Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 1, 2012 god.

 • POVREDA PRAVA NA LIČNI ZAPIS I NAKNADA ŠTETE (Čl. 46. st. 1. tač. 3, čl. 82. Zakona o javnom informisanju i čl. 200. ZOO)

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 2P3. 14/11 od 26.07.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 2367/11 od 05.10.2011) - Pravni Informator, br. 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentenci: dr Ilija Zindović


 • ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I NAKNADA ŠTETE (Čl. 37, 79. i 82. Zakona o javnom informisanju i čl. 200. st. 1. ZOO)

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 1 P. 489/10 od 08.11.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Gž. 22/11 od 17.01.2011. godine) - Pravni Informator, br. 3/2012, Intermex, Beograd, Autor sentenci: dr Ilija Zindović


 • OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE ZBOG NOVOG KRIVIČNOG DELA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu K. 307/11 od 3.10.2011. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-145/12 od 24.1.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 1/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Jovanović, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • ODBACIVANJE PREDLOGA ZA OBUSTAVU MERE BEZBEDNOSTI

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 293/11 od 14.11.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 1/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 2K. 48/10 od 9.5.2011. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-4096/11 od 28.11.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 1/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Ratković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • RELATIVNA ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 39/12 od 7.2.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 1/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • ZAKONSKA REHABILITACIJA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 152/11 od 28.6.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 1/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 3K. 78/11 od 7.11.2011. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-253/12 od 13.2.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 1/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Ratković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Spk. 1/11 od 1.8.2011.1 i presuda Višeg suda u Kraljevu 2K. 40/11 od 1.8.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 1/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Ratković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • PRODUŽENJE PRITVORA NAKON IZRICANJA PRESUDE

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu 3K. 122/11 od 16.3.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 1/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • KAŽNJAVANJE BRANIOCA ZBOG ODUGOVLAČENJA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 347/11 od 18.1.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 1/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 2K. 14/11 od 1.4.2011. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1-2294/11 od 27.12.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 1/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Ratković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • IDENTITET OPTUŽBE I PRESUDE

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu K.2672/10 od 30.11.2011. i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž-1-574/12 od 9.2.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 1/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Jovanović, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • PREDLOG ZA PREINAČENJE PRAVNOSNAŽNIH PRESUDA BEZ PONAVLJANJA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Višeg suda u Kraljevu Kv. 51/12 od 27.3.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 1/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Davor Mrkonjić, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu K. 2212/10 od 20.10.2011. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1.5201/11 od 20.12.2011.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 1/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Jovanović, sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Višeg suda u Kraljevu 2K. 58/10 od 5.9.2011. i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 1- 5026/11 od 1.2.2012.) - Bilten Višeg suda u Kraljevu, broj 1/2012, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ivana Ratković, sudijski pomoćnik Višeg suda u Kraljevu


Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Uvodna reč

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED poslova Višeg suda u Požarevcu za 2019. godinu

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – EKSPROPRIJACIJA – Naknada za zasade (član 45. stav 1. ili 2. Zakona o eksproprijaciji)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1649/17 (2014) od 03.01.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – IZBRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Lice lišeno poslovne sposobnosti (kao lice koje je podnelo tužbu pre nego što je lišeno poslovne sposobnosti) i troškovi izvršnog postupka (član 33. stav 5. ZIO)

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž-I 299/18 (2017) od 21.11.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – IZBRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Nastavak izvršnog postupka nakon njegovog zaključenja

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu, 2 Gž I 52/19 (2018) od 12.03.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Autor sentence : Ivana Đorđević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NASLEĐIVANJE – Naslednička izjava – Neopozivost date izjave

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 750/18 (2017) od 12.12.2018. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijel Ljubojević, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NASLEĐIVANJE – Raspravljanje zaostavštine

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 2 Gž 1394/17(2015) od 20.10.2017. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Marija Mihajlović, viši sudijski saradnik


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – NASLEĐIVANJE – Zakonski naslednik (koji je nadživeo ostavioca, ali je preminuo pre donošenja rešenja kojim se raspravlja zaostavština) – Utvrđenje za naslednika i oglašavanje za naslednika

(Rešenje Višeg suda u Požarevcu 1 Gž 55/19 (2017) od 23.01.2019. godine) - Bilten Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Danijela Grujić, viši sudijski saradnik


Prikaži sve >>