka stečaja (član 46. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 15) - Nagrada stečajnom upravniku - Sankcionisanje ponašanja stečajnog upravnika (čl. 20, 26. i 32. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 16) - Prvo poverilačko ročište niko od poverilaca nije pristupio (čl. 35, 36. i 38. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 2) - Razlučni poverilac i predlog za otvaranje stečaja nad dužnikom (član 55. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 23) - Plaćanje kamate stečajnim poveriocima za period posle otvaranja stečajnog postupka (član 85. stav 3. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 24) - Sudska kompenzacija (član 82. st. 1. i 2. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 25) - Pravo na prebijanje (član 82. st. 1. i 2. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 26) - Zaključak o izmeni konačne tabele (član 87, član 111, član 139. i član 140. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 27) - Naplata potraživanja od jemca (član 87, član 111, član 139. i član 140. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 28) - Izjašnjenje stečajnog upravnika (član 116. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 29) - Odricanje namirenja u korist drugih poverilaca (član 13. i član 117a Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 3) - Razlučni poverilac i predlog za stečaj nad dužnikom (član 11. i član 55. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 30) - Mogućnost prenosa potraživanja više puta (član 117a Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 31) - Namirenje stečajnih poverilaca (član 5. i član 19. Zakona o stečajnom postupku)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 32) - Razlučni poverilac koji se odrekao svog statusa pismenom izjavom i obaveza dostavljanja dokaza o predaji zahteva (nadležnom registru) za brisanje založnog prava (član 49. st. 1. i 4. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 33) - Priznato uslovno razlučno pravo na osnovu bankarske garancije (član 49. stav 1. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 34) - Postupak za vraćanje zadružne imovine koji je protiv stečajnog dužnika pokrenut nakon otvaranja stečaja (član 95. i član 97. Zakona o zadrugama)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 35) - Upravni organ kao poverilac - deklarativna tužba (član 111. i član 93. stav 1. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 36) - Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika (član 119. i član 130. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 4) - Predlog za pokretanje stečajnog postupka - Likvidacioni upravnik, kao ovlašćeno lice za podnešenje predloga (član 55. stav 4. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 41) - Status banke (kao - razlučnog ili stečajnog poverioca) - Utvrđivanje statusa banke i zastajanje sa prodajom imovine (član 8. i član 132. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 42) - Imovina koja je deo funkcionalne celine – fabrike i nije odvojiva - prodaja (član 102. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 43) - Nosilac stanarskog prava i prigovor na predloženu prodaju imovine stečajnog dužnika u smislu člana 133. stav 7. Zakona o stečaju

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 44) - Pravo prigovora na izvršenu prodaju (od strane trećeg lica, potencijalnog kupca, bez svojstva poverioca i učesnika u stečajnom postupku) - član 135. Zakona o stečaju

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 45) - Put pravne zaštite trećeg lica na čijoj nepokretnosti je upisano založno pravo na osnovu rešenja o izvršenju u izvršnom postupku (član 93. stav 2. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 46) - Imovina stečajnog dužnika (čiji su računi blokirani) prodata na javnom nadmetanju i uplata kupoprodajne cene - Porez na imovinu (za period nakon otvaranja stečajnog postupka) kao trošak prodaje koji tereti imovinu (koja je bila predmet obezbeđenja) i namirenje razlučnog poverioca (član 133. stav 11. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 47) - Parnica (između razlučnog poverioca - kao tužioca i stečajnog dužnika - kao tuženog) radi utvrđivanja visine razlučnog prava (član 133. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 48) - Brisanje tereta na nepokretnosti nastalih pre izvršene prodaje (član 133. stav 12. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 5) - Prethodni stečajni postupak koji nije okončan - Istek roka (iz člana 67.) - Nepostupanje privremenog stečajnog upravnika - Postupanje stečajnog sudije (član 62. i član 67. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 50) - Prodaja stečajnog dužnika (akcionarskog društva) kao pravnog lica i zahtev (trećeg lica) za isplatu vrednosti založenih akcija iz kupoprodajne cene (član 136. stav 7. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 51) - Nenaplaćeno potraživanje stečajnog dužnika (koji je imao saznanje o njenom postojanju), evidentirano u završnom računu, ali naplaćeno nakon zaključenja stečajnog postupka - kao imovina koja ne predstavlja naknadno pronađenu imovina, ali se raspodela vrši primenom pravila o naknadnoj deobi (član 149. Zakona o stečaju); Pravo na nagradu stečajnom upravniku (član 34. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 52) - Plan reorganizacije - Podnošenje (od strane bivšeg statutarnog zastupnika) nakon otvaranja stečaja (čl. 74. i 161. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 54) - Nesprovođenje plana reorganizacije (član 163. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 55) - Odluka kojom odbija davanje saglasnosti na plan reorganizacije stečajnog dužnika (član 19. i član 157. stav 9. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 56) - Plan reorganizacije kojim je predviđen nastavak poslovanja dužnika (član 156. stav 1. tačka 2. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 57) - Uslovno priznato potraživanje jednog poverioca (čl. 117. i 165. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 58) - Procesne pretpostavke da sam stečajni dužnik bude predlagač UPPR-a (čl. 19. i 158. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 59) - Društvena preduzeća i pravo na reorganizaciju

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 6) - Predlog za pokretanje stečajnog postupka (od strane poverioca - pravnog lica koje posluje sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom - protiv dužnika koji posluje sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom) - Privremeni stečajni upravnik - Iimenovanje ALSU (čl. 158. i 159. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 60) - Dva predloga za pokretanje stečajnog postupka (zavedeni kao REO i ST) i preklapanje rokva i ponašanje suprotno načelu hitnosti (čl. 62, 155, 158. i 159. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 61) - Sadržina plana reorganizacije i unapred pripremljenog plana reorganizacije (član 62, član 67. i član 155. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 62) - Rok važenja mere obezbeđenja zabrane izvršenja na obezbeđenoj i neobezbeđenoj imovini stečajnog dužnika (član 159. stav 10. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 64) - Privremena mera zabrane izvršenja na obezbeđenoj i neobezbeđenoj imovini (član 63. i član 159. stav 10. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 65) - Privremena mera zabrane izvršenja na obezbeđenoj i neobezbeđenoj imovini - važenje (član 159. st. 10. i 13. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 66) - Oglas o pokretanju prethodnog postupka u kome se zakazuje ročište (član 159. st. 3. i 8. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 67) - Izmene u planu reorganizacije u odnosu na prvobitno objavljenu verziju plana (član 159. stav 5. tačka 2. i stav 6. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 68) - Rok za podnošenje primedbi na unapred pripremljeni plan reorganizacije (član 159. stav 6. tačka 2. i član 164. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 7) - Privremeni stečajni upravnik u REO predmetima - Imenovanje u slučaju da kompjuterski program to ne omogućava (član 159. stav 9. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STEČAJNI POSTUPAK - PITANJA I ODGOVORI (Pitanje 8) - Preteća nesposobnost plaćanja (član 156. stav 1. tačka 12. i 19. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXIV Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2016. godine - sa veb sajta: www.pa.sud.rs) i odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 7.11.2016. i 8.11.2016. i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 10.11.2016


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Odgovornost javnih izvršitelja za naknadu štete pričinjene nepravilnim radom

(Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Dr Vanja Serjević, Sudija Privrednog suda u Nišu


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Parnični postupak za utvrđivanje nedozvoljenosti izvršenja

(Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Prof. dr Gordana Stanković, Redovni profesor Univerziteta u Nišu


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Popis domaćih životinja

(Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Dipl. pravnik Slavica Folić, Diplomirani pravnik, pomoćnik javnog izvršitelja Miljana Trajkovića iz Niša


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Pravni lekovi po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

(Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Tamara Trajković, Sudija Osnovnog suda u Subotici


STRUČNA MIŠLJENJA I DISKUSIJE - Predviđenost odlaganja izvršenja u zakonu i primena instituta u praksi javnih izvršitelja

(Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Dipl. pravnik Dragana Valjević, Pomoćnik javnog izvršitelja Dragana Lekovića iz Zaječara


STRUČNI RAD - Krivično pravo - Sudija za izvršenje krivičnih sankcija

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Ljubinko Ćetenović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


STRUČNI RAD - Krivično pravo - Zastarelost krivičnog gonjenja i skraćeni postupak

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


STRUČNI RADOVI - Krivično delo zelenaštvo iz ČLANA 217. KZ u sudskoj praksi

(Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Dragan Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku


STRUČNI RADOVI - Mehaničke povrede i klasifikacija povreda

(Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Miloš Pavlović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


STRUČNI RADOVI - Ubrzanje krivičnog postupka kao jedan od ciljeva reforme krivičnog postupka i sporazum o priznanju krivičnog dela

(Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Miloš Pavlović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


STURČNI RAD - Građansko pravo - Pravni odnosi iz ugovora o poklonu (donatio)

(Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd) - Autor teskta: Dr Ilija Zindović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


STURČNI RAD - Građansko pravo - Primena evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi u parničnom postupku

(Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Nadežda Vidić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


STVARNO PRAVO - Aktivna legitimacija kod svojinskih tužbi

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.690/2013 od 14.03.2014. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.3016/2014 od 28.01.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


STVARNO PRAVO - Dejstvo hipotekarne izjave date pre stupanja na snagu Zakona o hipoteci

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda 3 Pž-7754/11 od 21. marta 2013. godine, Jovan Prodanović, viši savetnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


STVARNO PRAVO - Faktička eksproprijacija

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj GŽ-2975/2016 od 08.09.2016. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl. broj P-1293/2015 od 09.05.2016. g., Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik)


STVARNO PRAVO - Gž2 - Faktička eksproprijacija

(Viši sud u Valjevu, Gž.br.995/11, od 13.10.2011. godine, Predsednik veća-sudija, Branislav Džunić, sa sajta Višeg suda u Valjevu)


STVARNO PRAVO - Isplata naknade za zauzete parcele zbog asfaltiranja puta od strane opštine u slučaju kada nije sprovedena eksproprijacija

(Iz presude Okružnog suda u Prokuplju, Gž-1573/06 od 28. decembra 2006. Godine, Nataša Jovanović, javni pravobranilac opštine Kuršumlija, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


STVARNO PRAVO - Korišćenje suvlasničkog udela

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 213/13 od 19.09.2013)


STVARNO PRAVO - Obaveza Republike Srbije da izvrši sanaciju objekta i da snosi troškove održavanja cele stambene zgrade i odgovornost za štetu zbog nemogućnosti korišćenja stambene zgrade od strane suvlasnika

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž-4525/12 od 20. decembra 2012. godine, Jasmina Bajšanski, samostalni savetnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/2014)


STVARNO PRAVO - Pasivna legitimacija - Utvrđenje svojinskih prava na nepokretnosti

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P.334/2014 od 04.02.2015. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž.996/2015 od 25.08.2016. godine) - Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd, Autor: Milan Cvetković, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Požarevcu


STVARNO PRAVO - Pasivna legitimacija Republike Srbije u sporu povodom prava službenosti na poslužnom dobru - nepokretnosti u državnoj svojini na kojoj treće lice ima pravo korišćenja - Pešački prelaz

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž.747/2013 od 9. oktobra 2013. godine, Jasmina Bajšanski, samostalni savetnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Bilten Republičkog javnog pravobranilaštva broj 1/20