Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 80, 2009 god.

 • UPLATA DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. 2059/07 od 14. decembra 2007. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Uvp. II 51/08 od 26. septembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Mirjana Aranđelović


 • PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNU INVALIDNINU PO OSNOVU PALOG BORCA ZBOG NENADLEŽNOSTI

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. 1696/07 od 15. novembra 2007. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Už. 36/08 od 24. aprila 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Mirjana Aranđelović


 • ZAKONSKI USLOV ZA KORIŠĆENJE I PRESTANAK PRAVA ZA ISPLATU NEISPLAĆENIH OBROKA PORODIČNE INVALIDNINE I UVEĆANE PORODIČNE INVALIDNINE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. 2512/07 od 7. marta 2008. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Už. 58/08 od 25. juna 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Mirjana Aranđelović


 • POSTOJANJE JUGOSLOVENSKOG DRŽAVLJANSTVA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. 69/06 od 10. februara 2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Už. 79/07 od 29. maja 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Mirjana Aranđelović


 • ZAKON O SARADNJI SRBIJE I CRNE GORE SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu - veće za ratne zločine K. V. 3/07 od 10. septembra 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • POVREDA PRAVA NA UPRAVLJANJE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 406/09 od 19. februara 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 911/08 od 24. oktobra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • NAČELO LEGALITETA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu - veće za ratne zločine Kv. V. 23/09 od 24. marta 2009. godine i rešenje istražnog sudije Okružnog suda u Beogradu Ki. V. br. 8/08 od 26. septembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • POBIJANJE PRESUDE ZBOG ODLUKE O KRIVIČNOJ SANKCIJI

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 533/09 od 20. februara 2009. godine i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 919/08 od 10. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • ZASTARELOST

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 484/09 od 27. februara 2009. godine i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1463/04 od 4. februara 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • UVREDA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 440/09 od 12. februara 2009. godine i presuda Opštinskog suda u Mladenovcu K. 286/08 od 17. oktobra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • VANBRAČNA ZAJEDNICA SA MALOLETNIKOM

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 599/09 od 19. marta 2009. godine i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 217/07 od 13. februara 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • KRIVIČNO PRAVO - NASILJE U PORODICI - Indiferentan broj činjenja prema istom oštećenom (član 194. stav 1. KZ)

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 492/09 od 2. februara 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1876/07 od 2. aprila 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • NESAVESNO PRUŽANJANJE LEKARSKE POMOĆI

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 553/09 od 24. februara 2009. godine i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1156/08 od 26. januara 2009. godine ) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • KRAĐA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 225/09 od 3. marta 2009. godine i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1913/06 od 27. oktobra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • TEŠKA KRAĐA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 201/09 od 26. marta 2009. godine i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 618/06 od 8. oktobra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • TEŠKA KRAĐA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 417/09 od 12. februara 2009. godine i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 909/08 od 22. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • RAZBOJNIČKA KRAĐA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 498/09 od 3. marta 2009. godine i presuda Trećeg opštinskog suda u beogradu K. 756/08 od 10. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PREVARA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 445/09 od 30. marta 2009. godine i presuda Opštinskog suda u Mladenovcu K. 271/08 od 3. novembra 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PRINUDA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 412/09 od 24. marta 2009. godine i presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu K. 1104/06 od 27. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • SPREČAVANJE I OMETANJE DOKAZIVANJA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 570/09 od 17. marta 2009. godine i presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu K. 1116/06 od 7. aprila 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • FALSIFIKOVANJE ISPRAVE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 527/09 od 30. marta 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1591/04 od 23. maja 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • FALSIFIKOVANJE ISPRAVE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 257/08 od 6. februara 2008. godine i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 226/07 od 18. septembra 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • FALSIFIKOVANJE ZNAKOVA ZA VREDNOST

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 463/09 od 3. marta 2009. godine i presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu K. 927/08 od 29. januara 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • IDENTITET OPTUŽBE

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 404/09 od 19. februara 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1809/08 od 12. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PUNOMOĆNIK OŠTEĆENOG

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 508/09 od 19. februara 2009. godine i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 800/08 od 19. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PRITVOR

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 562/09 od 20. februara 2009. godine i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 267/09-Kv. 184/09 od 6. februara 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PRITVOR

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 544/09 od 20. februara 2009. godine i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 2022/08 od 10. februara 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • VRAĆANJE SPISA PRVOSTEPENOM SUDU PRE SEDNICE VEĆA DRUGOSTEPENOG SUDA

  (Dopis Okružnog suda u Beogradu Kž. 489/09 od 6. marta 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 783/06 od 17. aprila 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PODNESCI

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 508/09 od 19. februara 2009. godine i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 800/08 od 19. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • DOKAZ

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 410/09 od 12. februara 2009. godine i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 682/07 od 11. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • DOKAZ

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 420/09 od 31. marta 2009. godine i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1196/07 od 20. novembra 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Uvodna reč

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED poslova Višeg suda u Požarevcu za 2019. godinu

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – EKSPROPRIJACIJA – Naknada za zasade (član 45. stav 1. ili 2. Zakona o eksproprijaciji)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1649/17 (2014) od 03.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – IZBRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Lice lišeno poslovne sposobnosti (kao lice koje je podnelo tužbu pre nego što je lišeno poslovne sposobnosti) i troškovi izvršnog postupka (član 33. stav 5. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž-I 299/18 (2017) od 21.11.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – IZBRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Nastavak izvršnog postupka nakon njegovog zaključenja

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 2 Gž I 52/19 (2018) od 12.03.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Autor sentence : Ivana Đorđević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NASLEĐIVANJE – Naslednička izjava – Neopozivost date izjave

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 750/18 (2017) od 12.12.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NASLEĐIVANJE – Raspravljanje zaostavštine

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1394/17(2015) od 20.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NASLEĐIVANJE – Zakonski naslednik (koji je nadživeo ostavioca, ali je preminuo pre donošenja rešenja kojim se raspravlja zaostavština) – Utvrđenje za naslednika i oglašavanje za naslednika

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 55/19 (2017) od 23.01.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, viši sudijski saradnik


Prikaži sve >>