Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 1, 2007 god.

 • LAKA TELESNA POVREDA

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu K. 80/05 od 17.5.2006. godine, Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Kž. 3/07 od 31.1.2007. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Kraljevu, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Jagoda Radosavljević, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • KRIVIČNO DELO TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA IZ ČL. 97. U VEZI ČL. 289. KZ

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu K. br. 198/03 od 10.2.2006, Presuda Okružnog suda u Kraljevu Kž. br. 431/06 od 25.1.2007) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Kraljevu, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence Radojka Bažalac, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • PRIMENA BLAŽEG ZAKONA KOD KRIVIČNOG DELA POMOĆ UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu K. 482/03 od 1.9.2006. godine, Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Kž. 543/06 od 13.12.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Kraljevu, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Jagoda Radosavljević, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • PRETHODNO ISPITIVANJE OPTUŽNOG AKTA

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu K. 677/06 od 25.9.2006. godine, Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Kž. 559/06 od 22.11.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Kraljevu, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Jagoda Radosavljević, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • PRIMENA BLAŽEG ZAKONA I BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Opštinskog suda u Raški K. 11/06 od 14.9.2006. godine, Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Kž. 643/06 od 24.1.2007. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Kraljevu, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Jagoda Radosavljević, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Opštinskog suda u Raški K. 52/06 od 17.5.2006. godine, Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Kž. 519/06 od 22.11.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Kraljevu, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Jagoda Radosavljević, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu K. 220/03 od 4.7.2006. godine, Rešenje Okružnog suda u Kraljevu Kž. 471/06 od 6.12.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Kraljevu, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Jagoda Radosavljević, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu K. 700/06 od 8.12.2006, Presuda Okružnog suda u Kraljevu Kž. 44/07 od 1.2.2007. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Kraljevu, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Radojka Bažalac, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • STICANJE SVOJINE GRAĐENJEM NA TUĐEM ZEMLJIŠTU

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P. br. 179/04 od 8.4.2004, Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž. br. 830/04 od 17.1.2005, Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1123/05 od 21.11.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Kraljevu, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Slavica Sakos, sudijski pomoćnik u Okružnom sudu u Kraljevu


 • NEVALIDAN PRENOS DRUŠTVENIH SREDSTAVA

  (Delimična presuda Opštinskog suda u Kraljevu P. br. 828/01 od 16.3.2004, Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž. br. 1111/05 od 22.9.2005, Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 3225/05 od 21.11.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Kraljevu, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragoslav Zimonjić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • STICANJE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI U SLUČAJU SUKOBA OSNOVA I NAČINA STICANJA

  (Presuda Opštinskog suda u Vrnjačkoj Banji P. br. 21/2005 od 21.2.2005, Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž. br. 144/2006 od 24.5.2006, Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 2501/06 od 11.12.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Kraljevu, br. 1/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Smiljana Ristić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2018. GODINU

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


BILTEN APELACIONOG SUDA U KRADGUJEVCU - broj 1/2018 - Naslovna strana i impresum

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Naslovna i impresum

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Uvodna reč

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 6/2018 – Naslovna strana i impresum

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 6/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>