Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 2, 2012 god.

 • MERA NADZORA I SNIMANJA TELEFONSKIH I DRUGIH RAZGOVORA ILI KOMUNIKACIJA OSUMNJIČENOG

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 2K. 6/10 od 1.2.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-2683/12 od 26.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Ratković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • OPŠTA PRAVILA O ODMERAVANJU KAZNE

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 2K. 54/11 od 15.3.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-2302/12 od 25.5.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • USVAJANJE MOLBE ZA USLOVNI OTPUST

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kuo. 26/12 od 27.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • REHABILITACIJA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 173/12 od 27.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • KRIVIČNO DELO PRINUDA

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 2K. 102/10 od 3.2.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1- 2937/12 od 11.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Ratković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 2K. 102/10 od 3.2.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1- 2937/12 od 11.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Ratković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRITVOR U POSTUPKU IZRUČENJA OKRIVLJENOG STRANOJ DRŽAVI

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 252/12 od 17.8.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRITVOR

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 221/12 od 2.8.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRITVOR

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu Kv. 737/12 od 2.8.2012. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 2-1526/12 od 23.8.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vladimir Simić, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • UKIDANJE PRITVORA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 114/12 od 12.4.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • URAČUNAVANJE PRITVORA I OBUSTAVA IZVRŠENJA KAZNE

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu K2. 4/12 od 5.4.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRITVOR

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 201/12 od 9.7.2012. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž2. 1190/12 od 3.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • UKIDANJE PRITVORA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 211/12 od 20.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • ZABRANA NAPUŠTANJA STANA ILI MESTA BORAVIŠTA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 149/12 od 21.5.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • NENADLEŽNOST

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv.182/12 od 4.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu K. 2643/10 od 29.3.2011. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.br.1-2365/11 od 22.9.2011. - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vladimir Simić, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • IDENTITET OPTUŽBE I PRESUDE

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 2K. 102/10 od 3.2.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1- 2937/12 od 11.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Ratković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • NEDOZVOLJENA ŽALBA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 97/12 od 5.4.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • ODLAGANJE IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu Ik. 266/10 od 2.6.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu Su VIII br. 43/11-26 od 29.6.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OSUĐENI STANUJE UZ PRIMENU ELEKTRONSKOG NADZORA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Su. VIII 43/12-27 od 19.9.2012. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Su. IH 158/12 od 11.10.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor setence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OSUĐENI STANUJE UZ PRIMENU ELEKTRONSKOG NADZORA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Su VIII 43/12-11 od 2.8.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • MOLBA ZA ODLAGANJE KAZNE ZATVORA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu Ik. 106/11 od 12.4.2012. i rešenje Višeg suda u Kraljevu Su VIII br. 43/12-18 od 14.5.2012. godine) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • ODLAGANJE IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu Ik. 71/11 od 11.8.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu Su VIII 43/11-35 od 2.9.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragana Obradović, sudijski pripravnik Višeg suda u Kraljevu


 • TROŠKOVI IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu Ik. 237/10 od 22.7.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu Su VIII br. 43/11-30 od 15.8.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • USLOVNI OTPUST

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kuo. 21/12 od 27.6.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • STICANJE PRAVA SVOJINE PUTEM ODRŽAJA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu P. 1080/10 od 11.2.2010. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 2877/10 od 2.11.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mladen Mrvić, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • VOLJA KAO USLOV ZA DRŽAVINU

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu 12 P. br. 2558/11 od 7.11.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž.br. 221/12 od 9.3.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marko Srećković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • IZVOR OBLIGACIJE KOD NEOVLAŠĆENOG KORIŠĆENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji I 18 P. 3951/10 od 12.10.2011. i presuda Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 64/12 od 25.4.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marko Srećković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • ZASTARELOST POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 9P. 416/11 od 27.5.2011. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 1032/12 od 13.3.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mladen Mrvić, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • ZASTARELOST KAMATE KAO SPOREDNOG POVREMENOG POTRAŽIVANJA I PREKID ZASTAREVANJA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 9P. 1893/10 od 20.10.2011. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 2445/12 od 25.6.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Simović, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji u Beogradu


 • ZABRANA ZLOUPOTREBE DOMINANTNOG POLOŽAJA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 9P. 1423/10 od 8.7.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Kovačević, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji u Beogradu


 • TROŠKOVI VANPARNIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu R1. 109/11 od 10.01.2012. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 266/12 od 04.07.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marko Srećković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • RIZIK NEDOKAZANOSTI

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 12 P. 5053/10 od 5.9.2011. i presuda Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 116/12 od 17.5.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jovan Janković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRETHODNO PITANJE

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji I 18 2850/11 od 6.12.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž 258/12 od 9.3.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragana Obradović, sudijski pripravnik Višeg suda u Kraljevu


 • MESNA NADLEŽNOST SUDA U SPORU ZBOG VANUGOVORNE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu 11 P. 2427/10 od 26.12.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 159/12 od 17.5.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jovan Janković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • APSOLUTNA SUDSKA NADLEŽNOST

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu P. 3525/10 od 4.10.2010. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 1155/11 od 17.5.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mladen Mrvić, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • NEUREDNA DOSTAVA POZIVA I TUŽBE

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Raški II P. 4448/10 od 11.10.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 154/12 od 17.05.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marko Srećković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • ZAHTEV ZA NAKNADU PARNIČNIH TROŠKOVA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji I 18 P. br. 3580/10 od 6.10.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž.br. 173/12 od 29.2.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marko Srećković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • ODBAČAJ TUŽBE

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu P2. 296/11 od 12.8.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 1636/11 od 8.9.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragana Obradović, sudijski pripravnik Višeg suda u Kraljevu


 • DOZVOLJENOST REVIZIJE PROTIV REŠENJA KOJIM JE ODBAČEN PREDLOG ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu P3. 9/10 od 2.8.2011, rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 2329/11 od 10.1.2012. i rešenje Vrhovnog kasacionog suda Rev. 518/12 od 31.5.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Veroslava Kostić, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • ODBRANA OKRIVLJENOG ĆUTANJEM

  (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevu, br. 2/2012, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Goran Petrović, advokat iz Raške


Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2018. GODINU

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


AUTORSKO PRAVO – Autorska zaštita filmskog snimka – Subjekti zaštite

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 157/17 od 10.01.2018. godine) - Pravni Informator, br. 1/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Autorska zaštita prevodioca angažovanog da pruži usluge prevođenja (pismenog i usmenog), za potrebe naručioca

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R br. 26/18 od 02.03.2018. godine) - Pravni Informator, br. 1/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Autorsko delo – Nemogućnost suspendovanja moralnih prava autora po nalogu nosilaca javnopravnih ovlašćenja

(Presuda Apelelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 161/17 od 9. februara 2018. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 210/16 od 20. juna 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Objavljivanje fotografija na društvenoj mreži i prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 245/15 od 16. marta 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ograničenje autorskog prava – Izveštavanje o tekućem događaju

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4. br. 245/15 od 16. marta 21017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Scenarista prvih delova serijala autorskih dela – Prava nakon prenošenja prava na iskorišćavanje (konkretnih delova serijala)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 125/16 od 15.09.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 142/11 od 13.04.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Utvrđenje da intelektualna tvorevina ima svojstvo autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 181/16 od 28. oktobra 2016. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 68/15 od 9. juna 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


Prikaži sve >>