Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 67, 2005 god.

 • DOPUNSKO DOKAZNO SREDSTVO

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Uvp. 106/03 od 30. septembra 2004. gdoine, presuda Okružnog suda u Beogradu U. br. 698/03 od 30. septembra 2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • PRAVNI INTERES

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu U. br. 127/04 od 30. aprila 2004. godine, i presuda Vrhovnog suda Srbije Uvp. 206/04 od 25. novembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • UPRAVNI AKT

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu U. br. 261/03 od 18. decembra 2003. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Uvp. I. 65/04 od 25. novembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • SUKORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Uvp. I. 3/04 od 23. decembra 2004. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu U. 1240/03 od 25. decembra 2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • BLAŽI ZAKON

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1585/03 od 4. novembra 2004. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 186/02 od 1. oktobra 2002. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • PREKORAČENJE NUŽNE ODBRANE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1931/03 od 23. novembra 2004. i presuda Okružnog suda uBeogradu K. 35/03 od 4. jula 2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • NUŽNA ODBRANA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 852/03 od 22. septembra 2004. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 220/01 od 24. decembra 2002. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • POKUŠAJ

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 124/05 od 23. februara 2005. i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 65/04 od 14. oktobra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • POKUŠAJ

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2854/04 od 8. decembra 2004. i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 833/04 od 25. avgusta 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • STICAJ KRIVIČNIH DELA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 3107/04 od 23. decembra 2004. i presuda Drugog opštiskog suda K. 1568/02 od 5. decembra 2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • PRAVNA ZABLUDA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1090/04 od 5. oktobra 2004. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 1276/03 od 31. decembra 2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • OLAKŠAVAJUĆA OKOLNOST

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1281/03 od 7. oktobra 2004. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 93/02 od 13. decembra 2002. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • OPOZIV USLOVNE OSUDE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 345/05 od 23. februara 2005. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu Kv. 1417/04 od 23. decembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • UBISTVO

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 2074/03 od 1. oktobra 2004. i presuda Okružog suda u Beogradu K. 762/03 od 2. oktobra 2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • LAKA TELESNA POVREDA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 504/05 od 9. marta 2005. i presuda Opštinskog suda u Mladenovcu K. 129/04 od 18. oktobra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • NEPRUŽANJE POMOĆI (krivično delo protiv života i tela - član 59. KZ SRS - 26/77)

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1115/03 od 6. maja 2004. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 473/02 od 27. februara 2002. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • KLEVETA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 239/05 od 23. februara 2005. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1270/00 od 14. juna 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • UVREDA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 130/05 od 10. februara 2005. i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 1304/02 od 9. jula 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRESUDE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2707/04 od 30. novembra 2004. i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 577/03 od 30. aprila 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • SILOVANJE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 2331/03 od 15. oktobra 2004. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 881/02 od 24. oktobra 2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • BLUDNE RADNJE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 454/05 od 14. marta 2005. i presuda Opštinskog suda u Obrenovcu K. 100/04 od 21. maja 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • TRGOVINA LJUDIMA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kz. 483/04 od 25. maja 2004. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 1038/03 od 24. decembra 2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • NEDOZVOLJENA TRGOVINA

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 3233/04 od 29. decembra 2004. i rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 219/04 od 13. novembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • RAZBOJNIŠTVO

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kz. 40/03 od 18. februara 2004. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 455/02 od 25. septembra 2002. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • RAZBOJNIŠTVO

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1520/04 od 18. novembra 2004. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 871/03 od 13. maja 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • TEŠKI SLUČAJEVI RAZBOJNIŠTVA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 471/04 od 22. aprila 2004. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 237/02 od 14. novembra 2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • TEŠKI SLUČAJ RAZBOJNIŠTVA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1504/02 od 2. marta 2004. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 5/00 od 9. jula 2002. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • IZNUDA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2780/04 od 9. decembra 2004. i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 1342/03 od 1. aprila 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • UNIŠTENJE ILI OŠTEĆENJE JAVNIH UREĐAJA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2952/04 od 08. decembra 2004. i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 648/04 od 1. oktobra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 3343/04 od 31. decembra 2004. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1266/02 od 10. maja 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • LAŽNO PRIJAVLJIVANJE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 3116/04 od 27. decembra 2004. i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1472/02 od 5. maja 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 3285/04 od 30. decembra 2004. i presuda Opštinskog suda u Sopotu K. 83/04 od 19. oktobra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • LAŽNO PREDSTAVLJANJE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 311/05 od 14. februara 2005. i presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 104/04 od 29. aprila 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • POSREDOVANJE U VRŠENJU PROSTITUCIJE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 56/05 od 10. marta 2005. i presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 74/03 od 31. marta 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • PRITVOR

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kžm II 19/04 od 9. novembra 2004. i rešenje Okružnog suda Km. 118/04 od 27. oktobra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • PRITVOR

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 771/05 od 22. marta 2005. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. 1815/03 od 7. marta 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • BRANILAC PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

  (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Kž. 98/05 od 26. januara 2005. i presuda Četvrtog opštinskog suda u Beogradu K. 754/04 od 3. avgusta 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • POVRAĆAJ U PREĐAŠNJE STANJE

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz. 86/03 od 30. decembra 2003. i presuda Opštinskog suda u Leskovcu K. 469/02 od 14. marta 2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • KAŽNJAVANJE BRANIOCA

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž-II 1003/04 od 11. novembra 2004. i rešenje Okružnog suda u Beogradu K. 10/03 od 15. juna 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • VEŠTAČENJE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 1104/04 od 17. maja 2004. i presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K. 363/03 od 8. januara 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • OSLOBOĐENJE OD DUŽNOSTI SVEDOČENJA

  (Rešenje Vrhovnog suda Srbije Kž. 1230/04 od 21. oktobra 2004. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 427/04 od 19. aprila 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • PREKORAČENJE OPTUŽBE

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 2803/04 od 29. novembra 2004. i presuda Opštinskog suda u Sopotu K. 80/01 od 26. jula 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 154/02 od 2. marta 2004. i presuda Okružnog suda u Beogradu K. 5/00 od 9. jula 2002. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz. 82/03 od 16. novembra 2003. i presuda Opštinskog suda u Čačku K. 489/00 od 6. decembra 2002. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • SVOJINA I SUKCESIJA DRŽAVA

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.br.6316/99 od 30. oktobra 2001. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 13595/02 od 28. maja 2003. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 4395/03 od 4. novembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • HIPOTEKA

  (Presuda Vrhovnog suda Srbije Gzz.br.111/04 od 23. decembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • UZNEMIRAVANJE VLASNIKA

  (Presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu P. br. 987/94 od 3. oktobra 2001. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 4338/02 od 15. augusta 2002. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1966/03 od 25. decembra 2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • UGOVORNA KAZNA

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 522/01 od 23. maja 2002. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 11712/02 od 21. novembra 2002. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 727/04 od 7. aprila 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • ZATEZNA KAMATA NA DEVIZNI DUG KONVERTOVAN U DINARE

  (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P. br. 2317/01 od 6. februara 2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 7184/03 od 29. septembra 2003. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1315/04 i Gzz.55/04) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • ZASTARELOST POTRAŽIVANJA NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 4686/03 od 17. septembra 2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 2584/04 od 15. juna 2004. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 260/05 od 16. februara 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • ODGOVORNOST ZA ŠTETU

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 2098/01 od 2. jula 2002. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 5936/03 od 16. jula 2003. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 174/04 od 16. februara 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • VISINA NAKNADE ŠTETE

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 1983/02 od 15. januara 2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 10530/03 od 14. oktobra 2003. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 3618/04 od 26. januara 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • PRIZNANICA KAO NEOVERENI KUPOPRODAJNI UGOVOR

  (Presuda Opštinskog suda u Mladenovcu P.br.441/02 od 24. decembra 2002. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 3108/03 od 26. juna 2003. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 212/04 od 1. decembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • PRELAZ PRAVA I OBAVEZA DAVAOCA IZDRŽAVANJA NA NJEGOVOG BRAČNOG DRUGA I POTOMKE I NASLEDNO PRAVNA SUKCESIJA

  (Rešenje Trećeg opštinskog suda u Beogradu O. br. 1005/00 od 31. maja 2001. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 8892/01 od 25. decembra 2001. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 4030/02 od 13. februara 2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • PRAVO NA NUŽNI DEO

  (Presuda Petog opštinskog suda u Beogradu P. br. 4262/02 od 29. januara 2002. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 923/01 od 31. jula 2002. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 180/03 od 28. oktobra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • PUNOVAŽNOST USMENOG ZAVEŠTANJA

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 9850/03 od 18. novembra 2003. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1557/04 od 23. decembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

  (Presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu P. br. 1565/00 od 25. decembra 2002. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 5570/03 od 25. decembra 2003. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 1808/04 od 25. novembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • PRAVO STRANOG DRŽAVLJANINA NA OTKUP STANA

  (Presuda Drugog opštinskog suda u Beogradu P. br. 1357/95 od 26. novembra 1999. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 4911/00 od 20. septembra 2000. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Gzz. br. 107/02) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • PRAVO NA POSED

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.br.2288/00 od 27. februara 2003. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 8047/03 od 24. februara 2004. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 2979/04 od 2. decembra 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • PRAVO VANBRAČNOG DRUGA DA NASTAVI SA KORIŠĆENJEM STANA

  (Presuda Trećeg opštinskog suda u Beogradu P. br. 274/99 od 26. novembra 1999. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 2327/00 od 20. aprila 2000. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 5275/00 od 24. oktobra 2001. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • FAKTIČKO IZDVAJANJE DELOVA SUSTANARSKOG STANA

  (Presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 2459/99 od 11. septembra 2002. godine, presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 4179/03 od 24. aprila 2003. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 571/04 od 21. aprila 2005. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • STUPANJE U PARNICU DAVAOCA IZDRŽAVANJA NA MESTO UMRLOG PRIMAOCA IZDRŽAVANJA

  (Vrhovni sud Srbije Gzz. br. 47/96 od 18. marta 1997. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • TUŽBA ZA UTVRĐENJE

  (Rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 9828/01 od 23. maja 2002. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 7042/02 od 27. augusta 2002. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 4022/03 od 26. februara 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • JEDINSTVENI SUPARNIČARI

  (Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 8936/00 od 25. decembra 2000. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 732/02 od 3. septembra 2003. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • DOZVOLJENOST REVIZIJE U POSTUPKU PO PREDLOGU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

  (Rešenje Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 7035/97 od 8. novembra 2002. godine, rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 13345/02 od 23. juna 2003. godine i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 3857/03 od 28. januara 2004. godine) - Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 67/2005, Intermex, Beograd


 • Visoko tehnološki kriminal

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 67/2005, Intermex, Beograd, Autor: Denis Bećirić, sudija Drugog opštinskog suda)


 • TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 67/2005, Intermex, Beograd, Autor: Danko Laušević, sudija Petog opštinskog suda)


 • ČLAN 139. STAV 1. TAČKA 3. KZRS: enigma nevažeće inkriminacije

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 67/2005, Intermex, Beograd, Autor: Mr Miodrag Majić, sudija Prvog opštinskog suda)


 • KRIVIČNO DELO IZ ČLANA 159. ZAKONA O ENERGETICI

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 67/2005, Intermex, Beograd, Autor: Tatjana Bezmarević Janjić, sudija Prvog opštinskog suda)


 • ZADUŽBINE I NASLEĐIVANJE

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 67/2005, Intermex, Beograd, Autori: Aleksandra A. Nedeljković i Nataša Radonjić, sudijski pomoćnici u Drugom opštinskom sudu)


 • SUDIJSKE PLATE

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 67/2005, Intermex, Beograd, Autor: Mr Nikola I. Kitarović, Sudija Prvog opštinskog suda)


 • MIŠLJENJE DRUGOSTEPENOG KRIVIČNOG ODELJENJA U VEZI SPORNIH PRAVNIH PITANJA

  (Iz Biltena Okružnog suda u Beogradu, broj 67/2005, Intermex, Beograd, Autor: Savka Gogić, sudija Okružnog suda)


Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2018. GODINU

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


AUTORSKO PRAVO – Autorsko delo – Nemogućnost suspendovanja moralnih prava autora po nalogu nosilaca javnopravnih ovlašćenja

(Presuda Apelelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 161/17 od 9. februara 2018. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 210/16 od 20. juna 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Objavljivanje fotografija na društvenoj mreži i prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 245/15 od 16. marta 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ograničenje autorskog prava – Izveštavanje o tekućem događaju

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4. br. 245/15 od 16. marta 21017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Scenarista prvih delova serijala autorskih dela – Prava nakon prenošenja prava na iskorišćavanje (konkretnih delova serijala)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 125/16 od 15.09.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 142/11 od 13.04.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Utvrđenje da intelektualna tvorevina ima svojstvo autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 181/16 od 28. oktobra 2016. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 68/15 od 9. juna 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Zastarelost naknade za korišćenje fonograma

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 86/17 22.06.2017.godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 202/16 od 28. marta 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Zaštita integriteta autorskog dela – Pribavljanje prava od lica koje nije nosilac autorskopravnih ovlašćenja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 26/16 od 14. marta 2016.godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 130/14 od 7. decembra 2015. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


Prikaži sve >>