Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 1, 2007 god.

 • KARAKTER MERA IZ ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA PRI VRŠENJU JAVNIH FUNKCIJA

  (Iz Rešenja Vrhovnog suda Srbije, U. 6833/05 od 28. februara 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Gordana Džakula, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • KARAKTER REŠENJA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU DONETOG U VRŠENJU KONTROLE POSTUPKA PRIVATIZACIJE

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije, U. 1645/06 od 25. avgusta 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Radojka Marinković, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • REŠAVANJE UPRAVNE STVARI ZAKLJUČKOM

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije, U. 539/06 od 02. novembra 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Ruža Urošević, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • NEPOSTUPANJE ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbijen U. broj 6083/06 od 28. februara 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • MOGUĆNOST OCENE CELISHODNOSTI UPRAVNOG AKTA U SPORU O ZAKONITOSTI UPRAVNOG AKTA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije, U. 3930/06 od 28. februara 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Katarina Manojlović-Andrić, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • ODGOVOR NA PRITUŽBU PO ZAKONU O POLICIJI

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije U. 6788/06 od 14. februara 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Nada Kljajević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • IDENTITET PREDMETA SPORA I STRANAKA KAO RAZLOG ZA ODBACIVANJE TUŽBE U UPRAVNOM SPORU

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije, Uvp. I 260/05 od 31. januara 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Goran Josifov, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • AKT REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU PO PRIJAVI ZA PRIJAVLJIVANJE I EVIDENTIRANJE ODUZETE IMOVINE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije, U. 6501/06 od 31. januara 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Nada Kljajević, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • PRAVNA PRIRODA JAVNOG KONKURSA

  (Iz Rrešenja Vrhovnog suda Srbije, U. 5572/06 od 6. decembra 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Zorana Brajović, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • UVERENJE O DOMAĆEM POREKLU ROBE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije, U. 3096/05 od 25. januara 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragan Skoko, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • PONAVLJANJE POSTUPKA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije, U. broj 6600/05 od 18. januara 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragan Skoko, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • PRAVNA PRIRODA AKTA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U ORGANE PREDUZEĆA SA DRUŠTVENIM I DRŽAVNIM KAPITALOM

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije U. 6765/05 od 28. februara 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Goran Josifov, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • PORESKO OSLOBOĐENJE KOD PRENOSA APSOLUTNIH PRAVA NA STANOVIMA IZGRAĐENIM ZA POTREBE ZADRUGARA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije, U. 1328/06 od 17. januara 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Katarina Manojlović-Andrić, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • ŠPEDITER KAO CARINSKI OBVEZNIK

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije, U. 5906/05 od 17. januara 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Goran Josifov, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • ODGOVARAJUĆI STAMBENI PROSTOR

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije, U. br. 1086/06 od 13. jula 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milanka Alkalaj, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • REHABILITACIJA PRISTALICE INFORMBIROA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu, Reh. br. 124/06 od 17. oktobra 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Branislav Bosiljković, sudija Okružnog suda u Beogradu


 • REHABILITACIJA POGINULOG VOJNOG LICA

  (Rešenje Okružnog sud u Beogradu, Reh. br. 166/06 od 17. oktobra 2006. godine i Rešenje Vrhovnog suda Srbije, Reh. br. 1/07 od 2. februara 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Branislav Bosiljković, sudija Okružnog suda u Beogradu


 • DOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA REHABILITACIJU

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu, Reh. br. 113/06 od 18. oktobra 2006. godine i Rešenje Vrhovnog suda Srbije, Reh. br. 3/06 od 27. dedeembra 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Branislav Bosiljković, sudija Okružnog suda u Beogradu


 • OBJEKTIVNA ODGOVORNOST DRŽAVE

  (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu, P. br. 5498/03 od 11. jula 2006. godine i Presuda Okružnog suda u Beogradu, Gž. br. 14867/06 od 20. novembra 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Branislav Bosiljković, sudija Okružnog suda u Beogradu


 • NEDOZVOLJENI DOKAZI

  (Pravno shvatanje usvojeno na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije, 15, 20. i 28. marta 2007. godine) - Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007 i 4/2008, Intermex, Beograd


 • NEDOZVOLJENI DOKAZI

  (Pravno shvatanje usvojeno na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije, 15, 20. i 28. marta 2007. godine) - Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007 i 4/2008, Intermex, Beograd


 • NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNE DROGE

  (Pravno shvatanje usvojeno na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije, 15, 20. i 28. marta 2007. godine) - Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007 i 4/2008, Intermex, Beograd


 • RAZBOJNIŠTVO

  (Pravno shvatanje usvojeno na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije, 15, 20. i 28. marta 2007. godine) - Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007 i 4/2008, Intermex, Beograd


 • PRAVNI ZAKLJUČAK

  (Zaključak sednice Krivičnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije od 14. decembra 2006. godine) - Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007 i 4/2008, Intermex, Beograd


 • POVREDA KRIVIČNOG ZAKONA IZ ČLANA 369. ZKP

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije, Kzz. 41/06 od 7. decembra 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Novica Peković, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • SKRIVLJENA NEURAČUNLJIVOST

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije, Kž. I 326/07 od 4. aprila 2007. godine i presuda Okružnog suda u Veogradu K. broj 911/06 od 7. decembra 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Novica Peković, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije, Kž. I 2481/06 od 12. februara 2007. godine i presuda Okružnog suda u Veogradu K. broj 807/06 od 20. septembra 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: autor sentence: Novica Peković, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – JEMSTVO - UKIDANJE - Bekstvo pre početka izdržavanja kazne i ukidanje jemstva (član 138. stav 3. i član 139. stav 4. ZKP - 70/2001)

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije, Kž. II 294/07 od 20. februara 2007. godine i rešenje Okružnog suda u Pančevu Kv. broj 59/07 od 7. februara 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Novica Peković, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA

  (Iz obrazloženja rešenja Vrhovnog suda Srbije Kž. II 1085/05od 18. januara 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Vesna Veselinović, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • PRIMENA BLAŽEG ZAKONA

  (Presuda Vrhovnog suda Kž. I 2080/06 od 23. oktobra 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Gordana Maravić, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • PRODUŽENO KRIVIČNO DELO

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz. 119/06 od 26. januara 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Gordana Maravić, savetnik Vrhovnog suda Srbije


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. I 1673/06 od 28. decembra 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: mr Sretko Janković, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • SVOJSTVO ISPRAVE

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kzp. 146/06 od 128. maja 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: mr Sretko Janković, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • USLOVNA OSUDA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz. br. 64/06 od 30. novembra 2006. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Sonja Manojlović, sudija Vrhovnog suda Srbije


 • ZAHTEV ZA POVRAĆAJ NACIONALIZOVANE NEPOKRETNOSTI

  (Presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu, P. br. 2793/05 od 5. decembra 2006. godine i Presuda Okružnog suda u Beogradu, Gž. br. 1687/07 od 14. marta 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Branislav Bosiljković, sudija Okružnog suda u Beogradu


 • GRAĐANSKOPRAVNI IMUNITET SUDIJA

  (Pravno shvatanje usvojeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije od 15. marta 2007. godine) - Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007 i 4/2008, Intermex, Beograd


 • POSTOJANJE PARNICE O ZAHTEVU RADI UTVRĐIVANJA POTRAŽIVANJA OSPORENOG U POSTUPKU LIKVIDACIJE (STEČAJA) NAD TUŽENIM

  (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđeno na sednici održanoj 23. januara 2007. godine) - Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007 i 4/2008, Intermex, Beograd


 • PRESUDA ZBOG IZOSTANKA (ČLAN 176. ZPP) - SPOR MALE VREDNOSTI

  (Zaključak Građanskog odeljenja usvojen na sednici od 26. aprila 2007. godine) - Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007 i 4/2008, Intermex, Beograd


 • NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG PRITVORA

  (Iz presude Vrhovnog suda Srbije, Rev. 41/07 od 14. marta 2007. godine) - Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog suda Srbije


Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2018. GODINU

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


BILTEN APELACIONOG SUDA U KRADGUJEVCU - broj 1/2018 - Naslovna strana i impresum

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Naslovna i impresum

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Uvodna reč

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 6/2018 – Naslovna strana i impresum

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 6/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>