Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 78, 2008 god.

 • ISPRAVKA REŠENJA NA OSNOVU ODREDBE ČLANA 209. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U.br. 1632/05 od 24.3.2006. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Uvp.1-162/06 od 25.4.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 77/2008, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Mirjana Aranđelović


 • UPRAVNI AKT

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U.br.594/05 od 31.10.2005. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Už.br. 100/05 od 4.04.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 77/2008, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Mirjana Aranđelović


 • PRAVNI INTERES TUŽIOCA ZA VOĐENJE UPRAVNOG SPORA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu U.br. 1554/05 od 16.3.2006. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Uvp.1-159/06 od 30.11.2006. godine.) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 77/2008, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Mirjana Aranđelović


 • PRAVA VOJNIH INVALIDA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U.br. 1848/06 od 17.11.2006. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Už.br.42/07 od 29.3.2007. godine kao i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Už.br.27/07 od 17.5.2007. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 77/2008, Intermex, Beograd, sentencu priredila: Mirjana Aranđelović


 • ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI (Član 149)

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž.104/07 od 19.1.2007. i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K.2014/06 od 26.12.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 77/2008, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA (član 20. stav 1)

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž.3401/06 od 14.2.2007. i presuda Opštinskog suda u Obrenovcu K.205/05 od 13.4.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 77/2008, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • ZAKON O BANKAMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA (član 77a stav 1)

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž.3180/06 od 14.2.2007. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K.1166/02 od 7.6.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 77/2008, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


 • NUŽNA ODBRANA (član 19. KZ)

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 3520/06 od 16.1.2007. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1897/04 od 18.7.2006. godine)


 • POKUŠAJ (član 30. KZ)

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž.2821/06 od 22.2.2007. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K.859/06 od 6.6.2006. godine)


 • STICAJ (član 60. KZ)

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž.3306/06 od 30.1.2007. i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K.824/05 od 25.5.2006. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 77/2008, Intermex, Beograd, sentencu priredili: Siniša Važić i mr Aleksandar Trešnjev


Dnevna ažurnost

BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Naslovna strana i impresum

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Posledice otvaranja stečajnog postupka – član 93. st. 1, 4. i 5. Zakona o stečaju (član 93. stav 1, član 93a stav 2. i član 93b stav 1. Noveliranog Zakona o stečaju sa izmenama 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


I - OPŠTA SEDNICA - Analiza radnog teksta Amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO – Ponavljanje krivičnog postupka i primena blažeg zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 941/2015 od 3.11.2015. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO - Troškovi krivičnog postupka

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 272/2017 od 11.4.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Povreda krivičnog zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 4/2017 od 7.2.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Pravni kontinuitet krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 384/2014 od 8.5.2014. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 22.9.2014. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 14.11.2014. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Računanje vremena zastarelosti izvršenja jedinstvene kazne izrečene u postupku za izricanje jedinstvene kazne

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 918/2016 od 20.9.2016. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 13.11.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Zastarelost krivičnog gonjenja u postupku prema maloletniku

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1422/2016 od 29.3.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>