Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


OBLIGACIONO PRAVO - Gž - Ugovorna kamata, ugovorna kazna, ugovor o kredituAPELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Jasminke Stanojević, predsednika veća, Dragane Marinković i Sanje Pejović, članova veća, u parnici tužioca "Marfin bank” a.d. Beograd, koga zastupa punomoćnik AB, advokat iz Beograda, protiv tuženih BB, BB1 i BB2, koje zastupa zajednički punomoćnik BA, radi duga, odlučujući o žalbi tuženih izjavljenoj protiv presude Prvog osnovnog suda u Beogradu P 76752/10 od 15.03.2012. godine, ispravljene rešenjem istog suda P 76752/10 od 03.05.2012. godine, u sednici održanoj 19.02.2014. godine, doneo je