Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 22, 2006 god.

 • SAGLASNOST SUVLASNIKA ZA GRADNJU

  (Presuda Opštinskog suda Niš P.br.4439/02 od 6.10.2005. godine i Presuda Okružnog suda Niš Gž.147/06 od 23.3.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • EKSPROPRIJACIJA

  (Presuda Opštinskog suda Niš P.br.5986/02 od 10.10.2003. godine, Rešenje Okružnog suda Niš Gž.23/04 od 16.1.2004. godine, Presuda Opštinskog suda Niš P.br.341/04 od 24.3.2004. godine, Presuda Okružnog suda u Nišu Gž.1235/04 od 29.6.2004. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.3553/04 - Gzz.152/04 od 26.5.2005. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ODREĐIVANJE MERE NADZORA I SNIMANJA TELEFONSKIH RAZGOVORA

  (Rešenje Okružnog suda u Nišu, K. 29/2006 od 10.4.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd; Pravni Informator, br. 4/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: dr Ranko Sokolović


 • PRIMENJIVANJE BLAŽEG KRIVIČNOG ZAKONA

  (Presuda Okružnog suda u Nišu K. br.12/03 i Rešenje VSS Kž.br. 1536/03) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • NUŽNA ODBRANA

  (Presuda Okružnog suda u Nišu, K. 50/2004 od 7.6.2004. godine i Presuda VSS I Kž 1660/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • NUŽNA ODBRANA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K.525/03 i Presuda Okružnog suda u Nišu, Kž. 1085/2004 od 26.1.2005. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • NUŽNA ODBRANA

  (Presuda Okružnog suda u Nišu K. br. 123/03 i Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. br. 391/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • POKUŠAJ KOD KRIVIČNOG DELA SILOVANJA

  (Presuda Okružnog suda u Nišu 125/02 i Presuda VSS Kž-808/04 ) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ROK ZA PODNOŠENJE PRIVATNE TUŽBE KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu K.1141 /03 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. br. 115/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ODGOVORNOST ZA TEŽU POSLEDICU

  (Presuda Okružnog suda u Nišu K.193/99 i Rešenje VSS Kž. br. 417/00) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • UMIŠLJAJ

  (Presuda Okružnog suda u Nišu K.br.166/04 i Presuda VSS Kž. I 341/05) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • POMAGANJE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. br. 924/02 i Rešenje Okružnog suda u Nišu K. br.410/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • URAČUNAVANJE RANIJE KAZNE

  (Presuda Opštinskog suda u Aleksincu - odeljenje u Ražnju K .br.74/03 i Presuda Okružnog suda u Nišu Kž. br.362/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • UBLAŽAVANJE KAZNE

  (Presuda Okružnog suda u Nišu K. br. 20/03 i Rešenje VSS Kž. br. 1436/03) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • VIŠESTRUKA PREKRŠAJNA KAŽNJAVANOST

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. br.325/03 i Presuda Okružnog suda u Nišu K. br.100/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ODMERAVANJE KAZNE - OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI

  (Presuda Okružnog suda u Nišu K. br. 43/03 i Presuda VSS Kž. br. 1553/03) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • MERA BEZBEDNOSTI ODUZIMANJA PREDMETA

  (Presuda Opštinskog suda u Svrljigu K. 96/03 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž 109/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • MERA BEZBEDNOSTI ZABRANE VRŠENJA POZIVA, DELATNOSTI ILI DUŽNOSTI

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K.1472/04 i Presuda Okružnog suda u Nišu, Kž. 678/2005 od 5.9.2005. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • APSOLUTNA ZASTARELOST IZVRŠENJA KAZNE

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu K.732/97 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž.653/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu K.467/02 i Presuda Okružnog suda u Nišu Kž. br.209/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • LAKA TELESNA POVREDA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu - odeljenje u Beloj Palanci K. br.4/03 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. br. 297/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJENA TRGOVINA

  (Presuda Opštinskog suda u Aleksincu - Odeljenje u Ražnju K. br.83/01 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. br. 184/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • TEŠKA KRAĐA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K.431/01 i Presuda Okružnog suda u Nišu Kž. br.660/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • PRIRODA KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA

  (Presuda Okružnog suda u Nišu K. br.123/02 od 26.12.2003 godine i Presuda VSS I Kž 344/03 od 10.4.2003 godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • RAZBOJNIŠTVO

  (Presuda Okružnog suda u Nišu K. br. 168/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • KRIVIČNO DELO TEŠKI SLUČAJEVI RAZBOJNIŠTVA

  (Presuda Okružnog suda u Nišu K.47/04 i Presuda VSS I Kž. br. 1171/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • PREVARA

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu Kv. 809/03 i Rešenje Okružnog suda Kž 75/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • KRIVIČNO DELO OŠTEĆENJE POVERILACA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. Br. 508/03 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. br. 530/03) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. 46/03 i Presuda Okružnog suda u Nišu Kž. 1009/03) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • SAMOVLAŠĆE

  (Presuda Opštinskog suda Bela Palanka K. 48/03 i Presuda Okružnog suda u Nišu Kž. 140/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • POGREŠNA KVALIFIKACIJA KRIVIČNOG DELA FALSIFIKOVANJE ISPRAVE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. br.238/00 i Presuda Okružnog suda u Nišu Kž. 401/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • POSREDOVANJE U VRŠENJU PROSTITUCIJE

  (Presuda Opštinskog suda u Aleksincu - odeljenje u Ražnju K.75/02 i Presuda Okružnog suda u Nišu Kž.120/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • Pronevera - ODGOVORNO LICE

  (Presuda Opštinskog suda u Aleksincu K. br. 36/03 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. br. 996/03) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • NEMOGUĆNOST PONAVLJANJA KRIVIČNOG POSTUPKA NA ŠTETU OKRIVLJENOG

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu Kv. br. 33/04 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. 271/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • PARNIČNI POSTUPAK - NEUREDNA TUŽBA (čl. 78, 103, 277, 278. i 279. ZPP)

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu P.3182/04 i Rešenje Okružnog suda u Nišu, Gž. 2144/2005 od 18.10.2005. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ODBAČAJ PRIGOVORA PROTIV OPTUŽNICE

  (Rešenje Okružnog suda u Nišu Kv. br. 194/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • KRIVIČNI POSTUPAK - NERAZUMLJIVA I NEPOTPUNA PRIVATNA TUŽBA (Čl. 15. i 171. ZKP)

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu K.915/05 i Rešenje Okružnog suda u Nišu, Kž. 980/2005 od 4.11.2005. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ZAKONSKI ZASTUPNIK

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu P.5811/05 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Gž.1270/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • DOSTAVLJANJE PISMENA

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu - odeljenje u Beloj Palanci II K. 56/01 i Rešenje Okružnog suda u Nišu, Kž. 502/2005 od 10.6.2005. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ZABRANA PONOVNOG SUĐENJA U ISTOJ KRIVIČNOJ STVARI

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. br. 650/03 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. br. 21/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • NADLEŽNOST

  (Opštinski sud u Nišu, rešenje P1. br. 644/06 od 27.02.2006 godine i Okružni sud u Nišu, rešenje Gž.1.br.454/06 od 25.05.2006 godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • SADRŽINA PRIVATNE TUŽBE I OPTUŽNOG PREDLOGA U SKRAĆENOM POSTUPKU (Član 438 ZKP)

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu, K.991/04 i Rešenje Okružnog suda u Nišu, Kž. 93/2006 od 24.2.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • SKRAĆENI POSTUPAK

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu K. br. 52/04 i Rešenje Okružnog suda u Nišu K. br. 254 /04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • NEIZMENJENO ČINJENIČNO STANJE U PONOVLJENOM KRIVIČNOM POSTUPKU (Član 412 stav 3 ZKP)

  (Presuda Okružnog suda u Nišu, K. 273/2005 od 13.1.2006. godine i Presuda VSS I Kž. br. 542/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA Čl. 410 ZKP.

  (Rešenje Opštinskog suda u Aleksincu Kv. br.71/04 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. br. 403/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • USLOVI ZA PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA (Član 407 ZKP)

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. br. 613/01, Rešenje Opštinskog suda u Nišu Kv.784/05 i Rešenje Okružnog suda u Nišu, Kž. 1067/2005 od 12.12.2005. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • SMRT PRIVATNOG TUŽIOCA ILI OŠTEĆENOG

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K.566/02 i Presuda Okružnog suda u Nišu, Kž. 218/2005 od 21.4.2005. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ČITANJE ZAPISNIKA O SASLUŠANJU PRIVILEGOVANOG SVEDOKA Čl. 337. st. 3. ZKP

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu - Odeljenje u Beloj Palanci K. br. 4/03 i Presuda Okružnog suda u Nišu Kž. br. 297/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • DOKAZ NA KOME SE NE MOŽE ZASNIVATI SUDSKA ODLUKA (Član 178 stav 3 i član 226 stav 1 ZKP)

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K.505/03 i Presuda Okružnog suda u Nišu, Kž. 305/2005 od 5.5.2005. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • PREPOZNAVANJE (Član 104 ZKP)

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K.524/03 i Presuda Okružnog suda u Nišu, Kž. 488/2005 od 20.6.2005. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ODREĐENJE KRIVIČNOG DELA U IZRECI PRESUDE (Član 356 ZKP)

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. br.603/04 i Presuda Okružnog suda u Nišu, Kž. 260/2005 od 25.4.2005. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • PONAVLJANJE POSTUPKA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. 1561/04 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. br. 210/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA OKONČANOG PRESUDOM KOJA JE DONETA NA SUĐENJU U ODSUSTVU OKRIVLJENOGČl. 413 ZKP.

  (Rešenje Opštinskog suda u Aleksincu Kv. 259/03 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. 105/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • IZVODI IZ OBRAZLOŽENJA O UČINJENIM APSOLUTNO BITNIM POVREDAMA ZKP Čl. 368. st. 1. tač. 11 ZKP

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K.913/02 i Rešenje okružnog suda u Nišu, Kž. 176/2005 od 1.4.2005. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ISKAZ SVEDOKA NA KOME SE PRESUDA NE MOŽE ZASNIVATI

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K. br. 887/02 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. 1050/03) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA OKONČANOG PRESUDOM KOJA JE DONETA NA SUĐENJU U ODSUSTVU OKRIVLJENOG Čl. 413 ZKP

  (Rešenje Opštinskog suda u Aleksincu Kv. 259/03 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. 105/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • IZREKA PRESUDE

  (Presuda Okružnog suda u Nišu K. br. 79/97 i Rešenje Vrhovnog suda Kž. br. 205/03) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA Čl. 193 -200 ZKP

  (Rešenje Opštinskog suda u Aleksincu - odeljenje u Ražnju K. br.70/03 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž. br. 448/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ODLUČIVANJE O NAJAVLJENOM NEBLAGOVREMENOM OBRAZLOŽENJU ŽALBE

  (Presuda Okružnog suda u Nišu K. br.1/03 i Presuda VSS I Kž 977/03) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • SMETANJE POSEDA

  (Rešenje Opštinskog suda Niš P.br.9380/05 od 22.2.2006. godine i Rešenje Okružnog suda Niš Gž.br.1790/06 od 30.5.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • DRŽAVINA

  (Opštinski sud Niš, presuda P.br.6646/02 od 20.5.2005. godine i Okružni sud Niš, rešenje Gž.br.1184/06 od 12.5.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • SMETANJE DRŽAVINE

  (Opštinski sud u Nišu, rešenje P.660/06 od 30.3.2006. godine i Rešenje Okružnog suda Niš Gž.br.2024/06 od 12.6.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • POVREDA U TOKU IGRE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P.br.1521/03 od 27.10.2005. godine i Rešenje Okružnog suda u Nišu Gž.br.1148/06 od 5.6.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ZAHTEV ZA NAKNADU ŠTETE PO OSNOVU OŠTEĆENJA STAMBENE ZGRADE

  (Opštinski sud Niš, presuda P.br.874/01 od 2.9.2003. godine, Presuda Okružnog suda u Nišu Gž.2670/03 od 21.11.2003. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev.1209/04 od 11.5.2005. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ZASTARELOST POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P.4035/99, Presuda Okružnog suda u Nišu Gž.1130/04 od 06.07.2004. godine i Presuda VSS rev.3429/04 od 26.05.2005. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • NAKNADA ŠTETE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P.1308/99, Presuda Okružnog suda u Nišu Gž.2696/03 od 22.12.2003.god. i Rešenje VSS Rev.2408/04 od 23.12.2004. god.) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • KRIVICA OŠTEĆENOG

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P.3495/02, Presuda Okružnog suda u Nišu Gž.1225/04 od 09.07.2004. god i Presuda VSS Rev.2894/04 od 10.11.2004.god.) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • NEMATERIJALNA ŠTETA

  (Opštinski sud Niš presuda P.br.2290/04 od 18.3.2005. godine i Presuda Okružnog suda Niš Gž.2555/05 od 2.12.2005. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA

  (Opštinski sud Niš, presuda P.br.7994/04 od 7.12.2005. godine i Okružni sud Niš, presuda Gž.1342/06 od 30.5.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • IZDRŽAVANJE

  (Presuda Opštinskog suda Niš P.br.7159/02 od 6.10.2003. godine, Presuda Okružnog suda Niš Gž.105/04 od 27.1.2004. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.1961/04 od 10.11.2004. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ODRŽAVANJE STANA

  (Opštinski sud Niš, rešenje P.br.6244/05 od 3.2.2006. godine i Okružni sud Niš, rešenje Gž.br.2123/06 od 14.6.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ISELJENJE

  (Opštinski sud u Nišu, presuda P.br.9000/05 od 18.1.2006.god. i Okružni sud u Nišu, presuda Gž.br.1635/06 od 12.6.2006. god.) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • PONIŠTAJ REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

  (Presuda Opštinskog suda Niš P1.br.2247/04 od 18.11.2005. godine i Presuda Okružnog suda Niš Gž1. br.224/06 od 12.4.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • ZAKONITOST OTKAZA PO OSNOVU TEHNOLOŠKOG VIŠKA

  (Presuda Opštinskog suda Niš P1.2322/02 od 24.5.2005. godine, Presuda Okružnog suda Niš Gž1.br.633/05 od 30.9.2005. godine i Rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev2.449/06 od 29.3.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • PRESTANAK RADNOG ODNOSA

  (Presuda Opštinskog suda Niš P1.br.4071/03 od 22.12.2005.godine i Presuda Okružnog suda Niš Gž1.br.181/06 od 11.4.2006.godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (član 422 ZPP)

  (Rešenje Opštinskog suda Niš P.br.871/97 od 12.10.2005. godine i Rešenje Okružnog suda Niš Gž.br.1100/06 od 9.5.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • PRAVO NA NAKNADU NUŽNIH TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA čl. 149 i 150 ZPP

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu - odeljenje u Beloj Palanci II P.398/05 i Rešenje Okružnog suda u Nišu, Gž. 875/2006 od 17.4.2006. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • PREKID POSTUPKA (član 214 ZPP)

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu P.2065/99 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Gž.51/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 22/2006, Intermex, Beograd


 • PRODUŽENO KRIVIČNO DELO

  (Iz Biltena Okružnog suda u Nišu, broj 22/2006, Intermex, Beograd, Autor: Dr Danilo Nikolić, predsednik Okružnog suda u Nišu)


 • RETROAKTIVNA PRIMJENA KRIVIČNOG ZAKONA

  (Iz Biltena Okružnog suda u Nišu, broj 22/2006, Intermex, Beograd, Autor: Damjan Kaurinović, predsjednik Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH)


 • SAUČESNIŠTVO U KRIVIČNOM DELU

  (Iz Biltena Okružnog suda u Nišu, broj 22/2006, Intermex, Beograd, Autor: Anđelka Stanković, sudija Vrhovnog suda Srbije)


 • NOVI ASPEKTI PROCESNOG POLOŽAJA BRANIOCA U POSTUPCIMA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA I RATNIH ZLOČINA

  (Iz Biltena Okružnog suda u Nišu, broj 22/2006, Intermex, Beograd, Autor: Dušan Knežević, zamenik tužioca za ratne zločine)


 • POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE KAO RAZLOG ZA ŽALBU U PARNIČNOM POSTUPKU*

  (Iz Biltena Okružnog suda u Nišu, broj 22/2006, Intermex, Beograd, Autor: Prof. dr Gordana Stanković, Pravni fakultet – Niš)


Dnevna ažurnost

Bankarska garancija pismena forma

(Viši privredni sud, Beograd Pž.835/87 od 27.05.1987.)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne prestupe Višeg privrednog suda u Beogradu 11. jula 2000. godine)


Davanje prava glasa poveriocu kome je dužnik osporio potraživanje

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Dela litografije i autorsko delo

(Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, broj Gž. 216/83. od 17.05.1983.)


Dospelost potraživanja i dejstvo prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Istovetnost uslova prinudnog poravnanja za sve poverioce

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Prikaži sve >>