Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Dnevno ažurne odluke

KRIVIČNI POSTUPAK – PRITVOR – Određivanje pritvora bez navođenja zakonskog osnova – Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 2. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici, Kv 104/20, od 14.09.2020. i Rešenje Višeg suda, u Čačku Kž 67/20, od 29.09.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Produženje pritvora – Skraćeni krivični postupak (čl. 495-520 ZKP)

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku, K 189/20, od 08.09.2020. i Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž 59/20, od 15.09.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Sprečenost nadležnog suda za postupanje (obaveznosti navođenja stvarnih i pravnih razloga sprečenosti u predlogu) - član 32. stav 1. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 207/19 od 20. maja 2020. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 3/20 od 1. jula 2020.)


KRIVIČNI POSTUPAK – Upućivanje oštećenog na parnicu u slučaju kada je utvrđen iznos ostvarene protivpravne imovinske koristi u izreci presude – Imovinsko pravni zahtev - član 258. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 200/19 od 23. decembra 2019. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 189/20 od 16. marta 2020.)


KRIVIČNI POSTUPAK – USLOVNA OSUDA – Opoziv uslovne osude i produženje roka za ispunjenje obaveze

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K 416/19, od 06.07.2020. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 115/20, od 24.09.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Zastarelost izvršenja novčane kazne – Zahtev za utvrđivanje zastarelosti izvršenja novčane kazne – Sadržaj zahteva

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku, Kv 244/20, od 28.08.2020. i Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž 56/20, od 10.09.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Bitan element krivičnog dela oštećenje tuđih prava - član 220. stav 2. u vezi stava 1. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 233/18 od 2. jula 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 158/20 od 26. novembra 2020. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Izricanje izolacije u kućnim uslovima – Krivično delo Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije - član 248. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 320/20 od 1. septembra 2020. i presuda Višeg suda u Užicu Kž 139/20 od 4. novembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – Mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa određenim licem (član 197. ZKP) – Donošenje mere van glavnog pretresa

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu K 121/20 od 23. novembra 2020. i rešenje višeg suda u Čačku Kž 93/20 od 8. decembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – Nasilje u porodici (član 194. KZ) – Dokazivanje ispravom na glavnom pretresu - član 138. stav 1. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 105/20 od 29. juna 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 129/20 od 26. novembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – Određivanje pritvora (opasnost od ponavljanja krivičnog dela u kratkom vremenskom periodu) - član 211. stav 1. tačka 3. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u G. Milanovcu Kv 205/20 od 23. novembra 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 91/20 od 3. decembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – KRIVIČNI POSTUPAK – Ukidanje mere zabrane napuštanja teritorije Republike Srbije bez odobrenja suda - član 199. stav 1. ZKP i određivanje pritvora shodno članu 211. stav 1. tačka 1. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Kv 333/20 od 10. novembra 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 83/20 od 17. novembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo nasilničko ponašanje (član 344. stav 1. KZ) i odnos sa krivičnim delom laka telesna povreda (član 122. stav 1. KZ)

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu, K 253/17, od 29.05.2020. i Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž 113/20, od 18.09.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo nedavanje izdržavanja (član 195. stav 1 . KZ) – Bitni elementi dela – Iznos ne predstavlja bitan element krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K 118/20, od 19.06.2020. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 110/20, od 17.09.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Nedavanje izdržavanja iz član 195. stav 1. KZ i izricanje uslovne osude - član 65. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 76/20 od 1. juna 2020. i presuda Višeg suda u Užicu Kž 138/20 od 12. oktobra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Nedozvoljene polne radnje iz člana 182. stav 1. u vezi člana 181. stav 2. KZ – Produženo krivično delo

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 548/19 od 4. avgusta 2020. i presuda Višeg suda u Užicu Kž 141/20 od 13. oktobra 2020. godine)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga iz član 238. stav 2. u vezi stava 1. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Ivanjici K 49/20 od 17. juna 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 131/20 od 26. novembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga - član 246a stav 1. KZ – Odmeravanje kazne – Otežavajuće okolnosti

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 526/19 od 19. avgust 2020. i presuda Višeg suda u Užicu Kž 156/20 od 20. novembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1. KZ i konstrukcija produženog krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Užicu, K 179/20, od 23.06.2020. i Presuda Višeg suda u Užicu, Kž 120/20, od 02.09.2020)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo skidanje i povreda službenog pečata i znaka iz član 327. stav 1. KZ – Učinilac krivičnog dela

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 178/19 od 11. septembra 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 153/20 od 26. novembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz član 138. stav 1. KZ i postojanje uslovne pretnje

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 153/20 od 9. septembra 2020. i presuda Višeg suda u Užicu Kž 143/20 od 29. oktobra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


KRIVIČNO PRAVO – Svršeno krivično delo krađa (član 203. stav 1. KZ)

(Presuda Osnovnog suda u Čačku K 345/19 od 3. februara 2020. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 79/20 od 7. jula 2020.)


KRIVIČNO PRAVO – Ukidanje pritvora i određivanje mere zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenom, shodno članu 197. stav 1. KZ

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku Kv 358/20 od 27. novembra 2020. i rešenje Višeg suda u Čačku Kž 88/20 od 30. novembra 2020. godine), priredio: D. Kalaba


NAKNADA ŠTETE – NAČIN ODMERAVANJA VISINE NEMATERIJALNE ŠTETE – Primeri iz aktuelne sudske prakse građanskih odeljenja o načinu odmeravanja visine nematerijalne štete žrtvama teških krivičnih dela - Primer 1 (Objektivna odgovornost RS za štetu pouzrokovanu od strane policajca – Dosuđenje primerene naknade i za pretrpljeni strah i za umanjenje opšte životne sposobnosti)

(Preuzeto iz publikacije - Smernice za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom postupku, Autori - Radmila Dragičević Dičić, Ljubica Milutinović, Sanja Agatonović, Jelena Danilović, Tamara Mirović, Tatjana Lagumdžija, u izdanju Vrhovnog kasacionog suda i Misije OEBS-a u Srbiji, 2019)


NAKNADA ŠTETE – NAČIN ODMERAVANJA VISINE NEMATERIJALNE ŠTETE – Primeri iz aktuelne sudske prakse građanskih odeljenja o načinu odmeravanja visine nematerijalne štete žrtvama teških krivičnih dela – Primer 2 (Odgovornost osnovne škole za štetu pouzrokovanu maloletnom oštećenom, u hodniku škole za vreme odmora, od strane maloletnog štetnika – Dosuđenje naknade i za pretrpljene bolove i za pretrpljeni strah i za umanjenje opšte životne sposobnosti)

(Preuzeto iz publikacije - Smernice za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom postupku, Autori - Radmila Dragičević Dičić, Ljubica Milutinović, Sanja Agatonović, Jelena Danilović, Tamara Mirović, Tatjana Lagumdžija, u izdanju Vrhovnog kasacionog suda i Misije OEBS-a u Srbiji, 2019)


NAKNADA ŠTETE – NAČIN ODMERAVANJA VISINE NEMATERIJALNE ŠTETE – Primeri iz aktuelne sudske prakse građanskih odeljenja o načinu odmeravanja visine nematerijalne štete žrtvama teških krivičnih dela - Primer 3 (Odgovornost za nanošenje teške telesne povrede u vidu otkidanja vrha nosa zubima – Dosuđenje naknade i za pretrpljene fizičke bolove i za pretrpljeni strah i za pretrpljene duševne bolove – i za umanjenje opšte životne sposobnosti i zbog estetskog naruženja)

(Preuzeto iz publikacije - Smernice za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom postupku, Autori - Radmila Dragičević Dičić, Ljubica Milutinović, Sanja Agatonović, Jelena Danilović, Tamara Mirović, Tatjana Lagumdžija, u izdanju Vrhovnog kasacionog suda i Misije OEBS-a u Srbiji, 2019)


NAKNADA ŠTETE – NAČIN ODMERAVANJA VISINE NEMATERIJALNE ŠTETE – Primeri iz aktuelne sudske prakse građanskih odeljenja o načinu odmeravanja visine nematerijalne štete žrtvama teških krivičnih dela - Primer 4 (Odgovornost za nanošenje teške telesne povrede u predelu glave – Dosuđenje naknade i za pretrpljene fizičke bolove i za pretrpljeni strah i za pretrpljene duševne bolove – i za umanjenje opšte životne sposobnosti i zbog estetskog naruženja)

(Preuzeto iz publikacije - Smernice za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom postupku, Autori - Radmila Dragičević Dičić, Ljubica Milutinović, Sanja Agatonović, Jelena Danilović, Tamara Mirović, Tatjana Lagumdžija, u izdanju Vrhovnog kasacionog suda i Misije OEBS-a u Srbiji, 2019)


NAKNADA ŠTETE – NAČIN ODMERAVANJA VISINE NEMATERIJALNE ŠTETE – Primeri iz aktuelne sudske prakse građanskih odeljenja o načinu odmeravanja visine nematerijalne štete žrtvama teških krivičnih dela – Primer 6 (Odgovornost za nastalu štetu maloletnoj oštećenoj, prouzrokovanoj izvršenjem krivičnog dela nedozvoljene polne radnje od strane osuđenog počinioca dela – Dosuđenje naknade i za pretrpljeni strah i za pretrpljene duševne bolove)

(Preuzeto iz publikacije - Smernice za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom postupku, Autori - Radmila Dragičević Dičić, Ljubica Milutinović, Sanja Agatonović, Jelena Danilović, Tamara Mirović, Tatjana Lagumdžija, u izdanju Vrhovnog kasacionog suda i Misije OEBS-a u Srbiji, 2019)


NAKNADA ŠTETE – NAČIN ODMERAVANJA VISINE NEMATERIJALNE ŠTETE – Primeri iz aktuelne sudske prakse građanskih odeljenja o načinu odmeravanja visine nematerijalne štete žrtvama teških krivičnih dela – Primer 7 (Odgovornost za ubistvo i doprinos preminulog nastanku štete – Dosuđenje naknade za pretrpljene duševne bolove zbog smrti supruga, odnosno oca, kao i naknada materijalne štete, na ime troškova sahrane)

(Preuzeto iz publikacije - Smernice za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom postupku, Autori - Radmila Dragičević Dičić, Ljubica Milutinović, Sanja Agatonović, Jelena Danilović, Tamara Mirović, Tatjana Lagumdžija, u izdanju Vrhovnog kasacionog suda i Misije OEBS-a u Srbiji, 2019)


NAKNADA ŠTETE – NAČIN ODMERAVANJA VISINE NEMATERIJALNE ŠTETE – Primeri iz aktuelne sudske prakse građanskih odeljenja o načinu odmeravanja visine nematerijalne štete žrtvama teških krivičnih dela – Primer 9 (Odgovornost za nastalu štetu maloletnoj oštećenoj, prouzrokovanu izvršenjem krivičnog dela trgovina ljudima – Dosuđenje naknade i za pretrpljeni strah i za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti, ugleda, slobode, prava ličnosti, dostojanstva ličnosti)

(Preuzeto iz publikacije - Smernice za unapređenje sudske prakse u postupcima za naknadu štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom postupku, Autori - Radmila Dragičević Dičić, Ljubica Milutinović, Sanja Agatonović, Jelena Danilović, Tamara Mirović, Tatjana Lagumdžija, u izdanju Vrhovnog kasacionog suda i Misije OEBS-a u Srbiji, 2019)


NAKNADA ŠTETE – Pravo na naknadu štete koju prouzrokuju divlje životinje

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 2374/19, od 02.09.2019)


NASLEDNO PRAVO – Davalac izdržavanja po ugovoru o doživotnom izdržavanju

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 335/19, od 19.09.2019)


NASLEDNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – Pravni interes za podizanje deklarativne tužbe

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Gž. 3352/19, od 19.09.2019)


NASLEDNO PRAVO – Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Gž. 3716/19, od 21.11.2019)


OBLIGACIONO PRAVO – Forma predugovora

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 3983/19, od 13.09.2019)


OBLIGACIONO PRAVO – Jemstvo kod ugovora o kreditu

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 428/19, od 26.11.2019)


OBLIGACIONO PRAVO – Obaveza vraćanja stečenog bez osnova

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 3942/19, od 05.12.2019)


OBLIGACIONO PRAVO – Odgovornost prodavca u slučaju pravnih nedostataka prodate stvari

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 3186/19, od 08.10.2019)


OBLIGACIONO PRAVO – Prigovor naručioca na nedostatke na izvršenom delu

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Gž. 1593/19, od 07.11.2019)


OBLIGACIONO PRAVO – Ugovor o građenju – Odstupanje od projekta građenja

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Gž. 5039/19, od 14.11.2019)


OBLIGACIONO PRAVO – Ugovorna kazna za slučaj zadocnjenja sa ispunjenjem ugovorne obaveze

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 3942/19, od 05.12.2019)


OBLIGACIONO PRAVO – Zakonska zatezna kamata na dosuđeni iznos troškova postupka

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 3983/19, od 13.09.2019)


PARNIČNI POSTUPAK – Nagrada koja pripada advokatu kada zastupa više stranaka

(Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž. 3983/19, od 13.09.2019)


PARNIČNI POSTUPAK – Obaveza odlučivanja o zahtevu za izuzeće sudije

(Rešenje Apelacionog suda u Nišu, Gž. 3716/19, od 21.11.2019)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Obaveštavanje tražioca o informacijama (član 46. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja)

(Presuda Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-301 Prž broj 22469/20, od 19.11.2020)


PREKRŠAJNA PRAKSA – Obeležja prekršaja iz člana 9. stav 1. Zakona o javnom redu i miru

(Rešenje Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-302 Prž broj 19531/20, od 10.11.2020)


UPRAVNO PRAVO – IZBORNO PRAVO – Predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine

(Presuda Upravnog suda Srbije, Odeljenje u Novom Sadu, Už. 54/20, od 11.06.2020)


UPRAVNO PRAVO – POREZI – Nadležnost poreske uprave

(Presuda Upravnog suda Srbije, U. 11194/15, od 01.03.2019)


UPRAVNO PRAVO – POREZI – Porez na nasleđe i poklon

(Presuda Upravnog suda Srbije, U. 15063/15, od 21.03.2019)


UPRAVNO PRAVO – POREZI – Prekid zastarelosti utvrđivanja i naplate poreske obaveze

(Presuda Upravnog suda Srbije, U. 15003/15, od 06.03.2019)


UPRAVNO PRAVO – Pravo na vraćanje oduzete imovine (Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju)

(Presuda Upravnog suda Srbije, Odeljenje u Kragujevcu, U. 17863/17, od 18.04.2019)


UPRAVNO PRAVO – RADNO PRAVO – Ocena rada policijskog službenika

(Presuda Upravnog suda Srbije, Odeljenje u Novom Sadu, U. 16001/16, od 08.04.2019)


UPRAVNO PRAVO – RADNO PRAVO – Prestanak profesionalne vojne službe

(Presuda Upravnog suda Srbije, U. 12176/16, od 24.04.2019)


UPRAVNO PRAVO – RADNO PRAVO – Privremeno udaljenje iz službe policijskog službenika zbog određivanja pritvora

(Presuda Upravnog suda Srbije, Odeljenje u Novom Sadu, U. 15849/16, od 15.04.2019)


Dnevna ažurnost

KRIVIČNI POSTUPAK – PRITVOR – Određivanje pritvora bez navođenja zakonskog osnova – Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 2. ZKP

(Rešenje Osnovnog suda u Ivanjici, Kv 104/20, od 14.09.2020. i Rešenje Višeg suda, u Čačku Kž 67/20, od 29.09.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Produženje pritvora – Skraćeni krivični postupak (čl. 495-520 ZKP)

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku, K 189/20, od 08.09.2020. i Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž 59/20, od 15.09.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Sprečenost nadležnog suda za postupanje (obaveznosti navođenja stvarnih i pravnih razloga sprečenosti u predlogu) - član 32. stav 1. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u G. Milanovcu K 207/19 od 20. maja 2020. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 3/20 od 1. jula 2020.)


KRIVIČNI POSTUPAK – Upućivanje oštećenog na parnicu u slučaju kada je utvrđen iznos ostvarene protivpravne imovinske koristi u izreci presude – Imovinsko pravni zahtev - član 258. ZKP

(Presuda Osnovnog suda u Užicu K 200/19 od 23. decembra 2019. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž 189/20 od 16. marta 2020.)


KRIVIČNI POSTUPAK – USLOVNA OSUDA – Opoziv uslovne osude i produženje roka za ispunjenje obaveze

(Presuda Osnovnog suda u Čačku, K 416/19, od 06.07.2020. i Presuda Višeg suda u Čačku, Kž 115/20, od 24.09.2020)


KRIVIČNI POSTUPAK – Zastarelost izvršenja novčane kazne – Zahtev za utvrđivanje zastarelosti izvršenja novčane kazne – Sadržaj zahteva

(Rešenje Osnovnog suda u Čačku, Kv 244/20, od 28.08.2020. i Rešenje Višeg suda u Čačku, Kž 56/20, od 10.09.2020)


Prikaži sve >>