Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 14, 2008 god.

 • PROMET PRAVA KORIŠĆENJA

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 5912/06 od 16.10.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragana Momčilović, viši sudijski pomoćnik


 • SUĐENJE U ODSUSTVU

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Kž II 1807/06 od 20.11.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, viši sudijski saradnik


 • PRIMENA BLAŽEG ZAKONA I VIŠE LICA KOD KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Kž I 2115/06 od 08.11.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, viši sudijski saradnik


 • PRIMENA BLAŽEG ZAKONA I MOGUĆNOST OSLOBAĐANJA OD KAZNE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Kž I 710/06 od 20.04.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, viši sudijski saradnik


 • PRIMENA BLAŽEG ZAKONA I IZRICANJE NOVČANE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO DRŽANJA OPOJNE DROGE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Kž I 1250/06 od 18.10.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, viši sudijski saradnik


 • UMIŠLJAJ UČINIOCA KOD PROMETA OPOJNIH DROGA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Kž I 1507/06 od 18.09.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, viši sudijski saradnik


 • OSOBITO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Kž I 1609/05 od 13.12.2005) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, viši sudijski saradnik


 • DOBROVOLJNI ODUSTANAK OD SILOVANJA, SILOVANJE U POKUŠAJU I OSLOBAĐANJE OD KAZNE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Kž I 1321/06 od 24.10.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, viši sudijski saradnik


 • DRŽANJE DROGE RADI DALJE PRODAJE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Kž I 1277/06 od 13.9.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, viši sudijski saradnik


 • NAČIN PAKOVANJA OPOJNE DROGE - KAO ODLUČNA ČINJENICA O NAMERI PRODAJE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Kž I 2176/05 od 28.11.2005) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, viši sudijski saradnik


 • PRETNJA I KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Kž-587/08 od 29.05.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, viši sudijski saradnik


 • NEPOSTOJANJE BITNE POVREDE IZ ČL. 368. STAV 1. TAČKA 11. ZKP

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Kž I 1178/06 od 17.10.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Milan Maločić, viši sudijski saradnik


 • UKNJIŽBA PRAVA SVOJINE

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž 4922/06 od 04.04.2007. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš, sudija


 • PRAVO PREČEG ZAKUPA GROBNOG MESTA

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu poslovni broj Gž. 3394/2006 od 03.09.2008. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Branka Bajić, sudija


 • AKTIVNA LEGITIMACIJA KOD ZAHTEVA ZA UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE NA ZAJEDNIČKIM DELOVIMA ZGRADE

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 5739/07 od 05.06.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragana Momčilović, viši sudijski pomoćnik


 • PLODOUŽIVANJE

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 5555/2006 od 07.08.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Ksenija Konjović, viši sudijski saradnik


 • VANSUDSKA IZVRŠNA HIPOTEKA

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž 4839/08 od 15.08.2008. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš, sudija


 • PRAVNO DEJSTVO PREDUGOVORA

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu posl. br. Gž. 192/06 od 05.09.2007) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš, sudija


 • FORMA UGOVORA O CESIJI

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije broj Rev.667/07 od 15.05.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, posl.br. Gž.3525/05 od 05.10.2006.g) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Mirjana Žeželj-Jovanović, sudija


 • USTUPANJE I PRENOS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJE KORISTE JAVNE SLUŽBE (JAVNA PREDUZEĆA)

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije broj Rev.2077/08 od 17.09.2008. godine i Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, posl.br.Gž.4427/06 od 12.04.2007.g) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Mirjana Žeželj-Jovanović, sudija


 • REGRESNA TUŽBA POSLODAVCA PREMA ZAPOSLENOM

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 4289/06 od 15.03.2007) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Sanja Gojković, viši sudijski saradnik


 • ZASTARELOST POTRAŽIVANJA NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 636/07 od 24.01.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Sanja Gojković, viši sudijski saradnik


 • NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE POVODOM PRESTANKA ODBORNIČKOG MANDATA

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije poslovni broj Rev. 786/2007 od 22.05.2008. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Branka Bajić, sudija


 • ODGOVORNOST DRŽAVE ZA RAD NJENIH ORGANA I NAKNADA ŠTETE

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž-6005/05 od 09.11.2005.god. i presude Vrhovnog suda Srbije, u Beogradu, Rev. 935/07 od 18.09.2008. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Ljiljana Cicmil, sudija


 • NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZA PRETRPLJENE DUŠEVNE BOLOVE ZBOG POVREDE ČASTI

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 4680/08 od 11.09.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragana Momčilović, viši sudijski pomoćnik


 • NAKNADA ŠTETE ZBOG DUŠEVNIH BOLOVA ZBOG NAROČITO TEŠKOG INVALIDITETA ČLANA PORODICE

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 3010/07 od 12.06.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Sanja Gojković, viši sudijski saradnik


 • PRODAJA ROBE NA PROBU

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu poslovni broj Gž. 4550/2005 od 07.02.2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije poslovni broj Rev. 2034/2007 od 24.09.2008. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Branka Bajić, sudija


 • PRAVO NA VRAĆANJE ZAJMA RASPISANOG U SKLADU SA ZAKONOM O ZAJMU ZA PRIVREDNI RAZVOJ U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI SRBIJI

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 3795/06 od 23.10.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragana Momčilović, viši sudijski pomoćnik


 • PRAVO NOSIOCA PRAVA ZAKUPA NA NEODREĐENO VREME U SLUČAJU RUŠENJA STANA KOJI PO TOM OSNOVU KORISTI

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 937/05 od 01.06.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragana Momčilović, viši sudijski pomoćnik


 • UTVRĐIVANJE OČINSTVA

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 2392/2008 od 07.05.2008. i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. 2113/2008 od 04.09.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Ksenija Konjović, viši sudijski saradnik


 • PORODIČNO PRAVO - NASILJE U PORODICI - Vraćanje u sudržavinu stana

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 676/2008 od 20.02.2008. i rešenje Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. 2364/2008 od 17.09.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš, sudija


 • PORODIČNO PRAVO - NASILJE U PORODICI - Ponašanje koje predstavlja nasilje

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 2816/2008 od 21.05.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš, sudija


 • PORODIČNO PRAVO - NASILJE U PORODICI - Određivanje mera zaštite

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 1099/2006 od 22.08.2007) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš, sudija


 • OBAVEZA IZDRŽAVANJA I MINIMALNA SUMA IZDRŽAVANJA

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 2890/08 od 23. maja 2008. g. i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 2545/08 od 01. oktobra 2008. god) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Ljiljana Cicmil, sudija


 • PRAVO SRODNIKA NA ODRŽAVANJE LIČNIH ODNOSA SA DETETOM SA KOJIM GA VEŽE POSEBNA BLISKOST I POVERENJE

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 6352/2008 od 29.10.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Ksenija Konjović, viši sudijski saradnik


 • NAKNADA TROŠKOVA U SPORU ZA IZDRŽAVANJE

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 5125/2006 od 22.09.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš, sudija


 • LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 3724/2007 od 07.09.2007) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš, sudija


 • IZVRŠENJE PRESUDE KOJOM JE UREĐEN NAČIN ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu posl. br. Gž. 1523/08 od 26.03.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš, sudija


 • NUŽNI NASLEDNICI

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 5166/2006 od 15.12.2007) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Mirjana Žeželj-Jovanović, sudija


 • FORMA PUNOMOĆJA KOD UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 4211/06 od 16.10.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragana Momčilović, viši sudijski pomoćnik


 • PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOG ZBOG NEOSTVARIVANJA REZULTATA RADA

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 1905/2007 od 27.03.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Sanja Gojković, viši sudijski saradnik


 • TROŠKOVI VANPARNIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, GŽ.4489/2006 od 21.02.2008.god) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Mirjana Žeželj-Jovanović, sudija


 • POSTUPAK ZADRŽAVANJA U ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI KOJA OBAVLJA DELATNOST U OBLASTI NEUROPSIHIJATRIJE

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž 4154/2008 od 10.07.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Sofija Čolić, viši sudijski saradnik


 • SUKOB MESNE NADLEŽNOSTI

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu poslovni broj R 71/2008 od 04.09.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Branka Bajić, sudija


 • PRIVREMENI ZASTUPNIK

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 2190/2007 od 22.05.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Sanja Gojković, viši sudijski saradnik


 • NEUREDNO ZASTUPANJE

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž 3336/06 od 14.06.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš, sudija


 • DOSTAVLJANJE KOD PREKIDA POSTUPKA

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 5546/2005 od 17.05.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš, sudija


 • ZAHTEV FAKULTAS ALTERNATIVA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije broj Rev.3067/04 07.09.2005. god. i Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, posl.br. Gž. 4285/03 od 19.05.2004.g) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Mirjana Žeželj-Jovanović, sudija


 • OBUSTAVA PARNIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 5125/2006 od 22.09.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš, sudija


 • PREKID POSTUPKA - Utvrđenje ništavosti ugovora po drugom pravnom osnovu

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 1099/2006 od 22.08.2007) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš, sudija


 • PREKID POSTUPKA SAMO U ODNOSU NA PRAVNO LICE U STEČAJU

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 4128/07 od 19.06.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Sanja Gojković, viši sudijski saradnik


 • PRETHODNO PITANJE KAO OSNOV ZA PREKID POSTUPKA

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž.1686/2007 od 05.04.2007) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Sanja Gojković, viši sudijski saradnik


 • PREKID POSTUPKA - smrt stranke

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 3837/2006 od 23.10.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragana Momčilović, viši sudijski pomoćnik


 • ODREĐIVANJE LIČNOSTI VEŠTAKA

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 3841/2007 od 16.10.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Sanja Gojković, viši sudijski saradnik


 • VEŠTAČENJE KAO DOKAZNO SREDSTVO

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 6660/2006 od 08.02.2007) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Sanja Gojković, viši sudijski saradnik


 • SUDSKO PORAVNANJE

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 2935/2007 od 12.06.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Sanja Gojković, viši sudijski saradnik


 • JEDINSTVENI SUPARNIČARI I PRESUDA NA OSNOVU PRIZNANJA

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 4152/2007 od 02.10.2008. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Sanja Gojković, viši sudijski saradnik


 • DOZVOLJENOST REVIZIJE

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 6355/2008 od 29.10.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš, sudija


 • OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKE TAKSE U IZRŠNOM POSTUPKU

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu poslovni broj Gž. 3870/2008 od 03.09.2008. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Branka Bajić, sudija


 • TUŽBA RADI NEDOPUSTIVOSTI IZVRŠENJA

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž 5326/08 od 11.09.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Sofija Čolić, viši sudijski saradnik


 • ZABELEŽBA REŠENJA O IZVRŠENJU U JAVNOJ KNJIZI

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 6146/08 od 16.10.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Dragana Momčilović, viši sudijski pomoćnik


 • ODREĐENOST OBAVEZE DUŽNIKA U POSTUPKU IZVRŠENJA

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž 3573/08 od 31.07.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Sofija Čolić, viši sudijski saradnik


 • ODLAGANJE IZVRŠENJA USLOVLJENO POLAGANJEM JEMSTVA

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 62790/08 od 29.10.2008. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš, sudija


 • IZVRŠENJE NA NOVČANIM SREDSTVIMA KOJA SE VODE NA RAČUNU REPUBLIKE SRBIJE KAO IZVRŠNOG DUŽNIKA I MESNA NADLEŽNOST (Čl. 196 ZIP-a)

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu poslovni broj Gž.5051/08 od 16.10.2008. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Mirjana Žeželj-Jovanović, sudija


 • IZVRŠENJE NA NEPOKRETNOSTI

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu posl. br. Gž. 3993/08 od 20.08.2008) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 14/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš, sudija


 • ČLAN 6 STAV 1 EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA U GRAĐANSKIM PREDMETIMA SA ANALIZOM PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

  (Iz Biltena Okružnog suda u Novom Sadu, broj 14/2008, Intermex, Beograd, Autor: Ljuba Slijepčević, Pravosudni centar za obuku i stručno usavršavanje, Novi Sad)


Dnevna ažurnost

Bankarska garancija pismena forma

(Viši privredni sud, Beograd Pž.835/87 od 27.05.1987.)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne prestupe Višeg privrednog suda u Beogradu 11. jula 2000. godine)


Davanje prava glasa poveriocu kome je dužnik osporio potraživanje

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Dela litografije i autorsko delo

(Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, broj Gž. 216/83. od 17.05.1983.)


Dospelost potraživanja i dejstvo prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Istovetnost uslova prinudnog poravnanja za sve poverioce

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Prikaži sve >>