Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2020 - Sadržaj


S A D R Ž A J


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA SUDIJA U APELACIONOM SUDU U NOVOM SADU ZA 2019. GODINU........

7

PRVA IZMENA Godišnjeg rasporeda poslova sudija
u Apelacionom sudu u Novom Sadu za 2019. godinu........

18

DRUGA IZMENA Godišnjeg rasporeda poslova sudija u Apelacionom sudu u Novom Sadu za 2019. godinu........

19

TREĆA IZMENA I DOPUNA Godišnjeg rasporeda poslova sudija u Apelacionom sudu u novom sadu za 2019. godinu........

21

ČETVRTA IZMENA Godišnjeg rasporeda poslova sudija u Apelacionom Sudu u Novom sadu za 2019. godinu........

23

GRAĐANSKO PRAVO


Usaglašena i neusaglašena pravna pitanja i zaključci Apelacionih sudova - građansko i radno pravo........

27

SUDSKA PRAKSA - Sentence


PARNIČNI POSTUPAK - VANPARNIČNI POSTUPAK - IZVRŠNI POSTUPAK


       1.        Namirenje izvršnog poverioca        

33

       2.        Priznanje tužbenog zahteva        

35

       3.        Priznanje i izvršenje krivične presude inostranog suda        

36

       4.        Stvarna nadležnost        

39

       5.        Upotreba jezika u postupku        

41

PORODIČNO PRAVO


       1.        Određivanje mere zaštite od nasilja u porodici        

44

       2.        Odnos sporazumne i sudske deobe zajedničke imovine        

46

       3.        Pravo deteta da uživa standard kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja        

47

       4.        Tužbeni zahtev za produženje izdržavanja supružnika        

48

STVARNO PRAVO


       1.        Sticanje prava svojine građenjem        

52

       2.        Sticanje prava svojine održajem        

53

       3.        Ugovor o građenju i sticanje prava svojine        

56

       4.        Značaj ulaganja jednog suvlasnika u predmet susvojine        

59

OBLIGACIONO PRAVO


       1.        Isključenje odgovornosti vlasnika vozila za štetu pričinjenu upotrebom tog vozila        

62

       2.        Jemstvo        

63

       3.        Mane volje kod zaključenja pravnog posla i dejstvo solemnizacione klauzule        

65

       4.        Naknada štete zbog podnošenja tužbe radi osporavanja reda namirenja potraživanja        

67

               5.        Naknada štete        

69

               6.        Ništavost poravnanja        

70

               7.        Odgovornost osiguravajućeg društva u slučaju smrti davaoca izdržavanja        

73

               8.        Odmeravanje pravične naknade nematerijalne štete u slučaju izostanka nalaza i mišljenja veštaka        

76

       9.        Pravna priroda isplate po predugovoru kada ugovor naknadno nije zaključen........

79

               10.        Pravo oštećenog na naknadu materijalne štete nastale zbog angažovanja srodnika za pružanje nege........

81

       11.        Predaja stvari privremeno oduzetih vlasniku u prekršajnom postupku koji je okončan obustavom........

83

       12.        Prezentacija menice        

85

       13.        Punovažnost menice        

87

       14.        Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti        

89

       15.        Stopa zatezne kamate na dug iz kredita ................sa valutnom klauzulom........

97

DISKRIMINACIJA


       1.        Obaveza imunizacije........

93

       2.        Pravo na upotrebu maternjeg jezika na prijemnom ispitu........

109

RADNO PRAVO


       1.        Blagovremenost tužbe radi zaštite od zlostavljanja na radu        

118

       2.        Zastarelost prava zahtevati naknadu materijalne štete        

121

       3.        Mirovanje radnog odnosa i pravo na vraćanje na rad - blagovremenost tužbe        

123

       4.        Osnov odgovornosti u slučaju povrede prava zbog nezaključivanja ugovora o radu        

126

       5.        Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline – dolaska na rad pod dejstvom alkohola        

129

       6.        Poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline - neopravdani izostanak sa posla        

130

       7.        Pravo na naknadu zarade usled sprečenosti za rad izazvanesopstvenom krivicom        

132

       8.        Pravo na uvećanu platu po osnovu vremena provedenog na radu - minuli rad        

134

       9.        Stvarna nadležnost suda i sporazum o arbitražnom rešavanju sporova        

136

       10.        Ugovorna kazna u ugovoru o radu        

137

KRIVIČNO PRAVO


Pravna pitanja razmatrana na zajedničkim sednicama predstavnika Krivičnih odeljenja apelacionih sudova i Vrhovnog kasacionog suda radi usaglašavanja sudske prakse        

141

SUDSKA PRAKSA - Sentence


       PROCESNO PRAVO


               1.        Bitna povreda odredaba krivičnog Postupka-prekoračenje optužbe........

159

               2.        Nezakoniti dokazi........

160

               3.        Obrazloženje potvrđivanja optužnice........

161

               4.        Produženje pritvora........

162

               5.        Privremeno oduzimanje predmeta........

163

               6.        Razdvajanje postupka........

165

               7.        Ranija osuđivanost kao relevantan parametar za produženje pritvora okrivljenom........

167

               8.        Suđenje u odsustvu........

168

       MATERIJALNO PRAVO


               1.        Mera bezbednosti oduzimanje predmeta I        

170

               2.        Mera bezbednosti oduzimanje predmeta II........

171

               3.        Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga........

172

               4.        Odgovorno lice........

173

               5.        Oduzimanje imovinske koristi........

175

               6.        Prevara........

176

               7.        Predmet i osnov pretresanja........

178

               8.        Produženo krivično delo........

180

               9.        Pronevera........

181

               10.        Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja........

182

               11.        Ublažavanje kazne zbog otkrivanje identiteta lica od koga se nabavlja opojna droga........

183

PRIKAZI


1.        Primena odredbi o uslovnom otpustu

       Dedić Milorad, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, autor
Vladimir Pecovski, svršeni polaznik početne obuke
Pravosudne akademije RS, koautor........

187

2.        Vršenje roditeljskog prava u slučaju razvoda ili prestanka
vanbračne zajednice kroz domaće zakonodavstvo i sudsku praksu,
Konvenciju o pravima deteta i Svet po meri dece

       Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija RS ........

209

3.        Zaštita od zlostavljanja na radu u domaćem i međunarodnom pravu

       Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija RS ........

223
Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, Broj 10/2020, Intermex, Beograd

 

Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U KRAGUJEVCU – Broj 1/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Kragujevcu, broj 1/2023, Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG SUDA, Broj 3/2023 – Sadržaj

Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Naknada za korišćenje suvlasničke nepokretnosti

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 5041/2021 od 10.6.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Pravno dejstvo pobijanja dužnikove pravne radnje

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 5196/2020 od 4.2.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Ugovor o snabdevanju toplotnom energijom

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 3852/21 od 18.2.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 1926/2022 od 12.5.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih usluga

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 4479/2021 od 28.4.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PARNIČNI POSTUPAK – Delegacija i mesna nadležnost

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda R1 116/2023 od 16.3.2023. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PARNIČNI POSTUPAK – Dozvoljenost žalbe umešača

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Рrev 1620/2022 od 10.2.2023. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>