Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


JAVNE NABAVKE (UPRAVNI SUD) – Nadoknada troškova podnosiocu zahteva za zaštitu prava (član 116. stav 3. Zakona o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", broj 124/2012)


Naručilac u postupku javne nabavke mora podnosiocu zahteva za zaštitu prava, na pismeni zahtev, nadoknaditi troškove nastale po osnovu zaštite prava ukoliko je zahtev osnovan.


Iz obrazloženja:


"Članom 116. stav 3. Zakona o javnim nabavkama propisano je da ako je zahtev za zaštitu prava osnovan, naručilac mora podnosiocu zahteva za zaštitu prava na pismeni zahtev nadoknaditi troškove nastale po osnovu zaštite prava. Obrazlažući odluku o troškovima tuženi organ je naveo da utvrđeni troškovi predstavljaju stvarne izdatke koje je podnosilac zahteva imao na ime takse plaćene za podneti zahtev za zaštitu prava u iznosu od ….. dinara, na ime advokatskih troškova za sastav zahteva za zaštitu prava u iznosu od ….. dinara za sastav pismenog izjašnjenja u iznosu od ….. dinara, prema tarifnom broju 7 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, kao i troškove za uvid u spise predmeta u iznosu od …... dinara, koji su mu određeni po tarifnom broju 15 navedene tarife. Ovo sa razloga što je procenjena vrednost javne nabavke...... dinara, pa prema tarifnom broju 7 navedene tarife, za navedenu vrednost spora (1000 poena) advokatu pripada nagrada u iznosu od ….. dinara za sastavljanje zahteva za zaštitu prava, a za sastav pismenog izjašnjenja, u skladu sa tačkom 3 tarifnog broja 7 navedene tarife advokatu pripada 50% nagrade, što u konkretnom slučaju iznosi ….. dinara, dok mu za uvid u spise predmeta pripada nagrada u skladu sa tarifnim brojem 15 tarife u iznosu od 50% od nagrade iz tarifnog broja 7, što iznosi ….. dinara. Stoga je, po oceni ovog suda, pravilno tuženi organ zaključio da zahtevom traženi troškovi u iznosu od ….. dinara, odnosno …... dinara, prelaze iznos koji, shodno tarifnom br. 7 i 15 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, pripada advokatu za njegovo angažovanje."

 

Dnevna ažurnost

BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 5/2020 - Sadržaj

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 5/2020, Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA – Broj 2/2020 – Naslovna strana i impresum

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA – Broj 3/2020 – Naslovna strana i impresum

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, broj 2/2020 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, broj 2/2020 - Uvodna reč

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2020, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, broj 3/2020 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, broj 3/2020 - Uvodna reč

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd)


GRAĐANSKA, PRIVREDNA I PREKRŠAJNA MATERIJA - Pravno određenje imaoca opasne stvari u kontekstu odgovornosti za štetu

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: dr Ilija Zindović, sudija Vrhovnog kasacionog suda


GRAĐANSKA, PRIVREDNA I PREKRŠAJNA MATERIJA - Pravo manjinskih akcionara na podnošenje samostalne tužbe za određivanje mera iz člana 469. stav 3. Zakona o privrednim društvim

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda


GRAĐANSKA, PRIVREDNA I PREKRŠAJNA MATERIJA - Pravo poverilaca na kamatu u stečajnom postupku

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 3/2020, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Tatjana Đurica, sudija Privrednog apelacionog suda


Prikaži sve >>