Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


OBLIGACIONO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – HARTIJE OD VREDNOSTI – MENIČNO PRAVO – Ugovor o poslovnom, revolving okvirnom kreditu – Pravo tuženog da ističe menične prigovore (prema tužiocu) iz osnovnog pravnog posla – Ugovaranje veće stope kamate (po padanju u docnju) u odnosu na ugovorenu stopu kamate (član 277. ZOO)Iz Obrazloženja


Članom 16. Zakona o menici, stavom prvim izreke je propisano da lica protiv kojih je i postavljen zahtev da ispune svoje obaveze iz menice ne mogu prema njenom imaocu isticati prigovore