Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 29, 2009 god.

 • SAIZVRŠILAŠTVO

  (Presuda Okružnog suda u Nišu K.22/03 i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Kž.I 1551/03) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • ODMERAVANJE KAZNE

  (Presuda Opštinskog suda u Niš,u K.1612/07 i presuda Okružnog suda u Nišu, Kž. 2315/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • ZAMENA NOVČANE KAZNE KAZNOM ZATVORA

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu, K.19/07Rešenje Okružnog suda u Nišu, Kž.2231/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • USLOVNA OSUDA SA ZAŠTITNIM NADZOROM - MEROM ČIJU SADRŽINU ČINI LEČENJE U ODGOVARAJUĆOJ USTANOVI

  (Presuda Okružnog suda u Nišu, K.131/06 i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Kž. I.197/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • OPOZIV USLOVNE OSUDE

  (Presuda Opštinskog suda u Svrljigu, K.br. 75/08 i rešenje Okružnog suda u Nišu, Kž.br. 2300/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • MERA BEZBEDNOSTI

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, K.129/07 i Rešenje Okružnog suda u Nišu, Kž. 2430/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • OBAVEZNO ODUZIMANJE PREDMETA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, K.1669/06 i presuda Okružnog suda u Nišu, Kž.2129/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • OTMICA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, K.2649/07 i presuda Okružnog suda u Nišu, Kž. 1465/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA

  (Presuda VSS, Kž. 208/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • OMOGUĆAVANJE UŽIVANJA OPOJNIH DROGA

  (Presuda VSS, Kž. 208/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • UMIŠLJAJ KOD KRIVIČNOG DELA PORESKA UTAJA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, K.1052/05 i Presuda Okružnog suda u Nišu, Kž.1570/08 ) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • PRIKRIVANJE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, K.br. 2059/06 i rešenje Okružnog suda u Nišu, Kž.br. 1490/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, K.1863/07 i presuda Okružnog suda u Nišu, Kž. br. 370/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA

  (Presuda Opštinskog suda u Aleksincu, K.br. 107/08 i presuda Okružnog suda u Nišu, Kž.br. 2150/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • NAVOĐENJE NA OVERAVANJE NEISTINITOG SADRŽAJA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, K.br. 2492/07 i Rešenje Okružnog suda u Nišu, Kž.br. 1850/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • OBJEKTIVNI IDENTITET OPTUŽBE

  (Presuda Opštinskog suda u Pirotu, K.br. 30/07 i presuda Okružnog suda u Nišu, Kž.br. 1324/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Opštinskog suda u Aleksincu, K.275/08 i rešenje Okružnog suda u Nišu, Kž. br. 75/09) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • SADRŽAJ ŽALBE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, K.2683/07 i presuda Okružnog suda u Nišu, Kž.2110/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • VEŠTAČENJE POSLOVNIH KNJIGA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, K.14/08 i rešenje Okružnog suda u Nišu, Kž. br. 2319/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • IZREKA REŠENJA O OBUSTAVI POSTUPKA DEOBA SUVLASNIČKIH DELOVA

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu, 1 R.br. 39/06 od 23.08.2007. godine, rešenje Okružnog suda u Nišu, Gž.br. 30/08 od 03.03.2008. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije, Rev.1954/08 od 16.09.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • NIŠTAVOST UGOVORA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, P.br. 661/04 od 10.09.2007. godine i presuda Okružnog suda u Nišu, Gž.br. 4565/07 od 26.11.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • NIŠTAVOST UGOVORA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, P.br. 6880/02 od 15.06.2005. godine, presuda Okružnog suda u Nišu, Gž.br. 3665/06 od 13.11.2006. godine i rešenje Vrhovnog suda, Rev.1128/07 od 14.11.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • STICANJE BEZ OSNOVA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, P.br. 7076/07 od 12.12.2007. godine i presuda Okružnog suda u Nišu, Gž.br. 958/08 od 21.03.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV

  (Presuda Okružnog suda u Nišu, K.23/05 i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Kž. I.13397/06) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • DEJSTVO UGOVORA O PREUZIMANjU DUGA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, P.br. 2845/07 od 4.11.2008. godine i presuda Okružnog suda u Nišu, Gž.br. 595/09 od 25.2.2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • KONVERZIJA DEVIZNOG DUGA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, P.br. 6907/03 od 12.5.2005. godine, presuda Okružnog suda u Nišu, Gž.br. 1535/06 od 23.5.2006. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije, Rev.2183/06 od 31.5.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • PRENOV (NOVACIJA) UGOVORA O POKLONU

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, P.br. 7033/07 od 28.7.2008. godine i presuda Okružnog suda u Nišu, Gž.br. 4160/08 od 15.1.2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • VISINA NAKNADE ŠTETE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, P.br. 5497/06 od 2.7.2008. godine i presuda Okružnog suda u Nišu, Gž.br. 4232/08 od 7.11.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • NAKNADA IZ UGOVORNIH OBAVEZA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, P.840/04 od 03.03.2006. godine, presuda Okružnog suda u Nišu, Gž.2489/06 od 31.10.2006. godine i rešenje Vrhovnog suda, Rev.450/07 od 12.04.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, P.br. 634/04 od 18.01.2008. godine i presuda Okružnog suda u Nišu, Gž.br. 2866/08 od 26.08.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, P.br. 5530/03 od 25.05.2007. godine, presuda Okružnog suda u Nišu, Gž.br. 3576/07 od 28.09.2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev.br. 236/08 od 13.02.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, P.br. 4730/03 od 31.01.2006. godine, presuda Okružnog suda u Nišu, Gž.br. 1520/07 od 18.04.2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev.br. 2346/07 od 15.11.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE AUTORSKOG I DRUGOG SRODNOG PRAVA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, K.541/08 i Presuda Okružnog suda u Nišu, Kž.2399/08) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • PORODIČNO PRAVO - NASILJE U PORODICI - Određivanje mera zaštite – uslovi (svađe, nesuglasice, pritisak, otpuštanje osobe plaćene od drugog da o tuženoj brine)

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, P.br. 5480/06 od 14.05.2007. godine i presuda Okružnog suda u Nišu, Gž.br. 3121/07 od 27.08.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • PORODIČNO PRAVO - NASILJE U PORODICI - Određivanje mera zaštite – uslovi (stalno praćenje predstavlja vid nasilja)

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, P.br. 7681/05 od 04.07.2007. godine i presuda Okružnog suda u Nišu, Gž.br. 4110/07 od 02.11.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, P.br. 559/07 od 12.06.2008. godine i presuda Okružnog suda u Nišu, Gž.br. 4577/08 od 26.11.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, P.br. 3071/06 od 14.11.2007. godine, presuda Okružnog suda u Nišu, Gž.br. 832/08 od 05.03.2008. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev.br. 1880/08 od 03.07.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


 • IZDRŽAVANJE DETETA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu, P.br. 7459/07 od 06.06.2008. godine i presuda Okružnog suda u Nišu, Gž.br. 3571/08 od 23.09.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Nišu, br. 29/2009, Intermex, Beograd


Dnevna ažurnost

BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Naslovna strana i impresum

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Posledice otvaranja stečajnog postupka – član 93. st. 1, 4. i 5. Zakona o stečaju (član 93. stav 1, član 93a stav 2. i član 93b stav 1. Noveliranog Zakona o stečaju sa izmenama 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


I - OPŠTA SEDNICA - Analiza radnog teksta Amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO – Ponavljanje krivičnog postupka i primena blažeg zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 941/2015 od 3.11.2015. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO - Troškovi krivičnog postupka

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 272/2017 od 11.4.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Povreda krivičnog zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 4/2017 od 7.2.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Pravni kontinuitet krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 384/2014 od 8.5.2014. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 22.9.2014. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 14.11.2014. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Računanje vremena zastarelosti izvršenja jedinstvene kazne izrečene u postupku za izricanje jedinstvene kazne

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 918/2016 od 20.9.2016. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 13.11.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Zastarelost krivičnog gonjenja u postupku prema maloletniku

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1422/2016 od 29.3.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>