Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 2, 2012 god.

 • MERA NADZORA I SNIMANJA TELEFONSKIH I DRUGIH RAZGOVORA ILI KOMUNIKACIJA OSUMNJIČENOG

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 2K. 6/10 od 1.2.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-2683/12 od 26.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Ratković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • OPŠTA PRAVILA O ODMERAVANJU KAZNE

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 2K. 54/11 od 15.3.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-2302/12 od 25.5.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • USVAJANJE MOLBE ZA USLOVNI OTPUST

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kuo. 26/12 od 27.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • REHABILITACIJA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 173/12 od 27.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • KRIVIČNO DELO PRINUDA

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 2K. 102/10 od 3.2.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1- 2937/12 od 11.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Ratković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 2K. 102/10 od 3.2.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1- 2937/12 od 11.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Ratković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRITVOR U POSTUPKU IZRUČENJA OKRIVLJENOG STRANOJ DRŽAVI

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 252/12 od 17.8.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRITVOR

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 221/12 od 2.8.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRITVOR

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu Kv. 737/12 od 2.8.2012. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 2-1526/12 od 23.8.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vladimir Simić, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • UKIDANJE PRITVORA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 114/12 od 12.4.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • URAČUNAVANJE PRITVORA I OBUSTAVA IZVRŠENJA KAZNE

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu K2. 4/12 od 5.4.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRITVOR

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 201/12 od 9.7.2012. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž2. 1190/12 od 3.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • UKIDANJE PRITVORA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 211/12 od 20.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • ZABRANA NAPUŠTANJA STANA ILI MESTA BORAVIŠTA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 149/12 od 21.5.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • NENADLEŽNOST

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv.182/12 od 4.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu K. 2643/10 od 29.3.2011. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.br.1-2365/11 od 22.9.2011. - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vladimir Simić, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • IDENTITET OPTUŽBE I PRESUDE

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 2K. 102/10 od 3.2.2012. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1- 2937/12 od 11.7.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Ratković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • NEDOZVOLJENA ŽALBA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 97/12 od 5.4.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • ODLAGANJE IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu Ik. 266/10 od 2.6.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu Su VIII br. 43/11-26 od 29.6.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OSUĐENI STANUJE UZ PRIMENU ELEKTRONSKOG NADZORA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Su. VIII 43/12-27 od 19.9.2012. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Su. IH 158/12 od 11.10.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor setence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OSUĐENI STANUJE UZ PRIMENU ELEKTRONSKOG NADZORA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Su VIII 43/12-11 od 2.8.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • MOLBA ZA ODLAGANJE KAZNE ZATVORA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu Ik. 106/11 od 12.4.2012. i rešenje Višeg suda u Kraljevu Su VIII br. 43/12-18 od 14.5.2012. godine) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • ODLAGANJE IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu Ik. 71/11 od 11.8.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu Su VIII 43/11-35 od 2.9.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragana Obradović, sudijski pripravnik Višeg suda u Kraljevu


 • TROŠKOVI IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu Ik. 237/10 od 22.7.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu Su VIII br. 43/11-30 od 15.8.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Milan Davidović, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • USLOVNI OTPUST

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kuo. 21/12 od 27.6.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivan Petrović, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • STICANJE PRAVA SVOJINE PUTEM ODRŽAJA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu P. 1080/10 od 11.2.2010. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 2877/10 od 2.11.2010.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mladen Mrvić, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • VOLJA KAO USLOV ZA DRŽAVINU

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu 12 P. br. 2558/11 od 7.11.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž.br. 221/12 od 9.3.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marko Srećković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • IZVOR OBLIGACIJE KOD NEOVLAŠĆENOG KORIŠĆENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji I 18 P. 3951/10 od 12.10.2011. i presuda Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 64/12 od 25.4.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marko Srećković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • ZASTARELOST POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 9P. 416/11 od 27.5.2011. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 1032/12 od 13.3.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mladen Mrvić, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • ZASTARELOST KAMATE KAO SPOREDNOG POVREMENOG POTRAŽIVANJA I PREKID ZASTAREVANJA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 9P. 1893/10 od 20.10.2011. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 2445/12 od 25.6.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branislav Simović, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji u Beogradu


 • ZABRANA ZLOUPOTREBE DOMINANTNOG POLOŽAJA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 9P. 1423/10 od 8.7.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Kovačević, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji u Beogradu


 • TROŠKOVI VANPARNIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu R1. 109/11 od 10.01.2012. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 266/12 od 04.07.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marko Srećković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • RIZIK NEDOKAZANOSTI

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu 12 P. 5053/10 od 5.9.2011. i presuda Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 116/12 od 17.5.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jovan Janković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRETHODNO PITANJE

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji I 18 2850/11 od 6.12.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž 258/12 od 9.3.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragana Obradović, sudijski pripravnik Višeg suda u Kraljevu


 • MESNA NADLEŽNOST SUDA U SPORU ZBOG VANUGOVORNE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu 11 P. 2427/10 od 26.12.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 159/12 od 17.5.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jovan Janković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • APSOLUTNA SUDSKA NADLEŽNOST

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu P. 3525/10 od 4.10.2010. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 1155/11 od 17.5.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Mladen Mrvić, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • NEUREDNA DOSTAVA POZIVA I TUŽBE

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Raški II P. 4448/10 od 11.10.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 154/12 od 17.05.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marko Srećković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • ZAHTEV ZA NAKNADU PARNIČNIH TROŠKOVA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu, Sudska jedinica u Vrnjačkoj Banji I 18 P. br. 3580/10 od 6.10.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž.br. 173/12 od 29.2.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marko Srećković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • ODBAČAJ TUŽBE

  (Rešenje Osnovnog suda u Kraljevu P2. 296/11 od 12.8.2011. i rešenje Višeg suda u Kraljevu 2Gž. 1636/11 od 8.9.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragana Obradović, sudijski pripravnik Višeg suda u Kraljevu


 • DOZVOLJENOST REVIZIJE PROTIV REŠENJA KOJIM JE ODBAČEN PREDLOG ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu P3. 9/10 od 2.8.2011, rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 2329/11 od 10.1.2012. i rešenje Vrhovnog kasacionog suda Rev. 518/12 od 31.5.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 2/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Veroslava Kostić, sudija Višeg suda u Kraljevu


 • ODBRANA OKRIVLJENOG ĆUTANJEM

  (Iz Biltena Višeg suda u Kraljevu, br. 2/2012, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Goran Petrović, advokat iz Raške


Dnevna ažurnost

PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Posledice otvaranja stečajnog postupka – član 93. st. 1, 4. i 5. Zakona o stečaju (član 93. stav 1, član 93a stav 2. i član 93b stav 1. Noveliranog Zakona o stečaju sa izmenama 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Odlučivanje o predlogu za otvaranje stečajnog postupka (ceneći ispunjenost uslova u odnosu na potraživanje na koje se pozvao poverilac) – čl. 11, 55. i 56. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014, sa napomenom u vezi Izmene 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Sadržina predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave - Označenje broja računa izvršnog dužnika kao obavezni podatak (član 300. stav 1. ZIO)

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu Ii. 44/18 od 12.03.2018. godine, potvrđeno rešenjem Privrednog apelacionog suda Iž. 348/18 od 02.04.2018)


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – ZASTARELOST – Početak roka zastarelosti (kod ugovora u kojima je dodovoren rok ispunjenja obaveze) – Protek poslednjeg dana ugovorenog roka

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P. 268/15 od 19.05.2016. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž. 4906/16 od 22.03.2018)


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja proisteklog iz prometa robe i izvršenih usluga između pravnog lica i preduzetnika (član 371. ZOO)

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P. 223/16 od 24.05.2016. godine potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda u Beogradu Pž. 4738/16 od 18.04.2018)


Prikaži sve >>