Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 79, 2009 god.

 • UPLATA DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. 2059/07 od 14. decembra 2007. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Uvp. II 51/08 od 26. septembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Mirjana Aranđelović


 • PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNU INVALIDNINU PO OSNOVU PALOG BORCA ZBOG NENADLEŽNOSTI

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. 1696/07 od 15. novembra 2007. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Už. 36/08 od 24. aprila 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Mirjana Aranđelović


 • ZAKONSKI USLOV ZA KORIŠĆENJE I PRESTANAK PRAVA ZA ISPLATU NEISPLAĆENIH OBROKA PORODIČNE INVALIDNINE I UVEĆANE PORODIČNE INVALIDNINE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. 2512/07 od 7. marta 2008. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Už. 58/08 od 25. juna 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Mirjana Aranđelović


 • POSTOJANJE JUGOSLOVENSKOG DRŽAVLJANSTVA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. 69/06 od 10. februara 2006. godine i Presuda Vrhovnog suda Srbije Už. 79/07 od 29. maja 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremila: Mirjana Aranđelović


 • ZAKON O SARADNJI SRBIJE I CRNE GORE SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu - veće za ratne zločine K. V. 3/07 od 10. septembra 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • POVREDA PRAVA NA UPRAVLJANJE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 406/09 od 19. februara 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 911/08 od 24. oktobra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • NAČELO LEGALITETA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu - veće za ratne zločine Kv. V. 23/09 od 24. marta 2009. godine i rešenje istražnog sudije Okružnog suda u Beogradu Ki. V. br. 8/08 od 26. septembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • POBIJANJE PRESUDE ZBOG ODLUKE O KRIVIČNOJ SANKCIJI

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 533/09 od 20. februara 2009. godine i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 919/08 od 10. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • ZASTARELOST

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 484/09 od 27. februara 2009. godine i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1463/04 od 4. februara 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • UVREDA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 440/09 od 12. februara 2009. godine i presuda Opštinskog suda u Mladenovcu K. 286/08 od 17. oktobra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • VANBRAČNA ZAJEDNICA SA MALOLETNIKOM

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 599/09 od 19. marta 2009. godine i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 217/07 od 13. februara 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • KRIVIČNO PRAVO - NASILJE U PORODICI - Indiferentan broj činjenja prema istom oštećenom (član 194. stav 1. KZ)

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 492/09 od 2. februara 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1876/07 od 2. aprila 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • NESAVESNO PRUŽANJANJE LEKARSKE POMOĆI

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 553/09 od 24. februara 2009. godine i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1156/08 od 26. januara 2009. godine ) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • KRAĐA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 225/09 od 3. marta 2009. godine i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1913/06 od 27. oktobra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • TEŠKA KRAĐA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 201/09 od 26. marta 2009. godine i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 618/06 od 8. oktobra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • TEŠKA KRAĐA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 417/09 od 12. februara 2009. godine i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 909/08 od 22. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • RAZBOJNIČKA KRAĐA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 498/09 od 3. marta 2009. godine i presuda Trećeg opštinskog suda u beogradu K. 756/08 od 10. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PREVARA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 445/09 od 30. marta 2009. godine i presuda Opštinskog suda u Mladenovcu K. 271/08 od 3. novembra 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PRINUDA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 412/09 od 24. marta 2009. godine i presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu K. 1104/06 od 27. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • SPREČAVANJE I OMETANJE DOKAZIVANJA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 570/09 od 17. marta 2009. godine i presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu K. 1116/06 od 7. aprila 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • FALSIFIKOVANJE ISPRAVE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 527/09 od 30. marta 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1591/04 od 23. maja 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • FALSIFIKOVANJE ISPRAVE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 257/08 od 6. februara 2008. godine i presuda Opštinskog suda u Lazarevcu K. 226/07 od 18. septembra 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • FALSIFIKOVANJE ZNAKOVA ZA VREDNOST

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 463/09 od 3. marta 2009. godine i presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu K. 927/08 od 29. januara 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • IDENTITET OPTUŽBE

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 404/09 od 19. februara 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1809/08 od 12. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PUNOMOĆNIK OŠTEĆENOG

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 508/09 od 19. februara 2009. godine i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 800/08 od 19. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PRITVOR

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 562/09 od 20. februara 2009. godine i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 267/09-Kv. 184/09 od 6. februara 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PRITVOR

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 544/09 od 20. februara 2009. godine i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 2022/08 od 10. februara 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • VRAĆANJE SPISA PRVOSTEPENOM SUDU PRE SEDNICE VEĆA DRUGOSTEPENOG SUDA

  (Dopis Okružnog suda u Beogradu Kž. 489/09 od 6. marta 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 783/06 od 17. aprila 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • PODNESCI

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 508/09 od 19. februara 2009. godine i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 800/08 od 19. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • DOKAZ

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 410/09 od 12. februara 2009. godine i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 682/07 od 11. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • DOKAZ

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 420/09 od 31. marta 2009. godine i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1196/07 od 20. novembra 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • ODLUKA O TROŠKOVIMA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 535/09 od 3. marta 2008. godine i rešenje Petog opštinskog suda u Beogradu K. 122/01 od 9. januara 2009. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • NEDOZVOLJENA ŽALBA NA REŠENJE

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 29/08 od 18. januara 2008. godine i rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 237/06 od 7. decembra 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • BITNE POVREDE ODREDABA ZKP-a

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 563/09 od 26. februara 2009. godine i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1702/02 od 17. decembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • KONVALIDACIJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI

  (Presuda Opštinskog suda u Lazarevcu P. 918/06 od 17. januara 2006. godine, presuda Okružnog suda u Beograd Gž. 2101/07 od 25. aprila 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 2010/07 od 30. januara 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • ODGOVOR NA INFORMACIJU

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu, P. br. 102/07 od 3. marta 2008. godine, Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Gž. br. 140/08 do 12. novembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Sudija mr Dragica Popesku


 • ODGOVOR NA INFORMACIJU

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu P. br. 140/2007 od 7. februara 2008. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije, Gž. br. 100/08 od 20. avgusta 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Sudija mr Dragica Popesku


 • POVREDA PRAVA PRIVATNOSTI PUTEM MASMEDIJA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu P. br. 75/06 od 24. oktobra 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Gž. br. 67/08 od 12. juna 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Sudija mr Dragica Popesku


 • PRIMENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA NA RANIJE NASTALE ODNOSE

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 2639/03 od 18. juna 2004. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 14867/05 od 12. jula 2006. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 65/07 od 4. jula 2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • ZATEZNA KAMATA NA VALUTU EURO

  (Presuda Opštinskog suda u Lazarevcu P. 624/05 od 16. decembra 2005. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 2506/06 od 21. juna 2006. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 743/07 od 5. juna 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • ZATEZNA KAMATA NA VALUTU EURO

  (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P. 1242/05 od 13. juna 2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 16494/06 od 31. januara 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1308/07 od 18. septembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • NEOSNOVANO OBOGAĆENJE SUVLASNIKA

  (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P. 3231/05 od 15. januara 2007. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 15826/07 od 18. marta 2008. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1898/08 od 10. septembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU PO ZAKLJUČENJU KUMANOVSKOG SPORAZUMA

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 10529/05 od 11. aprila 2006. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 11778/06 od 14. novembra 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1092/08 od 24. aprila 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • ŠTETA PROUZROKOVANA NA OBJEKTU ZA VREME NATO BOMBARDOVANJA

  (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P. 3992/04 od 5. februara 2007. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 7721/07 od 7. novembra 2007. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 1043/08 od 28. maja 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


 • VOJNE PENZIJE I PASIVNA LEGITIMACIJA REPUBLIKE SRBIJE

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 3885/06 od 9. februara 2007. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. 5586/07 od 5. marta 2008. godine i presuda Vrhovnog suda Srvije Rev. 1972/08 od 4. septembra 2008. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 79/2009, Intermex, Beograd, sentencu pripremio: Branislav Bosiljković


Dnevna ažurnost

BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Naslovna strana i impresum

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Posledice otvaranja stečajnog postupka – član 93. st. 1, 4. i 5. Zakona o stečaju (član 93. stav 1, član 93a stav 2. i član 93b stav 1. Noveliranog Zakona o stečaju sa izmenama 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


I - OPŠTA SEDNICA - Analiza radnog teksta Amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO – Ponavljanje krivičnog postupka i primena blažeg zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 941/2015 od 3.11.2015. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO - Troškovi krivičnog postupka

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 272/2017 od 11.4.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Povreda krivičnog zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 4/2017 od 7.2.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Pravni kontinuitet krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 384/2014 od 8.5.2014. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 22.9.2014. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 14.11.2014. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Računanje vremena zastarelosti izvršenja jedinstvene kazne izrečene u postupku za izricanje jedinstvene kazne

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 918/2016 od 20.9.2016. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 13.11.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Zastarelost krivičnog gonjenja u postupku prema maloletniku

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1422/2016 od 29.3.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>