Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


SADRŽAJ (BILTENI, ODLUKE, PRESUDE)

 • Broj 77, 2008 god.


 • Broj 76, 2007 god.


 • Broj 75, 2007 god.

  • OBAVEZA IZDRŽAVANJA PUNOLETNOG DETETA

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P.9267/05 od 8.2.2006. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.4680/06 od 30.5.2006. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.2575/06 od 23.11.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • ZASTARELOST PRAVA DA SE ZAHTEVA ZAOSTAVŠTINA

   (Presuda Trećeg Opštinskog suda u Beogradu P.3083/01 od 9.9.2003. godine i Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.6271/04 od 21.12.2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • ROK ZA TUŽBU ZBOG POVREDE NUŽNOG DELA

   (Rešenje Trećeg opštinskog suda u Beogradu P.822/00 od 24.1.2001, Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.1336/01 od 19.6.2001 i Rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev.2243/02 od 11.9.2002. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • ROK ZA TUŽBU ZBOG POVREDE NUŽNOG DELA

   (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P.5195/07 od 6.11.2001. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.4677/02 od 10.9.2002. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.801/03 od 19.6.2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • PRAVO SVOJINE ČLANA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA NA OTKUPLJENOM STANU

   (Presuda Petog Opštinskog suda u Beogradu P.398/05 od 4.4.2005. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.14/06 od 30.5.2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.323/07 od 1.3.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • OTKAZ UGOVORA O ZAKUPU STANA

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P.1377/03 od 22.12.2003. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.5449/04 od 20.7.2005. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.853/06 od 1.2.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA BRISOVNU TUŽBU

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P.3656/03 od 9.12.2004. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.4338/05 od 14.10.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.331/06 od 8.6.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • NEOPRAVDANI IZOSTANAK SA ROČIŠTA

   (Rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu P.6886/05 od 20.10.2005. godine, Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.4689/06 od 28.7.2006. godine i Rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev.2915/06 od 17.1.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • DEPONOVANO PUNOMOĆJE

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.3790/07 od 21.3.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • DOZVOLJENOST REVIZIJE

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 35/07 od 7.2.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • AUTORSKO PRAVO

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž. 125/05 od 14.11.2006. godine i presuda Okružnog suda u Beogradu P.br. 1519/00 od 12.05.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


  • AUTORSKO PRAVO

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž. 103/06 od 15.03.2007. godine i presuda Okružnog suda u Beogradu P.br. 47/02-04 od 16.03.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


  • AUTORSKO PRAVO

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev.188/06 od 28.12.2006. godine; rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. I br. 3470/03 od 22.12.2004. godine; rešenje Vrhovnog suda Srbije Gž. br. 38/02 od 22.10.2002. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu P.br. 2848/90-96 od 26.03.2002. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


  • ŽIGOVNO PRAVO

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž. br.162/06 od 21.12.2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu P. br.122/05 od 07.04.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


  • PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž.br.138/06 od 26.10.2006. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu III R1.br. 311/2002 od 10.06.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


  • STALNOST SUDIJSKE FUNKCIJE I OBAVEZA NAKNADE ŠTETE ZBOG NJENOG NEVRŠENJA

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 1960/04 od 1. 6. 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž1. 3507/05 od 1. 6. 2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 51/06 od 17. 1. 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • NEDOPUSTIVE PRETNJE I VALIDNOST IZJAVE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 30/04 od 28. 2. 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 1495/05 od 14. 2. 2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 606/06 od 27. 9. 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • FORMA SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA I OKOLNOST ŠTO SE ZAPOSLENI NIJE JAVIO NA RAD

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 565/04 od 9. 5. 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. 3934/05 od 14. 12. 2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 638/06 od 18. 10. 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • IZOSTANAK UREDNO POZVANOG TUŽIOCA SA ROČIŠTA ZA GLAVNU RASPRAVU, PRISUSTVO PUNOMOĆNIKA TUŽENOG NA TOM ROČIŠTU I USLOVI DA SE TUŽBA SMATRA POVUČENOM

   (Rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 2045/04 od 16. 6. 2005. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 3156/05 od 13. 10. 2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 372/06 od 8. 2. 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • PRAVILA O NAČINU DOSTAVLJANJA REŠENJA KOJIM JE ODLUČENO O PRAVIMA ZAPOSLENOG

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 2440/02 od 29. 1. 2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1982/04 od 24. 12. 2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1735/06 od 31. 1. 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • ODBIJANJE ZAPOSLENIH DA ZAKLJUČE UGOVOR O RADU SA NOVIM POSLODAVCEM I POČNU DA RADE U NOVOJ RADNOJ SREDINI RAZLOG ZA OTKAZ KAO O VIŠKU ZAPOSLENIH I PITANJE OBEZBEĐENJA DRUGIH PRAVA

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 1077/03 od 8. 6. 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 1959/06 od 18. 5. 2006. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1457/06 17. 1. 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • NEPOSEDOVANJE FINANSIJSKOG ZADUŽENJA, POSTUPANJE PROTIVNO PRAVILIMA SLUŽBE I IZVINJAVAJUĆE OKOLNOSTI

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. 279/04 od 10. 1. 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 2312/05 od 21. 7. 2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1777/05 od 7. 12. 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • STVARNA NADLEŽNOST PO TUŽBI RADI PONIŠTAJA REŠENJA DRUGOSTEPENE DISCIPLINSKE KOMISIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

   (Rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 1171/2006 od 29. 11. 2006. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 5789/06 od 12. 1. 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • ODBIJANJE ZAPOSLENOG DA SE PODVRGNE ALKO KONTROLI, OTKAZNI RAZLOG I STANJE ALKOHOLISANOSTI

   (Presuda Opštinskog suda u Obrenovcu P1. br. 39/05 od 26. 12. 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 712/06 od 27. 10. 2006. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 18/07 od 21. 2. 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • ZASTARELOST VOĐENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA, PRAVO NA NAKNADU ŠTETE I ISTINITOST ČINJENICA KOJE SU ČINILE ČINJENIČNU BAZU RAZLOGA ZBOG KOGA JE VOĐEN NAVEDENI DISCIPLINSKI POSTUPAK PROTIV ZAPOSLENOG

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 8966/05 od 19. 4. 2006. godine, presuda Okruužnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 2613/06 od 21. 6. 2006. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 1556/06 od 15. 11. 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • USMENI NALOG ZA PRODUŽENI RAD, CILJ NJEGOVOG UVOĐENJA HITNA INTERVENCIJA I RAZLOG ZA OTKAZ

   (Presuda Opštinskog suda u Mladenovcu P1. br. 448/04 od 10. 9. 2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 3432/05 od 27. 10. 2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 574/06 od 1. 11. 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • ODMERAVANJE KAZNE OSUĐENOM LICU

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 2184/06 od 8. novembra 2006. i presuda Okružnog suda u Kraljevu Kv. 195/06 od 20. septembra 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • TEŠKO UBISTVO

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 885/06 od 17. oktobra 2006 i presuda Okružnog suda u Novom Sadu K. 328/05 od 14. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • UBISTVO NA MAH

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 188/06 od 14. marta 2006. i presuda Okružnog suda u Novom Pazaru K. 52/03 od 30. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEDAVANJE IZDRŽAVANJA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2153/06 od 01. septembra 2006. i presuda Opštinskog suda u Mladenovcu K. 131/06 od 19. juna 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEDAVANJE IZDRŽAVANJA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž.2220/06 od 6. septembra 2006. i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K.431/06 od 5. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • IZNUDA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž.2186/06 od 6. septembra 2006. i presuda Opštinskog suda u Lazarevu K.432/05 od 15. juna 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRIKRIVANJE

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2120/06 od 31. avgusta 2006. i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 575/06 od 07. juna 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • FALSIFIKOVANJA NOVCA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije - Posebnog odeljenja Kž. Ok. 6/06 od 27. oktobra 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu - Posebnog odeljenja Kp. 8/05 od 31. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRANJE NOVCA

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 111/06 od 26. oktobra 2006. i presuda Okružnog suda u Novom Sadu K. 476/04 od 27. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2685/06 od 25. oktobra 2006. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1387/04 od 2. novembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEPRUŽANJE POMOĆI LICU POVREĐENOM U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 603/06 od 10. marta 2006. i presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu K. 1093/03 od 30. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1600/06 od 26. oktobra 2006. i presuda Okružnog suda u Novom Sadu K. 68/04 od 9. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • LAŽNO PRIJAVLJIVANJE

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž-476/06 od 10. marta 2006. i rešenje Petog opštinskog suda u Beogradu Kv.1207/05 - Ki.903/05 od 23. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NASILNIČKO PONAŠANJE

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1998/06 od 25. jula 2006. i presuda Opštinskog suda u Obrenovcu K. 348/04 od 28. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ZLOČINAČKO UDRUŽIVANJE

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije, posebnog odeljenja za organizovan kriminal Kž I OK.3/06 od 8. septembra 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu, posebnog odeljenja za Kp. 9/03 od 10. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRONEVERA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1413/05 od 6. juna 2006. i presuda Okružnog suda u Kruševcu K. 16/04 od 13. maja 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ZAKON O ENERGETICI

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2679/06 od 3. novembra 2006. i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 167/06 od 3. jula 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NASILNIČKO PONAŠANJE NA SPORTSKIM PRIREDBAMA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2325/06 od 12. septembra 2006. i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1730/05 od 07. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NASILNIČKO PONAŠANJE NA SPORTSKIM PRIREDBAMA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 2450/06 od 2. oktobra 2006. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1434/05 od 20. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • DOKAZ

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 772/06 od 27. marta 2006. i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 333/05 od 06. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • STVARNA NADLEŽNOST

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kr. 196/06 od 20. marta 2006. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 351/06 od 1. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • IZUZEĆE SUDIJE

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 537/06 od 1. juna 2006. i presuda Okružnog suda u Jagodini K. 201/05 od 1. februara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • IZUZEĆE

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1392/06 od 19. septembra 2006. i presuda Okružnog suda u Čačku K. 93/05 od 12. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • VEŠTAČENJE

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž.2291/06 od 8. septembra 2006. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K.263/06 od 17. januara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • MERA ZABRANE NAPUŠTANJA BORAVIŠTA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž.882/06 od 29. marta 2006. i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K.410/06 od 20. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRITVOR

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 2394/06 od 13. septembra 2006. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 2254/06 od 01. septembra 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRITVOR

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kv. 1330/06 od 23. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEDOZVOLJENI DOKAZI

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 2048/05 od 29. maja 2006. i presuda Okružnog suda u Pančevu K. 62/01 od 8. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kp.18/04 od 12. decembra 2005. i rešenje Okružnog suda u Beogradu Kvp.107/06 od 23. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • SNIMANJE TELEFONSKIH RAZGOVORA

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 690/06 od 11. maja 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 1208/05 od 29. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ŽALBA NA PRESUDU

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2350/06 od 11. septembra 2006. i rešenje Opštinskog suda u Obrenovcu Kv.127/06 od 20. jula 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • VRAĆANJA SPISA PRVOSTEPENOM SUDU PRE ODRŽAVANJA SEDNICE VEĆA PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM

   (Dopis Okružnog suda u Beogradu Kž.2091/06 od 14. septembra 2006. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K.1958/05 od 5. jula 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRETRES PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1191/06 od 20. septembra 2006. i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 303/05 od 2. februara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ODLUKA DRUGOSTEPENOG SUDA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž.3281/06 od 30. novembra 2006. i rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K.1553/06 od 20. novembra 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz.16/05 od 29. juna 2005. i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K.1380/04 od 14. oktobra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRITVOR

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž.921/06 od 31. marta 2006. i rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K.328/06 od 15. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRESTANAK MERE BEZBEDNOSTI, LEČENJE I ČUVANJE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 2087/06 od 31. jula 2006. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1620/05 od 04. jula 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • IZVRŠENJE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE INOSTRANOG SUDA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kre. 7/06 od 15. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • IZVRŠENJE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE DOMAĆEG SUDA U INOSTRANSTVU

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kre. 19/06 od 12. oktobra 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • IZDAVANJE OSUĐENIH LICA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kre. 6/06 od 11. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • IZDAVANJE OKRIVLJENOG

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kre. 10/06 od 9. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • RASPISIVANJE POTERNICE

   (Naredba Okružnog suda u Beogradu Kv. 1310/06 od 22. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.90/03 od 12.11.2004. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.9750/05 od 31.5.2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.2151/06 od 2.11.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 75/2007, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • NEOVLAŠĆENO ISKORIŠĆAVANJE AUTORSKOG DELA ILI PREDMETA SRODNOG PRAVA (član 199. stav 2. KZ) I DELO MALOG ZNAČAJA (član 18. KZ)

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 75/2007, Intermex, Beograd, Autor: Doc. dr Nataša Delić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu)


  • INTERPRETACIJA DNK DOKAZA - Neki epistemološki problemi

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 75/2007, Intermex, Beograd, Autor: Doc. dr Oliver Stojković, DNK laboratorija, Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu)


  • BEZUSPEŠNO DOSTAVLJANJE

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 75/2007, Intermex, Beograd, Autor: Borivoje Živković)


  • EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA PODSETNIK OSNOVNIH POJMOVA I PRINCIPA

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 75/2007, Intermex, Beograd, Autor: Olivera Pajić, sudija Okružnog suda u Beogradu)


  • METODOLOŠKI PRISTUP RACIONALIZACIJI PROCESA RADA I TOKOVA DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA PO KRIVIČNIM DELIMA

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 75/2007, Intermex, Beograd, Autori: Jane Parđovski, sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu, dr Stojan Stojanović, veštak za saobraćaj i Zoran Ganić, sudija Okružnog suda u Beogradu)


  • UTICAJ MEĐUNARODNOG ZAKONODAVSTVA NA UVOĐENJE KRIVIČNO-PRAVNE ZAŠTITE INTELEKTUALNE SVOJINE U NACIONALNO ZAKONODAVSTVO

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 75/2007, Intermex, Beograd, Autor: Katarina Obradović-Baklaja, sudija Drugog Opštinskog suda u Beogradu)


  • KRIVIČNO PRAVO - POJEDINI KRIVIČNO-PRAVNI ASPEKTI NASILJA U PORODICI

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 75/2007, Intermex, Beograd, Autor: Anja Popović-Petrović, viši stručni sradnik Drugog opštinskog suda u Beogradu) • Broj 74, 2006 god.

  • UPRAVNO – PROCESNO PRAVO - KARAKTER AKTA - Odluka o odbijanju prigovora na rešenje kojim je obavezan vlasnik da plati naknadu za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu U. br. 1440/03 od 10.12.2003. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Uvp I 74/04 od 10.05.2006. godine - dopuna i ispravka biltena br. 73 Okružnog suda u Beogradu) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd,


  • BITNA POVREDA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. br. 62/03 od 07.05.2003. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Uvp I 121/03 od 18.05.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Mirjana Aranđelović


  • LEGALIZACIJA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. br. 1199/04 od 16.12.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Uvp I 235/05 od 15.06.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Mirjana Aranđelović


  • JEDINSTVENA KAZNA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1401/06 od 06.septembra 2006. godine i presuda Okružnog suda u Kragujevcu Kv. 33/06 od 28. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRIMENA BLAŽEG ZAKONA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1969/05 od 12. aprila 2006. i presuda Okružnog suda u Čačku K. 41/05 od 23. avgusta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • USLOVNA OSUDA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1362/06 od 19. maja 2006. i presuda Opštinskog suda u Obrenovcu K. 339/05 od 10. februara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NAPAD NA VOJNO LICE U VRŠENJU VOJNE SLUŽBE

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. VP 18/06 od 30. maja 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu - vojnog odeljenja VPK 127/05 od 22. novembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • UBISTVO

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1735/06 od 13. septembra 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 2527/05 od 03. juna 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • LAKA TELESNA POVREDA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 1615/06 od 12. septembra 2006. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 834/06 od 15. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRINUDA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1262/06 od 18. maja 2006. i presuda Opštinskog suda u Obrenovcu K. 311/04 od 27. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • KLEVETA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 1373/06 od 17. maja 2006. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1987/05 od 22. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEDAVANJE IZDRZAVANJA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 1719/06 od 21. juna 2006. i rešenje Opštinskog suda u Obrenovcu K. 163/06 od 20. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • KRIVIČNO PRAVO - NASILJE U PORODICI - Nasilje prema svojoj supruzi i troje maloletne dece kao jedno krivično delo (Član 194. KZ)

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1723/06 od 22. juna 2006. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 554/06 od 14. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • KRIVIČNO PRAVO - NASILJE U PORODICI - Trajnost ili višekratnost radnji izvršenja – ne predstavlja neophodan element za postojanje krivičnog dela (Član 194. KZ)

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz. 46/06 od 15. juna 2006. i presuda Okružnog suda u Čačku Kž. 529/05 od 09. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • OMOGUĆAVANJE UŽIVANJA OPOJNIH DROGA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 903/06 od 20. juna 2006. i presuda Okružnog suda u Novom Sadu K. 517/05 od 13. februara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 716/06 od 10. maja 2006. godine i presuda Okružnog suda u Šapcu K. 59/04 od 06. februara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 843/06 od 13. maja 2006. i presuda Okružnog suda u Leskovcu K. 73/05 od 22. februara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • TEŠKA KRAĐA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1749/06 od 27. juna 2006. i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 532/05 od 30. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRIKRIVANJE

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1970/06 od 12. septembra 2006. i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 282/06 od 31. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRONEVERA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1919/06 od 01. septembra 2006. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 227/06 od 15. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PREVARA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2212/06 od 18. septembra 2006. i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 1391/05 od 17. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • POMOĆ UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kžm. 34/06 od 14. aprila 2006. i rešenje Okružnog suda u Beogradu Km. 164/05 od 16. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1767/06 od 28. juna 2006. i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 776/05 od 21. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NASILNIČKO PONAŠANJE

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 2180/06 od 15. septembra 2006. i presuda Opštinskog suda u Obrenovcu K. 457/04 od 27. februara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEDOZVOLJENO DRŽANJE ORUŽJA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 2314/06 od 15. septembra 2006. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 2158/05 od 05. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1123/06 od 23. maja 2006. i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 959/04 od 26. januara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 1556/06 od 08. juna 2006. i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 613/06 od 06. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRITVOR

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 2075/06 od 25. jula 2006. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1339/06 od 17. juna 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • URAČUNAVANJE PRITVORA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1912/06 od 19. jula 2006. i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 633/06 od 24. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 1142/06 od 26. aprila 2006. i rešenje opštinskog suda u Mladenovcu Kv. 131/05 od 15. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PREINAČENJE PRAVNOSNAŽNIH PRESUDA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1355/06 od 21. septembra 2006. i presuda Okružnog suda u Požarevcu Kv. 106/06 od 26. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • POVREDA KRIVIČNOG ZAKONA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 1942/06 od 03. avgusta 2006. i rešenje Petog opštinskog suda u Beogradu K. 412/06 od 25. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • KAŽNJAVANJE SVEDOKA

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. II 1362/06 od 13. septembra 2006. i rešenje Okružnog suda u Beogradu K. 2490/05 od 28. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • IMOVINSKO PRAVNI ZAHTEV

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 420/06 od 29. juna 2006. i presuda Okružnog suda u Nišu K. 3/04 od 19. januara 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • REŠENJE O IZDVAJANJU ZAPISNIKA

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 796/05 od 10. aprila 2006. i presuda Okružnog suda u Čačku K. 15/04 od 27. oktobra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • VASPITNA MERA UPUĆIVANJA U VPD

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kžm. 90/06 od 19. septembra 2006. i rešenje Okružnog suda u Prokuplju Km. 14/06 od 13. juna 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ZAKLINJANJE SVEDOKA

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 870/06 od 29. maja 2006. i presuda Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici K. 95/01 od 23. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • OSLOBAĐANJE OD DUŽNOSTI SVEDOČENJA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1544/05 od 10. aprila 2006. i presuda Okružnog suda u Šapcu K. 69/03 od 15. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ODUZIMANJE PREDMETA

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. II 527/06 od 10. avgusta 2006. i rešenje Okružnog suda u Beogradu Kv. 235/06 od 26. januara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • OSLOBAĐANJE OD OPTUŽBE

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 1224/06 od 08. avgusta 2006. i presuda Okružnog suda u Novom Sadu K. 174/05 od 17. februara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NIŠTAVOST UGOVORA

   (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P.3217/02 od 28.11.2002. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 9484/03 od 25.12.2003. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.br.1012/05 od 06.07.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • PONIŠTAJ UGOVORA ZBOG ZABLUDE

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 5224/95 od 11.04.2002. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 10336/02 od 24.03.2003. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 4160/03 od 29.04.2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • ZASTARELOST NAKNADE ŠTETE

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P. br. 1246/04 od 08.02.2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 4701/06 od 12.04.2006. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1473/06 od 06.09.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • LAKA TELESNA POVREDA I NAKNADA ŠTETE ZA FIZIČKE BOLOVE I STRAH

   (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P. br. 1842/04 od 21.11.2005. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br.1 873/06 od 28.02.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU KRAĐOM VOZILA SA JAVNOG PARKIRALIŠTA

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 3773/01 od 02.09.2002. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 3619/03 od 04.06.2003. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 4129/03 od 17.12.2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • ODGOVORNOST POSREDNIKA ZA ŠTETU

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 7083/03 od 28.09.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 2520/05 od 17.03.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 3114/05 od 24.05.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • MASMEDIJSKO PRAVO Član 107. stav 6. ZPP-a (član 113. ZPP-a važećeg u vreme podnošenja tužbe)

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu P. br. 728/05 od 27.06.2006. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž. br. 115/06 od 13.09.2006.godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


  • ZAŠTITA PRAVA INTERPRETATORA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu P. br. 170/04 od 24.02.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž. br. 65/06 od 28.06.2006.godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


  • VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P. br. 5569/05 od 13.06.2006. godine i presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 13945/06 od 31.10.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • IZDRŽAVANJE RODITELJA

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P. br. 6760/01 od 31.03.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 8686/04 od 27.10.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 825/05 od 25.10.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • NASLEDNO PRAVO – ZAVEŠTANJE-TESTAMENT – Punovažnost svojeručnog testamenta

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 8840/01 od 24.01.2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 6954/03 od 15.10.2003. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1277/04 od 23.12.2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • NIŠTAVOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

   (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P. br. 4281/01 od 21.05.2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 1694/04 od 29.06.2004. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 3451/04 od 03.10.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • USAGLAŠAVANJE UGOVORA O OTKUPU SA ZAKONOM O STANOVANJU

   (Presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu P. br. 207/04 od 08.06.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 11504/04 od 17.01.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1917/05 od 23.03.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • DUGOGODIŠNJE KORIŠĆENJE STANA

   (Presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu P. br. 1/97 od 03.06.2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 11171/03 od 29.01.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 2867/04 od 22.12.2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • OTKAZ DALJEG KORIŠĆENJA STANA

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P. br. 6133/04 od 30.03.2005. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 664/05 od 14.04.2006. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1890/06 od 06.09.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • ODLUKA O IZBORU KANDIDATA, OVLAŠĆENJE DIREKTORA I RAZLOZI OPREDELJENJA

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 998/04 od 9.6.2006. godine i presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 4052/06 od 13.10.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • STRUČNI ISPIT U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE I REŠENJE O OSLOBOĐENJU ZAPOSLENOG OD POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 392/03 od 6.5.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. 2795/04 od 23.2.2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 1061/05 od 3.10.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • UKIDANJE RADNOG MESTA, MOGUĆNOST RASPOREĐIVANJA NA DRUGE POSLOVE, VIŠAK ZAPOSLENIH I PRIJEM U RADNI ODNOS DRUGIH LICA

   (Presuda Opštinskog suda u Lazarevcu P1. br. 10/05 od 22.6.2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 2884/05 28.9.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1829/05 od 16.2.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • PREDSEDNIK LOVAČKOG UDRUŽENJA I ODLUČIVANJE O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA IZ RADNOG ODNOSA

   (Presuda Opštinskog suda u Sopotu P1. br. 29/04 od 19.4.2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 1435/05 od 27.12.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 575/06 od 5.7.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • ANONIMNA TELEFONSKA PRIJAVA I POTVRDA O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA I RADNOPRAVNA ODGOVORNOST

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 1947/2000 od 20.11.2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 1262/04 od 19.5.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1443/05 od 28.9.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • PONIŠTAJ ODLUKE O DISCIPLINSKOJ MERI PRESTANKA RADNOG ODNOSA ZBOG ZASTARELOSTI VOĐENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA I PRAVO ZAPOSLENOG NA NAKNADU ŠTETE

   (Presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu P1. br. 92/00 od 8.5.2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 9043/05 od 6.4.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1562/05 3.10.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • ODLUČIVANJE O PRAVIMA, OBAVEZAMA ILI ODGOVORNOSTIMA ZAPOSLENOG, SUDSKA NADLEŽNOST I ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENOG U VEZI ZAKLJUČENOG SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

   (Rešenje Četrvtog opštinskog suda u Beogradu P1. 6/05 od 9.3.2005. godine rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 1062/05 od 21.9.2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 352/06 od 23.3.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • PROPUSTI U RADU LOVOČUVARA I RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU

   (Presuda Opštinskog suda u Sopotu P1. br. 29/04 od 19.4.2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 1435/05 od 27.12.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 575/06 od 5.7.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • FIZIČKI OBRAČUN ZAPOSLENIH U PREDUZEĆU, IZVINJAVAJUĆI RAZLOG I RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU

   (Presuda Opštinskog suda u Mladenovcu P1. br. 714/03 od 8.6.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 834/05 od 22.6.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1823/05 od 3.10.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • UREDNOST POZIVANJA STRANAKA I NJIHOV IZOSTANAK SA ROČIŠTA ZA GLAVNU RASPRAVU

   (Rešenje Opštinskog suda u Sopotu P. br. 119/04 od 04.10.2005. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 15647/05 od 07.12.2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1186/06 od 13.09.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • STRANAČKA SPOSOBNOST

   (Rešenje Trećeg opštinskog suda u Beogradu P. br. 861/05 od 12.05.2005. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 6866/05 od 21.07.2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 262/06 od 19.04.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • PRAVNI INTERES ZA TUŽBU ZA UTVRĐENJE

   (Rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu P. br 6060/03 od 28.10.2004. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 2870/05 od 21.12.2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 2007/06 od 28.09.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • KOMPENZACIONI PRIGOVOR

   (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P. br. 1224/99 od 05.10.2001. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 7288/02 od 11.09.2002. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 342/03 od 09.04.2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 74/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • STVARNA ZABLUDA U NOVOM KRIVIČNOM ZAKONIKU

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 74/2006, Intermex, Beograd, Autor: dr Miroslav Đorđević, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu)


  • PREVARE U CYBER OKRUŽENJU

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 74/2006, Intermex, Beograd, Autori: mr Ratimir Drakulić, diplomirani inženjer i dr Mirjana Drakulić, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu)


  • PRAVA DETETA U SPORU ZA ZAŠTITU PRAVA DETETA I U SPORU ZA VRŠENJE ODNOSNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 74/2006, Intermex, Beograd, Autor: Zorana Delibašić, sudija Okružnog suda)


  • PORODIČNA MEDIJACIJA

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 74/2006, Intermex, Beograd, Autor: Aleksandar Ivanović, sudija Okružnog suda)


  • UBRZANI POSTUPAK

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 74/2006, Intermex, Beograd, Autor: Vanja Bajović, asistent Pravnog fakulteta u Beogradu) • Broj 73, 2006 god.

  • USTUPANJE ZEMLJIŠTA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu U.br.1434/03 od 21.1.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Uvp I 47/04 od 31.5.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Mirjana Aranđelović


  • STICAJ KRIVIČNIH DELA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 938/06 od 18. maja 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu Kv. 1118/06 od 6. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • STICAJ KRIVIČNIH DELA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 113/06 od 13. marta 2006. i presuda Okružnog suda u Somboru K. 54/05 od 13. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • PRODUŽENO KRIVIČNO DELO

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. VP. 4/05 od 6. marta 2006. i presuda Vojnog suda u Beogradu IK. 230/01 od 2. decembra 2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • PRODUŽENO KRIVIČNO DELO

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kr. 323/06 od 26. maja 2006. i rešenje Trećeg opštinskog suda u Beogradu K. br 53/06 od 24. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije KZZ 96/05 od 22. juna 2006. i razrešenje Opštinskog suda u Kraljevu Kv. 335/04 od 23. decembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • MLAĐE PUNOLETNO LICE

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 890/06 od 13. juna 2006. i presuda Okružnog suda u Novom Sadu K. 26/06 od 14. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • UPUĆIVANJE U VASPITNO-POPRAVNI DOM

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kžm. 19/06 od 28. marta 2006. i rešenje Okružnog suda u Beogradu Km. 168/05 od 13. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • ODUZIMANJE PREDMETA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz. 11/06 od 21. marta 2006. i rešenje Opštinskog suda u Loznici Kv. 314/04 od 2. septembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • RAD U JAVNOM INTERESU

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu K. 2402/05 od 17. januara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • NOVČANA KAZNA U DNEVNIM IZNOSIMA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1546/06 od 06. juna 2006. i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 146/04 od 22. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 1321/06 od 17. maja 2006. godine i rešenje Petog opštinskog suda u Beogradu K. 185/99 od 13. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1807/05 od 13. aprila 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 1419/04 od 15. jula 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • OTMICA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 264/06 od 8. marta 2006. i presuda Okružnog suda u Novom Sadu K. 208/05 od 14. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • UVREDA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 673/06 od 5. jula 2006. i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1320/04 od 1. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • UVREDA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 992/06 od 10. aprila 2006. i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 246/05 od 1. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • ISKORIŠĆAVANJE DECE ZA PORNOGRAFIJU

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 453/06 od 1. juna 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 1930/05 od 22. novembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • TEŠKA KRAĐA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž.1956/06 od 31. jula 2006. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K.610/02 od 8. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • TEŠKA KRAĐA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 917/06 od 19. aprila 2006. i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 446/05 od 25. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • RAZBOJNIČKA KRAĐA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1431/06 od 12. juna 2006. i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 421/06 od 20. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • RAZBOJNIŠTVO

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž-II 383/06 od 25. aprila 2006. i rešenje Okružnog suda u Beogradu Kv. 137/06 od 10. januara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • PREVARA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 630/06 od 7. jula 2006. i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1636/05 od 26. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1475/06 od 8. juna 2006. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 270/05 od 20. maja 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • NEPRUŽANJE POMOĆI LICU POVREĐENOM U SAOBRAĆAJNOM NEZGODI

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 903/06 od 10. aprila 2006. i presuda Opštinskog suda u Mladenovcu K. 287/04 od 31. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz. 110/05 od 27. marta 2006. i presuda Okružnog suda u Vranju K. 465/04 od 21. marta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • TEŠKO DELO PROTV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 879/06 od 19. maja 2006. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 110/01 od 22. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • LAŽNO PRIJAVLJIVANJE

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1412/06 od 25. maja 2006. i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 972/05 od 24. februara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • NEOVLAŠĆENO ISKORIŠĆAVANJE AUTORSKOG DELA ILI PREDMETA SRODNOG PRAVA (Čl. 199. st. 2. KZ)

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz. 10/06 od 16. marta 2006. i rešenje Opštinskog suda u Kanjiži Kv. 27/05 od 14. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • NEOVLAŠĆENO ISKORIŠĆAVANJE AUTORSKOG DELA ILI PREDMETA SRODNOG PRAVA (Čl. 199. st. 2. KZ)

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 942/06 od 11. aprila 2006. i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 408/06 od 9. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • URUČENJE POZIVA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 838/06 od 24. marta 2006. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 138/04 od 6. februara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • PRITVOR

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 1523/06 od 6. juna 2006. i rešenje Opštinskog suda u Obrenovcu Kv. 88/06 od 10. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • KAŽNJAVANJE BRANIOCA

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž II 997/06 od 16. juna 2006. i rešenje Okružnog suda u Beogradu K. 501/02 od 25. novembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • POVRAĆAJ U PREĐAŠNJE STANJE

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 1756/06 od 22. juna 2006. i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1214/05 od 17. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • PREKID POSTUPKA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 1563/06 od 5. juna 2006. i rešenje Petog opštinskog suda u Beogradu K. 782/05 od 24. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • OBUSTAVA KRIVIČNOG POSTUPKA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz. 99/05 od 21. marta 2006. i rešenje Opštinskog suda u Inđiji Kv. 104/05 od 19. aprila 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 1779/05 od 21. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Nišu K. 152/04 od 24. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • BITNA POVREDA KRIVIČNOG POSTUPKA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 2461/05 od 21. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Kraljevu K. 55/04 od 26. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • POVREDA KRIVIČNOG ZAKONA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 1942/06 od 3. avgusta 2006. i rešenje Petog opštinskog suda u Beogradu K. 412/06 od 25. aprila 2006 godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • IMOVINSKO PRAVNI ZAHTEV

   (Rešenje Okružnog suda suda u Beogradu Kž. 1884/06 od 12. jula 2006. i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 203/06 od 20. februara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • SLUŽBENO LICE

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1875/06 od 13. jula 2006. i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 1264/05 od 16. maja 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • OCENA DOKAZA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. VP. 5/05 od 22. decembra 2005. i presuda Vojnog suda u Nišu K. 300/02 od 18. avgusta 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • SASLUŠANJE SVEDOKA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 106/06 od 26. aprila 2006. i presuda Okružnog suda u Subotici K. 91/05 od 31. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • NEDOZVOLJEN DOKAZ

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 1193/06 od 4. jula 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 1957/05 od 13. aprila 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • NEDOZVOLJEN DOKAZ

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. VP. 5/05 od 22. decembra 2005. i presuda Vojnog suda u Nišu K. 300/02 od 18. avgusta 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Ilija Simić


  • UKNJIŽBA PRAVA SVOJINE

   (Rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu Dn.br.18506/01 od 26.12.2001. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.br.3082/02 od 26.4.2002. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev.br.1720/05 od 8.9.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • PRILAGANJE DOKAZA UZ ZAHTEV ZA UKNJIŽBU

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.br.5316/05 od 27.7.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • NAKNADA ŠTETE ZBOG RUŠENJA OBJEKTA

   (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P.br.1503/04 od 15.12.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.br.5225/05 od 18.5.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.br.2927/05 od 24.5.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • NEZAKONIT I NEPRAVILAN RAD ORGANA

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.br.1699/04 od 19.11.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.br.6190/05 od 1.06.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.br.123/06 od 1.6.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • PODELJENJA ODGOVORNOST

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.br.br.595/00 od 4.2.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.br.8096/04 od 18.11.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.br.680/05 od 15.6.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • RATNA ŠTETA

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P.br.2670/02 od 24.3.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.br.5891/04 od 21.7.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.br.98/05 od 13.4.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • POVREDA UGLEDA I ČASTI

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.br.4772/01 od 4.2.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.br. 11185/04 od 29.12.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.br.2354/05 od 23.3.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • KONVERZIJA DEVIZNOG DUGA

   (Presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu P.br.2543/02 od 14.10.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.br.1794/05 od 22.6.2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev.br.3220/05 od 1.6.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • PRAVO NA OTKAZ UGOVORA O ZAKUPU NA NEODREĐENO VREME

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.br.11654/05 od 27.7.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • RASKID UGOVORA O DELU

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P.br.6574/97 od 11.11.2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.br.12124/04 od 9.2.2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev.br.2097/05 od 21.2.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • AUTORSKO DELO

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu P.471/98-04 od 12.4.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Gž.br.135/05 od 24.5.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Dragica Popesku


  • AUTORSKO PRAVO

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu P:788/98-04 od 4.11.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Gž.br.56/06 od 5.7.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Dragica Popesku


  • MEDIJSKO PRAVO

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu P.br.46/06 od 27.3.2006. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Gž.br.92/06 od 17.7.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Dragica Popesku


  • AKTIVNA LEGITIMACIJA PO TUŽBI ZA PONIŠTAJ ODLUKA O DODELI STANA U RADNO-STAMBENOM SPORU I PRESTANAK RADNOG ODNOSA

   (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 123/01 od 23.6.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 2898/04 od 8.12.2004. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 495/05 od 8.6.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • UGOVOR O OTKUPU STANA

   (Rešenje Trećeg opštinskog suda u Beogradu R.br.67/03 od 28.10.2003. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.br.2200/04 od 28.5.2004. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev.br.1186/05 od 24.11.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • STARALAC NOSIOCA STANARSKOG PRAVA KAO ČLAN NJEGOVOG PORODIČNOG DOMAĆINSTVA

   (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P.br. 1851/02 od 24.3.2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.br. 8214/05 od 13.7.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1324/06 od 5.7.2006) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • DOSPELOST IZGUBLJENE ZARADE I REGRESA

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P8566/03 od 25.6.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 2740/04 od 23.3.2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 1060/05 od 13.4.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • NEZAKONIT OTKAZ UGOVORA O RADU, VRAĆANJE PRIMLJENE OTPREMNINE OD STRANE ZAPOSLENOG KAO STEČENOG BEZ OSNOVA I PRAVO POSLODAVCA NA KAMATU

   (Presuda Opštinskog suda u Lazarevcu P1. 180/03 od 3.9.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. 245/05 od 2.2.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 993/05 od 9.2.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • PRIMANJE U RADNI ODNOS NOVOG ZAPOSLENOG NA ISTIM POSLOVIMA PRE ISTEKA PROPISANOG ROKA, PRESTANKA POTREBE ZA OBAVLJANJEM ODREĐENIH POSLOVA I UTVRĐIVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH

   (Presuda Opštinskog suda u Lazarevcu P1. 180/03 od 3.9.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. 245/05 od 2.2.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 993/05 od 9.2.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • PROCEDURA OGLAŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH I REDOSLED POTEZA KADA JE NORMOM OPŠTEG AKTA PREDVIĐENO DA ZAPOSLENOM KOJI JE U RADNOM ODNOSU KOD POSLODAVCA ODREĐENI BROJ GODINA NE MOŽE PRESTATI RADNI ODNOS KAO VIŠKU AKO OSTVARUJE JEDNAKE REZULTATE RADA KAO OSTALI

   (Presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu P. I. br. 31/05 od 12.5.2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. I. br. 2998/05 od 7.10.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 130/06 od 28.6.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • POPUNJAVANJE DUPLIKAT NALOGA, MANJAK U POMOĆNOJ BLAGAJNI I POVREDA RADNE OBAVEZE

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. I. br. 1594/03 od 26.4.2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. I. br. 3525/05 od 17.11.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 431/06 od 6.7.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG PRESTANKA RANOG ODNOSA ZAPOSLENOG KOJI JE NASTAO KAO POSLEDICA NESPOSOBNOSTI ZAPOSLENOG DA UPRAVLJA SVOJIM POSTUPCIMA

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 21/01 od 12.6.2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. 1983/03 od 15.4.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 645/05 od 15.5.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • OTKAZ UGOVORA O RADU I POKUŠAJ ZAPOSLENOG DA PRILIKOM IZLASKA IZ FABRIKE IZNESE JEDAN KOMAD PUMPE ZA VODU ZA MOTOR

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 222/04 od 14.7.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 2589/04 od 16.3.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.. 1488/05 od 8.12.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • POVREDA ČL. 3. I 6. KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I SASLUŠANJE ZAPOSLENOG U PROCEDURI OTKAZA

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 362/03 od 8.11.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. 3212/04 od 6.4.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1674/05 od 1.12.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • OCENA ISKAZA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.br.17040/05 od 28.6.2006 godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • NEPOTPUNI I NEPRECIZNI NAVODI KAO RAZLOZI ZA ODBAČAJ TUŽBE

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.br.14530/05 od 25.5.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • POLOŽAJ JEDINSTVENIH SUPARNIČARA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.br.14530/05 od 25.05.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • TERET DOKAZIVANJA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu R1.br.222/05 od 27.12.2005 godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Gž.br.53/06 od 29.6.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Dragica Popesku


  • PRIVREMENA MERA I STEPEN DOKAZANOSTI

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.br.8594/06 od 27.7.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • STRANAČKA SPOSOBNOST SUDA ČASTI PRI PRIVREDNOJ KOMORI

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.br.10373/06 od 27.7.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • PRIZNANJE STRANIH SUDSKIH ODLUKA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu R1.br.105/04 od 1.9.2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Gž.br.85/06 od 13.7.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Dragica Popesku


  • PRESUDA ZBOG PROPUŠTANJA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.br.10867/05 od 28.6.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • UREDNOST I BLAGOVREMENOST ŽALBE IZJAVLJENE TELEGRAMOM

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.br.9236/04 od 25.11.2004. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev.br.1010/06 od 5.7.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • SUDSKO IZVRŠENJE ODLUKE UPRAVNOG ORGANA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.br.9684/06 od 27.7.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 73/2006, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


  • NEKI PROBLEMI U PRIMENI NOVIH REŠENJA U KRIVIČNOM ZAKONIKU

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 73/2006, Intermex, Beograd, Autor: profesor dr Zoran Stojanović, Pravni fakultet u Beogradu)


  • O NEVALJANIM DOKAZIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 73/2006, Intermex, Beograd, Autor: dr Goran P. Ilić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu)


  • ZABRANA KONKURENCIJE

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 73/2006, Intermex, Beograd, Autor: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda)


  • OTMICA DECE

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 73/2006, Intermex, Beograd, Autor: Maja Marinković, sudija Prvog opštinskog suda)


  • MEDIJACIJA U KRIVIČNOM POSTUPKU

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 73/2006, Intermex, Beograd, Autor: Nada Đorđević, viši sudijski saradnik Drugog opštinskog suda) • Broj 72, 2006 god.

  • STICAJ KRIVIČNIH DELA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 113/06 od 13. marta 2006. i presuda Okružnog suda u Somboru K. 54/05 od 13. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • PRODUŽENO KRIVIČNO DELO

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. VP. 4/05 od 6. marta 2006. i presuda Vojnog suda u Beogradu IK. 230/01 od 2. decembra 2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • IZREKA DRUGOSTEPENE PRESUDE

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž.132/06 od 6. februara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • UPUĆIVANJE U VSPITNO-POTRAVNI DOM

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kžm. 65/05 od 24. januara 2006. i rešenje Okružnog suda u Beogradu Km. 153/05 od 27. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 76/06 od 25. januara 2006. i rešenja Opštinskog suda u Obrenovcu Kv. 205/05 od 18. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • NOVČANA KAZNA U ODREĐENIM IZNOSIMA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 671/06 od 20. marta 2006. i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 480/05 od 18. januara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • RAD U JAVNOM INTERESU

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu K. 2402/05 od 17. januara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • ODUZIMANJE PREDMETA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije - posebnog odeljenja Kž. OK 7/05 od 2. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu - posebnog odeljenja Kp. 10/03 od 25. marta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • OBAVEZNO LEČENJE NARKOMANA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 8/06 od 6. februara 2006. i Okružnog suda u Valjevu K. 48/05 od 26. avgusta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • SAMOVOLJNO OSUSTVOVANJE I BEKSTVO IZ VOJSKE SCG

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. VP. 12/06 od 21. marta 2006. i presuda Okružnog suda u Nišu VPK. 234/05 od 13. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • TEŠKO UBISTVO

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 2364/05 od 2. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Valjevu K. 23/04 od 31. marta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • ZLOSTAVLJANJE I MUČENJE

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 464/06 od 24. februara 2006. i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 382/03 od 30. januara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • KRIVIČNO GONJENJE ZA UVREDU

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 805/06 od 24. marta 2006. i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 761/02 od 13. januara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • SILOVANJE

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 56/06 od 23. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Šapcu K. 69/05 od 14. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 452/06 od 5. aprila 2006. i presuda Okružnog suda u Smederevu K. 91/05 od 14. novembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNE DROGE

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 361/06 od 7. marta 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 260/05 od 8. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • NESAVESTAN RAD U PRIVREDNOM POSLOVANJU

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1887/05 od 6. marta 2006. i presuda Okružnog suda u Zaječaru K. 59/00 od 1. juna 2001. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • RAZBOJNIŠTVO

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 2468/05 od 13. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 649/05 od 20. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • RAZBOJNIŠTVO

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 2137/05 od 23. januara 2006. i presuda Okružnog suda u Nišu K. 88/05 od 2. avgusta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • PREVARA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kz. 2396/05 od 22. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Subotici K. 16/03 od 13. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • PREVARA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 437/06 od 20. februara 2006. i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu Kv. 1330/06 od 11. januara 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE TUĐEG VOZILA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 3310/05 od 16. januara 2006. i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 436/04 od 3. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 606/06 od 8. marta 2006. i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 596/05 od 30. avgusta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu K. 552/06 od 3. marta 2006. i Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 122/05 od 8. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 242/06 od 21. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Subotici K. 97/05 od 21. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • PRIMANJE MITA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 350/06 od 3. marta 2006. i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1912/04 od 3. novembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 72/2006, Intermex, Beograd


  • SPORNA PITANJA U PRIMENI KZ*

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 72/2006, Intermex, Beograd)


  • RADNJA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA SILOVANJA PREMA NOVIM ZAKONSKIM REŠENJIMA

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 72/2006, Intermex, Beograd, Autor: dr Nataša Mrvić-Petrović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta "Union" u Beogradu)


  • KAZNE U KRIVIČNOM ZAKONIKU

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 72/2006, Intermex, Beograd, Autor: Nada Zec, sudija Okružnog suda)


  • KRIVIČNI ZAKONIK I SPOREDNO ZAKONODAVSTVO

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 72/2006, Intermex, Beograd, Autor: Ilija Simić, sudija Okružnog suda u penziji)


  • TEŠKA KRAĐA PREMA INKRIMINACIJI KRIVIČNOG ZAKONIKA

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 72/2006, Intermex, Beograd, Autor: Mr Aleksandar Trešnjev, sudija Drugog opštinskog suda)


  • MERE BEZBEDNOSTI PREMA NOVOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 72/2006, Intermex, Beograd, Autor: Jasmina Vasović, sudija Prvog opštinskog suda)


  • KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 72/2006, Intermex, Beograd, Autor: Dragana Ilčić, viši sudijski saradnik Četvrtog opštinskog suda)


  • KRITIČKI POGLED NA POJEDINE ODREDBE KRIVIČNOG ZAKONIKA

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 72/2006, Intermex, Beograd, Autor: Aleksandar Ćetković, viši sudijski saradnik Okružnog suda)


  • PRIMENA BLAŽEG ZAKONA KOD KRIVIČNOG DELA UVREDE

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 72/2006, Intermex, Beograd, Autor: Slađana Todorović, viši sudijski saradnik Okružnog suda) • Broj 71, 2006 god.

  • UPRAVNO – PROCESNO PRAVO - KARAKTER AKTA - Akt o stavljanju van snage akta kojim je data nepokretnost na privremeno korišćnje

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. br. 1452/04 od 3.12.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Uvp.I-265/05 od 28.12.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Mirjana Aranđelović


  • SVOJSTVO OSIGURANIKA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. br. 490/04 od 30.6.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Uvp. br. 43/05 od 28.12.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Mirjana Aranđelović


  • KRAJNJA NUŽDA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 300/06 od 16. februara 2006. i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1708/04 od 17. novembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1884/05 od 22. decembra 2005. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 1823/04 od 17. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRIMENA BLAŽEG ZAKONA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 2364/05 od 2. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Valjevu K. 23/04 od 31. marta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • UBISTVO NA MAH

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1057/04 od 1. juna 2005. i presuda Okružnog suda u Jagodini K. 126/03 od 19. aprila 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • TEŠKA TELESNA POVREDA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2507/05 od 28. novembra 2005. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1396/02 od 20. aprila 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • LAKA TELESNA POVREDA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz. 128/05 od 14. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Šapcu K. 214/05 od 28. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRINUDA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2225/05 od 25. oktobra 2005. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1765/04 od 7. decembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NARUŠAVANJE NEPOVREDIVOSTI STANA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 376/06 od 16. februara 2006. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1639/04 od 14. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • OBLJUBA ZLOUPOTREBOM POLOŽAJA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 11/06 od 8. februara 2006. i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 1175/03 od 7. novembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • KRIVIČNO PRAVO - NASILJE U PORODICI – Pretnja napuštanjem, iseljenjem i odvođenjem dece - Ne predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela (Član 194. KZ)

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 3370/05 od 29. decembra 2005. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1568/05 od 8. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije - posebnog odeljenja Kž. OK 7/05 od 2. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu - posebnog odeljenja Kp. 10/03 od 25. marta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ODUZIMANJE PREDMETA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije - posebnog odeljenja Kž. OK 7/05 od 2. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu - posebnog odeljenja Kp. 10/03 od 25. marta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • OMOGUĆAVANJE UŽIVANJA OPOJNIH DROGA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1919/05 od 26. januara 2006. i presuda Okružnog suda u Nišu K. 133/05 od 1. avgusta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ODUZIMANJE TUĐE STVARI

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 2746/05 od 31. oktobra 2005. i rešenje Petog opštinskog suda u Beogradu Ki. 392/05 od 28. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2831/05 od 23. novembra 2005. i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 879/04 od 5. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • POMOĆ UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1231/05 od 21. januara 2005. godine i presuda Okružnog suda u Beogradu 797/02 od 21. januara 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • FALSIFIKOVANJE ISPRAVE

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 3174/05 od 20. decembra 2005. i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 454/05 od 18. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PORESKA UTAJA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz. 124/05 od 2. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Valjevu Kž. 446/05 od 6. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRITVOR

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kr. 484/05 od 21. septembra 2005. i rešenje Okružnog suda u Beogradu Ki. 922/05 od 20. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRITVOR

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž-II 647/06 od 5. aprila 2006. i rešenje Okružnog suda u Beogradu Kv. 1328/06 od 23. marta 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • BRANILAC PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 2301/05 od 26. januara 2006. i presuda Okružnog suda u Prokuplju K. 6/05 od 26. oktobra 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ORGANIZOVAN KRIMINAL

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije - posebnog odeljenja Kž. OK 7/05 od 2. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu - posebnog odeljenja Kp. 10/03 od 25. marta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • POVREDA KRIVIČNOG POSTUPKA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1098/05 od 19. decembra 2005. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 526/01 od 15. juna 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PREKORAČENJE OPTUŽBE

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 1702/05 od 3. novembra 2005. i rešenje Okružnog suda u Jagodini K. 60/05 od 20. maja 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • SMETNJA ZA VOĐENJE KRIVIČNOG POSTUPKA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 3312/05 od 22. decembra 2005. i rešenje Opštinskog suda u Mladenovcu K. 197/05 od 2. novembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • IZRAĐIVANJE SREDSTAVA NAMENJENIH ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 148/06 od 8. marta 2006. i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1510/05 od 7. oktobra 2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ZLOČINAČKO UDRUŽIVANJE

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije - posebnog odeljenja Kž. OK 8/05 od 14. decembra 2005. i Okružnog suda u Beogradu Kp. - posebno odeljenje 13/04 od 30. maja 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • SUĐENJE U ODSUSTVU

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz. 28/06 od 1. marta 2006. i presuda Opštinskog suda u Čačku Kv. 213/05 od 24. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEDOZVOLJENI DOKAZI

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 168/06 od 16. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Jagodini K. 194/05 od 2. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEDOZVOLJENI DOKAZI

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 986/04 od 9. novembra 2004. i presuda Okružnog suda u Pirotu K. 6/03 od 11. februara 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEDOZVOLJENI DOKAZ

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 2471/05 od 28. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 140/04 od 25. maja 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEDOZVOLJENI DOKAZI

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1601/05 od 31. oktobra 2005. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 227/05 od 30. marta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • VEŠTAK

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1973/04 od 26. januara 2006. i presuda Okružnog suda u Nišu K. 183/02 od 7. oktobra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • VEŠTAČENJE

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 2253/05 od 30. januara 2006. i presuda Okružnog suda u Zrenjaninu K. 89/05 od 19. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ZAKLETVA

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 2471/05 od 28. februara 2006. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 140/04 od 25. maja 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ZLOČINAČKO UDRUŽIVANJE

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije - posebno odeljenje Kž. OK 6/05 od 14. decembra 2005. i presuda Okružnog suda u Beogradu - posebnog odeljenja Kp. 7/03 od 27. maja 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • REŠENJE O ISPRAVCI PRESUDE

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 2893/05 od 23. novembra 2005. i presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu K. 778/04 od 15. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • IMOVINSKO-PRAVNI ZAHTEV

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 3316/05 od 27. decembra 2005. i presuda Opštinskog suda u Mladenovcu K. 115/05 od 8. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • GRAĐENJE NA TUĐEM ZEMLJIŠTU

   (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P.br.4205/93 od 18.2.2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.br.7190/03 od 30.6.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.br.913/05 od 14.12.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • SMETANJE POSEDA PREKOMERNIM IMISIJAMA

   (Rešenje Petog opštinskog suda u Beogradu P. br. 860/04 od 3.11.2004. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 3815/05 od 3.8.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • PRAVNA PRIRODA TUŽBE ZA SMETANJE DRŽAVINE

   (Rešenje Petog opštinskog suda u Beogradu P. br. 2358/05 od 27.10.2005. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 15754/05 od 7.12.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • RASKID UGOVORA

   (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P. br. 212/03 od 28.6.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 1587/05 od 18.4.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 2674/05 od 7.12.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • NIŠTAVOST UGOVORA O POKLONU

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P. br. 678/00 od 3.9.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.br. 11703/04 od 22.12.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.br. 1147/05 od 1.12.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • OPOZIV UGOVORA O POKLONU

   (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P. br. 3714/95 od 17.9.1999. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 2788/00 od 24.5.2000. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1002/05 od 24.11.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • ZASTARELOST POTRAŽIVANJA SREDSTAVA ULOŽENIH U ADAPTACIJU ZGRADE

   (Presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu P. br. 3756/98 od 19.2.2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 7476/03 od 23.10.2003. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.br.2585/04 od 29.12.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • ODGOVORNOST REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠTETU PROUZROKOVANU UČENIKU U TOKU NASTAVE

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.br.8459/03 od 23.12.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 7300/05 od 21.9.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 40/06 od 8.2.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • POVREDA PRAVA LIČNOSTI

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.br.2236/04 od 30.12.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 3979/05 od 31.5.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 66/06 od 8.2.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • RATNA ŠTETA

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P. br. 6919/03 od 9.3.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 7672/04 od 11.2.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 2710/05 od 1.2.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • ZAJAM ZA PRIVREDNI RAZVOJ SRS

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 2308/02 od 28.4.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 9079/04 od 26.1.2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 2221/05 od 5.10.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • PRIZNANJE STRANIH SUDSKIH ODLUKA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu IIIT1. broj 284/2004 od 30.12.2004. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž. 108/05 od 27.10.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


  • PRIZNANJE STRANIH SUDSKIH ODLUKA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu R1.237/03 od 17.5.2004. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž. br. 86/04 od 14.7.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


  • PRIZNANJE STRANIH SUDSKIH ODLUKA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu R1-34/2003 od 28.6.2004. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž. br. 107/05 od 8.9.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


  • ROKOVI ZA PODIZANJE TUŽBE RADI OSPORAVANJA OČINSTVA

   (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P. br. 843/03 od 27.12.2004. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 10482/05 od 21.9.2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 185/06 od 2.2.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • USLOVNI ZA IZMENU ODLUKE O POVERAVANJU DECE

   (Presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu P. br. 21/02 od 8.9.2004. godine, Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 4715/05 od 8.6.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 3062/05 od 1.02.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • SUPRUŽNIČKO IZDRŽAVANJE

   (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P.br.4911/03 od 29.10.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 2651/05 od 7.7.2005. godine i presuda Vrhovnog suda u Srbije Rev. br. 3039/05 od 21.12.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • NASLEDNO PRAVO – ZAVEŠTANJE-TESTAMENT – Punovažnost forme pismenog testamenta pred svedocima

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 4896/00 od 18.2.2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 10334/03 od 31.8.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1255/05 od 27.12.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • IZMENA ČINJENIČNOG STANJA U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 2611/05 od 15.3.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • POVREMENO IZVRŠAVANJE OBAVEZA DAVAOCA IZDRŽAVANJA

   (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P. br. 3316/96 od 7.10.2002. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 8897/03 od 5.1.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 3052/04 od 22.12.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • NIŠTAVOST UGOVORA O OTKUPU EKSPROPRISANOG STANA

   (Presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu P. br. 2176/02 od 16.7.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 8825/04 od 13.10.2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 663/05 od 21.12.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • FAKTIČKO USVOJENJE

   (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P. br. 3779/99 od 20.3.2001. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 668/03 od 21.5.2003. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1464/04 od 11.11.2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • DOZVOLJENOST IZVRŠENJA PROTIV SUBJEKTA PRIVATIZACIJE

   (Rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu I.br.XIV-1506/05 od 13.10.2005. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu GžI br.1308/06 od 31.3.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • PODNETA TUŽBA POSLE OTVARANJA POSTUPKA STEČAJA ODNOSNO LIKVIDACIJE NA OSNOVU UPUTA NA PARNICU ZA OSPORENO POTRAŽIVANJE IZ RADNOG ODNOSA I PREKID POSTUPKA

   (Rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P1.br.26/06 od 13.1.2006. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.1.1061/06 od 22.3.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • IZBOR SUDIJSKOG PRIPRAVNIKA, VISOKA PROSEČNA OCENA STUDIRANJA I KRITERIJUMI VLADE ZA IZBOR KANDIDATA RADI PRIJEMA U RADNI ODNOS

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 1261/03 od 6.2.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 39/05 od 20.1.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 832/05 od 25.1.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA I MERODAVNI PROPIS

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.1. 923/04 od 31.3.2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.1. br. 3034/05 od 7.10.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 117/06 od 2.2.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • PRAVA PO OSNOVU POVREMENOG I PRIVREMENOG IZVRŠAVANJA POSLOVA

   (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu, P1. br. 867/03 od 19.5.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu, Gž.1. br. 269/05 od 11.5.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. 1415/05 od 8.12.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • ZNAČAJ IZOSTANKA ISKAZA O DISCIPLINSKOJ MERI U ODLUCI NA NJENU ZAKONITOST

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P1.326/05 26.9.2005. godine i presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.1.1242/06 od 31.3.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • POGREŠNA PRAVNA KVALIFIKACIJA I ZAKONITOST ODLUKE O OTKAZU

   (Delimična presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P1. br. 409/03 od 11.10.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.1. br. 330/05 od 16.2.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.1063/05 od 8.2.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • PRESTANAK RADNOG ODNOSA I DOSTAVA REŠENJA O OTKAZU

   (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P. 454/02 od 26.1.2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 2048/05 od 6.7.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1815/05 od 28.2.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • POVREDA NAČELA KONTRADIKTORNOSTI

   (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P.br.948/05 od 16.6.2005. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 1726/06 od 16.2.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • POZIV ZA SASLUŠANJE STRANAKA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu P. br. 52/04 od 4.10.2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž. br. 8/06 od 2.2.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


  • NEDOSTAVLJANJE PUNOMOĆJA I UREDNOST TUŽBE

   (Rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu 1R.br. 33/05 od 11.5.2005. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 12804/05 od 14.12.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • UREDNOST TUŽBE KOJU JE SASTAVIO ADVOKAT

   (Rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 5001/05 od 1.7.2005. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 9842/05 od 5.10.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • UREDNOST PREDLOGA ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE

   (Rešenje Petog opštinskog suda u Beogradu P.br.1466/03 od 11.5.2005. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 11556/05 od 28.9.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • PODOBNA IZVRŠNA ISPRAVA I PRESUDA NA OSNOVU PRIZNANJA SADRŽANA U ZAPISNIKU SA ROČIŠTA NA KOME SE NALAZE POTVRDA PRAVNOSNAŽNOSTI I IZVRŠNOSTI

   (Rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu I. br.70/06 od 24.2.2006. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 1432/06 od 14.4.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • ŽALBA PROTIV REŠENJA O ODREĐIVANJU PRIVREMENE MERE U PARNICI ZBOG SMETANJA POSEDA

   (Rešenje Petog opštinskog suda u Beogradu P.br. 3003/03 od 11.7.2005. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 14613/05 od 21.11.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • NEDOZVOLJENOST REVIZIJE

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž. 26/00 od 17.4.2001. godine, odluka istog suda Rev. I-2254/05 od 19.1.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


  • DOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI STRANKE

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Sgzz. br. 7827/05) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • UREDNOST PREDLOGA ZA IZVRŠENJE

   (Rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu I.br.III-926/05 od 12.7.2005. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.br.13379/05 od 14.12.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • PRIVREMENA MERA

   (Rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 6374/05 od 18.10.2005. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 14938/05 od 30.11.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 71/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • VREDNOST PREDMETA SPORA

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 71/2006, Intermex, Beograd, Autor: Tatjana Lazarević-Kecman, sudija Okružnog suda)


  • PRAVA DETETA

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 71/2006, Intermex, Beograd, Autor: Zorica Kitanović, sudija Okružnog suda)


  • TRGOVINA LJUDIMA

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 71/2006, Intermex, Beograd, Autor: Sonja Prostran, sudija Drugog opštinskog suda)


  • NADLEŽNOST VOJNOG ODELJENJA OKRUŽNOG SUDA U BEOGRADU

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 71/2006, Intermex, Beograd, Autor: Vladimir Stevanović, sudijski saradnik, Okružni sud – Vojno odeljenje) • Broj 70, 2006 god.

  • OVLAŠĆENO LICE SKUPŠTINE ZGRADE ZA PODNOŠENJE ŽALBE U UPRAVNOM POSTUPKU

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu U.br.1061/02 od 29. novembra 2002. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije UvpI br.83/03 od 27. januara 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Marjana Aranđelović


  • STAŽ OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu U.br.1383/03 od 29. decembra 2003. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu VpP br. 64/0 od 28. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Marjana Aranđelović


  • RAČUNANJE ROKA ZA PRIZNAVANJE SVOJSTVA RVI

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu U.br.610/04 od 30. septembra 2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Už.br. 112/04 od 22. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Marjana Aranđelović


  • PORODIČNA INVALIDNINA PO PALOM BORCU

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu U.br.1445/04 od 16. decembra 2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Už.br.19/05 od 24. avgusta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Marjana Aranđelović


  • KONAČNI STAV USVOJEN NA SEDNICI ODELJENJA ZA RADNE SPOROVE OKRUŽNOG SUDA U BEOGRADU ODRŽANOJ DANA 7.12.2005. GODINE

   (Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković)


  • UGOVOR O ČUVANJU STANA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu U.br.1037/04 od 30. novembra 2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije UvpI br.277/05 od 23. novembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Marjana Aranđelović


  • KRAJNJA NUŽDA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 2078/04 od 20. septembra 2005. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 739/03 od 16. januara 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • UBLAŽAVANJE KAZNE

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 744/05 od 30. juna 2005. i presuda Okružnog suda u Smederevu K. 79/04 od 30. decembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ODMERAVANJE KAZNE

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 2096/05 od 20. oktobra 2005. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1903/03 od 5. jula 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1379/05 od 6. oktobra 2005. i presuda Okružnog suda u Kraljevu K. 52/04 od 14. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • UBISTVO

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 744/05 od 30. juna 2005. i presuda Okružnog suda u Smederevu K. 79/04 od 30. decembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • UBISTVO

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 444/05 od 29. juna 2005. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 1016/04 od 26. novembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • UBISTVO NA MAH

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1057/04 od 1. juna 2005. i presuda Okružnog suda u Jagodini K. 126/03 od 19. aprila 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • OTMICA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 633/05 od 1. novembra 2005. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 1134/03 od 22. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • OTMICA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž.Ok.1/05 od 29. septembra 2005. i presuda Okružnog suda u Beogradu - posebno odeljenje K. P. 8/03 od 12. jula 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • KLEVETA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 2041/05 od 9. septembra 2005. i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 90/04 od 4. marta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • KLEVETA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 1906/05 od 22. jula 2005. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1737/04 od 30. decembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • UVREDA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 1678/05 od 30. juna 2005. i rešenje Opštinskog suda u Lazarevcu K. 418/04 od 1. februara 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • OBLJUBA NAD NEMOĆNIM LICEM

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2247/05 od 17. oktobra 2005. i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 346/05 od 31. maja 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEOVLAŠĆENO STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. Ok. 4/05 od 27. oktobra 2005. i presuda Okružnog suda u Beogradu - posebno odeljenje K. P. 2/03 od 30. decembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA OPOJNIH DROGA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1517/05 od 31. avgusta 2005. i presuda Okružnog suda u Zrenjaninu K. 40/04 od 21. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U PRIVREDI

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 977/05 od 13. septembra 2005. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 199/03 od 21. februara 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEOVLAŠĆENA UPOTREBA TUĐE FIRME

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2405/05 od 30. novembra 2005. i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 1282/04 od 18. januara 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PREVARA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2186/05 od 25. oktobra 2005. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 549/05 od 26. aprila 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • OŠTEĆENJE TUĐE STVARI

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1945/05 od 26. jula 2005. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1519/04 od 31. marta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ZLOČINAČKO UDRUŽIVANJE

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. Ok. 2/05 od 30. septembra 2005. i presuda Okružnog suda u Beogradu - posebno odeljenje K. P. 4/03 od 12. novembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • IZNUDA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1612/05 od 5. oktobra 2005. i presuda Okružnog suda u Čačku K. 115/04 od 14. oktobra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • UČEŠĆE U GRUPI KOJA IZVRŠI KRIVIČNO DELO

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1803/05 od 5. septembra 2005. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1147/04 od 11. aprila 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1953/05 od 29. avgusta 2005. i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 719/04 od 28. marta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1869/05 od 19. septembra 2005. i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 206/04 od 10. marta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEPRUŽANJE POMOĆI LICU POVREĐENOM U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2040/05 od 20. oktobra 2005. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 31/05 od 19. maja 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2650/05 od 21. oktobra 2005. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1254/02 od 9. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • FALSIFIKOVANJE ISPRAVE

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2703/05 od 26. oktobra 2005. i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 763/05 od 5. jula 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1846/05 od 6. septembra 2005. i presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu K. 1154/00 od 28. septembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRIVATNA TUŽBA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 1835/05 od 13. jula 2005. i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1089/05 od 20. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRITVOR U SKRAĆENOM POSTUPKU

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 2060/05 od 5. avgusta 2005. i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 955/05 od 8. jula 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • URAČUNAVANJE PRITVORA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz. 55/04 od 23. juna 2005. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 494/01 od 18. juna 2002. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRITVOR

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 1863/05 od 13. jula 2005. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 841/05 od 29. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRITVOR

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 1824/05 od 11. jula 2005. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1068/05 od 30. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • BRANILAC

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 633/05 od 1. novembra 2005. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 1134/03 od 22. juna 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • SVEDOK SARADNIK

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. Ok. 2/05 od 30. septembra 2005. i presuda Okružnog suda u Beogradu - posebno odeljenje K.P. 4/03 od 12. novembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • VEŠTAČENJE

   (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 1060/05 od 19. septembra 2005. i presuda Okružnog suda u Kruševcu K. 153/04 od 14. aprila 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • NEDOZVOLJENI DOKAZI

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. Ok. 2/05 od 30. septembra 2005. i presuda Okružnog suda u Beogradu - posebno odeljenje K.P. 4/03 od 12. novembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PISMENO IZRAĐENA PRESUDA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 2232/05 od 24. novembra 2005. i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 398/04 od 20. oktobra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • PRIMENA BLAŽEG ZAKONA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 876/05 od 31. januara 2006.godine i presuda Okružnog suda u Kruševcu K. 143/04 od 3. februara 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • DOZVOLJENOST ŽALBE

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 2424/05 od 26. oktobra 2005. i rešenje Trećeg opštinskog suda u Beogradu K. 768/05 od 18. jula 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz. 81/05 od 15. septembra 2005. i presuda Okružnog suda u Užicu Kž. 653/04 od 13. aprila 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • POVREDA ODREDBA KRIVIČNOG POSTUPKA

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1211/05 od 12. septembra 2005. i presuda Okružnog suda u Novom Pazaru K. 110/04 od 22. marta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Ilija Simić


  • SMETANJE DRŽAVINE

   (Savezni sud u Beogradu, Gzs.br.24/2000 od 19. oktobra 2000. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • ROKOVI ZA VRAĆANJE KONFISKOVANE IMOVINE

   (Vrhovni sud Srbije Rev.br.1215/95 od 18. aprila 1995. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • KONVALIDACIJA UGOVORA O DEOBI

   (Vrhovni sud Srbije Rev.br.3608/96 od 13. novembra 1996. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • ZASTARELOST NAKNADE ŠTETE NAKON MEĐUNARODNOG PRIZNANJA BIVŠIH JUGOSLOVENSKIH REPUBLIKA

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P.5846/03 od 10. decembra 2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 2614/04 od 13. oktobra 2004. godine i presuda vrhovnog suda Srbije Rev.180/05 od 16. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • NAKNADA ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.4810/04 od 10. nopvembra 2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 3189/05 od 30. marta 2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 2143/05 od 20. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • ODGOVORNOST NALOGOPRIMCA ZA ŠTETU

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.br.6511/84 od 24. juna 2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.br. 11293/03 od 19. maja 2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.br.2707/04 od 25. maja 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • ODGOVORNOST PRAVNOG LICA ZA ŠTETU

   (Presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu P.4087/98 od 16. oktobra 2002. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 6636/03 od 1. oktobra 2003. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije rev.1035/04 od 21. oktobra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • MEDICINSKO PRAVO – NAKNADA ŠTETE - MEDICINSKA ŠTETA (Član 154. stav 1, čl. 170. i 200. ZOO) - Obaveštenje o mogućim komplikacijama uključujući i ukazivanje i na izuzetno retke komplikacije kao obaveza zdrastvenih radnika - Pristanak pacijenta i odgovornos

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P.5239/93 od 15. maja 2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.2054/04 od 26. oktobra 2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.1821/05 od 19. maja 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • NAKNADA ZA PRETRPLJENI STRAH

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P..3870/00 od 28. septembra 2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž..10845/04 od 20. aprila 2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 2296/05 od 5. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • PREKID ZASTARELOSTI NAKNADE ŠTETE

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P.4684/03 od 2. novembra 2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 2082/05 od 31. maja 2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 2559/05 od 3. novembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU NA NEODREĐENO VREME

   (Vrhovni sud Srbije Rev. br.3847/97 od 12. novembra 1997. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • AUTORSKO PRAVO

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu P.br.29/04 od 27. septembra 2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž.br.39/05 od 7. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


  • MEDIJSKO PRAVO

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu P.br.659/05 od 11. avgusta 2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž.br.124/05 od 29. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


  • AUTORSKO PRAVO - PRAVO MEDIJA - PRAVO NA ŽIG POVREDA PRAVA NA ŽIG

   (Presuda Okružnog suda u Beogradu P.br.102/02 od 21. aprila 2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž.br. 10/05 od 28. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Dragica Popesku


  • UTVRĐIVANJE OČINSTVA

   (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P.br.1908/02 od 9. juna 2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 4372/04 od 13. maja 2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 289/05 od 27. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • OTKUP GARAŽE

   (Rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu 1R.271/99 od 23. marta 2000. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.9340/00 od 22. februara 2001. godine i rešenjem Vrhovnog suda Srbije Rev.4708/01 od 25. aprila 2002. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • ODGOVARAJUĆI STAN KOD OTKAZA UGOVORA O ZAKUPU STANA

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.br.9433/03 od 12. maja 2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 7845/04 od 15. decembra 2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.br. 1114/05 od 8. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • PRAVO NA MATERIJALNU NAKNADU ZAPOSLENIH KOJI UČESTVUJU U ŠTRAJKU I KOLEKTIVNI UGOVOR

   (Odluka Ustavnog suda Republike Srbije U. br. 115/2004 od 22. septembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • PRAVO SINDIKATA NA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI UZ NAKNADU

   (Odluka Ustavnog suda Republike Srbije, U. br. 168/2005 od 27. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • IZJAŠNJENJE ZAPOSLENOG O JEDNOM OD PRAVA KOJA PRIPADAJU ZAPOSLENOM VIŠKU I IZJAVA O DOBROVOLJNOM OPREDELJENJU ZA VIŠAK ZAPOSLENIH

   (Presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P1.br.987/03 od 13. septembra 005. godine i presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 4026/05 od 21. decembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • PRAVNOSNAŽNA PRESUDA U UPRAVNOM SPORU I REŠENjE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

   (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P1.br.379/04 od 28. decembra 2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 1. br. 3215/04 od 28. decembra 2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. II. 619/05 od 20. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • OTKAZ I ODBIJANJE ZAPOSLENOG DA POTPIŠE ANEKS UGOVORA O RADU I BOLJA SAOBRAĆAJNA POVEZANOST MESTA RADA I MESTA STANOVANJA

   (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.br.1373/03 od 7. oktobra 2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž.1. br. 386/05 od 11. maja 2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.II.1237/05 od 11. maja 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Borivoje Živković


  • NENADLEŽNOST SUDA

   (Rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 6862/02 od 10. septembra 2004. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 11717/04 od 21. decembra 2004. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1260/05 od 5. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • STRANAČKA SPOSOBNOST

   (Rešenje Petog opštinskog suda u Beogradu P.br.2579/04 od 11. novembra 2004. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.br.11833/04 od 31. marta 2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev.br.1862/05 od 6. oktobra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • UREDNOST TUŽBE

   (Rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu P.br.3706/05 od 20. maja 2005. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.br. 7137/05 od 6. jula 2005. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev.br. 2930/05 od 24. novembra 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • IZVRŠENJA NA NOVČANIM SREDSTVIMA NA RAČUNU DUŽNIKA

   (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž.6353/05 od 8. juna 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 70/2006, Intermex, Beograd, sentencu priredio: Branislav Bosiljković


  • DOKAZNI ZNAČAJ U KRIVIČNOM POSTUPKU FOTOGRAFIJA, AUDIO I VIDEO SNIMAKA KADA NIJE U PITANJU RADNJA AUDIO I VIDEO NADZORA IZ ČLANA 232. ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 70/2006, Intermex, Beograd, Autor: Dr Milan Škulić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu)


  • KRIVIČNO PRAVO - SEKSUALNO NASILJE - Povrede polnih organa kod žrtve

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 70/2006, Intermex, Beograd, Autori: Đorđe Alempijević, Slobodan Savić, Snežana Pavlekić, Dragan Ječmenica, Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu)


  • PRIMENA STAROG I NOVOG ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU U

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 70/2006, Intermex, Beograd, Autor: Branko Radosavljević, Sudija Opštinskog suda u Lazarevcu)


  • IZDRŽAVANJE PUNOLETNOG DETETA NA REDOVNOM ŠKOLOVANJU

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 70/2006, Intermex, Beograd, Autor: Vladan Jovanović, programski koordinator u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja)


  • NEKE DILEME U POGLEDU VIŠKA ZAPOSLENIH PO ZAKONU O RADU

   (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 70/2006, Intermex, Beograd, Autor: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda)Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – Idejno rešenje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 101/21 od 13. januara 2022. godine - presuda Višeg suda u Beogradu P4 173/17 od 1. februara 2021. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Vesna Dželetović Cucić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ustupanje imovinskih autorskih prava trećem licu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 1/23 od 30. marta 2023. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 252/17 od 14. septembra 2022. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Marković Radojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Zaštita oznake poznate javnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 40/23 od 16. marta 2023. godine – presuda Višeg suda u Beogradu p4 110/18 od 8. decembra 2022. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Marković radojević, Sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU – Broj 13/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – I – Uvodna reč glavnog i odgovornog urednika biltena

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – III – Pravo na život i pogrešne presude

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – IV – Informacija u masmedijima i pravo na odgovor

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: dr Dragica Popesku - sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU – Broj 94/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 94/2023, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U KRAGUJEVCU – Broj 1/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Kragujevcu, broj 1/2023, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>