Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Dnevno ažurne odluke

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2018. GODINU

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Izvršenje radi naplate troškova postupka

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4422/2017 od 01.11.2017.godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-3139/17 od 19.09.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Nužno jedinstveno suparničarstvo u izvršnom postupku

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4748/2017 od 09.11.2017. godine kojim je delimično ukinuto, a delimično preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-1612/17 od 17.05.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Obaveza izvršnog dužnika koja zavisi od prethodnog ili istovremenog ispunjenja obaveze izvršnog poverioca (član 49. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gži-210/2018 od 12.04.2018. godine kojim je preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. I-1138/17 od 06.12.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Obračun kamate kao verodostojna isprava – Mogućnost naplate dospele, a nenaplaćene kamate i nemogućnost naplate potraživanja na ime glavnice

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4237/2017 od 03.10.2017. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br.Ipv.Iv. 492/17 od 05.09.2017.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pravila o uračunavanju ispunjenja dela duga (član 312. ZOO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gži-104/2018 od 07.03.2018. godine kojim je preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-3707/17 od 24.10.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pribavljanje podataka o izvršnom dužniku (član 31. stav 5. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-92/2017 od 22.03.2017.godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-4097/16 od 14.12.2016. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Priznanje strane sudske odluke – Mogućnost odlučivanja suda (nakon dostave predloga sa odlukom, čije se priznanje traži, izvršnom dužniku i pružanja mogućnosti da se izjasni o predlogu)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4013/2017 od 21.09.2017. godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-234/17 od 31.01.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Rok za podnošenje predloga za izvršenje radi smetanja državine

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-3889/2017 od 13.09.2017. godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. I-859/17 od 11.07.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Sudska prodaja predmeta založnog prava

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4312/2017 od 09.10.2017. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-3092/17 od 13.09.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Vraćanje izvršnog poverioca na rad (po presudi suda) – Činjenice koje ne mogu biti predmet raspravljanja u izvršnom postupku - Razlozi koji sprečavaju sprovođenje izvršenja (član 74. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gži-187/2018 od 28.03.2018. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. I-120/18 od 09.02.2018. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


KRIVIČNI POSTUPAK - Delimično obrazloženje presude (Član 429. st. 3. tačka 1. ZKP-a)

(Presuda Osnovnog suda u Vrbasu br.K.205/16 od 07.10.2016. godine i presuda Višeg suda u Somboru KŽ1 19/17 od 03.02.2017. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević)


KRIVIČNI POSTUPAK - Dozvoljenost dokaza saslušanja policijskih službenika u svojstvu svedoka

(Presuda Višeg suda u Somboru K.30/15 od 24.08.2015. godine i Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1 1207/15 od 02.12.2015. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNI POSTUPAK - Dozvoljenost žalbe oštećenog (član 433. stav 4. ZKP)

(Presuda Osnovnog suda u Somboru broj Kr 6/16 od 08.03.2017. godine i rešenje Višeg suda u Somboru Kž2 114/17 od 23.05.2017. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNI POSTUPAK - Naknadna izmena iskaza svedoka oštećenog kao razlog za ponavljanje krivičnog postupka

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.br. Kž. 2. 353/18 od 16.05.2018.g., kojim je potvrđeno rešenje veća Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Kv. 1343/17 od 04.04.2018.g.) - Autor sentence: Ivan Baćanović, viši sudijski pomoćnik


KRIVIČNI POSTUPAK - Odlučivanje o imovinskopravnom zahtevu (Član 258. stav 3. u vezi stava 1. ZKP)

(Presuda Višeg suda u Somboru K.16/14 od 18.06.2014. godine i presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1-1184/14 od 15.01.2015. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević)


KRIVIČNI POSTUPAK - Oduzimanje predmeta radi zaštite interesa opšte bezbednosti

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 24/18 od 21.03.2018. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 91/18 od 20.04.2018)


KRIVIČNI POSTUPAK - Sastav suda – Opozivanje uslovne osude – Nadležnost za odlučivanje sudije pojedinca kod krivičnog dela nedavanje izdržavanja iz člana 195. stav 1. KZ

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu posl. br. Kž1 97/18 od 30.05.2018.g., kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Kr 3/17 od 25.10.2017.g.) - Autor sentence: Radmila Stojanović, viši sudijski saradnik


KRIVIČNI POSTUPAK - Saznanje za uplaćen oportunitet na glavnom pretresu

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.br. Kž1-121/18 od 25.05.2018. godine kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. K-1260/17 od 21.02.2018. godine) - Autor sentence: Miroslav Stricki, sudijski saradnik


KRIVIČNI POSTUPAK - Troškovi krivičnog postupka kada je postupak vođen po privatnoj tužbi (Član 265. stav 3. ZKP)

(Presuda Višeg suda u Somboru Kž1 46/17 od 20.03.2017. god. i presuda Osnovnog suda u Somboru 5K.246/16 od 06.12.2016. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNO PRAVO - Čaj od čaura maka kao predmet krivičnog dela (član 246. KZ)

(Presuda Višeg suda u Somboru, Broj: K.110/12 od 21.03.2013. godine i presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1 1892/13 od 04.12.2014. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Dekriminalizacija krivičnog dela - Zloupotreba ovlašćenja u privredi, iz člana 238. KZ.

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 207/17 od 02.02.2018. i presuda Višeg suda u Užicu Kž 82/18 od 18.05.2018)


KRIVIČNO PRAVO - Ispunjenost pretpostavki za izručenje stranog državljanina koji je podneo zahtev za dobijanje državljanstva Republike Srbije (čl. 7. i 16. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima)

(Rešenje Višeg suda u Somboru Kv.91/15 od 10.06.2015. godine i rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kž2 1090/15 od 03.07.2015. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNO PRAVO – Izgovaranja reči pretnji prema oštećenom i time stvaranje osećaja ugroženosti kod oštećenog – kao obavezan element krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti (član 138. stav 3. u vezi stava 1. KZ)

(Presuda Osnovnog suda u Nišu K 1154/14 od 21.10.2015., presuda Višeg suda u Nišu Kž 63/16 od 22. 3. 2016. i presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 691/17 od 11.07.2017.)


KRIVIČNO PRAVO – Izvršenje novčane kazne – Zamena neplaćene novčane kazne kaznom rada u javnom interesu (iz člana 51. stav 4. KZ) – Mogućnost ili obaveza

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv 38/18 od 30.03.2018. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 30/18 od 19.04.2018)


KRIVIČNO PRAVO – Krivična dela protiv privrede

(Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018) - Intermex, Beograd, Autor teksta: Ljubinko Ćetenović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo – Razbojništvo (iz člana 206. KZ) – Neovlašćeno držanje opojnih droga (iz člana 246a KZ) – Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (iz člana 348. KZ) – Preinačenje prvostepene presude u delu o kazni

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 409/18 od 5. jula 2018. godine, kojom je u delu preinačena presuda Višeg suda u Beogradu K br. 875/14 od 26. januara 2018. godine) – sa sajta Apelacionog suda u Beogradu, 27. jula 2018. godine


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo – Teško ubistvo (iz člana 114. stav 9. KZ) – Lišenje života deteta-bebe (jednokratnim davanjem velike količine metadona – kao planirani čin) – Potvrđivanje prvostepene presude

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 585/18 od 4. jula 2018. godine, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Beogradu) – sa sajta Apelacionog suda u Beogradu, 20. jula 2018. godine


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo – Ubistvo (iz člana 113. KZ) – Izbor vrste i visine krivične sankcije – Ocena olakšavajućih okolnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 339/18 od 21. maja 2018, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Valjevu K br. 41/17 od 29. januara 2018. godine) – sa sajta Apelacionog suda u Beogradu, 6. jula 2018. godine


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo – Ubistvo u pokušaju (iz člana 113. KZ) – Prihvatanje odbrane okrivljenog (koja je jasna, uverljiva i u skladu sa izvedenim dokazima) – Potvrda prvostepene presude

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 107/18 od 10. jula 2018. godine, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Smederevu K br. 59/17 od 20. decembra 2017. godine) – sa sajta Apelacionog suda u Beogradu, 27. jula 2018. godine


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo – Zloupotreba položaja odgovornog lica (iz člana 234. KZ - DO Izmena 94/2016, a od 1. marta 2018. – član 227. KZ) – Raspolaganje napokretnostima (koje predstavljaju zadružnu imovinu) – Saglasnost Agencije za privatizacije - potreba

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 530/18 od 5. jula 2018. godine, kojom je u delu potvrđena i u delu ukinuta presuda Višeg suda u Smederevu K br. 86/15 od 18. decembra 2017. godine) – sa sajta Apelacionog suda u Beogradu, 22. avgust 2018. godine


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo – Zloupotreba službenog položaja (iz člana 359. KZ) – Službeno lice - predsednik opštine, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svojih (službenih) ovlašćenja pribavio imovinsku korist – Preinačenje prvostepene presude

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 1135/17 od 2. jula 2018. godine, kojom je preinačena presuda Višeg suda u Pančevu K br. 3/14 od 16. maja 2016. godine) – sa sajta Apelacionog suda u Beogradu, 22. avgust 2018. godine


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo nasilje u porodici učinjeno prema više lica (Čl. 194. st. 1. Krivičnog zakonika)

(Presuda Osnovnog suda u Vrbasu K.586/16 0d 16.12.2016. godine i Višeg suda u Somboru KŽ1 17/17 od 01.02.2017. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo nedavanje izdržavanja (član 195. stav 1. KZ)

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 414/17 od 01.02.2018. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 70/18 od 19.04.2018)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (Čl. 246. KZ)

(Presuda Višeg suda u Somboru K.63/15 od 07.03.2016. godine, presuda Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ1 539/16 od 01.06.2016. godine i presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1003/2016 od 15.09.2016. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. stav 1. KZ)

(Presuda Višeg suda u Čačku K 7/17 od 13.06.2017. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 1126/17 od 17.10.2017)


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo poreska utaja (Čl. 229. st. 1. KZ-a)

(Presuda Osnovnog suda u Somboru K.311/13 od 23.03.2015. godine i presuda Višeg suda u Somboru od 11.08.2015. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo primanje mita u produženju (Član 367. stav 6. u vezi stava 1, u vezi člana 61. KZ)

(Presuda Višeg suda u Somboru K.43/14 od 04.02.2015. godine i Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1 14215 od 27.04.2015. godine.) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNO PRAVO - Krivično delo pustošenje šuma (član 274. stav 1. KZ)

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 146/17 od 26.01.2018. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 74/18 od 16.04.2018)


KRIVIČNO PRAVO - Neosnovanost molbe za puštanje na uslovni otpust učinioca krivičnog dela protiv polne slobode prema maloletnim licima

(Rešenje Višeg suda u Somboru Kuo.33/15 od 14.07.2015. godine, na koje se stranke nisu žalile, tako da je isto postalo pravnosnažno dana 29.07.2015. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNO PRAVO – Otkrivanje lica od koga učinilac nabavlja opojnu drogu (neke dileme u praktičnoj primeni člana 246. stav 5. i člana 246a stav 2. Krivičnog zakonika)

(Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018) - Intermex, Beograd, Autor teksta: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO - Primena instituta produženog krivičnog dela kod krivičnog dela razbojništva iz čl. 206 KZ

(Presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl. br. K. 216/14 od 30.11.2017.g., koja je preinačena samo u pogledu odluke o kazni presudom Apelacionog suda u Novom Sadu posl. br. Kž. 1. 199/18 od 29.03.2018.g.) - Autor sentence: Ivan Baćanović, viši sudijski pomoćnik


KRIVIČNO PRAVO - Procenat sadržaja amfetamin sulfata kao uslov postojanja krivičnog dela iz člana 246. KZ

(Presuda Višeg suda u Somboru K.30/15 od 24.08.2015. godine i presuda Apelacionog suda u Novom sadu Kž.1 1207/15 od 02.12.2015. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


KRIVIČNO PRAVO – Produženje pritvora rešenjem drugostepenog suda (čl. 458. st. 4. ZKP)

(Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018) - Intermex, Beograd, Autor teksta: Aleksandar Blanuša, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO - Sporazum o priznanju krivičnog dela između VJT i drugookrivljenog kao dokaz na kome se zasniva presuda

(Presuda Višeg suda u Čačku K 4/17 od 30.01.2017., presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 329/17 od 24.03.2017. i presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 340/17 od 21.04.2017)


KRIVIČNO PRAVO - Umišljaj kod krivičnog dela zloupotreba ovlašćenja u privredi (Član 238. Krivičnog zakonika)

(Presuda Višeg suda u Somboru K. 44/15 0d 8.11.2016. godine i presuda Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ 11622/16 od 24.02.2017. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Unakrsno ispitivanje - dosadašnja iskustva u praksi sudova

(Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018) - Intermex, Beograd, Autor teksta: Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


KRIVIČNO PRAVO - Zastarelost izvršenja novčane kazne (Član 105. stav 1. tačka 7. KZ)

(Rešenje Osnovnog suda u Vrbasu Kv.16/2017 od 26.01.2017. godine i rešenje Višeg suda u Somboru od 09.02.2017. godine) - Autor sentence: sudija Valentina Knežević


NAKNADA ŠTETE - Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi i naknada štete u parničnom postupku

(Presuda Višeg suda u Somboru broj Gž. 694/16 od 18.07.2016. godine)


NAKNADA ŠTETE – Lišenje slobode

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1094/17 od 25.10.2017. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2538/2015 od 17.01.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


NAKNADA ŠTETE - Naknada materijalne štete i Evropski izveštaj

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P 1547/12 od 06.10.2016. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 1544/17 od 19.02.2018)


NAKNADA ŠTETE - Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede slobode i prava ličnosti

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P 3457/15 od 22.11.2016. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 1244/17 od 18.01.2018)


NAKNADA ŠTETE - Naknada štete zbog nesposobnosti za obavljanje kućnih poslova i poslova u domaćinstvu - Zastarevanje potraživanja (član 376. st. 1. i 2. ZOO)

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P 560/14 od 26.04.2016. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 8/17 od 27.09.2017)


NAKNADA ŠTETE - Novčana naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah – Evropski izveštaj

(Presuda Osnovnog suda u Čačku P 3625/16 od 30.11.2016. i presuda Višeg suda u Čačku Gž 635/17 od 19.10.2017.)


NAKNADA ŠTETE - Novčana naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici P 238/15 od 09.02.2017. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1368/17 od 12.02.2018)


NAKNADA ŠTETE - Odgovornost opštine za štetu prouzrokovanu poplavama

(Presuda Višeg suda u Valjevu, Gž. 1191/17 od 12.10.2017.)


NAKNADA ŠTETE - Pasivna legitimacija za naknadu štete (usled pada u neobezbeđeni šaht na ulici)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3232/16 od 26.04.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-6337/15 od 13.06.2016. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


NAKNADA ŠTETE - Zakonska zatezna kamata na dosuđeni iznos naknade materijalne štete

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


NASLEDNO PRAVO - Zahtev za odvajanje dela zaostavštine

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku O broj 447/15 od 19.05.2016. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 2074/17 od 10.04.2018)


OBLIGACIONO PRAVO - Deljivost obaveze

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3200/2016 od 28.11.2017. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 631/14 od 06.06.2016. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO – Energetski objekat i uklanjanje drveća i drugih rastinja koje ugrožava rad energetskog objekta

(Presuda Opštinskog suda u Priboju P.br.240/09 od 26.11.2009. godine i Rešenje Višeg suda u Užicu Gž.br.178/10 od 10.2.2010. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Prenos potraživanja - cesija

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-3616/17 od 24.11.2017. godine, kojom je ukinuta presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2339/16 od 13.09.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO - Rehabilitaciono obeštećenje

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-1062/17 od 12.04.2017. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 11791/2015 od 19.01.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO - Ugovor o posredovanju

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4326/17 od 18.01.2018. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 11825/16 od 07.09.2017.g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


OBLIGACIONO PRAVO - Zakonska zatezna kamata i troškovi parničnog postupka

(Rešenje Višeg suda u Somboru broj Gž1. 106/15 od 06.07.2015. godine)


OBLIGACIONO PRAVO - Zatezna kamata na iznos neisplaćene kamate Na iznos neisplaćene zatezne kamate može se zahtevati zatezna kamata samo od dana kada je sudu podnesen zahtev za njenu isplatu

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-2985/17 od 30.11.2017. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 10971/13 od 10.05.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Dostavljanje tužbe tuženiku – Urednost dostave (član 141. ZPP)

(Presuda zbog izostanka Osnovnog suda u Čačku P 495/16 od 04.04.2016. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1441/17 od 19.02.2018)


PARNIČNI POSTUPAK - Izvod iz poslovnih knjiga - Analitička kartica kao dokazno sredstvo

(Presuda Višeg suda u Somboru broj Gž. 866/15 od 28.09.2015. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Mesna nadležnost suda u sporu po regresnom zahtevu – Pravo tužioca na izbor mesno nadležnog suda (odredba člana 20. stav 2. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj Gž- 5068/2017 od 07.12.2017. godine kojim je delimično ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-3389/2017 od 20.09.2017. godin) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Nadležnost suda prema vrednosti predmeta spora

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj R-23/18 od 09.05.2018.godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Nadležnost za zastupanje Republike Srbije u parnici i parnična sposobnost sudova - Državno pravobranilaštvo

(Pravno shvatanje izraženo u rešenjima Višeg suda u Užicu Gži br.81/17 od 11.07.2017. godine i Gži br.81/17 od 18.09.2017. godine) - Sentencu pripremio: Nebojša Neša Marinković, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK - Neopozivost date izjave o povlačenju tužbe

(Rešenje Višeg suda u Somboru broj Gž. 209/17 od 27.02.2017. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Novčano kažnjavanje stranke zbog nedostavljanja isprava - Nepostojanje zakonskog osnova

(Pravno shvatanje izraženo u rešenju Višeg suda u Užicu Gž1 br.77/17 od 04.12.2017. godine) - Sentencu pripremio: Nebojša Neša Marinković, samostalni savetnik


PARNIČNI POSTUPAK - Odbacivanje tužbe

(Rešenje Višeg suda u Somboru broj Gž. 393/17 od 30.03.2017. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Odbijanje predloga za vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštanja ročišta

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P 175/15 od 26.01.2017. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 48/17 od 19.02.2018)


PARNIČNI POSTUPAK - Određivanje privremene mere (kada je predmet tužbenog zahteva novčano potraživanje) - Svrha privremene mere

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž- 1960/18 od 23.05.2018. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Parnični troškovi nakon povlačenja tužbe

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu P 31/17 od 23.03.2017. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 2172/17 od 25.04.2018)


PARNIČNI POSTUPAK - Postavljanje privremenog zastupnika (u smislu člana 81. ZPP) - Uslovi

(Rešenje Višeg suda u Somboru broj Gž. 393/17 od 30.03.2017. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Postojanje identiteta tužbenih zahteva i odbačaj tužbe zbog presuđene stvari (čl. 359. st. 2. ZPP)

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P 3257/16 od 30.03.2017. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1545/17 od 17.01.2018)


PARNIČNI POSTUPAK - Pravno dejstvo odluke Ustavnog suda

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl. broj GŽ-3272717 od 09.10.2017. godine, kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u novom Sadu posl.broj P-437/10 od 28.04.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Prekid postupka kod jedinstvenih suparničara

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj Gž-3065/2016 od 07.05.2018. godine kojim je preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-5580/2015 od 23.02.2018. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Presuda zbog izostanka – Uslovi za donošenje

(Presuda zbog izostanka Osnovnog suda u Ivanjici P 391/15 od 20.07.2016. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 254/17 od 27.09.2017)


PARNIČNI POSTUPAK - Privremena mera u postupku smetanja državine – Mogućnost (kao izuzetak) identičnosti (po svom dejstvu i posledicama) predloga za privremenu meru i postavljenog tužbenog zahteva u sporu za zaštitu državine

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj Gž- 4746/2017 od 09.11.2017. godine kojim je ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-5508/2017 od 15.09.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Rok za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje (a nakon što se smatra da je tužba tužioca povučena)

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu P 587/15 od 04.04.2017. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1638/17 od 22.02.2018)


PARNIČNI POSTUPAK - Stvarna nadležnost suda (po zahtevu kojim se traži predaja poseda) – Potreba utvrđivanja vrednosti predmeta spora (član 31. stav 1. ZPP)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj Gž- 2832/2017 od 12.12.2017. godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-1173/2017 od 26.04.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Tačna adresa i dostavljanje

(Rešenje Višeg suda u Somboru broj Gž. 393/17 od 30.03.2017. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Trošak sastava odštetnog zahteva i šteta u smislu člana 155. ZOO

(Presuda Višeg suda u Somboru broj Gž. 106/15 od 06.07.2015. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi izrade nalaza i mišljenja veštaka (kao izdaci povodom parničnog postupka, a ne kao - materijalna šteta)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj Gž- 1155/2016 od 18.07.2017.godine kojom je preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-4037/2015 od 12.01.2016.godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Troškovi opomene pred tužbu (kao troškovi koji ne predstavljaju nužne troškove postupka)

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj Gž- 1019/2018 od 15.03.2018. godine kojom je preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-2661/2017 od 13.12.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Utvrđivanje nedopustivosti izvršenja – Sukob nadležnosti

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj R-27/18 od 31.05.2018. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Utvrđivanje vrednosti spora (član 33. ZPP)

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku P 3940/16 od 10.04.2017. i rešenje Višeg suda u Čačku Gž 1672/17 od 22.02.2018)


PARNIČNI POSTUPAK - Visina nagrade advokata za sastav odštetnog zahteva

(Presuda Višeg suda u Somboru broj Gž. 84/2015 od 27.02.2015. godine)


PARNIČNI POSTUPAK - Vrednost predmeta spora (u parnici po - jednoj tužbi protiv istog tuženog sa više zahteva, koji se zasnivaju na istom činjeničnom i pravnom osnovu) i izjavljivanje revizije

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda posl.br. Rev 980/2017 od 14.06.2017. godine kojim je odbačena kao nedozvoljena revizija tužilaca) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PARNIČNI POSTUPAK - Zakonska zatezna kamata na troškove sastava predloga za mirno rešenje spora (kao troškove postupka)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj Gž-2714/2017 od 24.11.2017. godine kojom je preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-10764/16 od 30.05.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PORODIČNO PRAVO - Aktivna legitimacija za vođenje postupka, radi utvrđenja prava stanovanja

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ2-64/18 od 26.04.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.broj P2-1813/16 od 20.02.2018. g.) - Autor sentence: Svetlana Mitrović, viši sudijski saradnik


PORODIČNO PRAVO - Izmena odluke o visini doprinosa za izdržavanje

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ2-50/18 od 08.02.2018. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P2-362/17 od 27.11.2017. g.) - Autor sentence: Svetlana Mitrović, viši sudijski saradnik


PORODIČNO PRAVO - Vraćanje poklona bivših supružnika

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-2191/17 od 05.10.2017. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P-7234/15 od 24.03.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PPARNIČNI POSTUPAK - Dozvoljenost revizije protiv rešenja drugostepenog suda kojim je postupak pravnosnažno okončan (član 420. stav 1. ZPP)

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda posl.br. Rev 964/2017 od 27.04.2017. godine kojim je odbačena kao nedozvoljena revizija tužioca, Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, GŽ1-3536/16 od 07.12.2016. godine, Presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P1-2150/13 od 29.09.2016.godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


PREKRŠAJNA PRAKSA – PROCESNI DEO – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Granice ispitivanja prvostepene odluke

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 2-Prž. br. 20034/16, od 27.10.2016)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PROCESNI DEO – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Izricanje opomene

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda Odeljenje u Novom Sadu, III-308 Prž broj 8131/17, od 16.05.2017)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PROCESNI DEO – BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – Primena blažeg propisa (član 6. Zakona o prekršajima)

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 3 Prž. br. 8917/18, od 09.05.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PROCESNI DEO – Dokazivanje i izvođenje dopunskih dokaza – Član 89. Zakona o prekršajima

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu, 3 Prž. br. 8917/18, od 09.05.2018)


PREKRŠAJNA PRAKSA – PROCESNI DEO – Pravo na odbranu u prekršajnom postupku – Član 93. Zakona o prekršajima

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda Beogradu, 2-Prž. br. 6019/18, od 30.03.2018)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Rev – Nedopustivost izvršenja – Valjan pravni osnov za sticanje svojine i državine na stanu - Naplata novčanog potraživanja na ime naknade za izuzeto, a neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište – Pravo vanknjižnih vlasnika na sudsku zaštitu

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 3183/2017 od 10. maja 2018. godine, doneta odlučujući o reviziji izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž 8484/16 od 11.01.2017. godine, donetoj po žalbi na presudu Višeg suda u Beogradu P 627/2016 od 16.09.2016. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Milomir Nikolić


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – PORODIČNO PRAVO – Rev – ODRŽAVANJE LIČNIH ODNOSA – Izmena načina održavanja ličnih odnosa dece i roditelja

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 3172/2018 od 24. maja 2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Milomir Nikolić


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – PORODIČNO PRAVO – Rev – Vršenje roditeljskog prava – Najbolji interes deteta

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 2334/2018 od 24. maja 2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Milomir Nikolić


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – Rev – ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI – PORODIČNO PRAVO – Mere zaštite od nasilja u porodici

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 3629/2018 od 21. juna 2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Milomir Nikolić


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – STVARNO PRAVO – Rev – OBLIGACIONO PRAVO – Pravo preče kupovine – Pravni osnov za pobijanje osporenog ugovora

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 850/2016 od 15. maja 2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Milomir Nikolić


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Nedozvoljena trgovina (iz člana 243. stav 1. KZ) – TROŠKOVI POSTUPKA – Obračun troškova (braniocu okrivljenog) u skladu sa pravnom kvalifikacijom krivičnog dela koja proizilazi iz dispozitiva krivične prijave – Povreda zakona (iz člana 441. Stav 4. ZKP)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 628/2018 od 6. juna 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih rešenja Osnovnog javnog tužioca u Boru Kt br. 115/17 od 22.03.2018. godine i Osnovnog suda u Boru Kv br. 74/18 od 10.05.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Nevenka Važić


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Produženo krivično delo - Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (iz člana 246. stav 1. u vezi člana 61. KZ) – Nemogućnost ponovnog ukidanja prvostepene presude (u predmetu u kome je prvostepena presuda već jedanput ukinuta) – „Procesna zabrana“ za drugostepeni sud – Ograničenje opšteg ovlašćenja drugostepenog suda (član 455. stav 2. ZKP)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 581/2018 od 22. maja 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ktz 591/18 od 10.05.2018. godine, podnetom protiv pravnosnažnog rešenja Apelacionog suda u Nišu Kž1 171/18 od 12.03.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Teška krađa (iz člana 204. stav 3. u vezi stava 1. KZ) – Priznanje izvršenja strane presude – Obaveza prethodnog korišćenja redovnog pravnog leka – Odbacivanje zahteva

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 782/2018 od 12. jula 2018. godine, doneto odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažne presude Višeg suda u Pančevu Pom Ik2 5/15 od 12.11.2015. godine, pravnosnažnog rešenja Apelacionog suda u Beogradu Kž2 625/18 od 26.04.2018. godine i pravnosnažnih rešenja Višeg suda u Pančevu Kv 51/18 od 05.04.2018. godine i Apelacionog suda u Beogradu Kž2 602/18 od 17.05.2018. godine) – Rešenje doneto u Veću kojim je predsedavao sudija Bata Cvetković


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja (iz člana 297. stav 1. u vezi člana 289. stav 1. KZ) – TROŠKOVI POSTUPKA – Blagovremenost zahteva za naknadu troškova (branioca okrivljenog) – Računanje rokova (kada je zahtev predat poštom – član 225. stav 2. i član 262. stav 2. ZKP) – Povreda zakona (član 441. stav 4. ZKP)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 603/2018 od 29. maja 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih rešenja Osnovnog suda u Kragujevcu Kbr. 2187/13 od 13.10.2017. godine i Kv br. 27/18 od 20.02.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Udruživanje radi vršenja krivičnih dela (iz člana 346. stav 5. u vezi stava 4. u vezi stava 2. KZ) – Teško ubistvo (iz člana 114. tačka 5. KZ) – Obaveznost postojanja kvalifikatorne okolnosti (direktni umišljaj) kod teškog ubistva – Pogrešno pravno kvalifikovanje – Povreda zakona (član 439. stav 1. tačka 2. ZKP)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz OK 14/2018 od 14. juna 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja K Po1 103/2015 od 14.03.2016. godine i Apelacionog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja Kž1 Po1 4/17 od 06.09.2017. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Bata Cvetković


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Ugrožavanje sigurnosti (iz člana 138. stav 2. u vezi stave 1. KZ) – TROŠKOVI POSTUPKA – Troškovi branioca maloletnog lica (član 79. stav 1. ZM)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 614/2018 od 29. maja 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca maloletnog AA, podnetom protiv pravnosnažnih rešenja Višeg javnog tužioca u Zrenjaninu Ktm 332/17 od 11.01.2018. godine i Višeg suda u Zrenjaninu Kvm 13/18 od 22.03.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Utaja (iz člana 207. stav 4. u vezi stava 1. KZ) – Prestanak plaćanja po ugovoru o lizingu mašina i prisvajanje mašina (premeštanje, rasklapanje, predaja drugom) i mogućnost pravnog lica (direktora) da odgovara za krivično delo utaje (predmet lizinga poveren pravnom licu) – Subjektivni i objektivni elementi krivičnog dela

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 786/2018 od 10. jula 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Osnovnog suda u Smederevu K br. 134/17 od 16.11.2017. godine i Apelacionog suda u Beogradu Kž1 br. 291/18 od 11.04.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Zoran Tatalović


PRESUDE I REŠENJA VKS - KRIVIČNA MATERIJA – Kzz – ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – Krivično delo – Zloupotreba ovlašćenja u privredi (iz člana 238. stav 2. KZ do Izmena 94/2016) – Pravni kontinuitet inkriminacije (član 238. i novi član 223.) – Usvajanje zahteva i preinačivanje presude

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 734/2018 od 27. juna 2018. godine, doneta odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenog, podnetom protiv pravnosnažnih presuda Višeg suda u Novom Sadu K.164/15 od 14.11.2017. godine i Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ1 210/18 od 12.04.2018. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Nevenka Važić


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Ispunjenost uslova za protivizvršenje

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Iž 454/18 od 18.04.2018)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanja 31 i 32) – Obezbeđenje – Sprovođenje privremene mere donete u parničnom postupku (čl. 416. i 422. ZIO i član 101. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanja 54, 55 i 56) – Srazmernosti između visine obaveze izvršnog dužnika i sredstva izvršenja (izvršenje se sprovodi po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju iz 2011. godine)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 10) – Opština kao novi izvršni dužnik – Mogućnost sprovođenja izvršenja protiv opštine (član 48. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 11) – Zastoj u izvršnom postupku – Mogućnost (čl. 15. i 39. ZIO i član 227. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 13) – Bezuspešno dostavljanje (koje nije bilo uredno, odnosno nije ostavljeno obaveštenje iz člana 36. stav 3. ZIO) i pravnosnažnost rešenja o izvršenju

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 14 sa alternativnim odgovorom) – Rok za podnošenje pravnog leka – Upućivanje stranke (u odluci javnog izvršitelja) da može izjaviti pravni lek ali bez navođenja roka – Dužnost stranke (član 25. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 15) – Kartica komitenta kao verodostojna isprava – Uslov (član 52. stav 2. tačka 10. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 16) – Računi koji ne sadrže potpis i pečat izvršnog poverioca kao verodostojne isprave (član 52. stav 1. tačka 3. i član 53. stav 1. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 17) – Troškovi - Postupanje javnog izvršitelja - Naknada troškova dostavljanja poštom i pravo na zaračunavanje PDV (na iznos plaćen pošti)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 19) – Troškovi - Postupanje javnog izvršitelja - Pravo na naknadu troškova (javnom izvršitelju) koje je imao u postupku vansudske prodaje (procena vrednosti nepokretnosti)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 20) – Troškovi - Postupanje javnog izvršitelja – Nadležnost za donošenje odluke o troškovima (IPV veće ili javni izvršitelj) – član 39. ZIO i član 165. stav 2. ZPP

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 21) – Troškovi - Postupanje javnog izvršitelja - Pravo izvršnog poverioca na naknadu troškova na ime sastava odgovora na prigovor izvršnog dužnika (član 39. ZIO i član 154. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 22) – Troškovi - Postupanje javnog izvršitelja – Ovlašćenje Veća da preinači odluku javnog izvršitelja o troškovima na štetu poverioca (član 39. ZIO i član 395. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 23) – Troškovi - Postupanje javnog izvršitelja – Pravo punomoćnika izvršnog poverioca na troškove na ime pribavljanja klauzule pravnosnažnosti i izvršnosti na izvršnoj ispravi (član 34. stav 1. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 27) – Obezbeđenje - Uslovi za određivanjem prethodne mere (član 439. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 28) – Obezbeđenje – Pravo izvršnog dužnika na naknadu troškova postupka koje je imao povodom obustave postupka obezbeđenja (čl. 34. i 422. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 29) – Obezbeđenje - Predlog za određivanje privremene mere u kome nije navedeno da je isti podnet za obezbeđenje novčanog potraživanja – Postupanje suda i potreba primene člana 101. ZPP

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 3) – Nužno suparničarstvo – Primena instituta u izvršnom postupku

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 33) – Obezbeđenje Predlog za određivanje privremene mere (u kome nije označen javni izvršitelj koji bi trebalo da sprovodi meru) – Postupanje suda i potreba primene člana 101. ZPP

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 34) – Obezbeđenje – Uslovi za određivanje privremene mere (član 449. stav 3. ZIO)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 35) – Sudske takse – Pravo taksenog obveznika (u postupku za naplatu neplaćene takse) na naknadu troškova za sastav prigovora (koji je usvojen)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 36) – Sudske takse – Prinudna naplata (član 40. Zakona o sudskim taksama)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 37) – Sudske takse – Račun za izmirenje taksene obaveze (član 40. Zakona o sudskim taksama)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 39) – Sudske takse –Pravo suda da naplati taksu na prigovor protiv rešenja javnog izvršitelja kojim su određeni troškovi sprovođenja izvršenja (radi se o potraživanju iz komunalne ili srodne delatnosti)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 4) – Postupak protivizvršenja (pokrenut predlogom podnetim posle 01.07.2016.) – Primena starog ili novog ZIO

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 40) – Sudske takse – Odluke donete po prigovoru na koje se plaća taksa

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 41) – Sudske takse - Pravni lek protiv rešenja o izvršenju naplate sudske takse

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 43) – Pravno dejstvo ugovora o ustupanju potraživanja (član 48. ZIO i član 20. Zakona o hipoteci)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 45) – Nadležnost za sprovođenje prinudnog izvršenja rešenja (u smislu odredbe člana 105. stav 2. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 46) – Nepostojanje uslova za vođenje izvršnog postupka protiv lica koje ne postoji (brisan iz registra APR)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 47) – Nepotpunost rešenja o izvršenju (u smislu člana 397. ZIO) – Postupanje suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 48) – Kupac (kao lice koje učestvuje u postupku izvršenja, ali nije stranka) – troškovi

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 49) – Namirenje troškova kupca (kao lica koje učestvuje u postupku izvršenja, ali nije stranka) nastale povodom postupka predaje nepokretnosti

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 5) – Protivizvršenje (kao samostalni postupak) – Podnošenje predloga, označavanje stranaka i dostavljanje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 50) – Forma odluke o troškovima postupka (izvršenje se sprovodi po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju iz 2011. godine)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 51) – Naplata novčane kazna izvršenjem na pokretnim stvarima – Postupanje nakon dve neuspele javne prodaje popisanih stvari (čl. 51, 54. i 55. ZIO-2011)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 52) – Ispitivanje zakonitosti izvršne isprave - Načelo formalnog legaliteta (član 8. ZIO-2011 i Odluka US iz 2012. godine, u pogledu zatezne kamate)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 53) – Očigledna nemaština dužnika (račun u blokadi, nema imovinu, ne obavlja delatnost na registrovanoj adresi, fizički ne postoji …) i obustava postupka (čl. 91. i 187. ZIO-2011)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 7) – Zahtev za otklanjanje nepravilnosti – Uslovi podnošenja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE (Pitanje 8) – Otklanjanje nepravilnosti već donete odluke (u odnosu na sastav veća) – Mogućnost po Starom i Novom ZIO

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – BANKARSKI SPOROVI (Pitanja 11 i 12) – Troškovi obrade kredita – Pravo banke na ugovaranje i naplatu

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OPŠTI SPOROVI (Pitanja 19 i 20) – Zastarelost i odricanje od zastarelosti (posebno u pogledu na „izvod otvorenih stavki“) – Rok zastarelosti za preduzetnike za komunalne usluge i za ostale usluge

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OPŠTI SPOROVI (Pitanje 16) – Pravni posao, zaključen suprotno članu 46. Zakona o platnom prometu – Pitanje ništavosti

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OPŠTI SPOROVI (Pitanje 17) – Uspešno pobijanje pravnog posla – kompenzacija tog potraživanja sa potraživanjem poverioca - pravo na zateznu kamatu i početak toka

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OPŠTI SPOROVI (Pitanje 18 sa alternativnim odgovorom) – Stečajni poverilac kao tužilac i pravo na zakonsku zateznu kamatu za period docnje u izmirenju njegovog potraživanja određenog Planom reorganizacije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OPŠTI SPOROVI (Pitanje 21) – Rok zastarelosti za naplatu cene građevinske usluge i početak toka

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OPŠTI SPOROVI (Pitanje 27) – Pravo na naknadu štete zbog nezakonite blokade poslovnog računa

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – OPŠTI SPOROVI (Pitanje 28) – Spor povodom povrede ugovornih odredaba između prodavca i kupca, u prometu otpadom (dokumenti o kretanju i predaji otpada, preuzimanje, sticanje svovine) – Zakon o upravljanju otpadom

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – SPOROVI IZ OBLASTI AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA (Pitanje 15) – Dozvoljenost tužbe da se utvrdi da je tužilac proizvođač fonograma

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – SPOROVI SA INO ELEMENTOM (Pitanje 14) – Troškovi pružanja pravne pomoći

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STATUSNI SPOROVI (Pitanje 1) – Promena podataka o ustanovi i potreba dostavljanja nove dozvole za rad (u skladu sa članom 54. stav 4. Zakona o visokoškolskom obrazovanju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STATUSNI SPOROVI (Pitanje 2) – Promena pravne forme preduzetnika (iz svojstva preduzetnika u ustanovu) na osnovu odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi ustanove – Mogućnost upisa u sudski registar

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STATUSNI SPOROVI (Pitanje 3) – Obaveza objavljivanja akata i oglasa od strane suda – Postupanje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STATUSNI SPOROVI (Pitanje 4) – Istupanje ortaka iz ortačkog društva – Odgovornost preostalih ortaka prema ortaku koji istupa

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STATUSNI SPOROVI (Pitanje 7) – Smrt jedinog člana društva sa ograničenom odgovornošću, koji je bio i zastupnik društva - Obavljanje funkcije zakonskog zastupnika društva do okončanja ostavinskog postupka

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STATUSNI SPOROVI (Pitanje 8) – Utvrđivanje procenjene vrednosti akcija - Način - Metod diskontovanja novčanih tokova

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STATUSNI SPOROVI (Pitanje 9) – Dejstvo žalbe povodom sudske odluke donete po zahtevu predlagača

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – STVARNOPRAVNI SPOROVI (Pitanje 10) – Založna izjava data (od strane – još uvek - zemljišnoknjižnog vlasnika nepokretnosti) posle otuđenja nepokretnosti

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanja 29 i 30) – Pravni interes za podnošenje tužbe radi proglašenja izvršenja nedozvoljenim

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 1) – Nadležnost privrednog suda da po zamolnici drugog privrednog suda sasluša svedoke

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 10) – Obaveza suda da stranci (koja je pripadnik nacionalne manjine, čiji jezik nije u službenoj upotrebi u sudu i koja se izjasnila da ne poznaje dovoljno srpski jezik) po njenom zahtevu obezbedi prevođenje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 11) – Obračun naknade advokatu (u sporu u kome je više tužilaca, koji nisu nužni i zajednički suparničari, a visina predmeta spora je utvrđena prema zbiru svih tužbenih zahteva)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 12 sa alternativnim odgovorom) – Nužni troškovi i troškovi prevoza punomoćnika

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 13) – Preinačenje tužbe – Uslovi

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 14) – Podnošenje tužbe kao inicijalnog akta radi naplate iznosa od 20.000,00 dinara na ime naknade za kašnjenje u ispunjavanju novčane obaveze – Postupanje suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 15 sa alternativnim odgovorom) – Preinačenje tužbe – postupanje suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 16) – IZVRŠENJE – Prinudna naplata sudske takse – Zastarelost taksene obaveze

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 17) – Zamena advokata po zameničkom punomoćju od strane advokatskog pripravnika zaposlenog u njegovoj kancelariji

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 19) – Prigovor presuđene stvari

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 20) – Obaveza suda da odlučuje o predlogu stranke za nastavak postupka (i u situaciji kada se nisu stekli uslovi za nastavak postupka)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 21) – Urednost tužbe (kad tužilac tužbom traži utvrđivanje prava na nepokretnosti održajem)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 22) – Tužba za utvrđenje prava svojine na objektu (bez istovremenog zahteva za utvrđenje prava svojine na zemljištu pod objektom i za redovnu upotrebu objekta) – Dopuštenost

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 23) – Tužba za utvrđenje prava svojine na objektu sa pravom korišćenja zemljišta koje je u državnoj svojini – Postupanje suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 24) – Tužbeni zahtev za zaštitu od smetanja državine i određenje zabrane daljeg uznemiravanja – Nedozvoljenost samostalnog tužbenog zahteva da se utvrdi da je tuženi izvršio smetanje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 25) – Tužba radi naplate zakupnine (uz koju nisu priloženi ispostavljeni računi za tražene zakupnine) – Urednost tužbe

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 26) – Odbacivanje tužbe i „upozorenje tužiocu“ (član 294. stav 1. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 27 sa alternativnim odgovorom) – Mogućnost podnošenja tužbe zbog neplaćenih računa, bez prethodnog traženja izvršenja po tim računima i bez valjanog razloga da za to postoji pravni interes

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 28) – Izreka presude (u vezi ukidanja rešenja o izvršenju - u celosti ili u delu)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 3) – Neuspešna dostava tužbe sa prilozima tuženom – ovlašćenja suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 32) – Izjašnjenje stranaka na nalaz i mišljenje veštaka (tzv. superveštačenje) – Obaveza suda da dostavi nalaz parničnim strankama i ostavi im primereni rok za izjašnjenje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 33) – Superveštačenje – Mogućnost određenje (u situaciji neusaglašenih mišljenja veštaka) – Čl. 261. i 271. ZPP

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 35) – Troškovi veštačenja koji su veći od uplaćenog predujma – Postupanje suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 37) – Spor za utvrđenje prava svojine na nepokretnostima – Nepodnošenje odgovora na tužbu i dužnost suda da donese presudu zbog propuštanja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 38) – Overavanje pisane izjave svedoka o bitnim spornim činjenicama (u smislu člana 245. stav 2. ZPP) – isključiva nadležnost javnog beležnika

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 4) – Urednost dostavljanja i „Praksa“ da poštonoša pored obaveštenja na adresi ostavlja i kompletnu sadržinu pošiljke i u napomeni na povratnici upisuje „pribijeno na vrata“

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 40) – Spor male vrednosti – Podneskom osporena tužba od strane tuženog koji nije došao na prvo ročište – Uslovi za donošenje presude zbog izostanka (Član 351. stav 1. ZPP)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 41) – Potraživanje istaknuto u preboju manjeg iznosa od potraživanja iz tužbe – Postupanje suda i izreka presude

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 42) – Kompenzacioni prigovor – Urednost i potpunost

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 43) – Izreka presude u situaciji kada je tuženi u toku postupka istakao kompenzacioni prigovor

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 44) – Pravnosnažnost presude (odnosno dela izreke presude) kojom je odbijen kompenzacioni prigovor

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 45) – Nemogućnost priznavanja svojstva stranke privrednom društvu brisanom iz Registra privrednih subjekata

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 46) – Zastoj stečajnog postupka (usvojen plan reorganizacije) i uticaj na stvarnu nadležnost privrednog suda (po tužbi fizičkog lica za utvrđivanje ništavosti ugovora protiv tuženog pravnog lica)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 48) – Procesna pretpostavka za podnošenje tužbe (od strane stečajnog poverioca kome je zaključkom osporeno kompenzaciono potraživanje i koji je upućen na parnicu) – Pravni interes za podnošenje tužbe

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 49) – Preinačenje tužbe u skladu sa članom 92. Zakona o stečaju, u predlogu za nastavak postupka – Obaveza tužioca

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 5) – Dostavljanje poziva za ročište (izvršnom dužniku koji je podneo prigovor na rešenje o izvršenju i promenio svoje sedište bez obaveštavanja suda)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 51) – Isti zakonski zastupnik (stečajni upravnik) i na strani tužioca i na strani tuženih – Postupanje suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 52) – Nadležnost privrednog suda zasnovana samo u pogledu vođenja vanparničnog postupka koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 53) – Prigovor zastarelosti istaknut prvi put u žalbi na presudu (koja je kasnije ukinuta iz drugih razloga) – Postupanje suda (po ovom pitanju) u ponovnom postupku

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 7) – Rok za žalbu stranci kojoj je dostavljanje sudske odluke izvršeno preko punomoćnika za prijem pismena

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 8) – Troškovi postupka – Pravo advokata (obveznika PDV) na iznos PDV na pružene usluge

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK (Pitanje 9) – Uslov da se stranci obezbedi prevođenje na jezik koji razume, na trošak suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – Povlačenje predloga za izvršenje

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Iž 96/18 od 01.02.2018)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Materijalno pravo (Pitanje 1) – Zakon o računovodstvu – Izjava o neaktivnosti i obaveza podnošenja APR-u – Mogućnost podnošenja optužnog predloga protiv okrivljenih

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Materijalno pravo (Pitanje 2) – Zakon o računovodstvu – Obaveza dostavljanja finansijskih izveštaja i izuzetno mali promet – Potreba kvalifikovanja kao privredni presup

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Materijalno pravo (Pitanje 3) – Zakon o računovodstvu – Utvrđivanje vinosti odgovornog lica – Zakon o privrednim prestupima i krivični zakonik

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Materijalno pravo (Pitanje 4) – Zakon o računovodstvu – Krivični zakonik – Uslovna osuda – Primena instituta u materiji privrednih prestupa i opoziv, odnosno ponovno izricanje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Materijalno pravo (Pitanje 5) – Zakon o jakim alkoholnim pićima („Službeni glasnik RS“, br. 92/2015) – Izlaganje i prodaja jakih alkoholnih pića – Ispunjenje bića dela

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanja 10 i 11) – Raspisivanje poternice za okrivljenim odgovornim licem u materiji privrednih prestupa

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanja 15 i 16) – Sprovođenje naplate novčane kazne

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanja 3 i 4) - Prekid postupka zbog nedostižnosti okrivljenog odgovornog lica

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 1) – Izjava o neaktivnosti i obaveza podnošenja APR-u – Mogućnost podnošenja optužnog predloga protiv okrivljenih - pravnog lica u stečaju i okrivljenog odgovornog lica stečajnog upravnika

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 12) – Troškovi privredno kaznenog postupka – Nužni izdaci - Priznavanje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 13) – Potreba saslušanja novog zakonskog zastupnika (koji je to postao u toku postupka)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 14) – Rešenje o obustavi izrečene kazne

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 17) – Brisanje iz registra APR upisa pravnog lica (privrednog društva) - kao neizostavni uslov prestanka postojanja društva - Odgovornost za nepredavanje izjave o neaktivnosti

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 18) – Postojanje zakonskih razloga za prinudnu likvidaciju i postojanje privredno-kaznene odgovornosti

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 19) - Odgovornost pravnog lica za privredni prestup koji je izvršio dužnik u stečaju (a koji je prodat kao pravno lice u stečajnom postupku) - Postojanje kontinuiteta privredno-kaznene odgovornosti

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – PRIVREDNI PRESTUPI – Procesno pravo (Pitanje 2) – Troškovi postupka – Mogućnost obavezivanja osuđenog odgovornog lica - likvidacionog upravnika na plaćanje paušalnih troškova postupka

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 6) – Saslušanje okrivljenog odgovornog lica i bitna povreda postupka

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 7) – Zamolnica drugom sudu za postupanje i obaveza donošenja posebnog rešenja o nastavku prekinutog postupka

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - PRIVREDNI PRESTUPI - Procesno pravo (Pitanje 8) – Subjektivni i objektivni identitet optužbe i nevezanost suda za pravnu kvalifikaciju dela

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanja 5 i 6) - Dostava rešenja o zaključenju stečaja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 1) - Postojanje stečajnog razloga – Prezaduženost dužnika

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 10) - Status imenovanog stečajnog upravnika u slučaju kada je rešenje o otvaranju postupka stečaja, po žalbi - ukinuto (član 73. Zakona)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 11) - Predlog odbora poverilaca za razrešenje i istovremeno imenovanje novog stečajnog upravnika

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 12) - Razlog za razrešenje stečajnog upravnika – Lice koje je ranije bilo angažovano kao saradnik na izradi unapred pripremljenog plana reorganizacije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 13) - Imenovanje stečajnog upravnika u javnom preduzeću koje se većinski ne finansira iz sredstava jedinice lokalne samouprave

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 14 sa alternativnim odgovorom) – Primena Zakona o parničnom postupku o nepoštovanju procesne discipline – Nepostupanje Agencije za licenciranje stečajnih upravnika po nalozima suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 15) – Utvrđivanje statusa izlučnog poverioca kupcu na nepokretnosti (prodatoj i dosuđenoj u izvršnom postupku, pre pokretanja stečajnog postupka nad izvršnim dužnikom, ali bez predaje u državinu)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 16) – Stečajni dužnik koji je bio jemac-platac i na čijoj je imovini (za isto potraživanje prema poveriocu) uspostavljena hipoteka – Pitanje statusa (razlučni ili založni poverilac)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 17 sa alternativnim odgovorom) - Parnica protiv dužnika založenog potraživanja – Aktivna legitimacija

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 18) – Procena verovatnoće namirenja razlučnih poverioca (za potrebe glasanja)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 19) – Formiranje odbora poverilaca od strane stečajnog sudije – Osnov (način i postupak) za utvrđivanje poverilaca sa najvećim verovatnim potraživanjima

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 2) – Ispunjenost uslova za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim subjektima čiji je osnivač Republika Srbija

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 20) – Izbor i razrešenje članova odbora poverioca u postupku stečaja banaka i društava za osiguranje – Ovlašćenja stečajnog sudije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 21) – Posledice uspešnog pobijanja pravnog posla (člana 130. Zakona o stečaju)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 22 sa alternativnim odgovorom) – Pobijanje pravnih radnji nakon otvaranja stečaja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 23) – Gubitak prava na pobijanje pravnog posla (konpenzacije)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 24) – Prijavljeno potraživanje u stečajnom postupku (koje nije bilo predmet razmatranja na ispitnom ročištu), kao predmet prenosa potraživanja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 25) – Prestanak potraživanja prebojem u stečajnom postupku – Uslovi – Primena zakona

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 26) – Uslovi za prebijanje potraživanja u postupku stečaja – Dozvoljenost prigovora

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 27) – Prigovor prebijanja (od strane stečajnog upravnika) prilikom isplate po rešenju o glavnoj deobi – Mogućnost

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 3) - Ispitivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka – Prigovor zastarelosti (istaknut od strane stečajnog dužnika) – Ovlašćenja stečajnog sudije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 30) – Određivanje mera obezbeđenja – Predloženo određivanje svih mera iz člana 62. – Postupanje stečajnog sudije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 31) – Uslovi za ukidanje zabrane izvršenja i namirenja (moratorijuma) iz člana 93. stav 1. Zakona o stečaju

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 34) – Određivanje mera obezbeđenja rešenjem o pokretanju prethodnog stečajnog postupka

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 35) – Postojanje parnice između stečajnog sudije i stečajnog dužnika – uticaj na stečajni postupak

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 36) – Prodaja imovine stečajnog dužnika - Podnošenje ugovora o kupoprodaji

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 38) – Prodaja javnim nadmetanjem u postupku stečaja – Oglašavanje na internet stranici ovlašćene organizacije – Pitanje ovlašćene organizacije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 39) – Troškovi na ime poreza na imovinu i troškovi naknade za životnu sredinu, kao troškovima prodaje u smislu člana 111. stav 10. Zakona – Isplata razlučnih poverioca

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 40) – Nuđenje imovine na prodaju u postupku stečaja – Uslovi – Obezbeđivanje sredstava za oglašavanje prodaje

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 41) – Upis prava svojine (na prodatoj imovini stečajnog dužnika) u korist kupca – Odbijanje (od strane Katastra) upisa prava korišćenja u korist kupca – Ovlašćenja stečajnog sudije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 42) – Brisanje stvarnih službenosti koje su postojale na prodatoj imovini stečajnog dužnika

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 43) – Rok za podnošenje nacrta rešenja za glavnu deobu

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 44) – Polaganje sredstava u sudski depozit – Mogućnost i ovlašćenja stečajnog upravnika

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 46) – Nepostojanje sredstava za namirenje stečajnih poverilaca i obaveza donošenja rešenja o glavnoj deobi

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 48) – Povezana lica stečajnog dužnika (u smislu člana 125. stav 1. tač. 1, 5. i 6. Zakona o stečaju) – Advokat angažovan na sprovođenju plana reorganizacije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 49) – Nov predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 50) – Podnošenje plana reorganizacije organu nadležnom za kontrolu državne pomoći – Obaveze predlagača Plana

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 51) – Unošenje u dispozitiv (novog) rešenja o usvajanju novog plana reorganizacije, da je predhodni plan prestao da postoji - Nemogućnost

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 52) – Priznavanje statusa poverioca u posebnoj klasi (za novčano potraživanje prema stečajnom dužniku, koje je obezbeđeno na imovini trećeg lica) u postupku reorganizacije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 53) – Objavljivanje oglasa o zakazivanju ročišta za glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije – Rok koji mora proteći od dana objavljivanja oglasa do dana zakazanog ročišta

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 54) – Pravo da se glasa o Unapred pripremljenom planu reorganizacije u kome nije predviđena klasa razlučnih poverioca

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 55) – Rok u kome poverilac osporenog potraživanja treba da podnese zahtev stečajnom sudiji da izvrši procenu visine potraživanja, u svrhu glasanja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 56) – Plan reorganizacije, uslovni poverioci i visina pojedinačnih potraživanja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 57) – Računanje naknadno odobrenih rokova za podnošenje plana reorganizacije

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 58) – Postupak po unapred priprmljenom planu reorganizacije – Mogućnost primene člana 64. Zakona o stečaju

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 59) – Povezanost pravnih i fizičkih lica sa stečajnim dužnikom u postupku izglasavanja plana reorganizacije – Postupanje suda

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 60) – Donošenje rešenja o obustavi stečajnog postupka i rešenja o usvajanju plana reorganizacije – Vremenski redosled

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ (Pitanje 61 sa alternativnim odgovorom) – Preuzimanje u državinu objekta koji ulazi u stečajnu masu od strane stečajnog upravnika i postupak iseljenja

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 7) - Odredbe o zaključenju stečajnog postupka – Tumačenje odredbe člana 13. stav 2. Zakona o stečaju (mogućnost zakazivanje završnog ročišta u trenutku donošenja rešenja o otvaranju postupka stečaja)

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 8) - Pravne posledice rešenja o odbijanju predloga za otvaranje stečajnog postupka - Troškovi

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


PRIVREDNO PRAVO - STEČAJ (Pitanje 9) - Naknada troškova predhodnog stečajnog postupka nastalih angažovanjem punomoćnika – Pravo zaposelenih (koji su učestvovali u prethodnom stečajnom postupku i čija je žalba na otvaranje usvojena) na naknadu troškova

(Privredni Apelacioni sud - Pitanja i odgovori - radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, Zlatibor, septembar 2018. godine - sa zvaničnog veb sajta)


RADNO PRAVO - Isplata stimulativne otpremnine

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž1- 1681/17 od 13.11.2017. godine, kojom je preinačena dopunska presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P1-2088/2015 od 06.09.2017. g.) - Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


RADNO PRAVO - Naknada nematerijalne štete usled povrede na radu

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž1- 239/18 od 19.02.2018. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P1-1473/2016 od 10.11.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


RADNO PRAVO - Poništaj aneksa ugovora o radu

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.br. Gž1. 1336/17 od 18.09.2017. godine kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu, poslovni broj P1-503/16 od 13.03.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


RADNO PRAVO - Preobražaj radnog odnosa

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž1-2245/17 od 16.10.2017. godine, kojom je potvrđena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P1-1750/2017 od 19.06.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


RADNO PRAVO - Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž1- 371/18 od 28.02.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P1-742/2017 od 01.12.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


RADNO PRAVO - Prestanak radnog odnosa izjavom volje zaposlenog i donošenje odluke (konstatacije) o prestanku radnog odnosa

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda posl.broj Rev2 2883/2016 od 20.04.2017. godine, Presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br.P1-176/14 od 17.03.2015. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


RADNO PRAVO - Radni učinak i "zaštitni period" u toku prva tri meseca rada

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu posl.broj Gž1-762/16 od 10.08.2016. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P1-1887/2014 od 28.01.2016. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Naknada u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku

(Rešenje Višeg suda u Somboru broj Ržg. 4/17 od 02.06.2017. godine)


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Povreda prava na suđenje u razumnom roku i objava presude

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, posl.broj Gž- 3812/2017 od 20.09.2017. godine kojim je preinačena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P-7929/2016 od 22.05.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Punomoć u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku

(Rešenje Višeg suda u Somboru broj Ržg. 1/17 od 06.02.2017. godine)


VANPARNIČNI POSTUPAK - Davanje nasledničke izjave - Jasno propisana forma

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl. br. Gž-4106/17 od 27.09.2017. godine kojim je ukinuto rešenje o nasleđivanju Osnovnog suda u Novom Sadu, poslovni broj O-1331/11, od 05.07.2012. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


VANPARNIČNI POSTUPAK - Pravo zakupa na stanu

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda posl.br. Rev 426/2016 od 11.05.2017. godine kojim je odbačena kao nedozvoljena revizija predlagača, Rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu, poslovni broj R1-126/14 od 08.04.2015. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


VANPARNIČNI POSTUPAK - Prekid ostavinskog postupka i upućivanje stranke na parnicu - Rok za pokretanje parnice (instrukcioni rok, nije prekluzivan)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl. br. Gž-1360/16 od 03.10.2017. godine kojim je potvrđeno rešenje o nasleđivanju Osnovnog suda u Novom Sadu, poslovni broj O-5357/15 od 27.10.2015. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


VANPARNIČNI POSTUPAK - Uređenje međa – Mogućnost vođenja vanparničnog postupka - Uslovi

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu R 1/17 od 01.03.2017. i rešenje Višeg sida u Čačku Gž 1361/17 od 02.02.2018)


VANPARNIČNI POSTUPAK - Vrednost predmeta spora i dozvoljenost revizije

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, posl.broj Rev 691/16 od 18.05.2017.godine, Rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu, Sudska jedinica u Temerinu posl.br.O-7292/13 od 26.12.2013. godine, Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.br. Gž-925/2015 od 19.11.2015. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


VANPARNIČNI POSTUPAK - Zaključak Agencije za restituciju kao uslov za vođenje ostavinskog postupka

(Rešenje Višeg suda u Somboru broj Gž. 522/16 od 30.05.2016. godine)


Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2018. GODINU

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Izvršenje radi naplate troškova postupka

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4422/2017 od 01.11.2017.godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-3139/17 od 19.09.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Nužno jedinstveno suparničarstvo u izvršnom postupku

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4748/2017 od 09.11.2017. godine kojim je delimično ukinuto, a delimično preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-1612/17 od 17.05.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Obaveza izvršnog dužnika koja zavisi od prethodnog ili istovremenog ispunjenja obaveze izvršnog poverioca (član 49. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gži-210/2018 od 12.04.2018. godine kojim je preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. I-1138/17 od 06.12.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Obračun kamate kao verodostojna isprava – Mogućnost naplate dospele, a nenaplaćene kamate i nemogućnost naplate potraživanja na ime glavnice

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4237/2017 od 03.10.2017. godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br.Ipv.Iv. 492/17 od 05.09.2017.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pravila o uračunavanju ispunjenja dela duga (član 312. ZOO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gži-104/2018 od 07.03.2018. godine kojim je preinačeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-3707/17 od 24.10.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pribavljanje podataka o izvršnom dužniku (član 31. stav 5. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-92/2017 od 22.03.2017.godine kojim je potvrđeno rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-4097/16 od 14.12.2016. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Priznanje strane sudske odluke – Mogućnost odlučivanja suda (nakon dostave predloga sa odlukom, čije se priznanje traži, izvršnom dužniku i pružanja mogućnosti da se izjasni o predlogu)

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu posl.broj Gž-4013/2017 od 21.09.2017. godine kojim je ukinuto rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. Ii-234/17 od 31.01.2017. godine) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


Prikaži sve >>