Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU - Broj 11/2020 - Sadržaj    S A D R Ž A J


I

TABELARNI PRIKAZ
KAZNENE EVIDENCIJE APELACIONOG SUDA U BEOGRADU ........

11

II

PRETPOSTAVKA NEVINOSTI
U PRAKSI EVROPSKOG SUDA I DOMAĆIH SUDOVA
           - mr Sretko Janković - sudija Apelacionog suda u Beogradu........

35

III

GOVOR MRŽNJE U MEDIJIMA
           - Irena Vuković - sudija Apelacionog suda u Beogradu........

45

IV

SUDSKA PRAKSA

KRIVIČNO ODELJENJE

Pravni stavovi

- Pravni stavovi Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda
oko spornih pravnih pitanja u vezi sa kojima nije postignuta
saglasnost predstavnika apelacionih sudova saopšteni
na sastanku u Novom Sadu 30. marta 2018. godine ........

67

- Pregled usaglašenih stavova predstavnika krivičnih odeljenja
apelacionih sudova u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu,
u prisustvu predstavnika krivičnog odeljenja Vrhovnog
kasacionog suda, potvrđenih i saopštenih na zajedničkoj sednici
održanoj 30. marta 2018. godine u Novom Sadu ........

71

- Pravni stavovi Vrhovnog kasacionog suda oko spornih pravnih
pitanja u vezi sa kojima nije postignuta saglasnost predstavnika
apelacionih sudova saopštenih na sastanku u Kragujevcu
28. juna 2018. godine ........

73

- Usaglašen stav predstavnika krivičnih odeljenja apelacionih
sudova u prisustvu predstavnika Krivičnog odeljenja Vrhovnog
kasacionog suda potvrđen i saopšten na zajedničkoj sednici
održanoj 28. juna 2018. godine u Beogradu........

74

- Pravni stavovi Vrhovnog kasacionog suda oko spornih pravnih
pitanja u vezi sa kojima nije postignuta saglasnost predstavnika
apelacionih sudova saopšteni na sastanku u Nišu
28. septembra 2018. godine ........

75

- Pravni stavovi Vrhovnog kasacionog suda oko spornih pravnih
pitanja u vezi sa kojima nije postignuta saglasnost predstavnika
apelacionih sudova saopšteni na sastanku u Kragujevcu
6. decembra 2018. godine........

76

- Pregled usaglašenih stavova predstavnika krivičnih odeljenja
apelacionih sudova u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu,
u prisustvu predstavnika Krivičnog odeljenja Vrhovnog
kasacionog suda, potvrđenih i saopštenih na zajedničkoj sednici
održanoj 6. decembra 2018. godine u Kragujevcu ........

79

-Pravni stavovi vrhovnog Kasacionog suda oko spornih pravnih
pitanja u vezi sa kojima nije postignuta saglasnost predstavnika
apelacionih sudova saopšteni na sastanku u Novom Nadu
5. aprila 2019. godine ........

80

- Pregled usaglašenih stavova predstavnika krivičnih odeljenja
apelacionih sudova u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu,
u prisustvu predstavnika Krivičnog odeljenja Vrhovnog
kasacionog suda, potvrđenih i saopštenih na zajedničkoj
sednici održanoj 5. aprila 2019. godine u Novom Sadu ........

82

- Pravni stavovi Vrhovnog Kasacionog suda oko spornih pravnih
pitanja u vezi sa kojima nije postignuta saglasnost
predstavnika apelacionih sudova saopšteni na sastanku
u Beogradu 5. jula 2019. godine ........

84

- Pravni stavovi vrhovnog Kasacionog suda oko spornih pravnih
pitanja u vezi sa kojima nije postignuta saglasnost
predstavnika apelacionih sudova saopšteni na sastanku
u Kragujevcu 9. decembra 2019. godine ........

86

- Pregled usaglašenih stavova predstavnika krivičnih odeljenja
apelacionih sudova u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu,
u prisustvu predstavnika Krivičnog odeljenja Vrhovnog
kasacionog suda, potvrđenih i saopštenih na zajedničkoj
sednici održanoj 9. decembra 2019. godine u Kragujevcu........

88

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO........

90

Privremena mera obezbeđenja imovinskopravnog zahteva
i povraćaj u pređašnje stanje ........

90

Rok za izjavljivanje odgovora na optužnicu........

92

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

94

Krivično delo zloupotreba ovlašćenja u privredi ........

94

Zahtev za izricanje jedinstvene kazne ........

96

Pravo na uslovni otpust pre stupanja na izdržavanje kazne........

97

Pomilovanje i uslovni otpust........

99

GRAĐANSKO ODELJENJE


Pravni stav


- Pravni stavovi Građanskog odeljenja i Građanskog odeljenja
za radne sporove Apelacionog suda u Beogradu utvrđeni na
zajedničkoj sednici koja je održana 10. septembra 2019. godine ........

100

PROCESNO PRAVO

103

Za priznanje strane sudske odluke o razvodu braka, mesno je
nadležan sud na čijem području se nalaze javne knjige
o statusu državljana Republike Srbije........

103

Intervencijsko dejstvo presude........

105

Prekoračenje granica zahteva........

107

STVARNO PRAVO........

109

Jači pravni osnov........

109

Naknada za korišćenje suvlasničke nepokretnosti ........

113

Standardi vršenja svojinskih prava........

116

Založna izjava........

118

Ništavost založne izjave ........

121

Prestanak službenosti doživotnog uživanja........

123

OBLIGACIONO PRAVO........

125

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji........

125

Zastarelost potraživanja ........

126

Vansudsko poravnanje o imovinskim posledicama obustave
isplate penzije........

129

NAKNADA ŠTETE........

132

Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava na suđenje
u razumnom roku ........

132

Naknada štete iz sredstava Garantnog fonda........

134

Odgovornost Republike Srbije za naknadu materijalne štete
u situaciji propuštanja organizovanja mera zaštite, mera
smanjenja uticaja i ublažavanja, kao i otklanjanja
elementarnih nepogoda........

136

Pravo na naknadu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku........

141

Pravo oštećenog na naknadu nematerijalne štete zbog
povrede prava na nepovredivost stana ........

143

Zabrana diskriminacije........

147

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane
krivičnim delom........

150

STAMBENO PRAVO........

153

Stvarna legitimacija stambene zgrade........

153

PORODIČNO PRAVO........

155

Isključiva nadležnost suda u sporu sa međunarodnim elementom
radi vršenja roditeljskog prava........

155

Nužna suparničarska zajednica u parnicama za utvrđivanje
i osporavanje očinstva........

157

Održavanje ličnih odnosa roditelja sa punoletnim detetom........

160

Utvrđivanje očinstva i nadležnost domaćeg suda
za vršenje roditeljskog prava........

162

NASLEDNO PRAVO........

164

Međunarodna nadležnost suda za spor iz naslednog odnosa........

164

MEDIJSKO PRAVO........

166

Internet stranica kao medij........

166

Objavljivanje izmišljenog intervjua........

168

Odgovornost glavnog i odgovornog urednika........

171

Povreda prava na privatnost ........

172

Pravo na pijetet........

173

Pretpostavka nevinosti ........

175

Zahtev za objavljivanje odgovora na informaciju elektronskim putem........

178

Činjenični i vrednosni sud........

179

MEDICINSKO PRAVO........

181

Naknada štete zbog lekarske greške........

181

AUTORSKO PRAVO........

184

Povreda prava na žig i sunosioci žiga........

184

Zastarelost naknade za korišćenje fonograma........

186

Zaštita autorskih prava........

187

OSTALO........

191

Odgovornost države za povredu načela srazmere između prava
poverioca na naplatu potraživanja i prava dužnika
na imovinu u izvršnom postupku........

191

Tužba radi nedozvoljenosti izvršenja........

194

RADNO PRAVO ........

197

Dan prestanka radnog odnosa po rešenju o otkazu ugovora o radu........

197

Zastarelost rente........

198

Isticanje više tužbenih zahteva........

199

Obračun minulog rada zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite........

200

Pravo na razliku zarade do punog iznosa osnovne zarade
za vreme udaljenja zaposlenog sa rada........

202

Zabrana vršenja prava protivno cilju zbog koga je ustanovljeno........

203

Proširenje dejstva odluke Ustavnog suda po identitetu pravne
situacije u postupku po predlogu za ponavljanje postupka........

204

Radni spor i postupak likvidacije........

206

PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU
U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA........

208


Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 11/2020, Intermex, Beograd


 

Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U KRAGUJEVCU – Broj 1/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Kragujevcu, broj 1/2023, Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG SUDA, Broj 3/2023 – Sadržaj

Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Naknada za korišćenje suvlasničke nepokretnosti

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 5041/2021 od 10.6.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Pravno dejstvo pobijanja dužnikove pravne radnje

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 5196/2020 od 4.2.2021. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Ugovor o snabdevanju toplotnom energijom

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 3852/21 od 18.2.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 1926/2022 od 12.5.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih usluga

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev 4479/2021 od 28.4.2022. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PARNIČNI POSTUPAK – Delegacija i mesna nadležnost

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda R1 116/2023 od 16.3.2023. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO ODELJENJE – PARNIČNI POSTUPAK – Dozvoljenost žalbe umešača

(Sentenca iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda Рrev 1620/2022 od 10.2.2023. godine, utvrđena na sednici Građanskog odeljenja od 14.11.2023. godine) - Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 3/2023, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>