Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 3, 2012 god.

 • PRODUŽENO KRIVIČNO DELO

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 4K. 119/11 od 25.1.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-1813/12 od 19.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • FUNKCIONALNA NADLEŽNOST ZA ODLUČUVANJE O ODLAGANJU IZVRŠENJA MERE BEZBEDNOSTI

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Ik. 14/12 od 22.10.2012. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 2-2104/12 od 30.11.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • KRIVIČNO PRAVO - MERA BEZBEDNOSTI - ZABRANA PRISUSTVOVANJA ODREĐENIM SPORTSKIM PRIREDBAMA (član 89b KZ)

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 3K. 56/12 od 10.10.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-5753/12 od 25.12.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Ratković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • MERA BEZBEDNOSTI ODUZIMANJE PREDMETA

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 4K. 102/11 od 14.3.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-2656/12 od 5.10.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • AMNESTIJA I MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNO LEČENJE NARKOMANA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 440/12 od 23.11.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • DEOBA BRAČNE TEKOVINE

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu P. 1173/10 od 15.4.2011. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 121/12 od 10.2.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mladen Mrvić, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • PRETHODNO PITANJE

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu P. 875/12 OD 31.8.2012. i rešenje Višeg suda u Kraljevu Gž. 978/12 od 13.12.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragana Obradović, sudijski pripravnik Višeg suda u Kraljevu


 • TROŠKOVI POSTUPKA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu P1. 4050/10 od 25.10.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 572/12 od 22.11.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mladen Mrvić, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • PREKID POSTUPKA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji P. 2925/11 od 9.5.2012. godine i rešenje Višeg suda u Kraljevu Gž. 612/12 od 5.12.2012. godine) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragana Obradović, sudijski pripravnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRAVNOSNAŽNO PRESUĐENA STVAR (RES IUDICATA)

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu P. 2787/10 od 2.12.2010. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 1322/11 od 7.10.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mladen Mrvić, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • O SUDU

  (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevu, br. 3/2012, Intermex, Beograd)


 • OTKRIVANJE I UTVRĐIVANJE ČINJENIČNOG STANJA KOD KRIVIČNOG DELA TRGOVINA LJUDIMA

  (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevu, br. 3/2012, Intermex, Beograd) - Autori teksta: Saša Atanasov i Petar Stanojević, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici


 • PRAVNI ODNOSI IZ UGOVORA O POSLUZI (COMODATUM)

  (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevu, br. 3/2012, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Dr Ilija Zindović, vanredni profesor Pravnog fakulteta, Univerziteta Privredne akademije, Novi Sad


 • PRIKAZ PUBLIKACIJE "SUDSKE ODLUKE OPŠTINSKOG – OSNOVNOG SUDA U UŽICU"

  (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevu, br. 3/2012, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


Dnevna ažurnost

PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Posledice otvaranja stečajnog postupka – član 93. st. 1, 4. i 5. Zakona o stečaju (član 93. stav 1, član 93a stav 2. i član 93b stav 1. Noveliranog Zakona o stečaju sa izmenama 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Odlučivanje o predlogu za otvaranje stečajnog postupka (ceneći ispunjenost uslova u odnosu na potraživanje na koje se pozvao poverilac) – čl. 11, 55. i 56. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014, sa napomenom u vezi Izmene 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Sadržina predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave - Označenje broja računa izvršnog dužnika kao obavezni podatak (član 300. stav 1. ZIO)

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu Ii. 44/18 od 12.03.2018. godine, potvrđeno rešenjem Privrednog apelacionog suda Iž. 348/18 od 02.04.2018)


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – ZASTARELOST – Početak roka zastarelosti (kod ugovora u kojima je dodovoren rok ispunjenja obaveze) – Protek poslednjeg dana ugovorenog roka

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P. 268/15 od 19.05.2016. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž. 4906/16 od 22.03.2018)


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja proisteklog iz prometa robe i izvršenih usluga između pravnog lica i preduzetnika (član 371. ZOO)

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P. 223/16 od 24.05.2016. godine potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda u Beogradu Pž. 4738/16 od 18.04.2018)


Prikaži sve >>