Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU - Broj 9/2018 - Sadržaj

S A D R Ž A ЈGODIŠNJI RASPORED POSLOVA SUDIJA U APELACIONOM SUDU
U NOVOM SADU ZA 2018. GODINU, SA IZMENAMA ........

7SUDSKA PRAKSA


Pravna pitanja razmatrana na zajedničkim sastancima apelacionih sudova
sa teritorija Republike Srbije a o kojima je postignuto ili nije postignuto
usaglašeno mišljenje - Usaglašena i neusaglašena pitanja apelacija


- Novi Sad 2018. ........

29

- Niš 2018. ........

30

- Kragujevac 2018. ........

31

- Ujednačavanje sudske prakse viših sudova sa područja Apelacionog suda
u Novom Sadu ........

32SUDSKA PRAKSA - GRAĐANSKO PRAVO - Sentence


PARNIČNI POSTUPAK-IZVRŠNI POSTUPAK


1. Alternativno ovlašćenje........

39

2. Apsolutna nenadležnost suda za odlučivanje o zakonitosti izbora organa upravljanja stambene zgrade ........

40

3. Bitna povreda postupka ........

41

4. Dejstvo privremene mere ........

43

5. Dozvoljenost žalbe umešača sa položajem jedinstvenog suparničara ........

44

6. Jedinstvenost odluke o parničnim troškovima ........

46

7. Nedozvoljeno raspolaganje tužbenim zahtevom ........

47

8. Odbačaj tužbe  ........

54

9. Predmet parnice nastale iz izvršnog postupka ........

54

10. Prekid postupka  ........

56

11. Donošenje presude bez raspravljanja ........

61

12. Privremena mera i tužba za utvrđenje ........

65

13. Procesne posledice izostanka uredno pozvanog tuženog sa ročišta ........

69

14. Teret dokazivanja ........

71

15. Vrednost predmeta spora  ........

76

16. Nedopustivost izvršenja I ........

77

17. Nedopustivost izvršenja II ........

79NASLEDNO PRAVO


1. Naknadno pronađena imovina........

84

2. Odgovornost jemčevog zakonskog naslednika ........

86

3. Udeo u privrednom društvu kao predmet nasleđivanja ........

87PORODIČNO PRAVO


1. Zajednička imovina bračnih drugova na sredstvima rada kojima se obavlja preduzetnička delatnost ........

89

2. Akcije stečene  bez naknade kao posebna imovina supružnika ........

93

3. Kompetencije roditelja za vršenje roditeljskog prava ........

94

4. Kvalifikatorni elementi nasilja u porodici ........

96

5. Ništavost braka ........

99

6. Obim  zadovoljenja dečjih potreba ........

100

7. Teret dokazivanja u porodično pravnim sporovima ........

101

8. Uzrast deteta ........

107

9. Zaštita od nasilja u porodici........

108STVARNO PRAVO


1. Jači pravni osnov za sticanje prava svojine na nepokretnosti ........

112

2. Kućni livadari ........

113

3. Ocena savesnosti državine ........

117

4. Pravo na poštovanje  doma ........

119

5. Pravo na vraćanje imovine zadrugama ........

122

6. Pravo preče kupovine ........

125

7.  Pravno dejstvo savesnosti ........

128OBLIGACIONO PRAVO


1. Bankarska garancija ........

131

2. Dejstvo ugovora o poravnanju ........

140

3. Dospelost potraživanja kao uslov za prebijanje ........

142

4. Ispunjenje o roku kao bitan sastojak ugovora ........

144

5. Naknada štete u visini poreza na dodatu vrednost (PDV) ........

146

6. Nepravilan rad državnog organa ........

149

7. Pravne posledice ništavosti ........

153

8. Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica ........

158RADNO PRAVO


1. Blanko otkaz ugovora o radu ........

163

2. Forma obaveštenja o posledicama sporazumnog prestanka radnog odnosa ........

164

3. Isplata otpremnine i tehnološki višak ........

165

4. Naknada nematerijalne štete na ime pretrpljenog straha zbog prestanka radnog odnosa ........

166

5. Nivo potrebne discipline zaposlenog  zavisi od vrste poslova i mesta gde se posao obavlja ........

167

6. Obaveza izbora kandidata po javnom oglasu ........

169

7. Sudska nadležnost u radnom sporu ........

171

8. Prestanak radnog odnosa usled ukidanja poslova na kojima je zaposleni bio raspoređen poništenim aneksom ........

173SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO - Sentence


Zaključci usvojeni na sednici krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Novom Sadu održanoj dana 10.04.2018. godine ........

177PROCESNO PRAVO


1. Izreka presude ........

183

2. Korišćenje izdvojenog zapisnika ........

184

3. Oduzimanje predmeta ........

185

4. Presuđena stvar ........

186MATERIJALNO PRAVO


1. Falsifikovanje službene isprave........

188

2. Nužna odbrana ........

189

3. Oslobođenje od kazne učinioca koji otkrije ........


od koga nabavlja opojnu drogu ........

190

4. Otklonjiva pravna zabluda ........

191

5. Primanje mita ........

192

6. Ugrožavanje spokojstva, telesnog integriteta ili duševnog stanja člana porodice kao posledica krivičnog dela nasilje u porodici ........

194

7. Zabrana  primene uslovnog otpusta za određena


krivična dela (Marijin zakon) ........

196PRIKAZI


1. Ugovori u elektronskoj formi i ugovori koji ne mogu biti zaključeni u elektronskoj formi prema Zakonu o Elektronskoj trgovini


- Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad ........

201

2. Presude ESLjP - u vezi sa nasiljem u porodici


- Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad ........

217

3. Izvršenje mera bezbednosti mediciskog karaktera


- Vladislava Todorović, viši savetnik Apelacionog suda u Novom Sadu ........

225


(Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 9-2018, Intermex, Beograd)

 

Dnevna ažurnost

BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 5/2020 - Sadržaj

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – KOMUNALNE USLUGE – Potraživanja po osnovu neplaćene doplatne karte za parkiranje – Obaveza plaćanja na osnovu propisa (Odluke o javnim parkiralištima) – Isprave koje je izdalo JKP "Parking servis" su javne isprave

(Presuda Višeg suda u Beogradu Gž 10718/19 od 04.12.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 8302/18 od 06.03.2019. godine; presuda Višeg suda u Beogradu Gž 8542/18 od 12.12.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 39274/13 od 18.12.2017. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Naplata nagrade za veštačenje – Isplata bez zakonske zatezne kamate – Zastarelost potraživanja

(Presuda Višeg suda u Beogradu Gž 10910/18 od 27.12.2019. godine i presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P br. 14845/17 od 23.03.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Postojanje obaveze na strani izvršnog poverioca da uz predlog za izvršenje dostavi sudu presudu upravnog suda snabdevenu potvrdom o izvršnosti

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu II br. 42811/2019, od 22.10.2019. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 2928/19, od 23.12.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Srazmera između visine obaveze i vrednosti predmeta izvršenja i uticaj nesrazmere na osnovanost predloga za izvršenje

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu II br. 6993/2019, od 02.10.2019. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 2955/19, od 05.12.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Urednost predloga za izvršenje podnetog radi namirenja novčanog potraživanja, na osnovu strane izvršne isprave, plenidbom i prenosom potraživanja koje izvršni dužnik ima prema svom izvršnom dužniku

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu II br. 6638/2018, od 02.03.2018. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 1385/18, od 30.03.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Uticaj pogrešno označenog datuma rođenja i (ili) jedinstvenog matičnog broja građana na urednost predloga za izvršenje

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu II br. 26909/2019, od 23.07.2019. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 2500/19, od 09.10.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


IZVRŠNI POSTUPAK – Uticaj pokretanja postupka prinudne likvidacije na izvršni postupak – Prekid ili obustava postupka

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu I br. 551/2018, od 14.10.2019. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 2881/19, od 12.12.2019. godine)


IZVRŠNI POSTUPAK – Zastarelost potraživanja naknade za oduzeto zemljište u izvršnom postupku

(Rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu II br. 38915/2019, od 01.10.2019. godine i rešenje Višeg suda u Beogradu Gž I br. 3157/19, od 20.12.2019. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO PRAVO – Krivično delo nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika RS

(Presuda Višeg suda u Beogradu Kž br. 78/19 od 15.01.2020. godine, kojom je preinačena Presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu K br. 783/18 od 26.09.2018. godine) - Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd - Sentencu priredila: Sudija Tatjana Janjić


Prikaži sve >>