Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA PREMA MALOLETNIKU – TROŠKOVI ODBRANE, U SLUČAJU KADA JE ANGAŽOVAN BRANILAC PO OSNOVU PUNOMOĆI I KADA SUD PREMA MALOLETNIKU IZREKNE VASPITNU MERU, ODNOSNO KADA VEĆE ZA MALOLETNIKE NAĐE DA NIJE CELISHODNO IZREĆI MALOLETNIKU KAZNU NITI VASPITNU MERU (Čl. 79. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnik lica, u vezi čl. 198. st. 1. Zakonika o krivičnom postupku)


Odnos između branioca i okrivljenog (u konkretnom slučaju maloletnika kao zastupanog lica), kada je izabran i angažovan po osnovu punomoći, je ugovorni odnos o punomoćstvu i pružanju pravne pomoći,