Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 26, 2008 god.

 • OVLAŠĆENJE STRUČNOG KONZILIJUMA REFERENTNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P br. 6669/05 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž br. 1367/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Ranko Dinić


 • ZAKON O REHABILITACIJI

  Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • ZABRANA PREINAČENJA NA GORE

  (Presuda Okružnog suda u Nišu Kž. br. 2015/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • RAZLOZI GENERALNE PREVENCIJE KAO OSNOV ZA ODBIJANJE MOLBE ZA USLOVNI OTPUST

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu Kuo. br. 133/07 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. 1707/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Dr Danilo Nikolić, predsednik Okružnog suda u Nišu


 • IZRICANJE SUDSKE OPOMENE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. br. 779/06 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. 472/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • USLOVNA OSUDA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. br. 1184/06 i Presuda Okružnog suda u Nišu Kž. 703/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • MERA BEZBEDNOSTI ZABRANE VRŠENJA POZIVA, DELATNOSTI I DUŽNOSTI

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. 253/07 i Presuda Okružnog suda u Nišu Kž. 1684/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Novica Stefanović


 • POVREDA POSEBNE VOJNE SLUŽBE

  (Presuda Okružnog suda u Nišu VPK. 54/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • KRIVIČNO PRAVO - NASILJE U PORODICI – Jedan član porodice - kao pasivan subjekt krivičnog dela (član 194. KZ); - Ugrožavanje više članova - vršenje više krivičnih dela; - Više radnji prema istom članu - mogu činiti produženo delo (u smislu čl. 68. st. 2.

  (Presuda Okružnog suda u Nišu Kž. br. 1379/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • PREVARA

  (Presuda Okružnog suda u Nišu K. br. 33/04 i Presuda VSS Kž. i 2/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • NASILNIČKO PONAŠANJE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. br. 912/04 i Presuda Okružnog suda u Nišu Kž. 523/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • SUĐENJE U ODSUSTVU

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu Kv. 350/07 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. 724/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • PRAVO NA ODBRANU

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. 113/06 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. 733/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: predsednik Okružnog suda u Nišu, sudija Dr Danilo Nikolić


 • PRISUSTVO OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA ISTRAŽNIM RADNjAMA

  (Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. br. 1428/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • DOKAZI IZVEDENI NA GLAVNOM PRETRESU

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. br. 227/04 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. br. 307/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • PRETPOSTAVKE ZA ODRŽAVANJE GLAVNOG PRETRESA

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu K. br. 1147/06 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. 458/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • ODUSTAJANJE OD OPTUŽBE NA GLAVNOM PRETRESU

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. br. 1280/02 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. 1243/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • PRIBAVLJANJE DOKAZA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. br. 804/05 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. br. 1211/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Opštinskog suda u Aleksincu K. br. 58/07 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. br. 623/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. br. 2083/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu Kv. br. 588/07 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. br. 1300/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Okružnog suda u Nišu K. br. 98/05) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. br. 1619/06 i Presuda Okružnog suda u Nišu Kž. br. 133/08) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: predsednik Okružnog suda u Nišu, sudija


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. br. 1529/04 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. 1495/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Zoran Krstić


 • UREĐENJE, UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE SUKORISNIČKE IMOVINE

  (Rešenje Okružnog suda u Nišu, Gž. br. 3414/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Miroslava Milovanović


 • STICANJE PRAVA SUSVOJINE

  (Presuda Opštinskog suda Niš P. br. 3793/05 od 8.6.2006. godine, Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. 3609/06 od 26.10.2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1127/07 od 14.6.2007. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Opštinskog suda u Nišu Dobrila Zdravković


 • PRAVO SLUŽBENOSTI

  (Presuda Opštinskog suda u Svrljigu P. br. 190/07 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Gž. br. 4905/07 ) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Suzana Đurić


 • PONIŠTAJ UGOVORA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. br. 3898/03 od 22.2.2007. godine i Rešenje Okružnog suda u Nišu Gž. br. 1976/07 od 18.5.2007. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Opštinskog suda u Nišu Dobrila Zdravković


 • UGOVOR O PORAVNANJU

  (Presuda Opštinskog suda u Svrljigu P. 144/06 od 21.5.2007. godine i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. 3793/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Marina Milanović


 • OPOZIV POKLONA

  (Presuda Opštinskog suda u Svrljigu P. 120/06 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. br. 3501/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Suzana Đurić


 • PROMENA DUŽNIKA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. br. 2109/06 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Gž. br. 3845/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Suzana Đurić


 • VALUTA OBAVEZE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. 8877/05 od 17.7.2007. godine i Rešenje Okružnog suda u Nišu Gž. 4242/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Marina Milanović


 • NIŠTAVOST UGOVORA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. br. 2882/03 od 29.5.2006. godine, Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. br. 3469/06 od 25.10.2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Rev. br. 745/07 od 22.3.2007. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Opštinskog suda u Nišu Dobrila Zdravković


 • PRIVIDNI UGOVOR

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. br. 4092/04 od 2.2.2007. godine i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. br. 1782/07 od 28.5.2007. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Opštinskog suda u Nišu Dobrila Zdravković


 • UGOVORNA KAZNA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. 5865/06 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. br. 3625/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Suzana Đurić


 • DOSPELA ŠTETA I RENTA

  (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. Br. 2312/06 od 7.3.2007. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Miomir Mitrović


 • ZASTARELOST NAKNADE ŠTETE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu II. P. 40/06 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. br. 4601/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Suzana Đurić


 • NAKNADA ŠTETE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. 3036/06 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. br. 3971/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Suzana Đurić


 • ZASTARELOST POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. br. 4365/07 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. br. 3995/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, Autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Suzana Đurić


 • UGOVOR O DELU

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. 6651/05 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. br. 4371/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Suzana Đurić


 • UGOVOR O NALOGU I NAKNADA ŠTETE

  (Presuda Opštinskog suda u Aleksincu P. 993/06 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. br. 3490/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Suzana Đurić


 • ODGOVORNOST PRAVNOG LICA ZA ŠTETU KOJU PROUZROKUJE NJEGOV ORGAN

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. br. 6522/06 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Gž. br. 4166/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Suzana Đurić


 • POTRAŽIVANJE NAKNADE ŠTETE PROUZROKOVANE KRIVIČNIM DELOM

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. br. 1886/07 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. br. 5130/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Suzana Đurić


 • NEMATERIJALNA ŠTETA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. br. 2438/04 od 30.5.2007. godine i Rešenje Okružnog suda Niš Gž. 3482/07 od 25.10.2007. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Opštinskog suda u Nišu Dobrila Zdravković


 • RATNI STRES

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. 1362/07 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Gž. br. 5032/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Suzana Đurić


 • BRAČNA TEKOVINA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. br. 2231/06 od 18.10.2006. godine, Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. 115/07 od 30.1.2007. godine i Presuda Vrhovnog suda Rev. br. 1455/07 od 7.6.2007. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Opštinskog suda u Nišu Dobrila Zdravković


 • STICANJE U BRAKU

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. br. 9466/05 od 7.6.2006. godine, Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. 4613/06 od 27.12.2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1444/07 od 4.7.2007. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Opštinskog suda u Nišu Dobrila Zdravković


 • ODBACIVANJE PREDLOGA ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

  (Rešenje Opštinskog suda Niš P. br. 4367/07 od 9.7.2007. godine i Rešenje Okružnog suda Niš Gž. br. 3115/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Opštinskog suda u Nišu Dobrila Zdravković


 • POTPUNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. br. 1908/07 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. br. 4357/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Ranko Dinić


 • PONIŠTAJ NASLEDNIČKE IZJAVE

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu O. 2084/07 od 4.10.2007. godine i Rešenje Okružnog suda u Nišu Gž. 4668/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Marina Milanović


 • NIŠTAVOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. br. 2237/07 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. br. 4105/01) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Ranko Dinić


 • OCENA ALEATORNOSTI UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

  (Iz presude Vrhovnog suda Srbije 2437/06 od 7.3.2007. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Miomir Mitrović


 • ZAKUP STANA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. 696/07 od 6.9.2007. godine i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. 4677/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Marina Milanović


 • PONIŠTAJ ODLUKE O DODELI STANA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. br. 9043/05 od 17.5.2006. godine, Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. 3535/06 od 19.12.2006. godine i Rešenje Vrhovnog suda Rev.II. 933/07 od 3.10.2007. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Opštinskog suda u Nišu Dobrila Zdravković


 • BITNI ELEMENTI POVREDE RADNE DISCIPLINE NEOPRAVDANIM IZOSTAJANJEM SA POSLA

  (Iz presude Vrhovnog suda Srbije Rev.II 1531/07) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Okružnog suda u Nišu Miomir Mitrović


 • PONAVLJANJE POSTUPKA

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu P1. br. 1043/03 od 17.5.2007. godine i Rešenje Okružnog suda u Nišu Gž1. br. 613/07 od 27.8.2007. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Opštinskog suda u Nišu Dobrila Zdravković


Dnevna ažurnost

BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Naslovna strana i impresum

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Posledice otvaranja stečajnog postupka – član 93. st. 1, 4. i 5. Zakona o stečaju (član 93. stav 1, član 93a stav 2. i član 93b stav 1. Noveliranog Zakona o stečaju sa izmenama 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


I - OPŠTA SEDNICA - Analiza radnog teksta Amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO – Ponavljanje krivičnog postupka i primena blažeg zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 941/2015 od 3.11.2015. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO - Troškovi krivičnog postupka

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 272/2017 od 11.4.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Povreda krivičnog zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 4/2017 od 7.2.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Pravni kontinuitet krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 384/2014 od 8.5.2014. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 22.9.2014. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 14.11.2014. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Računanje vremena zastarelosti izvršenja jedinstvene kazne izrečene u postupku za izricanje jedinstvene kazne

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 918/2016 od 20.9.2016. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 13.11.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Zastarelost krivičnog gonjenja u postupku prema maloletniku

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1422/2016 od 29.3.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>