Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU Broj 10/2018 Sadržaj


   

S A D R Ž A J


I

TABELARNI PRIKAZ KAZNENE EVIDENCIJE APELACIONOG SUDA
U BEOGRADU........

9


II

ODGOVORNOST RODITELJA, KAO VID ODGOVORNOSTI
ZA DRUGOGA
- dr Dragica Popesku - sudija Apelacionog suda u Beogradu........


33


III

SUDSKA PRAKSA

KRIVIČNO ODELJENJE


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

55

Prigovor nenadležnosti ........

55

Izdvajanje iz spisa zapisnika o saslušanju okrivljenog ........

56

Ispravka pravnosnažne presude ........

57

Tumačenje pravnosnažne sudske odluke ........

58

Izdvajanje dokaza ........

59

Nedozvoljeni dokaz ........

61

Spajanje kazni ........

61KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

63

Krivično delo - pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela ........

63GRAĐANSKO ODELJENJE


Pravni stav


- Ništavost odredbe ugovora o kreditu kojim se korisnik obavezuje da plaća baci troškove obrade kredita u procentalnom iznosu od iznosa odobrenog kredita........

66

Izdvojeno mišljenje ........

68

- Pitanje zastarelosti naplate sudske takse........

71

Izdvojeno mišljenje ........

77PROCESNO PRAVO........

79

Sukob nadležnosti ........

79

Nadležnost za utvrđenje povrede prava konkurencije........

80

Nedozvoljena žalba umešača ........

83

Ponavljanje postupka ........

84STVARNO PRAVO........

86

Naknada za konstituisanu službenost puta ........

86

Sticanje svojine po osnovu građenja ........

87

Prava vanbračnog partnera a stanu stečenom otkupom ........

89OBLIGACIONO PRAVO........

91

Ništavost ugovora ........

91

Nužno suparničarstvo korisnika kredita i jemca platca kod tužbe radi utvrđenja ništavosti ugovora o kreditu ........

94

Dejstvo upisa podataka u registar zaloge pokretnih stvari prema trećim licima ........

97

Ostava ukradene stvari ........

100

Pravo meničnog dužnika na isticanje meničnih prigovora iz osnovnog pravnog posla........

101NAKNADA ŠTETE........

104

Ostvarivanje imovinskopravnog zahteva u krivičnom postupku i tužba za naknadu štete prouzrokovane krivičnim delom ........

104STAMBENO PRAVO........

107

Usmena saglasnost članova skupštine stambene zgrade za pretvaranje zajedničke prostorije u stan ili poslovni prostor........

107

Iseljenje i zaštita prava na dom ........

109PORODIČNO PRAVO........

112

Nadležnost suda u sporovima radi razvoda braka, vršenja roditeljskog prava poveravanja i izdržavanja maloletnog deteta sa međunarodnim elementom  ........

112

Izmena odluke o izdržavanju maloletnog deteta ........

114MEDIJSKO PRAVO........

116

Interes javnosti da bude informisana ........

116

Zapis lika ........

117AUTORSKO PRAVO........

120

Autorsko delo - nemogućnost suspendovanja ........


moralnih prava autora po nalogu nosilaca javnopravnih ovlašćenja ........

120

Zaštita integriteta autorskog dela - pribavljanje prava od lica koje nije nosilac autorskopravnog ovlašćenja ........

121

Objavljivanje fotografije na društvenoj mreži ........

121

Ograničenje autorskog prava - izveštavanje o tekućem događaju........

122

Zastarelost naknade za korišćenje fonograma ........

123

Utvrđenje da intelektualna tvorevina ima svojstvo autorskog dela ........

125OSTALO........

126

Mogućnost dvostrukog ukidanja rešenja ........

126

Isplata stare devizne štednje ........

127

Privremena mera zabrane otuđenja nepokretnosti opterećene hipotekom........

130

Priznanje strane sudske odluke ........

132

Postupak za naplatu neplaćanje sudske takse ........

133

Pravo na platu državnog službenika privremeno premeštenog na drugo odgovarajuće mesto........

136

Subjektivni rok za otkaz ugovora o radu zaposlenog iz razloga koji se odnose a njegovo ponašanje........

137

Socijalni program........

138GRAĐANSKO ODELJENJE ZA RADNE SPOROVE........

142

Pravni stavovi


- Rad na terenu kraći od 30 dana ........

142

- Dodatna zarada ........

142

- Pravo na naknadu za prekovremeni rad i rad nedeljom ........

143

- Troškovi smeštaja i ishrane ........

144

- Pravo na uvećanu platu policijskog službenika ........

144

- Nedozvoljena je tužba za utvrđenje da pojedinačni akt poslodavca predstavlja štetnu radnju u vezi sa uzbunjivanjem........

148RADNO PRAVO - sentence ........

152

Blagovremenost tužbe za poništaj rešenja ........

152

Pasivna legitimacija u parnici iz radnog odnosa ........

153

Obrazloženje odluke o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenog ........

154

Dodatak na platu po osnovu pripravnosti ........

156

Naknada troškova za odvojen život sudije ........

157

Obaveza rada dužeg od punog radnog vremena ........

160

Troškovi prevoza državnih službenika ........

161

Povreda na radu i odgovornost poslodavca ........

163

Uslovi za donošenje međupresude ........

164

Prestanak radnog odnosa i diskriminatorno postupanje ........

165

Nezakonitost rešenja o otkazu ugovora o radu ........

166


(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd)

 

Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U KRAGUJEVCU – Broj 1/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Kragujevcu, broj 1/2023, Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG SUDA, Broj 3/2023 – Sadržaj

Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Naknada za korišćenje suvlasničke nepokretnosti

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 5041/2021 od 10.6.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Pravno dejstvo pobijanja dužnikove pravne radnje

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 5196/2020 od 4.2.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Ugovor o snabdevanju toplotnom energijom

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 3852/21 od 18.2.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 1926/2022 od 12.5.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih usluga

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 4479/2021 od 28.4.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PARNIČNI POSTUPAK – Delegacija i mesna nadležnost

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda R1 116/2023 od 16.3.2023. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PARNIČNI POSTUPAK – Dozvoljenost žalbe umešača

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Рrev 1620/2022 od 10.2.2023. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>