Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


JAVNE NABAVKE (UPRAVNI SUD) – Nadoknada troškova podnosiocu zahteva za zaštitu prava (član 116. stav 3. Zakona o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", broj 124/2012)


Naručilac u postupku javne nabavke mora podnosiocu zahteva za zaštitu prava, na pismeni zahtev, nadoknaditi troškove nastale po osnovu zaštite prava ukoliko je zahtev osnovan.


Iz obrazloženja:


"Članom 116. stav 3. Zakona o javnim nabavkama propisano je da ako je zahtev za zaštitu prava osnovan, naručilac mora podnosiocu zahteva za zaštitu prava na pismeni zahtev nadoknaditi troškove nastale po osnovu zaštite prava. Obrazlažući odluku o troškovima tuženi organ je naveo da utvrđeni troškovi predstavljaju stvarne izdatke koje je podnosilac zahteva imao na ime takse plaćene za podneti zahtev za zaštitu prava u iznosu od ….. dinara, na ime advokatskih troškova za sastav zahteva za zaštitu prava u iznosu od ….. dinara za sastav pismenog izjašnjenja u iznosu od ….. dinara, prema tarifnom broju 7 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, kao i troškove za uvid u spise predmeta u iznosu od …... dinara, koji su mu određeni po tarifnom broju 15 navedene tarife. Ovo sa razloga što je procenjena vrednost javne nabavke...... dinara, pa prema tarifnom broju 7 navedene tarife, za navedenu vrednost spora (1000 poena) advokatu pripada nagrada u iznosu od ….. dinara za sastavljanje zahteva za zaštitu prava, a za sastav pismenog izjašnjenja, u skladu sa tačkom 3 tarifnog broja 7 navedene tarife advokatu pripada 50% nagrade, što u konkretnom slučaju iznosi ….. dinara, dok mu za uvid u spise predmeta pripada nagrada u skladu sa tarifnim brojem 15 tarife u iznosu od 50% od nagrade iz tarifnog broja 7, što iznosi ….. dinara. Stoga je, po oceni ovog suda, pravilno tuženi organ zaključio da zahtevom traženi troškovi u iznosu od ….. dinara, odnosno …... dinara, prelaze iznos koji, shodno tarifnom br. 7 i 15 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, pripada advokatu za njegovo angažovanje."

 

Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – Autorski ugovor

(Presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 96/14 od 15. novembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 37/19 od 24. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Stevanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Korišćenje fotografija sa nečijeg profila društvene mreže

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 87/17, od 30.08.2017)


AUTORSKO PRAVO – Obaveza suda da utvrdi tačno određene činjenice povrede autorskih prava

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 br. 31/18, od 22.02.2018)


AUTORSKO PRAVO – Odgovornost za povredu autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 96/21, od 08.09.2021)


AUTORSKO PRAVO – Pravo na zadovoljenje u novcu kod povrede moralnih prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 143/16, od 25.01.2017)


AUTORSKO PRAVO – Sastavni delovi autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Broj GŽ 3845/14, od 15.08.2015)


Prikaži sve >>