Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 1, 2008 god.

 • SKRAĆENI POSTUPAK

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, U-V 426/06 od 06.09.2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, sentencu sastavio: Dragan Skoko, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • AKTIVNA LEGITIMACIJA U UPRAVNOM SPORU ZA PONIŠTAJ REŠENJA CENTRALNOG REGISTRA O DODELI CFI KODA I ISIN BROJA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije U. br. 253/07 od 23.01.2008. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, sentencu sastavila: Nada Kljajević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • REŠENJE REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE

  (Pravno shvatanje utvrđeno na sednici Upravnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije, održanoj 16. 04. 2008. godine) - Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, 2/2008 i 4/2008, Intermex, Beograd


 • ISPRAVLJANJE GREŠKE U REŠENJU

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, U-V 485/06 od 06.09.2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, sentencu sastavio: Dragan Skoko, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • KARAKTER UVERENJA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije U. 1602/07 od 14.02.2008. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, sentencu sastavila: Radojka Marinković, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • KARAKTER PRETHODNE SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA BANKE

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije, U. 5755/06 od 29. 06. 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, sentencu sačinila: Dušanka Marjanović, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • NEMOGUĆNOST VOĐENJA UPRAVNOG SPORA

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije U.445/07 od 24.01.2008. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Radojka Marinković, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • ISPRAVKA REŠENJA

  (Iz presude Vrhovnog suda Srbije U. 1211/07 od 12.09.2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Biljana Šunderić, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • ODUZIMANJE ROBE DATE OD STRANE FIZIČKOG LICA U KOMISIONU PRODAJU

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije U. 4066/07 od 20.2.2008. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, sentencu sačinila: Zoja Popović, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • OVLAŠĆENJA INSPEKTORA RADA

  (Pravno shvatanje utvrđeno na sednici Upravnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije, održanoj 19.06.2006. godine) - Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008 i 4/2008, Intermex, Beograd


 • UPODOBLJAVANJE USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU

  (Iz presude Vrhovnog suda Srbije U. 4179/07 od 16.1.2008. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Biljana Šundarić, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • PRAVO NA NAKNADU ZA UNIŠTAVANJE UBOJNIH SREDSTAVA

  (Pravno shvatanje utvrđeno na sednici Upravnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije, održanoj 11. 04. 2008. godine) - Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, 2/2008 i 4/2008, Intermex, Beograd


 • Rehabilitacija - USLOVI

  (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. 12/08 od 05. marta 2008. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Jasminka Stanojević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • Krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 2. u vezi stava 1. KZ

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije, Kž.I 330/08 od 7. aprila 2008. godine i presuda Okružnog suda u Leskovcu K. 18/07 od 14. decembra 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Novica Peković, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • RAZLIKA IZMEĐU KRIVIČNOG DELA NASILNIČKOG PONAŠANJA IZ ČLANA 220. KZ RS I KRIVIČNOG DELA NASILNIČKOG PONAŠANJA IZ ČLANA 344. KZ

  (Presuda Opštinskog suda u Čačku K. 775/04 od 15. januara 2007. godine, presuda Okružnog suda u Čačku Kž. 202/07 od 17 oktobra 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Kzp. 93/08 od 24. marta 2008. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Miodrag Vićentijević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • PRITVOR

  (Pravno shvatanje Krivičnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije usvojeno na sednici od 25. i 26. februara 2008. godine) - Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, 2/2008 i 4/2008, Intermex, Beograd


 • PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Pravno shvatanje Krivičnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije usvojeno na sednici od 25. i 26. februara 2008. godine) - Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, 2/2008 i 4/2008, Intermex, Beograd


 • ČITANJE SADRŽAJA SMS PORUKA KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU

  (Presuda Okružnog suda u Čačku K. 96/07 od 15. oktobra 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Kž-I-2678/07 od 18. februara 2008. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Miodrag Vićentijević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • NIŠTAVOST UGOVORA

  (Iz presude Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Gzz. 26/07 od 21. novembra 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Vesna Popović, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • OBIM NAKNADE UGOVORNE ŠTETE - PREDVIDLJIVOST

  (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. 2899/07 od 5. marta 2008. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU KOJU NJEN ORGAN PROUZROKUJE TREĆEM LICU U VRŠENJU ILI U VEZI SA VRŠENJEM SVOJIH FUNKCIJA

  (Iz presude Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. 2129/07 od 18.12.2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Vesna Popović, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • GRUBO ZANEMARIVANJE DIJAGNOSTIČKIH PRAVILA I NEBLAGOVREMENI HIRURŠKI ZAHVAT I ODGOVORNOST MEDICINSKE USTANOVE ZA NAKNADU ŠTETE

  (Iz presude Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. 51/07 od 14. marta 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Ljubica Milutivnović, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • POSEBNA ZAŠTITA MAJKE DETETA ZA VREME OD TRI MESECA PRE POROĐAJA I GODINU DANA POSLE POROĐAJA

  (Iz presude Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. 69/2008 od 7. februara 2008. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Jelena Borovac, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA

  (Iz presude Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. 292/07 od 25. aprila 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Biljana Dragojević sudija Vrhovnog suda Srbije


 • PRAVO PO OSNOVU BRAČNE TEKOVINE NA UNETOM OSNIVAČKOM ULOGU U PRIVREDNO DRUŠTVO

  (Iz presude Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev.1556/06 od 22. novembra 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Mila Maričić, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • VISINA IZDRŽAVANJA

  (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. br. 3348/07 od 20. decembra 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Nadežda Radević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • PRELAZAK OBAVEZE IZDRŽAVANJA NA KRVNE SRODNIKE

  (Iz presude Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. 679/08 od 13. marta 2008. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • MEĐUSOBNI SPORAZUM NASLEDNIKA U VEZI DEOBE NASLEĐENE IMOVINE PO OSTAVINSKOM REŠENJU

  (Iz presude Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. 1343/06 od 04.10.2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Nikola Stanojević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • PRAVO NA OTKUP STANA

  (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. 503/08 od 28. februara 2008. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • UTVRĐIVANJE POVRŠINE STAMBENOG PROSTORA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije U-V 868/06 od 19. 12. 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, sentencu sačinila: Ruža Urošević, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • ORGANIZOVANJE DRUŠTVENOG PREDUZEĆA U ZADRUGU

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije U. broj 1349/07 od 16.01.2008. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Nada Kljajević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • PRAVO DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA NA NAKNADU ZA ISHRANU U TOKU RADA I REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR

  (Zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije od 22.04.2008. godine) - Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, 2/2008 i 4/2008, Intermex, Beograd


 • OTKAZ UGOVORA O RADU

  (Iz presude Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Rev. II br. 549/07 od 27. marta 2008. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Nadežda Radević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • PRAVILO ATRAKCIJE NADLEŽNOSTI

  (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, R.I 34/08 od 18. februara 2008. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Vlasta Jovanović, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE

  (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Gž. 140/07 od 8. novembra 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • MEĐUPRESUDA

  (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. 838/06(Sgzz. 736/06) od 4. jula 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Biljana Dragojević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • DOZVOLJENOST ŽALBE PROTIV REŠENJA DRUGOSTEPENOG SUDA

  (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Gž.50/07 od 10.05.2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Nikola Stanojević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • DOZVOLJENOST ŽALBE I POTPIS ADVOKATA

  (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev.1104//07 od 3.10. 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Vesna Popović, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • SHODNA PRIMENA ČLANA 418. ZPP

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Uzz. 34/07 od 22.11.2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, sentencu sastavio: Goran Josifov, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • DOZVOLJENOST REVIZIJE - UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

  (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. br. 492/08 od 28. februara 2008. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Nadežda Radević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • Dozvoljenost revizije - RASPODELA STANOVA

  (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev.II 1636/07 od 29. avgusta 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Jasminka Stanojević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • POLOŽAJ ZASTUPNIKA U ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU

  (Iz Biltena sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, broj 1/2008, Intermex, Beograd, Autor teksta: Vida Petroviċ-Škero, predsednik Vrhovnog suda Srbije)


 • ZASTUPANJE U PARNICAMA IZ BRAČNIH I PORODIČNIH ODNOSA

  (Iz Biltena sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, broj 1/2008, Intermex, Beograd, Autor teksta: Ljubica Milutinoviċ, sudija Vrhovnog suda Srbije)


 • ODREĐIVANJE PRIVREMENIH MERA U POSTUPCIMA U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA

  (Iz Biltena sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, broj 1/2008, Intermex, Beograd, Autor teksta: Snežana Andrejeviċ, sudija Vrhovnog suda Srbije)


 • IZVRŠENJE SUDSKIH ODLUKA U SRBIJI - TRENUTNA SITUACIJA I MOGUĆA REŠENJA

  (Iz Biltena sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, broj 1/2008, Intermex, Beograd, Autor teksta: Džejson Švarc(Jason Schwarz), savetnik za izvršni postupak, USAID Program za reformu stečajnog i izvršnog postupka -BES)


 • SLOBODE DUHA - SLOBODA MISLI, SAVESTI I VEROISPOVESTI

  (Iz Biltena sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, broj 1/2008, Intermex, Beograd, Autor teksta: Dragica Aleksiċ, savetnik Vrhovnog suda Srbije)


Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – NAKNADA ŠTETE - Iznosi naknade neimovinske štete zbog povrede moralnih prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 47/15 od 14.10.2015. godine) - Pravni Informator, br. 11/2017, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Petar Benovac, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU - Broj 8 - 2018. g - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA SUDIJA U APELACIONOM SUDU U NOVOM SADU ZA 2017. GODINU, SA IZMENAMA

Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Dozvoljenost privremene mere radi obezbeđenja potraživanja kod deklaratornih i konstitutivnih tužbi

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 6910/14 od 05.02.2015. godine) - Pravni Informator, br. 11/2017, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Petar Benovac, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Privremena mera zabrane hipotekarnom poveriocu otuđenja nepokretnosti opterećene hipotekom

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 1216/15 od 08.04.2015. godine) - Pravni Informator, br. 11/2017, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Petar Benovac, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO - Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1-1351/13 od 3.6.2013.) - Pravni Informator, br. 9/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Nasilje u porodici (član 194. stav 3. KZ)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ 1 849/17 od 03.10.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vladislava Todorović, viši savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Nedozvoljeno nošenje oružja (član 348 stav 4. KZ)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1-1605/16 od 17.01.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Aleksandar Čakić, viši savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Obeležje krivičnog dela iz čl. 126 st. 1 KZ (Napuštanje nemoćnog lica)

(Presuda KŽ 1- 528/16 od 26.04.2016. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Sudija Dušan Vojnović


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Umišljaj kod krivičnog dela iz čl. 234 KZ (nedozvoljena proizvodnja) – Postojanje dovoljne svesti i volje za krivičnu odgovornost i nemogućnost pretpostavljanja, po automatizmu po osnovu vlasništva i osnivačkih prava

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ – 1 – 783/13 od 14.06.2016. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence Dušan Vojnović, sudija


Prikaži sve >>