Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 9, 2006 god.

 • OVLAŠĆENJE ZA POKRETANJE UPRAVNOG SPORA

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, U.427/02 od 06.02.2004) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • DUŽNOST ORGANA VEŠTAČENJA

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu posl.br. U.603/05 od 12.05.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • POVREDA NAČELA OBOSTRANOG SASLUŠANJA

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž.615/05 od 11.01.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • APSOLUTNA NENADLEŽNOST SUDA

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž.1648/06 od 29.03.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: Đura Tamaš


 • PRIMENA ISTRAŽNOG NAČELAU SPOROVIMA IZ PORODIČNIH ODNOSA

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž-315/06 od 02.02.2006.g) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • POVREDA NAČELA NEPOSREDNOSTI

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu GŽ. 1093/05 od 1.06.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • SUTEKOVINA ILI POSEBNA IMOVINA

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu Gž. 5186/05 od 14.06.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: Milica Bogdan-Ličen


 • UKNJIŽBA PRAVA SVOJINE PO OSNOVU UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž.3083/04 od 03.09.2004) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: Aleksandar Radovanov


 • JAVNO DOBRO I DRŽAVINSKA ZAŠTITA

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž.1217/06 od 09.03.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • TITULAR DRŽAVINSKE ZAŠTITE

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž.1138/06 od 09.03.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • POSTUPAK ZBOG SMETANJA DRŽAVINE

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž.2705/05 od 22.12.2005) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, posl.br. Gž. 1129/2006 od 21. juna 2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: Mila Stanojević


 • ODGOVORNOST ZA ŠTETU PRIČINJENU U FAKTIČKOM RADNOM ODNOSU

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, br. Gž.1055/05 od 11.05.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • UTVRĐENJE VISINE NAKNADE ZA ODUZETE STVARI OD STRANE ORGANA SUP-a

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije, Rev.68/05 od 25.04.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • PRAVO OŠTEĆENOG NA NAKNADU ŠTETE ILI VRAĆANJE VREDNOSTI ODUZETIH STVARI

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije, Rev.68/05 od 25.04.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • DOPRINOS PUTNIKA NASTANKU ŠTETE OD AUTOBUSA

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 5201/05 od 07.06.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: Milica Bogdan-Ličen


 • STICANJE BEZ OSNOVA - ČL. 216 ZOO

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 1227/2005 od 21.juna 2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: Mila Stanojević


 • ODGOVORNOST VLASNIKA (IMAOCA) PUTNIČKOG VOZILA ZA NAKNADU ŠTETE

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž.2308/04 od 04.08.2004) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor dr Aleksandar Radovanov


 • ODGOVORNOST TAKSI VOZAČA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev.24/06 od 22.03.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sencente: Radmila Pantelić


 • PORODIČNO PRAVO - Nasilje u porodici - TRAJANJE MERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI (član 193. stav 3. Porodičnog zakona)

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev-849/06 od 08.06.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • UPLATA ZAKUPNINE U SUDSKI DEPOZIT

  (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu, Gž.443o/05 od 28.12.2005) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • OTKUP STANA U SVOJINI GRAĐANA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. 3118/05 od 18.05.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, Autor sentence: Radmila Pantelić


 • OTKUP VOJNIH STANOVA

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije, Rev. 3331/04 od 10.03.2005) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • STICANJE PRAVA NA OTKUP DRUŠTVENOG STANA

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije, Rev.3331/04 od 10.03.2005) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksanar Radovanov


 • OTKUP STANA IZ DRUŠTVENE SVOJINE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije, br. Rev-657/06 od 29.03.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • PRAVO ZAKUPCA STANA NA NEODREĐENO VREME U SLUČAJU KADA VLASNIK STANA PORUŠI STAN

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, posl.br. Gž.937/05 od 01.06.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: Mila Stanojević


 • KONVERZIJA DEVIZNOG POTRAŽIVANJA U DINARE

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije, Rev.2761 od 11.05.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • PRAVO REGRESA STRANE OSIGURAVAJUĆE ORGANIZACIJE

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu Gž.2640/06 od 08.06.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: Mila Stanojević


 • ISPLATA OTPREMNINE

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije, Rev.981/04 od 20.10.2005) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • ZLOUPOTREBA BOLOVANJA KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž.4608/05 od 22.06.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


 • PRAVO NA ŠTRAJK I PRESTANAK RADNOG ODNOSA

  (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž.1594/06 od 13.04.2006) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, br. 9/2006, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Aleksandar Radovanov


Dnevna ažurnost

BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Naslovna strana i impresum

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Posledice otvaranja stečajnog postupka – član 93. st. 1, 4. i 5. Zakona o stečaju (član 93. stav 1, član 93a stav 2. i član 93b stav 1. Noveliranog Zakona o stečaju sa izmenama 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


I - OPŠTA SEDNICA - Analiza radnog teksta Amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO – Ponavljanje krivičnog postupka i primena blažeg zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 941/2015 od 3.11.2015. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO - Troškovi krivičnog postupka

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 272/2017 od 11.4.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Povreda krivičnog zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 4/2017 od 7.2.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Pravni kontinuitet krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 384/2014 od 8.5.2014. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 22.9.2014. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 14.11.2014. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Računanje vremena zastarelosti izvršenja jedinstvene kazne izrečene u postupku za izricanje jedinstvene kazne

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 918/2016 od 20.9.2016. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 13.11.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Zastarelost krivičnog gonjenja u postupku prema maloletniku

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1422/2016 od 29.3.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>