Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 2, 2011 god.

 • UVODNO IZLAGANJE sudije Apelacionog suda u Kragujevcu Aleksandra Blanuše - ISTORIJSKI PRIKAZ NASTANKA I RAZVOJA PRAVOSUĐA U SRBIJI

  (Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Beograd, Autor teksta: Aleksandar Blanuša, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu)


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - NOVA REŠENJA U ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRBIJE*

  (Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Beograd, Autor teksta: Vesna Petrović, v.f. predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu)


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - USLOVNA OSUDA SA ZAŠTITNIM NADZOROM (član 71. KZ) I MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG LEČENJA NARKOMANA (član 83. KZ)

  (Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Beograd, Autor teksta: Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu)


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - ALTERNATIVNE SANKCIJE U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE SRBIJE

  (Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Beograd, Autor teksta: Dragan Leković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu)


 • REFERATI (GRAĐANSKO ODELJENJE Apelacionog suda u Kragujevcu) - DOZVOLJENOST TUŽBE ZA UTVRĐENJE U SPOROVIMA O ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE

  (Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Beograd, Autor teksta: Božidar Vujičić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu)


 • REFERATI (GRAĐANSKO ODELJENJE Apelacionog suda u Kragujevcu) - DOZVOLJENOST DEKLARATIVNIH TUŽBI U SPOROVIMA POVODOM ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

  (Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Beograd, Autor teksta: Obren Jezdić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu)


 • REFERATI (GRAĐANSKO ODELJENJE Apelacionog suda u Kragujevcu) - IZUZETNA REVIZIJA PO ČLANU 395. ZPP

  (Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Beograd, Autor teksta: Božidar Vujičić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu)


 • GRAĐANSKO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - PRIGOVOR PRESUĐENE STVARI

  (Presuda Osnovnog suda u Užicu P-1345/10 od 11.02.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu GŽ-1374/11 od 14.06.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredio: Obren Jezdić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - PREKORAČENJE NUŽNE ODBRANE

  (Presuda Osnovnog suda u Kruševcu 8K-2187/10 od 29.07.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-1596/11 od 11.05.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - MLAĐE PUNOLETNO LICE

  (Presuda Osnovnog suda u Čačku K.1158/10 od 01.09.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevdžu, Kž1.br.5480/10 od 10.12.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Jelena Ritopečki-Perić, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - UGROŽAVANJE SIGURNOSTI

  (Presuda Osnovnog suda u Jagodini 6K-108/10 od 30.04.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-4561/10 od 17.09.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - POVREDA KRIVIČNOG ZAKONA

  (Presuda Osnovnog suda u Paraćinu 4K-351/11 od 1.06.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-2988/11 od 25.07.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - KOLIČINA OPOJNE DROGE

  (Presuda Višeg suda u Kragujevcu 1K-169/10 od 31.05.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-3829/11 od 21.10.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - OSLOBAĐANJE OD KAZNE

  (Presuda Osnovnog suda u Novom Pazaru - Sudska jedinica u Sjenici I-7K-2173/10 od 17.05.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1.4447/10 od 7.09.2010. godine) Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - UBLAŽAVANJE KAZNE

  (Presuda Osnovnog suda u Jagodini 3K-1245/10 od 28.10.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-6132/10 od 17.01.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredili: Aleksandar Blanuša, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu i Marija Marković, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - NOVČANA KAZNA

  (Rešenje Osnovnog suda u Paraćinu, Kv.br.321/11 od 01.07.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu, Kž2.br.1264/11 od 22.08.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Anđela Petrović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - USLOVNA OSUDA

  (Presuda Osnovnog suda u Požegi K-1644/10 od 14.06.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1.3153/11 od 22.08.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - MERA BEZBEDNOSTI

  (Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu K.br.1464/10 od 14.10.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-1560/11 od 29.04.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Marina Slavković sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - ZASTARELOST IZVRŠENJA NOVČANE KAZNE IZREČENE KAO SPOREDNE

  (Rešenje Osnovnog suda u Paraćinu Kv.br.107/11 od 07.03.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.2-516/11 od 20.04.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Marina Slavković, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • REHABILITACIJA - REHABILITACIJA

  (Rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Reh. br. 12/11 od 18.07.2011. godine i rešenje Višeg suda u Kruševcu Reh. br. 2/11 od 20.05.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Smiljana Ristić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - REHABILITACIJA

  (Presuda Osnovnog suda u Užicu 2K.br.832/10 od 25.11.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu, Kž1.br.332/11 od 21.03.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Danica Marinković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - TEŠKO UBISTVO

  (Presuda Višeg suda u Novom Pazaru K-1/10 od 18.10.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-242/11 od 10.02.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - UVREDA

  (Presuda Osnovnog suda u Požegi K.br.744/10 od 01.04.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Kž1.br.3512/10 od 08.10.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Jelena Ritopečki-Perić, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - NEDAVANJE IZDRŽAVANJA

  (Presuda Osnovnog suda u Čačku K-954/10 od 7.07.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-5945/10 od 30.12.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA

  (Presuda Višeg suda u Novom Pazaru K-238/10 od 27.04.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1.2947/11 od 22.08.2011. godine)


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - FALSIFIKOVANJE I ZLOUPOTREBA PLATNIH KARTICA

  (Presuda Osnovnog suda u Čačku K-8676/10 od 22.02.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-1733/11 od 22.07.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredili: Aleksandar Blanuša, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu i Marija Marković, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - NEDOZVOLJENA TRGOVINA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu K-368/10 od 9.02.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1.3627/10 od 22.07.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - NEUPLAĆIVANJE POREZA PO ODBITKU

  (Presuda Osnovnog suda u Kruševcu 5K-490/10 od 19.04.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1.5596/10 od 22.12.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - PRODUŽENO KRIVIČNO DELO PORESKA UTAJA

  (Presuda Opštinskog suda u Bajinoj Bašti K-185/06 od 29.05.2009. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-4670/10 od 24.09.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - PORESKA UTAJA

  (Presuda Opštinskog suda u Paraćinu K.br.280/07 od 23.06.2008. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Kž1.br.2666/10 od 07.09.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Jelena Ritopečki-Perić sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - NEZAKONIT LOV

  (Presuda Opštinskog suda u Tutinu K-437/09 od 18.11.2009. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-3176/10 od 08.04.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredili: Aleksandar Blanuša, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu i Marija Marković, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - RAZBOJNIŠTVO U POKUŠAJU

  (Presuda Osnovnog suda u Paraćinu 4K-1373/10 od 3.09.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-5717/10 od 22.12.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - RAZBOJNIŠTVO

  (Presuda Višeg suda u Užicu K-64/10 od 16.09.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-282/11 od 10.05.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredili: Aleksandar Blanuša, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu i Marija Marković, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - SITNO DELO KRAĐA, UTAJA I PREVARA

  (Presuda Opštinskog suda u Čačku K-245/09 od 14.12.2009. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1.3612/10 od 13.07.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI

  (Presuda Višeg suda u Novom Pazaru K-261/10 od 5.04.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-3260/11 od 1.09.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

  (Presuda Osnovnog suda u Jagodini K-7180/10 od 1.03.2011. godine i rešenje Apelacionog suda Kž.1.2646/11 od 5.07.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

  (Presuda Osnovnog suda u Kruševcu 5K-1499/10 od 24.01.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-1626/11 od 10.05.2001. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredili: Aleksandar Blanuša, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu i Marija Marković, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA

  (Presuda Višeg suda u Užicu K-12/10 od 25.01.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-1479/11 od 14.06.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - PRONEVERA

  (Presuda Osnovnog suda u Čačku K-33/10 od 1.06.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-4836/10 od 13.10.2010. godine


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - NEDOZVOLJENA PROIZVODNJA, DRŽANJE, NOŠENJE I PROMET ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA

  (Presuda Osnovnog suda u Kruševcu 6K-4434/10 od 7.03.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-1888/11 od 17.05.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - NEDOZVOLJENO SKLADIŠTENJE ROBE

  (Presuda Osnovnog suda u Kruševcu 1K-1189/10 od 16.06.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1.2903/11 od 23.08.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - POVREĐENO PRAVO NA ODBRANU

  (Presuda Opštinskog suda u Novom Pazaru Kv-191/09 od 26.11.2009. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-2128/10 od 22.03.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu 4K-132/10 od 28.01.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-3547/11 od 20.09.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - ODLAGANJE KRIVIČNOG GONJENJA I OVLAŠĆENI TUŽILAC

  (Presuda Osnovnog suda u Čačku K-985/10 od 30.04.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-5173/10 od 8.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - ODLAGANJE KRIVIČNOG GONJENJA

  (Rešenje Osnovnog suda u Užicu 2K-1266/10 od 21.04.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.2-825/11 od 15.06.2011. godine


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - PRITVOR

  (Rešenje Osnovnog suda u Prijepolju Kv. 3-195/11 od 23.09.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.2-1785/11 od 6.10.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Jelica Marašević, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - NADLEŽNOST SUDA

  (Rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu, Kž.2-1912/11 od 01.11.2011. godine i rešenje Osnovnog suda u Kragujevcu, 9K-8229/10 od 04.07.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredio: Boško Radošević, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - SUDSKA OPOMENA

  (Rešenje Osnovnog suda u Kragujevcu 9K-8515/10 od 04.02.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.2 br. 1806/11 od 13.10.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Ana Parezanović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - POVREDA KRIVIČNOG ZAKONA NA ŠTETU OKRIVLJENOG

  (Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu 5K-8570/10 od 27.01.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-2758/11 od 27.07.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Osnovnog suda u Novom Pazaru, Sudska jedinica u Sjenici I-7K-579/10(06) od 21.06.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-5450/10 od 2.12.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - PRIMENA ČLANA 362. ZKP

  (Presuda Višeg suda u Kragujevcu 1K-169/10 od 31.05.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-3829/11 od 21.10.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-4255/11 od 01.11.2011. godine i presuda Osnovnog suda u Čačku 4K.br.9116/10 od 08.06.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredio: Boško Radošević, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - SUĐENJE U ODSUSTVU

  (Presuda Osnovnog suda u Čačku K-301710 od 4.02.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-3858/10 od 22.07.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - PRIZNANJE OKRIVLJENOG

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu K-173/11 od 23.06.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1.3503/11 od 31.08.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - IZMENJENO MIŠLJENJE VEŠTAKA

  (Presuda Osnovnog suda u Paraćinu 1K-579/10 od 1.06.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1.4880/10 od 13.10.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - NEDOZVOLJEN DOKAZ

  (Presuda Osnovnog suda u Paraćinu 2K-425/10 od 22.06.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1.5212/10 od 26.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - NEDOZVOLJEN DOKAZ

  (Presuda Osnovnog suda u Čačku K-301710 od 4.02.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-3858/10 od 22.07.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - NEDOZVOLJEN DOKAZ

  (Presuda Osnovnog suda u Paraćinu 2K-425/10 od 22.06.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1.5212/10 od 26.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - PRESUĐENA STVAR NE BIS IN IDEM

  (Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu 9K-567/11 od 30.05.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-4105/11 od 13.10.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Marina Slavković, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - PRIMENA ODREDBE

  (Presuda Osnovnog suda u Kruševcu 6-K968/10 od 26.05.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-4016/11 od 17.10.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Marina Slavković, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu 6K-8322/10 od 04.04.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-3474/11 od 14.09.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu 7K-669/10 od 10.02.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-3946/11 od 17.10.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Olivera Bojović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Osnovnog suda u Paraćinu 2K-1837/10 od 15.03.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1-2611/11 od 11.07.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredili: Aleksandar Blanuša, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu i Marija Marković, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu)


 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - NEDOZVOLJENA ŽALBA

  (Rešenje Višeg suda u Čačku K-52/10 od 21.12.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.2-404/11 od 26.04.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Milevka Milenković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • STVARNO-PRAVNI ODNOSI - PRAVO SLUŽBENOSTI

  (Presuda Osnovnog suda u Kruševcu P-295/10 od 10.03.2011. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu GŽ-2249/11 od 04.10.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredio: Obren Jezdić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • OBLIGACIONO PRAVO - UGOVOR O USTUPANJU POTRAŽIVANJA - CESIJI

  (Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu GŽ-4122/10 od 19.04.2011. godine i presuda Osnovnog suda u Požegi 3 P-177/2010 od 11.10.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Jasmina Simović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • STVARNO PRAVO – FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA – Donet plan regulacije građevinske linije i nivelacije, a nepokretnost planirana kao ulica, koja je i formirana (Član 42. stav 2. Zakona o eksproprijaciji i član 38. Zakona o planiranju i izgradnji) – Pravo vlasni

  (Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž-1867/11 od 23.09.2011. godine i presuda Višeg suda u Novom Pazaru P.br. 66/10 od 11.04.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila:Smiljana Ristić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • OBLIGACIONO PRAVO - NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

  (Presuda Višeg suda u Kragujevcu P.br.5/11 od 25.03.2011. godine i dopunska presuda istog suda P.br.5/11 od 29.07.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu GŽ.br.2361/11 od 26.09.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredio: Božidar Vujičić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • PORODIČNO PRAVO - SUPRUŽNIČKO IZDRŽAVANJE

  (Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž2-50/10 od 29.11.2010. godine i presuda Osnovnog suda u Požegi, Sudska jedinica Ivanjica P4, P2, 1/10 od 31.03.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Smiljana Ristić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • PORODIČNO PRAVO - IZDRŽAVANJE OD SRODNIKA

  (Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu, 7P2.br.566/10 od 08.03.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Gž2.br.393/11 od 01.11.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Suzana Vidanović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • PORODIČNO PRAVO - SAMOSTALNO VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA

  (Presuda Osnovnog suda u Kruševcu, Sudska jedinica Trstenik IV6P2. br. 275/11 od 22.07.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu GŽ2. br. 378/11 od 21.10.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredio: Božidar Vujičić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • PORODIČNO PRAVO - DEOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE

  (Presuda Opštinskog suda u Kragujevcu, P-XXV-596/03 od 09.09.2009. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Gž. br. 1934/10 od 28.06.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredio: Božidar Vujičić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • RADNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA

  (Presuda Opštinskog suda u Kruševcu P1.br.256/08 od 16.10.2009. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu Gž 1 2202/10 od 19.01.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Marija Cimeša Furtula, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • RADNO PRAVO - UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA RAD

  (Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu P1-2112/10 od 28.03.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž 1 br.1498/11 od 13.07.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Marija Cimeša Furtula, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • RADNO PRAVO - ROK ZASTARELOSTI NAKNADE TROŠKOVA ZA ISHRANU U TOKU RADA I REGRES ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA

  (Presuda Osnovnog suda u Novom Pazaru P1.189/11 od 14.04.2011. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Gž1-1546/11 od 06.09.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Olivera Pavlović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • RADNO PRAVO - JUBILARNA NAGRADA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu P1 2680/10 od 27.05.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž 1 396/11 od 12.07.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Marija Cimeša Furtula, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • RADNO PRAVO - POVREDA RADNE OBAVEZE

  (Presuda Osnovnog suda u Požegi P1-13/10 od 23.08.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž 1 br.3505/10 od 24.02.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Marija Cimeša Furtula, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • RADNO PRAVO - OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE ZAPOSLENOG

  (Presuda Osnovnog suda u Kruševcu, SJ u Varvarinu P1-1154/10 od 10.11.2010. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž.1-1000/11 od 23.08.2001. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Olivera Pavlović, sudijski pomoćnik Apelacionog suda u Kragujevcu


 • STVARNO-PRAVNI ODNOSI - TUŽBA ZBOG UZNEMIRAVANJA ( ACTIO NEGATORIA

  (Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu GŽ-1630/11 od 20.092011. godine i presuda Osnovnog suda u Užicu 7 P.2410/10 od 26.04.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Jasmina Simović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • STVARNO-PRAVNI ODNOSI - TUŽBA ZA UTVRĐENJE PRAVA KORIŠĆENJA

  (Presuda Osnovnog suda u Novom Pazaru P-1803/10 od 28.12.2010. godine i rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu GŽ-845/11 od 31.05.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredio: Obren Jezdić,


 • OBLIGACIONO PRAVO - KONVERZIJA

  (Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, GŽ-1113/11 od 23.06.2011. godine i presuda Opštinskog suda u Čačku, P-1980/05 od 25.11.2009. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Smiljana Ristić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • OBLIGACIONO PRAVO - NEMATERIJALNA ŠTETA

  (Presuda Osnovnog suda u Jagodini P-478/09 od 07.10.2009. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu GŽ-1109/11 od 27.05.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredio: Obren Jezdić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • OBLIGACIONO PRAVO - NEZAKONIT I NEPRAVILAN RAD DRŽAVNOG ORGANA

  (Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž.br.3338/10 od 01.12.2010. godine i presuda Osnovnog suda u Požegi 6P-94/10 od 28.04.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Smiljana Ristić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • OBLIGACIONO PRAVO - PRAVNA ZAŠTITA GARANTOVNIH OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA PRED ORGANIMA REPUBLIKE SRBIJE

  (Presuda Osnovnog suda u Kruševcu II br. 706/10 od 18.05.2001. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž.94/11 od 31.03.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Nadežda Vidić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


 • GRAĐANSKO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - BITNA POVREDA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA

  (Presuda Osnovnog suda u Kraljevu – Sudska jedinica Raška P.br.5353/10 i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Gž.br.1235/11 od 17.10.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 2/2011, Intermex, Sentencu priredila: Vesna Cvetković, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu


Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – Idejno rešenje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 101/21 od 13. januara 2022. godine - presuda Višeg suda u Beogradu P4 173/17 od 1. februara 2021. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Vesna Dželetović Cucić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ustupanje imovinskih autorskih prava trećem licu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 1/23 od 30. marta 2023. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 252/17 od 14. septembra 2022. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Marković Radojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Zaštita oznake poznate javnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 40/23 od 16. marta 2023. godine – presuda Višeg suda u Beogradu p4 110/18 od 8. decembra 2022. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Marković radojević, Sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU – Broj 13/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – I – Uvodna reč glavnog i odgovornog urednika biltena

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – III – Pravo na život i pogrešne presude

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – IV – Informacija u masmedijima i pravo na odgovor

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: dr Dragica Popesku - sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU – Broj 94/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 94/2023, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U KRAGUJEVCU – Broj 1/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Kragujevcu, broj 1/2023, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>