Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 11, 2007 god.

 • TELEFONSKI LISTING KAO DOKAZ

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije. Kž I 310/05 od 11.05.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • DRUŠTVENA OPASNOST DELA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž I 865/06 od 16.05.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • ČITANJE ISKAZA OSUĐENOG BEZ SAGLASNOSTI STRANAKA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije br. Kž 515/06 od 17.04.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA I PRIMENA BLAŽEG ZAKONA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž I 515/06 od 17.04.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • PRAVNA ZABLUDA - OSLOBOĐENJE OD OPTUŽBE

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž I 135/06 od 06.06.2006.) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • OPOJNA DROGA- KOLIČINA I NAČIN PAKOVANJA

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž I 299/06 od 21.03.2006.) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • IZRICANJE VASPITNE MERE MLAĐEM PUNOLETNOM LICU

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž I 890/06 od 13.06.2006.) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • PONAVLJANJE POSTUPKA SPAJANJEM KAZNI

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž I 1333/06 od 13.07.2006.) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • UTICANJE NA SVEDOKA KAO OSNOV ZA PRITVOR

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž II 781/06 od 04.05.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • KVALITET SUMNJE ZA VOĐENJE ISTRAGE

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž II 367/06 od 06.03.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • SAOBRAĆAJNA NESREĆA KAO UZROK SMRTI OŠTEĆENOG

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž I 1535/06 od 11.12.2006.) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • DOZVOLJENO ČITANJE ISKAZA SVEDOKA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž I 2607/06 od 08.02.2007.) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • DRŽANJE MARIHUANE ZA SEBE I OSLOBAĐANJE OD KAZNE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž I 2487/06 od 30.01.2007.) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • GAJENJE MARIHUANE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž I 1415/06 od 30.10.2006.) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • DRŽANJE OPOJNE DROGE I OSLOBAĐANJE OD KAZNE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž I 2569/06 od 16.01.2007) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • PREKORAČENJE GRANICE NUŽNE ODBRANE I OSLOBAĐANJE OD KAZNE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž I 2257/05 od 26.10.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • TRAJANJE PROTIVPRAVNOG STANJA I ZASTARELOST GONJENJA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž I VP 26/06 od 21.09.2006.) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • TRGOVINA LJUDIMA ILI PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž I 1547/06 od 25.09.2006.) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • DOGOVOR ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž I 1690/06 od 25.10.2006.) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, sekretar suda


 • KRIVICA - ČL. 22. KZ SE UNOSI U OPIS DELA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž I 2398/06 od 01. 02. 2007) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić


 • IZRICANJE JEDINSTVENE KAZNE ZATVORA UZ PRIMENU ČL. 45. ST. 2. KZ

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž I 422/07 od 05.04.2007) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Čobanov


 • UKNJIŽBA PRAVA SVOJINE

  (Rešenje Okružnog suda u N.Sadu, Gž. 488/07 od 21.2.2007) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov, sudija


 • UKNJIŽBA PRAVA SVOJINE U JAVNIM KNJIGAMA

  (Rešenje Okružnog suda u N.Sadu, Gž. 4641/05 od 21.2.2007) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov, sudija


 • PRAVO SUVLASNIKA I ZAJEDNIČARA NA ZAŠITITU DRŽAVINE NA NEPOKRETNOSTI U ODNOSU NA TREĆA LICA (ČLAN 43. U VEZI ČLANA 37. NOVELIRANOG ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA)

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 2160/2005 od 19.08.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. 201/06 od 24.05.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: Vesna Dušić, stručni saradnik


 • REFUNDACIJA TROŠKOVA UGRADNJE KUKA

  (Presuda Okružnog suda u N. Sadu Gž-1046/07 od 05.04.2007) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 11/2007, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov, sudija


Dnevna ažurnost

BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Naslovna strana i impresum

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Posledice otvaranja stečajnog postupka – član 93. st. 1, 4. i 5. Zakona o stečaju (član 93. stav 1, član 93a stav 2. i član 93b stav 1. Noveliranog Zakona o stečaju sa izmenama 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


I - OPŠTA SEDNICA - Analiza radnog teksta Amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO – Ponavljanje krivičnog postupka i primena blažeg zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 941/2015 od 3.11.2015. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO - Troškovi krivičnog postupka

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 272/2017 od 11.4.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Povreda krivičnog zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 4/2017 od 7.2.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Pravni kontinuitet krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 384/2014 od 8.5.2014. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 22.9.2014. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 14.11.2014. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Računanje vremena zastarelosti izvršenja jedinstvene kazne izrečene u postupku za izricanje jedinstvene kazne

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 918/2016 od 20.9.2016. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 13.11.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Zastarelost krivičnog gonjenja u postupku prema maloletniku

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1422/2016 od 29.3.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>