Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 2, 2009 god.

 • EVEN­TU­AL­NI UMI­ŠLJAJ (Član 25. KZ)

  (Presuda Okru­žnog su­da u Kra­lje­vu, K. br. 104/07 od 11.7.2008. godi­ne i presuda Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je, Kž I441/09 od 16.4.2009. go­di­ne) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sen­ten­ce: Oli­ve­ra Bo­jo­vić, su­di­ja Okru­žnog su­da u Kra­lje­vu


 • PO­JA­ČAN NAD­ZOR OD STRA­NE OR­GA­NA STA­RA­TELJ­STVA (Član 17. ZM)

  (Presuda Okru­žnog su­da, K. br. 67/07 od 28.11.2008. godi­ne i presuda Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je, Kžm 31/09 od 16.3.2009. go­di­ne) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sen­ten­ce: Oli­ve­ra Bo­jo­vić, su­di­ja Okru­žnog su­da u Kra­lje­vu


 • OD­U­ZI­MA­NJE IMO­VIN­SKE KO­RI­STI (Član 91. KZ)

  (Presuda Op­štin­skog su­da u Kra­lje­vu, K. 669/07 od 25.7.2008. godi­ne i presuda Okru­žnog su­da u Kra­lje­vu, Kž. 655/08 od 11.2.2009. godi­ne) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sen­ten­ce: Ja­go­da Ra­do­sa­vlje­vić, su­di­ja Okru­žnog su­da u Kra­lje­vu


 • IZ­ME­NA OP­TU­ŽBE I PI­TA­NJE ZA­STA­RE­LO­STI KRI­VIČ­NOG GO­NJE­NJA (Član 341. ZKP u ve­zi čl. 103. i 104. ZKP)

  (Presuda Op­štin­skog su­da u Kra­lje­vu, K. 295/08 od 25.9.2008. godi­ne i presuda Okru­žnog su­da u Kra­lje­vu, Kž. 749/08 od 18.3.2009. godi­ne) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sen­ten­ce: Ja­go­da Ra­do­sa­vlje­vić, su­di­ja Okru­žnog su­da u Kra­lje­vu


 • JAV­NI TU­ŽI­LAC (Član 46. ZKP)

  (Presuda Okru­žnog su­da, K. br. 56/01 od 12.7.2007. godi­ne i presuda Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je, Kž I2793/07 od 4.4.2008. go­di­ne) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sen­ten­ce: Oli­ve­ra Bo­jo­vić, su­di­ja Okru­žnog su­da u Kra­lje­vu


 • VE­ŠTA­ČE­NJE (Član 113. ZKP)

  (Presuda Okru­žnog su­da, K. br. 104/07 od 11.07.2008. godi­ne i presuda Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je, Kž I441/09 od 16.4.2009. go­di­ne) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sen­ten­ce: Oli­ve­ra Bo­jo­vić, su­di­ja Okru­žnog su­da u Kra­lje­vu


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA (Član 368. stav 1. tačka 11. ZKP)

  (Presuda Okružnog suda K. br. 43/03 od 10.01.2007. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž I114/08 od 17.4.2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: Olivera Bojović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • BIT­NA PO­VRE­DA OD­RE­DA­BA KRI­VIČ­NOG PO­STUP­KA (Član 368. stav 1. tačka 11. ZKP)

  (Presuda Okru­žnog su­da u Kra­lje­vu, K. br. 43/03 od 10. januara 2007. godi­ne i rešenje Vr­hov­nog su­da Sr­bi­je, Kž I 114/08 od 17.4.2008. god.) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sen­ten­ce: Oli­ve­ra Bo­jo­vić, su­di­ja Okru­žnog su­da u Kra­lje­vu


 • GRAĐENJE NA TUĐEM ZEMLJIŠTU (Čl. 24, 25. i 26. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa)

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu, P. br. 949/02 od 14.7.2003. godine, presuda Okružnog suda u Kraljevu, Gž. br. 168/04 od 20.1.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbija, Rev. br. 1272/05 od 6.10.2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • UGOVORNA OBAVEZA, STICANJE BEZ OSNOVA, POSLODAVSTVO BEZ NALOGA

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu, P. br. 1114/07 od 20.5.2008. godine i presuda Okružnog suda u Kraljevu, Gž. br. 309/09 od 2.4.2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Ilija Zinodvić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • STICANJE BEZ OSNOVA (Član 209. Zakona o obligacionim odnosima)

  (Presuda Opštinskog suda u Raški, P. br. 2/05 od 25.12.2008. godine i presuda Okružnog suda u Kraljevu, Gž. br. 683/09 od 19.5.2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: Smiljana Ristić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • UKIDANJE SLUŽBENOSTI (Član 58. stav 2. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa)

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu, P. br. 1104/01 od 18.4.2006. godine i presuda Okružnog suda u Kraljevu, Gž. br. 1358/06 od 29.12.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: Cmiljka Mladenović,sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • STICANJE, VRŠENJE I PRESTANAK PRAVA SLUŽBENOSTI (Čl. 50, 51, 53 i 58 Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa)

  (Presuda Opštinskog suda u Vrnjačkoj Banji, P. br. 544/00 od 26.6.2001. godine, presuda Okružnog suda u Kraljevu, Gž. br. 1098/01 od 15.11.2001. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. 1595/02 od 2.4.2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • ŠTETA ZBOG PROFESIONALNOG OBOLJENJA (Član 164. Zakona o radu)

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu, IP. br. 198/08 od 6.2.2009. godine i presuda Okružnog suda u Kraljevu, Gž. br. 986/09 od 9.6.2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: Božidar Vujičić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • ŠTETA PO OSNOVU IZMAKLE KORISTI (Član 189. stav 3. ZOO)

  (Presuda Opštinskog suda u Vrnjačkoj Banji, P. br. 254/04 od 22.5.2006. godine, presuda Okružnog suda u Kraljevu, Gž. br. 1466/06 od 7.12.2006. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. broj 838/07 od 2.4.2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: Božidar Vujičić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • ŠTETA ZBOG NEPRAVILNOG RADA DRŽAVNOG ORGANA (Član 172. ZOO)

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu, 1592/08 od 27.2.2009. godine i presuda Okružnog suda u Kraljevu, Gž. br. 1596/09 od 9.6.2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: Božidar Vujičić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI (Član 201. stav 1. ZOO u vezi člana 85. Zakona o osiguranju imovine i lica)

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu, P. br. 1803/08 od 2.12.2008. godine i presuda Okružnog suda u Kraljevu, Gž. br. 539/09 od 10.4.2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Ilija Zindović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • SASTAV VEĆA (Član 203. Porodičnog zakona)

  (Presuda Opštinskog suda u Vrnjačkoj Banji, P. br. 416/06 od 21.12.2006. godine, presuda Okružnog suda u Kraljevu, Gž. br. 897/07 od 31.10.2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. 678/08 od 11.2.2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: Cmiljka Mladenović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • RASPOREĐIVANJE ZAPOSLENOG (Član 172. stav 1. Zakona o radu)

  (Presuda Opštinskog suda u Raški, P1. br. 246/07 od 8.4.2008. godine i presuda Okružnog suda u Kraljevu, Gž. br. 3363/08 od 31.3.2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: Smiljana Ristić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • DISKRECIONO PRAVO DIREKTORA (član 172. Zakona o radu)

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu, IP. br. 916/08 od 21.11.2008. g. i presuda Okružnog suda u Kraljevu, Gž. br. 233/09 od 8.4.2009. g.) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: Smiljana Ristić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • ZABRANA NAČELA RETROAKTIVNOSTI

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu, IP. br. 12/08 od 6.11.2008. godine i presuda Okružnog suda u Kraljevu, Gž. br. 134/09 od 29.4.2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: Smiljana Ristić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • UTVRĐIVANJE VISINE VREDNOSTI SPORA (Član 34. ZPP-a)

  (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu, P. br. 38/08 od 6.10.2008. godine i


 • PREKID POSTUPKA (Član 215. stav 1. ZPP-a)

  (Rešenje Opštinskog suda u Kraljevu, P. br. 1686/07 od 20.2.2009. godine i rešenje Okružnog suda u Kraljevu, Gž. br. 1515/09 od 9.6.2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: Božidar Vujičić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • PRIZNANJE DUGA I PRESUDA NA OSNOVU PRIZNANJA (Član 366. ZPP-a)

  (Presuda Opštinskog suda u Vrnjačkoj Banji, P. br. 325/06 od 9.8.2008. godine i rešenje Okružnog suda u Kraljevu, Gž. br. 3119/08 od 24.2.2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: dr Ilija Zindović, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • POTRAŽIVANJE – USLOV ZA IZVRŠENJE (Član 1. stav 1. ZIP-a)

  (Rešenje Opštinskog suda u Kraljevu, I. br. 1265/07 od 9.9.2008. godine i rešenje Okružnog suda u Kraljevu, Gž. br. 1025/09 od 9.4.2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Kraljevu, br. 2/2009, Intermex, Beograd, autor sentence: Božidar Vujičić, sudija Okružnog suda u Kraljevu


 • PRAVOSUDNI SISTEM KANADE

  (Iz Biltena Okružnog suda u Kraljevu, broj 1/2009, Intermex, Beograd, Autori: Biljana Nikolić, predsednik Okružnog suda u Kraljevu i Smiljana Ristić, sudija Okružnog suda u Kraljevu)


 • UREDNOST DOSTAVE

  (Iz Biltena Okružnog suda u Kraljevu, broj 1/2009, Intermex, Beograd, Autor: Jagoda Radosavljević, sudija Okružnog suda u Kraljevu)


Dnevna ažurnost

Bankarska garancija pismena forma

(Viši privredni sud, Beograd Pž.835/87 od 27.05.1987.)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne prestupe Višeg privrednog suda u Beogradu 11. jula 2000. godine)


Davanje prava glasa poveriocu kome je dužnik osporio potraživanje

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Dela litografije i autorsko delo

(Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, broj Gž. 216/83. od 17.05.1983.)


Dospelost potraživanja i dejstvo prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Istovetnost uslova prinudnog poravnanja za sve poverioce

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Prikaži sve >>