Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU - Broj 90/2019 - Sadržaj
S A D R Ž A JI KRIVIČNO PRAVO ........

11

  1.1. Prvostepeno krivično odeljenje ........

11

Vreme izvršenja krivičnog dela ........

11

Saizvršilaštvo ........

12

Granice odgovornosti i kažnjivosti saučesnika ........

13

Svrha kažnjavanja ........

14

Odnos produženog i trajnog krivičnog dela ........

15

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta ........

15

Predmeti nastali izvršenjem krivičnog dela ........

17

Oduzimanje imovinske koristi ........

19

Sudska rehabilitacija ........

20

Zastarelost izvršenja kazne ........

21

Zastarelost izvršenja kazne i krivičnog gonjenja ........

22

Tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne i mere bezbednosti ........

23

Pomilovanje i uslovni otpust ........

24

Organizovana kriminalna grupa ........

25

Teška krađa ........

27

Zloupotreba položaja odgovornog lica ........

28

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga ........

29

Udruživanje radi vršenja krivičnih dela ........

30

Nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi ........

31

Zloupotreba službenog položaja ........

32

    Zakon o amnestiji ........

35

Lica koja su izuzeta od amnestije ........

35

  1.2. Zakonik o krivičnom postupku ........

37

Nezakoniti dokazi ........

37

Nezakoniti dokazi ........

38

Izuzeće ........

39

Privatna tužba ........

40

Prava branioca ........

41

Dokazne radnje ........

42

Dokazivanje ispravom ........

43

Dokazivanje inostranom presudom ........

44

Privremeno oduzimanje predmeta ........

45

Povraćaj privremeno oduzetih predmeta ........

46

Predmet i osnov pretresanja ........

47

Pretpostavke za pretresanje ........

49

Tajni nadzor komunikacije ........

49

Računarsko pretraživanje podataka ........

51

Odlučivanje o merama  za obezbeđenje prisustva okrivljenog ........

52

Osnovanost mera za nesmetano vođenje postupka ........

53

Mera zabrane napuštanja boravišta ........

54

Zabrana napuštanja boravišta ........

55

Pritvor nakon podizanja optužnice ........

56

Pritvor nakon podizanja optužnice ........

56

Mera zabrane napuštanja stana ........

57

Odnos pritvora i mere zabrane napuštanja stana ........

58

Razlozi za određivanje pritvora ........

58

Trajanje mere zabrane napuštanja stana u istrazi ........

59

Troškovi krivičnog postupka........

60

Troškovi krivičnog postupka  ........

62

Naknada troškova nakon obustave  krivičnog postupka ........

63

Ovlašćenja policije ........

64

Sadržaj sporazuma ........

65

Sporazum o svedočenju okrivljenog ........

66

Propisan sadržaj optužnice ........

67

Odluka o nadležnosti i obustavi postupka ........

68

Ispitivanje stvarne nadležnosti ........

70

Obustava krivičnog postupka na glavnom pretresu ........

71

Održavanje reda na glavnom pretresu ........

72

Suđenje u odsustvu ........

73

Suđenje u odsustvu ........

74

Odluka o suđenju u odsustvu ........

75

Izostanak branioca ........

75

Odbacivanje optužnice ........

77

Odbacivanje optužnice  i nastavljanje krivičnog postupka ........

79

Odnos presude i optužbe ........

80

Odnos presude i optužbe ........

81

Identitet presude i optužbe ........

81

Identitet presude i optužbe ........

83

Izvornik presude ........

84

Odlučivanje o pritvoru ........

85

Prekoračenje optužbe ........

86

Zabrana preinačenja na gore ........

87

Pravo na izjavljivanje žalbe ........

88

Žalba protiv rešenja o  dozvoljenosti izjavljivanja žalbe ........

89

Ponavljanje postupka ........

90

Razlozi za ponavljanje krivičnog postupka ........

90

Ovlašćena lica za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti ........

92

Oduzimanje predmeta po pravnosnažnom okončanju postupka ........

92

Obezbeđenja oduzimanja imovinske koristi ........

93

Obezbeđenja oduzimanja imovinske koristi ........

95

Pokretanje postupka ........

96

Sudska rehabilitacija ........

97

     Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima ........

98

Uslov dvostruke kažnjivosti ........

98

     Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ........

100

Privremeno oduzimanje imovine ........

100

Preispitivanje odluke o privremenom oduzimanju imovine ........

101

Ovlašćeni podnosioci žalbe ........

103

Pravo na izjavljivanje zahteva za zaštitu zakonitosti ........

104

Trajno oduzimanje imovine ........

105

  2. Drugostepeno odeljenje ........

107

     2.1. Krivični zakonik ........

107

Izvršenje novčane kazne ........

107

Izazivanje opšte opasnosti ........

108

Nasilničko ponašanje ........

109

   2.2. Zakonik o krivičnom postupku ........

110

Izveštaj sudiji za prethodni postupak ........

110

Naknada troškova iz budžetskih sredstava i na teret drugih lica........

111

Odbacivanje optužnog akta ........

112

Odbijanje optužnog akta ........

112

Razlozi za ponavljanje krivičnog postupka ........

113

Dozvoljenost ponavljanja krivičnog postupka ........

114

Postupak za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja - pritvor ........

115

II GRAĐANSKO PRAVO ........

117

   1.1. Građansko materijalno pravo ........

117

Pravo sledovanja i sticanje prava svojine u postupku hipotekarne prodaje-objekat u izgradnji ........

117

Ništavost sporazuma o deobi bračne imovine usled nedopuštenog osnova ........

120

Medijsko pravo - odnos povrede prava na privatnost i povrede prava na čast i ugled ........

122

Govor o doživotnom izdržavanju zaključen na osnovu punomoćja koje ne prati formu glavnog ugovora ........

124

Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti ........

126

Ograničenje prava na imovinu jednog lica  pravom na dom drugog lica........

127

Prenošenje tuđe nedopuštene informacije ........

129

Povreda prava na čast i ugled  prepoznatljivost subjekta informacije ........

131

Prestanak hipotekarnog potraživanja u stečajnom postupku ........

133

Rušljivost ugovora o doživotnom izdržavanju  iz razloga propisanih odredbom člana 111 Z aktivna legitimacija ........

135

Šteta iz poreskog duga ........

135

Faktička eksproprijacija i naknada štete  ........

137

Sticanje udela u privrednom društvu kao predmet bračne  tekovine........

140

Sticanje prava svojine na kupljenoj imovini stečajnog dužnika ........

142

Štetna radnja u smislu odredbe člana 2 stav 1 tačka 7 Zakona o zaštiti uzbunjivača ........

143

Pravo na naknadu štete zbog nezakonitog rada  državnog organa usled propuštanja da odbaci žalbu ........

145

Pravo na naknadu štete zbog nezakonitog rada  državnog organa usled rušenja bespravno izgrađenog objekta ........

147

Povreda prava ličnosti, časti, ugleda i pretpostavke nevinosti kao jedinstven vid naknade nematerijalne štete u vezi sa objavljivanjem informacije po Zakonu o javnom informisanju medijima ........

148

Objavljivanje odgovora na informaciju ........

150

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje - naknada nematerijalne štete  zbog povrede prava na porodični život ........

151

Privremena mera za obezbeđenje potraživanja na ime pobijanja dužnikove pravne radnje ........

153

Odgovornost urednika medija za objavljivanje leziono sposobnih komentara posetilaca portala ........

156

Povreda autorskog prava javnim saopštavanjem autorskog dela u izmenjenoj i u nepotpunoj f kao jedinstveni vid naknade neimovinske štete ........

158

Tumačenje spornih odredaba ugovora ........

160

2.2. Građansko procesno  pravo ........

162

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji u situaciji kada je tuženo samo

treće lice ........

162

Pravnosnažno presuđena stvar – odbačaj tužbe ........

164

Nadležnost u postupku za zaštitu uzbunjivača ........

165

(Ne)dozvoljenost pravnog leka protiv naloga (upozorenja) i opomene za plaćanje sudske takse ........

168

Naknada troškova lečenja ........

170

Nedozvoljenost tužbe za utvrđenje ništavosti zaključka javnog izvršitelja ........

171

Odnos glavnog i eventualnog tužbenog zahteva ........

173

Stvarna nadležnost suda u sporu radi uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ........

174

Dozvoljenost revizije u parnicama radi utvrđenja zlostavljanja na radu ........

176

Urednost tužbe u sporovima za zaštitu od diskriminacije ........

177DISKUSIJE


Dr Vanja Bajović

Zaštita ličnih podataka u sajber okruženju........

181

Barbara Kostić

Odmeravanje kazne kod sporazuma o priznanju krivice........

199

Ivana Dimovski

Postupak po molbi za izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima stanuje osuđeno lice po članu 41a Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija........

217

Vladimir Vrhovšek, Marija Mihajlov, Jadranka Čabarkapa

Postupak u sporovima male vrednosti ........

221

Dino Bektašević

Pravo vojnih penzionera  na usklađivanje penzija za 4,21%........

231


Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 90/2019, Intermex, Beograd