Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 3, 2012 god.

 • PRODUŽENO KRIVIČNO DELO

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 4K. 119/11 od 25.1.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-1813/12 od 19.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • FUNKCIONALNA NADLEŽNOST ZA ODLUČUVANJE O ODLAGANJU IZVRŠENJA MERE BEZBEDNOSTI

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Ik. 14/12 od 22.10.2012. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 2-2104/12 od 30.11.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • KRIVIČNO PRAVO - MERA BEZBEDNOSTI - ZABRANA PRISUSTVOVANJA ODREĐENIM SPORTSKIM PRIREDBAMA (član 89b KZ)

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 3K. 56/12 od 10.10.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-5753/12 od 25.12.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Ratković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • MERA BEZBEDNOSTI ODUZIMANJE PREDMETA

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 4K. 102/11 od 14.3.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-2656/12 od 5.10.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • AMNESTIJA I MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNO LEČENJE NARKOMANA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 440/12 od 23.11.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • DEOBA BRAČNE TEKOVINE

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu P. 1173/10 od 15.4.2011. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 121/12 od 10.2.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mladen Mrvić, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • PRETHODNO PITANJE

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu P. 875/12 OD 31.8.2012. i rešenje Višeg suda u Kraljevu Gž. 978/12 od 13.12.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragana Obradović, sudijski pripravnik Višeg suda u Kraljevu


 • TROŠKOVI POSTUPKA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu P1. 4050/10 od 25.10.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 572/12 od 22.11.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mladen Mrvić, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • PREKID POSTUPKA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji P. 2925/11 od 9.5.2012. godine i rešenje Višeg suda u Kraljevu Gž. 612/12 od 5.12.2012. godine) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragana Obradović, sudijski pripravnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRAVNOSNAŽNO PRESUĐENA STVAR (RES IUDICATA)

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu P. 2787/10 od 2.12.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 1322/11 od 7.10.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mladen Mrvić, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • O SUDU

  (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevu, br. 3/2012, Intermex, Beograd)


 • OTKRIVANJE I UTVRĐIVANJE ČINJENIČNOG STANJA KOD KRIVIČNOG DELA TRGOVINA LJUDIMA

  (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevu, br. 3/2012, Intermex, Beograd) - Autori teksta: Saša Atanasov i Petar Stanojević, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici


 • PRAVNI ODNOSI IZ UGOVORA O POSLUZI (COMODATUM)

  (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevu, br. 3/2012, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Dr Ilija Zindović, vanredni profesor Pravnog fakulteta, Univerziteta Privredne akademije, Novi Sad


 • PRIKAZ PUBLIKACIJE "SUDSKE ODLUKE OPŠTINSKOG – OSNOVNOG SUDA U UŽICU"

  (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevu, br. 3/2012, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2018. GODINU

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


AUTORSKO PRAVO – Autorska zaštita filmskog snimka – Subjekti zaštite

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 157/17 od 10.01.2018. godine) - Pravni Informator, br. 1/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Autorska zaštita prevodioca angažovanog da pruži usluge prevođenja (pismenog i usmenog), za potrebe naručioca

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R br. 26/18 od 02.03.2018. godine) - Pravni Informator, br. 1/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Autorsko delo – Nemogućnost suspendovanja moralnih prava autora po nalogu nosilaca javnopravnih ovlašćenja

(Presuda Apelelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 161/17 od 9. februara 2018. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 210/16 od 20. juna 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Objavljivanje fotografija na društvenoj mreži i prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 245/15 od 16. marta 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ograničenje autorskog prava – Izveštavanje o tekućem događaju

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4. br. 245/15 od 16. marta 21017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Scenarista prvih delova serijala autorskih dela – Prava nakon prenošenja prava na iskorišćavanje (konkretnih delova serijala)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 125/16 od 15.09.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 142/11 od 13.04.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Utvrđenje da intelektualna tvorevina ima svojstvo autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 181/16 od 28. oktobra 2016. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 68/15 od 9. juna 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


Prikaži sve >>