Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 4, 2012 god.

 • KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE ISPRAVE

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 3K. 12/12 od 6.4.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1.3535/12 od 6.9.2012) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Jovanović, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • KRIVIČNO DELO ODUZIMANJE MALOLETNOG LICA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 7K. 106/11 od 6.4.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1.3780/12 od 4.9.2012) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Jovanović, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • USLOVNI OTPUST

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu Kuo. 11/13 od 6.2.2013. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 2-370/13 od 18.2.2013) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Jovanović, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • APSOLUTNA ZASTARELOST IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 448/12 od 23.1.2013. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 2-323 od 13.2.2013.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • ODBACIVANJE MOLBE ZA OBUSTAVU MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNO LEČENJE NARKOMANA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 105/12 od 19.4.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 25K. 2139/10 od 5.6.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-4537/12 od 4.10.2012) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Jovanović, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 20K. 515/10 od 20.8.2012. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-4181/12 od 12.9.2012) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Jovanović, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • IN DUBIO PRO REO

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 3K. 140/10 od 21.3.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-4980/12 od 11.12.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • PRAVO SAVESNOG DRŽAOCA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 12P. 1171/10 od 11.5.2012. i presuda Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 710/12 od 11.1.2013.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRISTUPANJE DUGU

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu P. 2/12 od 24.5.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 3127/12 od 19.11.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • ZASTARELOST POTRAŽIVANJA NAKNADE ZA ISPORUČENU ELEKTRIČNU ENERGIJU

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji, 19P. 1312/11 od 23.10.2012. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž-1052/12 od 8.2.2013.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE – RENTE ZBOG GUBITKA PROFESIONALNE RADNE SPOSOBNOSTI

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 2P3. 12/11 od 13.10.2011. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 3032/11 od 7.2.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • SOLIDARNA ODGOVORNOST ORTAKA ORTAČKOG DRUŠTVA PREMA TREĆIM LICIMA

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu P. 2/12 od 24.5.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 3127/12 od 19.11.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • PASIVNA LEGITIMACIJA POTROŠAČA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 12P. 3765/10 od 14.6.2012. i presuda Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 711/12 od 11.1.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • POSEBNA MESNA NADLEŽNOST

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji, 19P1 307/12 od 10.5.2012. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž 756/12 od 23.1.2013.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji P. 4047/10 od 17.4.2012. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 617/12 od 13.12.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • PRAVNI INTERES KOD TUŽBE ZA UTVRĐENJE

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji 19P1 433/12 od 3.9.2012. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1 Gž. 868/12 od 21.1.2013.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRESUDA ZBOG IZOSTANKA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji, 14P 464/12 od 20.11.2012. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 3 Gž. 138/13 od 13.2.2013.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 4/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Bojana Popović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • REČ UREDNIKA

  (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevu, br. 4/2012, Intermex, Beograd)


 • PEACE (PIS) MODEL ZA OBAVLJANJE INFORMATIVNIH RAZGOVORA

  (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevu, br. 4/2012, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Vladimir Šebek, MUP RS, Uprava kriminalističke policije


Dnevna ažurnost

Bankarska garancija pismena forma

(Viši privredni sud, Beograd Pž.835/87 od 27.05.1987.)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne prestupe Višeg privrednog suda u Beogradu 11. jula 2000. godine)


Davanje prava glasa poveriocu kome je dužnik osporio potraživanje

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Dela litografije i autorsko delo

(Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, broj Gž. 216/83. od 17.05.1983.)


Dospelost potraživanja i dejstvo prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Istovetnost uslova prinudnog poravnanja za sve poverioce

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Prikaži sve >>