Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 4, 2009 god.

 • IZMENA OPTUŽNICE

  (Presuda Opštinskog suda u Aleksincu K.br.235/03 i Presuda Okružnog suda u Nišu Kž.184/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredio: sudija dr Danilo Nikolić


 • GONJENJE U SLUČAJU KADA JE UČINILAC U BLISKOM ODNOSU SA OŠTEĆENIM

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu Kv.864/05 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž.195/09) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredila: sudija Gordana Pavlović


 • PREDUZIMANJE GONJENJA

  (Rešenje Okružnog suda u Nišu Ki.40/05) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredio: sudija Ivan Bulatović


 • RAZLOZI ZA ODREĐIVANJE PRITVORA

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu Kv.br.455/04 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž.112/05) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredio: sudija Novica Stefanović


 • IZUZEĆE

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K.br.1800/02 i Presuda Okružnog suda u Nišu Kž.br.894/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredio: sudija dr Danilo Nikolić


 • PONAVLJANJE POSTUPKA

  (Rešenje Opštinskog suda u Aleksincu Kv.br.34/05 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž.258/05) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredio: Priredio dr Danilo Nikolić, Predsednik Okružnog suda u Nišu


 • DOKAZ NA KOME SE PRESUDA NE MOŽE ZASNIVATI

  (Rešenje Opštinskog suda u Nišu K.493/05 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž.1389/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredila: sudija Gordana Pavlović


 • DOKAZ NA KOME SE PRESUDA NE MOŽE ZASNIVATI

  (Presuda Opštinskog suda u Aleksincu - odeljenje u Ražnju II K.br.52/03 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž.374/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredio: sudija dr Danilo Nikolić


 • PREPOZNAVANJE

  (Presuda Okružnog suda u Nišu K.164/04 i Presuda VSS Kž. I 1079/05) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredio: sudija Ivan Bulatović


 • POGREŠNO NAVOĐENJE IMENA OKRIVLJENOG

  (Presuda Opštinskog suda u Aleksincu K.br.235/03 i Presuda Okružnog suda u Nišu Kž.184/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredio: dr Danilo Nikolić


 • IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV

  (Presuda Opštinskog suda u Aleksincu II K.br.3/2005 i Presuda Okružnog suda u Nišu Kž.501/05) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredila: sudija Gordana Pavlović


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu K.992/04 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Kž.183/05) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredio: sudija Novica Stefanović


 • GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I STICANJE PRAVA KORIŠĆENJA ODRŽAJEM

  (Presuda Okružnog suda u Nišu Gž.629/05) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredio: sudija Miomir Mitrović


 • ZAJEDNIČKA SVOJINA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P.6022/05 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž.3653/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredio: sudija Ranko Dinić


 • NIŠTAVOST PRAVNOG POSLA

  (Presuda Opštinskog suda Svrljig P.br.147/02 i Presuda Okružnog suda Niš Gž.883/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredila: Dobrila Zdravković, sudija Opštinskog suda u Nišu


 • NIŠTAVOST PRAVNOG POSLA ZAKLJUČENOG OD MALOLETNOG LICA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P.br.2202/05 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž.br.1943/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredila: Dobrila Zdravković, sudija Opštinskog suda u Nišu


 • RASKIDANJE UGOVORA BEZ OSTAVLJANJA NAKNADNOG ROKA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P.4946/05 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž.br.367/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredila: sudija Marina Milanović


 • ZASTARELOST NAKNADE ŠTETE

  (Pravno shvatanje po spornim pitanjima opštinskih sudova, zauzeto na sednici parničnog odeljenja Okružnog suda u Nišu održanoj dana 14.06.2005. godine) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd


 • NAKNADA ŠTETE

  (Presuda Opštinskog suda u Niš P.br.7529/05 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž.2178/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredila: Dobrila Zdravković, sudija Opštinskog suda u Nišu


 • RENTA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P.br.5396/02 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž.3025/05) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredila: Dobrila Zdravković, sudija Opštinskog suda u Nišu


 • NAKNADA ŠTETE U STRANOJ VALUTI

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.3075/00) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredio: Miomir Mitrović, sudija Okružnog suda u Nišu


 • ODGOVORNOST RS - MUP RS ZA NAKNADU ŠTETE

  (Presuda Opštinskog suda Niš P.br.4794/02, Presuda Okružnog suda Niš Gž.503/04 i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.2655/04) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredila: Dobrila Zdravković, sudija Opštinskog suda u Nišu


 • MATERIJALNA ŠTETA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P br.3/05 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž br. 1014/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredila: Dobrila Zdravković, sudija Opštinskog suda u Nišu


 • PONIŠTAJ BRAKA POSLE SMRTI JEDNOG SUPRUŽNIKA

  (Presuda Opštinskog suda u Nišu P.br.5305/03 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž.244/06 i Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.147/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredio: sudija Ranko Dinić


 • RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

  (Presuda Opštinskog suda u Aleksincu - Odeljenje u Ražnju P.2/04 i Rešenje Okružnog suda u Nišu Gž.2852/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredila: sudija Marina Milanović


 • RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

  (Presuda Opštinskog suda u Aleksincu P.br.98/05 i Presuda Okružnog suda u Nišu Gž.br.3014/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredilA: sudija Marina Milanović


 • PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO OSNOVU UGOVORA O RADU NA NEODREĐENO VERME

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev.II 1192/06) - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 23/2006, Intermex, Beograd, priredila: Ivana Rađenović, sudija Okružnog suda u Nišu


Dnevna ažurnost

BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Naslovna strana i impresum

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Posledice otvaranja stečajnog postupka – član 93. st. 1, 4. i 5. Zakona o stečaju (član 93. stav 1, član 93a stav 2. i član 93b stav 1. Noveliranog Zakona o stečaju sa izmenama 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


I - OPŠTA SEDNICA - Analiza radnog teksta Amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO – Ponavljanje krivičnog postupka i primena blažeg zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 941/2015 od 3.11.2015. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO - Troškovi krivičnog postupka

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 272/2017 od 11.4.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Povreda krivičnog zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 4/2017 od 7.2.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Pravni kontinuitet krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 384/2014 od 8.5.2014. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 22.9.2014. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 14.11.2014. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Računanje vremena zastarelosti izvršenja jedinstvene kazne izrečene u postupku za izricanje jedinstvene kazne

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 918/2016 od 20.9.2016. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 13.11.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Zastarelost krivičnog gonjenja u postupku prema maloletniku

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1422/2016 od 29.3.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>