Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


PORODIČNO PRAVO - Uzrast deteta (kao jedan od faktora koji opredeljuju način viđanja i održavanja ličnih odnosa sa roditeljem kome dete nije povereno)Uzrast deteta je jedan od faktora koji opredeljuju način viđanja i održavanja ličnih odnosa sa roditeljem kome dete nije povereno.


Iz obrazloženja:


"Na podlozi utvrđenih činjenica i osnovom odredbi članova 154. st. 1., 160., 162. i 164. Porodičnog zakona i čl. 3. st. 1. i 2. i čl. 6. st. 1. Konvencije o pravima deteta, prvostepeni sud nalazi da je usled promenjenih okolnosti koje su nastupile u periodu između dva presuđenja, opravdano usvojiti zahtev tužilje za promenu visine tuženikovog dela obaveze izdržavanja mlt.S.B. sa prethodnih 5.000,00 dinara na sadašnjih 7.000,00 dinara, za koje smatra da odgovaraju potrebama mltač. primaoca izdržavanja i mogućnostima tuženog kao dužnika izdržavanja, dok je preko dosuđenog do traženog iznosa od ukupno 12.000,00 dinara, tužbeni zahtev odbijen. Jednako osnovanim sud nalazi i zahtev za izmenu dosadašnjeg modela održavanja ličnih odnosa mlt.deteta sa tuženim, te ih uređuje određujući model dnevnog viđanja zaključno sa 05.06.2016. godine (nedeljom od 10,00 do 18,00 časova i sredom, u zavisnosti od smene tuženog), a nakon navedenog datuma, pored dnevnog viđanja sredom po 3 časa, uvodi i potpuni model viđanja deteta sa ocem koji podrazumeva noćenje u domaćinstvu oca tokom svakog drugog vikenda (od subote od 10,00 časova do nedelje do 18,00 časova), uređujući istovremeno način viđanja deteta sa ocem tokom školskih raspusta, verskih i državnih praznika, rođendana i slava.

 

Dnevna ažurnost

Bankarska garancija pismena forma

(Viši privredni sud, Beograd Pž.835/87 od 27.05.1987.)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd


Čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne prestupe Višeg privrednog suda u Beogradu 11. jula 2000. godine)


Davanje prava glasa poveriocu kome je dužnik osporio potraživanje

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Dela litografije i autorsko delo

(Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, broj Gž. 216/83. od 17.05.1983.)


Dospelost potraživanja i dejstvo prinudnog poravnanja

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Istovetnost uslova prinudnog poravnanja za sve poverioce

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu, 28.09.1990. godine)


Izvođenje dela bez oznake imena autora i povreda moralnih autorskih prava

(Presuda Federalnog suda iz 1932. god., Švajcarska sudska praksa.)


KRIVIČNO PRAVO – Krivično delo neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga iz čl. 238. st. 1. KZ

(Presuda Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu K 150/18 od 03.12.2018. i presuda Višeg suda u Čačku Kž 2/19 od 24.01.2019)


Prikaži sve >>