Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 2, 2012 god.

 • OSNOV OSLOBAĐANJA

  (Presuda Osnovnog suda u Nišu 8K. br. 458/10 od 01.12.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Nišu 4Kž. 1. br. 1482/12 od 14.06.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Ana Jovičić, sudijski pomoćnik


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA I PRODUŽENO KRIVIČNO DELO

  (Presuda Osnovnog suda u Vranju K. br. 890/11 od 26.01.2012. godine, presuda Apelacionog suda u Nišu 4Kž. 1. br. 1298/12 od 28.05.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Ana Jovičić, sudijski pomoćnik


 • POVREDA KRIVIČNOG ZAKONA

  (Presuda Osnovnog suda u Nišu 8K. br. 266/11 od 23.12.2011. godine, presuda Apelacionog suda u Nišu 4Kž. 1. br. 2090/12 od 04.06.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Ana Jovičić, sudijski pomoćnik


 • BITNA OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA - PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET ŠKODLJIVIH PROIZVODA

  (Presuda Osnovnog suda u Leskovcu 2K.br. 336/11 od 03.02.2012. godine, presuda Apelacionog suda u Nišu 4Kž.1.br. 1825/12 od 25.06.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Ana Jovičić, sudijski pomoćnik


 • RADNJA IZVRŠENJA KOD KRIVIČNOG DELA KRIJUMČARENJE

  (Presuda Osnovnog suda u Nišu 15K.br.4440/10 od 10.11.2010.godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 7Kž.1.br.1059/11 od 27.02.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • BITNA OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA

  (Presuda Osnovnog suda u Leskovcu 2K.br. 336/11 od 03.02.2012. godine, presuda Apelacionog suda u Nišu 4Kž.1.br. 1825/12 od 25.06.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Ana Jovičić, sudijski pomoćnik


 • KRIVIČNO DELO RAČUNARSKA SABOTAŽA IZ ČL. 299. KZ

  (Presuda Osnovnog suda u Vranju K.br.3881/10 od 07.03.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Nišu 7Kž.1.br.2607/11 od 31.08.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • GRAĐEVINSKA DIZALICA KAO OPŠTEOPASNO SREDSTVO

  (Presuda Osnovnog suda u Nišu 2K.br.4234/2010 i Presuda Apelacionog suda u Nišu 6Kž.1.br.3491/11) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: Zoran Đurđević, sudijski saradnik


 • OSLOBOĐENJE OD KAZNE

  (Presuda Osnovnog suda u Vranju K.br.874/10 17.03.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Nišu 1Kž.1.br.3391/11 od 27.09.2012.god.) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredile: Vera Milošević, sudija i Ivana Lazović, Viši sudijski pomoćnik


 • OSLOBAĐANJE OD KAZNE

  (Presuda Apelacionog suda u Nišu Kž.1.br.2506/10 od 05.04.2011. godine, presuda Višeg suda u Nišu 3K.br.124/10 od 23.04.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Vesna Stevanović,


 • MERA BEZBEDNOSTI

  (Rešenje Apelacionog suda 5Kž.1.br.667/12 od 18.09.2012. godine, presuda Osnovnog suda u Vranju K.br.3863/10 od 24.03.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Vesna Stevanović,


 • KRIVIČNO DELO UBISTVO

  (Presuda Višeg suda u Nišu 1K.br.17/10 od 17.03.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Nišu Kž.1.br.4099/10 od 20.09.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • UČESTVOVANJE U TUČI

  (Rešenje Apelacionog suda u Nišu 5Kžm.1.br.43/12 od 14.08.2012. godine, rešenje Višeg suda u Leskovcu Km.br. 15/12 od 21.06.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Vesna Stevanović,


 • SUBJEKTIVNO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA KLEVETA

  (Presuda Osnovnog suda u Pirotu 1K.br. 1081/10 od 22.12.2011. godine, i presuda Apelacionog suda u Nišu 4Kž.1.br. 1470/12 05.06.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: sudija Bratislav Krstić


 • KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA IZ ČL. 195. ST. 1. KZ

  (Presuda Osnovnog suda u Prokuplju 5K.br.1637/10 od 16.03.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 7Kž.1.br.1396/11 od 26.03.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA

  (Presuda Osnovnog suda u Vranju K.br.384/11 od 06.09.2011.godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 7Kž.1.br.1172/12 od 29.03.2012.godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA

  (Presuda Višeg suda u Prokuplju K.br.56/10 i Presuda Apelacionog suda u Nišu Kž.1.br.66/11) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Dragana Živadinović


 • OPOJNA DROGA – MARIHUANA

  (Rešenje Apelacionog suda 5Kž.1.br.667/12 od 18.09.2012. godine, presuda Osnovnog suda u Vranju K.br.3863/10 od 24.03.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Vesna Stevanović,


 • OPOJNA DROGA MARIHUANA KAO PREDMET IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA

  (Presuda Višeg suda u Nišu 4K.br. 398/10 od 13.01.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 4Kž.1. 1569/11 od 20.10.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: sudija Bratislav Krstić


 • PUSTOŠENJE ŠUMA

  (Presuda Osnovnog suda u Prokuplju 5K.br.1161/10 i Rešenje Apelacionog suda u Nišu 10Kž.1.br.3037/12) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: Zoran Đurđević, sudijski saradnik


 • PRODUŽENO KRIVIČNO DELO TEŠKA KRAĐA U POKUŠAJU

  (Presuda Osnovnog suda u Prokuplju 3K.br.343/10 i Presuda Apelacionog suda u Nišu Kž.1.br. 2169/10) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Dragana Živadinović


 • RAZBOJNIŠTVO

  (Presuda Apelacionog suda u Nišu 2Kž.1 4280/11 od 04.09.2012.g. i presuda Okružnog suda u Kosovskoj Mitrovici K.br.3/00 od 15.03.2001.g.) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Ljiljana Miljković


 • KRIVIČNO DELO IZNUDA IZ ČL. 214. KZ

  (Presuda Osnovnog suda u Leskovcu 1K.br.1167/11 od 19.09.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 7Kž.1.br.3208/11 od 07.11.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • KRIVIČNO DELO POMOĆ UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA

  (Presuda Osnovnog suda u Leskovcu 6K.br.102/2010 od 21.01.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Nišu 13Kž1.br.1297/11 od 23.07.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: Vladimir Stanojević, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Nišu


 • KRIVIČNO DELO NAVOĐENJE NA OVERAVANJE NEISTINITOG SADRŽAJA IZ ČL. 358. ST. 1. KZ

  (Presuda Osnovnog suda u Vranju K.br.2364/10 od 16.06.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 2Kž.1.br.199/11 od 01.12.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • NEDOZVOLJENO DRŽANJE ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA

  (Rešenje Apelacionog suda u Nišu Kž.1.br. 2783/10 od 05.08.2010. godine, presuda Opštinskog suda u Nišu K.br.2205/09 od 27.10.2009. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Vesna Stevanović,


 • KRIVIČNO DELO NEUPLAĆIVANJE POREZA PO ODBITKU IZ ČL. 229A ST. 1 KRIVIČNOG ZAKONIKA

  (Presuda Osnovnog suda u Nišu 11K.br.5471/10 od 06.07.2011. godine, presuda Apelacionog suda u Nišu 5Kž1.br.354/12 od 13.09.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Milica Aleksić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu


 • PROVERA ODBRANE OKRIVLJENOG

  (Rešenje Apelacionog suda u Nišu Kž. 1. br. 2713/10 od 29.03.2011. godine, presuda Osnovnog suda u Leskovcu 1K. br. 1276/10 od 20.05.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Vesna Stevanović,


 • PRIVATNI TUŽILAC KAO SVEDOK

  (Presuda Osnovnog suda u Vranju K. br. 1188/10 i Presuda Apelacionog suda u Nišu 2Kž. 1. br. 374/11) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: Zoran Đurđević, sudijski saradnik


 • ODLAGANJE KRIVIČNOG GONJENJA

  (Rešenje Osnovnog suda u Pirotu 2Kv. br. 116/12 od 16. maja 2012. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 4Kž. 2. br. 789/12 od 13.08.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: sudija Bratislav Krstić


 • ZAHTEV OŠTEĆENOG ZA POKRETANJE POSTUPKA PREMA MALOLETNOM LICU

  (Rešenje Apelacionog suda u Nišu 4Krm. 1. br. 1/12 od 24.05.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Bratislav Krstić i sudijski pomoćnik Marija Dimitrijević


 • TRAJNO KRIVIČNO DELO I ZASTARELOST

  (Rešenje Osnovnog suda u Nišu 15K. br. 2533/11 od 14.10.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 4Kž. 2. br. 145/12 od 10.08.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: sudija Bratislav Krstić


 • PRIMENA

  Presuda Apelacionog suda u Nišu 2Kž. 1 2418/11 od 03.04.2012. g. i presuda Osnovnog suda u Nišu 7K. br. 4837/10 od 30.05.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Ljiljana Miljković


 • PRIMENA ODREDBE ČLANA 171. ST. 3. ZKP

  (Rešenje Osnovnog suda u Prokuplju 2K. 518/11 od 30. 5. 2011. godine i Rešenje Apelacionog suda u Nišu 12 Kž2. br. 1224/11 od 05.12.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: sudija Zoran Popović


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – JEMSTVO - Određivanje visine jemstva - ponuđeno jemstvo i ocena suda o ponuđenoj visini jemstva kao dovoljnoj garanciji (član 138. st. 1. i 2. ZKP - 70/2001)

  (Rešenje Višeg suda u Vranju 2K. br. 69/12 od 03.09.2012. godine, rešenje Apelacionog suda u Nišu 7Kž. 2. br. 1098/12 od 12.09.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Slađana Lendra, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Nišu


 • POSEBNO TEŠKE OKOLNOSTI DELO I PRITVOR

  (Predlog Istražnog sudije Višeg suda u Nišu 1Ki. br. 71/12 od 05.09.2012. godine, rešenje Apelacionog suda u Nišu 7Kr. br. 39/12 od 10.09.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Slađana Lendra, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Nišu


 • ZAMENA PRITVORA MEROM ZABRANE NAPUŠTANJA MESTA BORAVIŠTA

  (Rešenje Višeg suda u Leskovcu Kv. br. 153/12 od 30.07.2012. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 7Kž. 2. br. 964/12 od 06.08.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • RAZUMAN ROK ZA ISPITIVANJE PRITVORA

  (Rešenje Višeg suda u Prokuplju Kv. br. 89/12 od 17.08.2012. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 4Kž. 2. br. 1049/12. od 30.08.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: sudija Bratislav Krstić


 • PRITVOR

  (Rešenje Višeg suda u Nišu 3Kv.br.375/12 od 11.07.2012. godine, rešenja Apelacionog suda u Nišu 5Kž.2.br.1024/12 od 24.08.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Milica Aleksić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu


 • VRSTA ODLUKE I PRAVA OŠTEĆENOG U SLUČAJU ODUSTANKA JAVNOG TUŽIOCA OD KRIVIČNOG GONJENJA PRE I NAKON POČETKA GLAVNOG PRETRESA

  (Rešenje Osnovnog suda u Pirotu 3 K. br. 353/10 (2008) od 23.04.2012. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 11 Kž. 2 br. 896/12 od 27.08.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Ivana Milošević, sudijski pomoćnik


 • PROTIVTUŽBA

  (Presuda Osnovnog suda u Vranju K. br. 634/11 od 06.09.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Nišu 4Kž. 1. br. 1457/12) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: sudija Bratislav Krstić


 • URAČUNLJIVOST IZVRŠIOCA KRIVIČNOG DELA

  (Presuda Osnovnog suda u Nišu 6K. br. 1581/10 od 24.02.2012. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 7Kž. 1. br. 1273/12 od 02.04.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • RADNJA PREPOZNAVANJA SE MORA OBAVITI PREMA ODREDBI ČL. 104. ZKP

  (Presuda Osnovnog suda u Vranju K. br. 952/10 od 06.09.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 2Kž. 1. br. 388/11 od 12.12.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • ZASTUPANJE OKRIVLJENOG

  (Presuda Osnovnog suda u Pirotu 3K. br. 1502/10 od 28.10.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Nišu1Kž. 1. br. 4279/11 od 20.09.2012. god.) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredile: sudija Vera Milošević i Viši sudijski pomoćnik Ivana Lazović


 • OCENA DOKAZA

  (Presuda Osnovnog suda u Prokuplju 4K. br. 747/10 od 20.06.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Nišu 7Kž. 1. br. 2377/11 od 13.08.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA (Čl. 405. st. 1. tač. 4. ZKP) VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE

  (Rešenje Višeg suda u Pirotu Kv. br. 56/12 od 26.04.2012. godine rešenje Apelacionog suda u Nišu 4Kž. 2. br. 669/12 od 04.06.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: sudija Bratislav Krstić


 • POVREDA ZAKONA NA ŠTETU OKRIVLJENOG

  (Presuda Apelacionog suda u Nišu 5Kž. 1. br. 3129/11 od 10.04.2012. godine, presuda Osnovnog suda u Vranju K. br. 865/10 od 19.04.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: Vesna Stevanović, sudija Apelacionog suda u Nišu


 • PRESUDA KOJOM SE OPTUŽENI OSLOBAĐA OD OPTUŽBE JER DELO ZA KOJE JE OPTUŽEN NIJE KRIVIČNO DELO

  Presuda Osnovnog suda u Vranju K. br. 3548/10 od 29.12.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Nišu 13Kž1. br. 1352/11 od 09.04.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: Vladimir Stanojević, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Nišu


 • NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE REŠENJA O ODUZIMANJU PREDMETA NAKON PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE

  (Rešenje Višeg suda u Vranju K. br. 64/11 od 08. 6. 2012 i Rešenje Apelacionog suda u Nišu 12. Kž. 2. 912/12 od 22. 8. 2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: sudija Zoran Popović


 • ODGOVOR OKRIVLJENOG NA ŽALBU OSNOVNOG JAVNOG TUŽIOCA KAO ŽALBU OKRIVLJENOG

  (Presuda Osnovnog suda u Vranju K. br. 767/11 od 17.10.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Nišu 4Kž. 1. 2132/12 od 24.08.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredili: sudija Bratislav Krstić i sudijski pomoćnik Ana Jovičić


 • BITNA POVREDA IZ ČL. 368. ST. 1. TAČ. 11. ZKP

  (Presuda Osnovnog suda u Prokuplju 5K. br. 647/11 od 16.09.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 7Kž. 1. br. 3240/11 od 01.03.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredila: sudija Gorana Mitić


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Višeg suda u Pirotu Kv. br. 18/12 od 23.02.2012. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 8 Kž. 2. br. 294/12 od 16.03.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Pripremila: Marija Petrović, viši sudijski saradnik


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Osnovnog suda u Vranju K. 3816/10 od 15.10.2010. godine i Apelacionog suda u Nišu 12. Kž. 1. 1350/11 od 06.02.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredio: sudija Zoran Popović


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Osnovnog suda u Nišu 6K-1515/11 od 09.05.2012 godine i Rešenje Apelacionog suda u Nišu 14Kž2 br. 1087/12 od 12.09.2012 godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Sentencu obradio: Goran Dimitrijević,viši sudijski saradnik


 • BITNA POVREDA (Član 368. stav 1. tačka 1. ZKP)

  (Rešenje Višeg suda u Vranju 2Kv. br. 237/12 od 13.09.2012. godine i rešenje Apelacionog suda u Nišu 1Kž. 2. br. 1180/12 od 04.10.2012. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Priredile: sudija Vera Milošević i Viši sudijski pomoćnik Ivana Lazović


 • PRESTANAK RADNOG ODNOSA (Čl. 179. st. 1. tač. 3. Zakona o radu)

  (Iz presude Apelacionog suda u Nišu, 18Gž1.2380/11 od 02.12.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Rađenović, sudija Apelacionog suda u Nišu


 • ZLOUPOTREBA PRAVA (Član 9. stav 3. Zakona o parničnom postupku)

  (Iz presuda Apelacionog suda u Nišu, 19 Gž1. 724/11) - Bilten Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Slađana Ljubenović, sudijski saradnik


 • IZVOD IZ GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA APELACIONOG SUDA U NIŠU ZA 2013. GODINU

  (Iz biltena Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd)


 • PREINAČENJE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE BEZ PONAVLJANJA KRIVIČNOG POSTUPKA (Član 405. stav 1. tačka 1. ZKP)

  (Iz biltena Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Nenad Stojanović, viši sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Nišu


 • PRAVO NA ŽIVOT (Čl. 2. Evropske konvencije o ljudskim pravima)

  (Rešenje Višeg suda u Prokuplju Kv. br. 45/12 od 05.04.2012. godine i Rešenje Apelacionog suda u Nišu 7Kž. 2. br. 497/12 od 01.08.2012. godine) - Iz biltena Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd - Priredila: sudija Gorana Mitić


 • PRIMENA ZAKONA O ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U LOKALNOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)

  (Iz biltena Apelacionog suda u Nišu, broj 2/2012, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Zoran Đorđević, sudija Apelacionog suda u Nišu


Dnevna ažurnost

Bankarska garancija pismena forma

(Viši privredni sud, Beograd Pž.835/87 od 27.05.1987.)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne prestupe Višeg privrednog suda u Beogradu 11. jula 2000. godine)


Davanje prava glasa poveriocu kome je dužnik osporio potraživanje

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Dela litografije i autorsko delo

(Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, broj Gž. 216/83. od 17.05.1983.)


Dospelost potraživanja i dejstvo prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Istovetnost uslova prinudnog poravnanja za sve poverioce

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Prikaži sve >>