Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


Broj 2, 2011 god.

 • PRAVO NA RESTITUCIJU U SLUČAJU PREKOMERNOG VRŠENJA PRAVA GRADNJE

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br.3682/10 od 28.10.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Pane Marjanović, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Beogradu


 • STATUS RATNOG ZAROBLJENIKA U NEMEĐUNARODNOM ORUŽANOM SUKOBU (član 144. KZSRJ)

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine - Kž1 Po2 1/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autori pravnih shvatanja izraženih u odlukama Veća za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu: dr Miodrag Majić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za Ratne zločine i Rosanda Dževerdanović – Savković, viši sudijski saradnik


 • PRAVNA SHVATANJA IZRAŽENA U ODLUKAMA VEĆA ZA RATNE ZLOČINE APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine - Kž1 Po2 1/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autori pravnih shvatanja izraženih u odlukama Veća za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu: dr Miodrag Majić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za Ratne zločine i Rosanda Dževerdanović – Savković, viši sudijski saradnik


 • STATUS ZAŠTIĆENIH LICA I STICAJ (čl. 142-144. KZSRJ)

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine - Kž1 Po2 1/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autori pravnih shvatanja izraženih u odlukama Veća za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu: dr Miodrag Majić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za Ratne zločine i Rosanda Dževerdanović – Savković, viši sudijski saradnik


 • PRETPOSTAVKA NEVINOSTI (član 3. ZKP)

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2 br. 3568/10 od 13. oktobra 2010. i rešenje Drugog opštinskog suda u Beogradu K. br. 37/08 od 30. novembra 2009. godine)


 • BITNE POVREDE ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA (član 368. stav 1. tačka 11. ZKP)

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž1br. 6070/10 od 16. novembra 2010. i presuda Osnovnog suda u Šapcu K. br. 2338/10 od 09. jula 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: sudija Duško Milenković, rukovodilac sudske prakse Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu


 • BROJ RADNJI IZVRŠENJA PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST U SMISLU ČLANA 54. KZ

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 5438/10 od 05. oktobra 2010. godine – presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.19814/10 od 14. juna 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Marina Barbir, viši sudijski saradnik


 • RAD U JAVNOM INTERESU (član 52. KZ)

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 br. 3704/2010 od 15. novembra 2010. i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K. br. 8260/2010 od 31. marta 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: sudija Duško Milenković, rukovodilac sudske prakse Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu


 • ZAKLJUČAK O POSTIGNUTOJ RESOCIJALIZACIJI KOD INSTITUTA USLOVNOG OTPUSTA

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2 Po1 269/10 od 29. oktobra 2010. godine - rešenje Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje Kuo.Po1 50/10 od 08. oktobra 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Marina Barbir, viši sudijski saradnik


 • MERA BEZBEDNOSTI ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM IZ ČLANA 86. KZ

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1. br. 6523/10 od 18. novambra 2010. godine – presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.5713/10 od 21. juna 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Irena Jušković, viši sudijski saradnik


 • DOKAZNA SNAGA SLUŽBENE BELEŠKE SAČINJENE OD STRANE MUP-a RS UKP, SBPOK-a U POSTUPCIMA ZA PRIVREMENO ODUZIMANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja Kž2 Po1 294/10 od 08. decembra 2010. godine, kojim je odbijena kao neosnovana žalba branioca okrivljenog, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja Poi-Po1 br. 39/10(K.Po1 br. 249/10) od 30. septembra 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Snežana Medenica, Viši sudijski saradnik


 • NAREDBA KAO ELEMENAT KRIVIČNOG DELA IZ ČLANA 142. STAV 1. KZ SRJ

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine - Kž1 Po2 4/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autori pravnih shvatanja izraženih u odlukama Veća za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu: dr Miodrag Majić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za Ratne zločine i Rosanda Dževerdanović – Savković, viši sudijski saradnik


 • POVEZANOST KRIVIČNOG DELA SA ORUŽANIM SUKOBOM I MOTIV NA STRANI OKRIVLJENOG (član 142. stav 1. KZSRJ)

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine - Kž1 Po2 4/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autori pravnih shvatanja izraženih u odlukama Veća za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu: dr Miodrag Majić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za Ratne zločine i Rosanda Dževerdanović – Savković, viši sudijski saradnik


 • STATUS OKRIVLJENOG I KRIVIČNO DELO RATNI ZLOČIN PROTIV RATNIH ZAROBLJENIKA (član 144. KZSRJ)

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine - Kž1 Po2 1/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autori pravnih shvatanja izraženih u odlukama Veća za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu: dr Miodrag Majić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za Ratne zločine i Rosanda Dževerdanović – Savković, viši sudijski saradnik


 • UBISTVO NA MAH (član 115. KZ)

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 br. 207/10 od 26. oktobra 2010. godine i presuda Okružnog suda u Beogradu K. br. 1896/08 od 13. februara 2009. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: sudija Duško Milenković, rukovodilac sudske prakse Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu


 • IZNOŠENJE LIČNIH I PORODIČNIH PRILIKA (čl. 172. KZ)

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 br. 5127/2010 od 23. septembra 2010. i presuda Osnovnog suda u Lazarevcu K. br. 763/10 od 02. juna 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: sudija Duško Milenković, rukovodilac sudske prakse Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu


 • NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (član 246. KZ)

  (Presuda Višeg suda u Beogradu K. br. 3040/10 od 10. juna 2010. godine i presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž I. br. 6252/10 od 09. novembra 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: sudija Duško Milenković, rukovodilac sudske prakse Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu


 • KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo – Skidanja i povrede službenog pečata i znaka (član 327. KZ) – Povreda istog službenog pečata i znaka, u više navrata (skidanje plombe sa električnog brojila, više puta, nakon što ga je vraćalo službeno lice Elektrodistribuc

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 br. 5977/10 od 09. novembra 2010. i Presuda Osnovnog suda u Šapcu K. br. 893/10 od 21. jula 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: sudija Duško Milenković, rukovodilac sudske prakse Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu


 • KRŠENJE ZAKONA OD STRANE SUDIJE (čl. 360. KZ)

  (Rešenje Apelacionog suda Kž2. br. 2914/10 od 29. septembra 2010. i rešenje Višeg suda u Smederevu K. br. 172/10 od 29. juna 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: sudija Duško Milenković, rukovodilac sudske prakse Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu


 • SADRŽAJ UMIŠLJAJA UČINIOCA KOD KRIVIČNOG DELA DAVANJE MITA IZ ČLANA 368. STAV 1. KZ.

  (Iz presude Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 br. 5543/10 od 19.10.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Jelena Petković-Milojković, viši sudijski saradnik


 • EVROPSKA KONVENCIJA O EKSTRADICIJI

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž.2 br. 3817/10 od 02. novembra 2010. i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu K. br. 21462/10 od 12. jula 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: sudija Duško Milenković, rukovodilac sudske prakse Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu


 • PRODUŽENJE PRITVORA PREMA MALOLETNIKU (član 67. ZM)

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2 2627/10 od 30. juna 2010. godine i Rešenje Višeg suda u Negotinu Kv.br.149/10, K.br.42/10 od 15. juna 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Žak Pavlović, viši sudijski saradnik


 • STRANO ILI DVOJNO DRŽAVLJANSTVO KAO OKOLNOST U SMISLU ODREDBE ČLANA 142. STAV 1. TAČKA 1. ZKP

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2 Po1 140/10 od 09.6.2010. godine- rešenje Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje Kv.Po1 1176/10 od 28.5.2010 godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Marina Barbir, Viši sudijski saradnik


 • DUŽINA TRAJANJA PRITVORA

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2 Po1 188/10 od 28.7.2010. godine- rešenje Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje Kv.Po1 1265/10(K.Po1 247/10) od 13.7.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Marina Barbir, viši sudijski saradnik


 • ZAJEDNIČKI BRANILAC VIŠE OKRIVLJENIH KOJI IMAJU STATUS SVEDOKA SARADNIKA (čl. 69. st. 1. ZKP)

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine - Kž1 Po2 1/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autori sentence: dr Miodrag Majić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za Ratne zločine i Rosanda Dževerdanović – Savković, viši sudijski saradnik


 • OBUSTAVA KRIVIČNOG POSTUPKA ČLAN 78. ZM

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kžm1 26/10 od 20. septembra 2010. godine i Rešenje Višeg suda u Zaječaru Km.br.12/10 od 18. marta 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Slavka Mihajlović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • ČITANJE ZAPISNIKA O ISKAZIMA DATIM PRED SUDOM DRUGE DRŽAVE (član 337. stav 1 ZKP)

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine Kž1 Po2 6/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autori sentence: dr Miodrag Majić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za Ratne zločine i Rosanda Dževerdanović – Savković, viši sudijski saradnik


 • ČITANJE ZAPISNIKA O ISKAZU OKRIVLJENOG (čl. 337. stav 1. ZKP)

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine Kž1 Po2 1/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autori sentence: dr Miodrag Majić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za Ratne zločine i Rosanda Dževerdanović – Savković, viši sudijski saradnik


 • KRIVICA U ČINJENIČNOM OPISU DISPOZITIVA OPTUŽNOG AKTA U SKRAĆENOM POSTUPKU PODLEŽE OCENI SUDA DO KRAJA GLAVNOG PRETRESA

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2 2775/10 od 29.07.2010. godine-rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.19467/10 od 10.06.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Marina Barbir, viši sudijski saradnik


 • ISKAZ ZAŠTIĆENOG SVEDOKA (član 109d ZKP)

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine - Kž1 Po2 3/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autori sentence: dr Miodrag Majić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za Ratne zločine i Rosanda Dževerdanović – Savković, viši sudijski saradnik


 • KORIŠĆENJE DOKAZA PRIKUPLJENIH I IZVEDENIH OD STRANE MKTJ (član 14a Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine)

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine Kž1 Po2 4/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autori sentence: dr Miodrag Majić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za Ratne zločine i Rosanda Dževerdanović – Savković, viši sudijski saradnik


 • SASLUŠANJE SVEDOKA U ISTRAZI (član 251. ZKP)

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine Kž1 Po2 2/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autori sentence: dr Miodrag Majić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za Ratne zločine i Rosanda Dževerdanović – Savković, viši sudijski saradnik


 • ZAKONITOST DOKAZA (član 18. ZKP)

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine - Kž1 Po2 4/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autori sentence: dr Miodrag Majić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za Ratne zločine i Rosanda Dževerdanović – Savković, viši sudijski saradnik


 • ZAKONITOST DOKAZA (čl. 18. ZKP)

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine - Kž1 Po2 1/10) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autori sentence: dr Miodrag Majić, rukovodilac sudske prakse u Odeljenju za Ratne zločine i Rosanda Dževerdanović – Savković, viši sudijski saradnik


 • IDENTITET OPTUŽBE I PRESUDE

  (Iz presude Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 br. 5046/10 od 23. novembra 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Jelena Petković-Milojković, viši sudijski saradnik


 • ISPRAVKA PRESUDE (član 362. ZKP)

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 br. 4020/10 od 21. oktobra 2010. i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.10992/10 od 31. marta 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: sudija Duško Milenković, rukovodilac sudske prakse Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu


 • BRISANE OSUDE U KONTEKSTU ČLANA 142. STAV 1. TAČKA 3. ZKP

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2 Po1 320/10 od 13.12.2010. godine - rešenje Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kv.Po1.br.1476/10 od 22.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Marina Barbir, viši sudijski saradnik


 • IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV (član 206. ZKP)

  (Rešenje Apelacionog suda Kž.2 br. 4250/10 od 16. novembra 2010. i rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu K. br. 20188/10 od 23. septembra 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: sudija Duško Milenković, rukovodilac sudske prakse Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu


 • OKOLNOSTI OD UTICAJA NA ODLUČIVANJE O USLOVNOM OTPUSTU

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Kž2 1570/10 od 27. aprila 2010.godine - rešenje Višeg suda u Beogradu Kuo.br.65/10 od 23. marta 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Marina Barbir, viši sudijski saradnik


 • PROMET I UKNJIŽBA POMOĆNIH PROSTORIJA

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 4530/10 od 30.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Spomenka Zarić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • BRISOVNA TUŽBA

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 3763/10 od 25.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Spomenka Zarić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • ODUZIMANJE PREDMETA NIŠTAVOG UGOVORA U KORIST OPŠTINE

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 4596/10 od 08.10.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Vesna Mitrović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • PONIŠTAJ UGOVORA ZBOG MANA VOLJE

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 5319/10 od 09.04.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Pane Marjanović, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Beogradu


 • OVLAŠĆENO LICE ZA PRIZNANJE ZAHTEVA I PREKID ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA

  (Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Lelas protiv Hrvatske od 20. svibnja 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE I ZASTARELOST POTRAŽIVANJA

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 6393/10 od 29.09.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • NAKNADA ŠTETE

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 7892/10 od 22.09.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Smiljka Dingarac-Nićiforović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • NEOSNOVANO LIŠENJE SLOBODE

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 2967/10 od 01.04.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Spomenka Zarić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • PRAVNI ZAKLJUČAK

  (Zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu 02.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex


 • OPASNA DELATNOST I ELEMENTI NJENOG ODREĐENJA

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 2645/10 od 01.12.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex,


 • VISINA NOVČANE NAKNADE MATERIJALNE ŠTETE

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 1496/10 od 04.08.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Lara Komazec, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Beogradu


 • PORODIČNO PRAVO - ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž2 br. 771/10 od 17.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Vesna Mitrović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • PRAVO NA IZDRŽAVANJE PUNOLETNOG DETETA

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž2 br. 685/10 od 06.10.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Jelena Marković, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Beogradu


 • IZMENA ODLUKE O SAMOSTALNOM VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž2 br. 798/10 od 17.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Vesna Mitrović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • NASLEDNO PRAVO – ZAVEŠTANJE-TESTAMENT – Punovažnost pismenog zaveštanja pred svedocima – Uslov za punovažnost

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž br. 12190/10 od 15. 09. 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Melanija Santovac, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • NASLEDNO PRAVO – ZAVEŠTANJE-TESTAMENT – Punovažnost pismenog zaveštanja pred svedocima – Potpisivanje

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 6718/10 od 03.06.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Vesna Mitrović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • PUNOVAŽNOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 461/10 od 07.07.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Tamara Šuković, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Beogradu


 • RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. 4452/10 od 18.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Vesna Mitrović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • DRŽAVINA NASLEDNIKA

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 2075/10 od 23.04.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Spomenka Zarić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • OBAVEZA ZAKLJUČENJA UGOVORA O ZAKUPU STANA

  (Iz presude Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 1223/10 od 29.09.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Jasminka Stanojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • STANOVANJE U STATUSU NOSIOCA STANARSKOG PRAVA I NUŽNI SMEŠTAJ

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 6461/10 od 06.10.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž. br. 13703/10 od 08.10.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Vesna Mitrović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA BEZ UGOVORA O RADU

  (Iz rešenja Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3199/10 od 17.10.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Jasminka Stanojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • UGOVOR O RADU I SUDSKA NADLEŽNOST

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 5997/10 od 19.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • DELOTVORAN PRISTUP SUDU I ODSUSTVO IZJAŠNJENJA VEŠTAKA U POVODU PRIMEDBI STRANKE NA NJEGOV NALAZ I MIŠLJENJE

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž1.7052/10 od 01.12.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • OVLAŠĆENJE SUDA I PROTIVCILJNO VRŠENJE PRAVA

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 5997/10 od 19.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • OTKAZ UGOVORA O RADU, VIŠAK ZAPOSLENIH I NEZAKONIT ANEKS UGOVORA O RADU O PREMEŠTANJU NA DRUGE POSLOVE

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 5997/10 od 19.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • POTREBA POSLA I PREMEŠTANJE ZAPOSLENOG

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 5997/10 od 19.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • PRAVO NA OTPREMNINU, OSNOV PRESTANKA RADNOG ODNOSA I RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 6743/10 od 24.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • ODRICANJE OD PRAVA NA OTPREMNINU, NEODREĐENA VREDNOST, OTPUST DUGA I ODRICANJE OD SUDSKE ZAŠTITE

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu 6510/10 od 13.10.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • TERET ČINJENIČNE TVRDNJE I DOKAZA I NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 6988/10 od 01.12.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • RADNO PRAVO - Zloupotreba bolovanja

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 2595/10 od 07.04.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Olivera Vujčić, viši sudijski saradnik Apelacionog suda u Beogradu


 • REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG NEOPRAVDANOG IZOSTANKA SA POSLA

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 2156/10 od 30.09.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • PRAVO NA SUDSKU ZAŠTITU I REŠENJE O NAKNADI ŠTETE

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3038/10 od 27.10.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • UPOZORENJE KAO USLOV ZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU

  (Iz presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 6227/10 od 15.12.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Jasminka Stanojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • ZAKONITOST REŠENJA SA FAKSIMILOM POTPISA OVLAŠĆENOG LICA

  (Iz rešenja Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 1799/10 od 08.12.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Jasminka Stanojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • NAKNADA ŠTETE I ZASTARELOST POSTUPKA OTKAZA UGOVORA O RADU

  (Iz rešenja Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3102/10 od 01.12.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Jasminka Stanojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • NAKNADA ŠTETE PO OSNOVU IZGUBLJENE ZARADE I DRUGIH PRIMANJA, NEZAKONIT OTKAZ, KRIVICA OŠTEĆENOG I PROPUSTI U OBEZBEĐENJU VOZILA

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 6962/10 od 01.12.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • DOSTAVA UPOZORENJA

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 7034/10 od 01.02.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • REŠENJE I USLOVI ZA DOSPELOST ISPLATE ZARADE

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 2610/10 od 13.10.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • PRAVNO SHVATANJE

  (Pravno shvatanje usvojeno na sednicama Građanskog odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Beogradu održanim dana 23.12.2010. i 26.01.2011. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex


 • PRAVNO SHVATANJE

  (Pravno shvatanje usvojeno na sednici građanskog odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Beogradu održanoj dana 24.09.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex


 • ZAŠTITA MALOLETNIKA

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 13743/10 od 15.09.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Vesna Mitrović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • STVARNA NADLEŽNOST

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R br. 92/10 od 09.09.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Marina Jakić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • STVARNA NADLEŽNOST SUDA U STAMBENOM SPORU

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R.br.135/10 od 13.10.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Dragana Mirosavljević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • STVARNA NADLEŽNOST

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R 40/10 od 10.06.20010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Margita Stefanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • MOGUĆNOST TUŽENOG KOJI SE NALAZI NA IZDRŽAVANJU KAZNE ZATVORA DA BUDE SASLUŠAN KAO STRANKA

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž2 br. 817/10 od 17.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Vesna Mitrović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • NEDOSTACI U POGLEDU STATUSA ADVOKATA KAO PUNOMOĆNIKA STRANKE

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 2610/10 od 13.10.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • UTISAK SUDA I REZULTATI IZVEDENIH DOKAZA

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 5997/10 od 19.11.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • TERET DOKAZIVANJA

  (Iz presude Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 1336/10 od 15.09.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Jasminka Stanojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • STANDARDI PRAVIČNOG SUĐENJA I OCENA DOKAZA

  (Odluka Ustavnog suda Srbije Už. br. 485/2008 od 15. jula 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • SKICA VEŠTAKA I JAVNA ISPRAVA

  (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž br. 8621/10 od 14.12.2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Spomenka Zarić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I OBRAZLOŽENJE SUDSKE ODLUKE

  (Odluka Ustavnog suda Srbije Už. br. 485/2008 od 15. jula 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • NEMATERIJALNA ŠTETA I PRESUĐENA STVAR

  (Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž br. 2604/10 od 23. 11. 2010. godine) - Bilten Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Autor sentence: Melanija Santovac, sudija Apelacionog suda u Beogradu


 • SASTAV SUDA U PARNICAMA IZ RADNIH ODNOSA

  (Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Beograd, Autor teksta: Sudija Borivoje Živković, sudija Građanskog odeljenja za radne sporove)


 • MALOLETNA LICA KAO OŠTEĆENI U KRIVIČNOM POSTUPKU

  (Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Beograd, Autor teksta: Slavka Mihajlović, sudija Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu)


 • PRITUŽBA KAO DELOTVORNO PRAVNO SREDSTVO

  (Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Beograd, Autor teksta: Mirjana Piljić, koordinator za medije Apelacionog suda u Beogradu)


 • O PRIMENI ČLANA 142. STAV 1. TAČKA 5. I 6. ZKP

  (Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 2/2011, Intermex, Beograd, Autor teksta: dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu)


Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – Idejno rešenje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 101/21 od 13. januara 2022. godine - presuda Višeg suda u Beogradu P4 173/17 od 1. februara 2021. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Vesna Dželetović Cucić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ustupanje imovinskih autorskih prava trećem licu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 1/23 od 30. marta 2023. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 252/17 od 14. septembra 2022. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Marković Radojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Zaštita oznake poznate javnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 40/23 od 16. marta 2023. godine – presuda Višeg suda u Beogradu p4 110/18 od 8. decembra 2022. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Marković radojević, Sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU – Broj 13/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – I – Uvodna reč glavnog i odgovornog urednika biltena

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – III – Pravo na život i pogrešne presude

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – IV – Informacija u masmedijima i pravo na odgovor

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: dr Dragica Popesku - sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU – Broj 94/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 94/2023, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U KRAGUJEVCU – Broj 1/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Kragujevcu, broj 1/2023, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>