Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


PRIKAZ - Od­bi­ja­nje zah­te­va za iz­da­va­nje put­nih is­pra­va od stra­ne or­ga­na ko­me je pod­ne­sen ta­kav zah­tevOD­BI­JA­NJE ZAH­TE­VA ZA IZ­DA­VA­NJE PUT­NIH IS­PRA­VA

OD STRA­NE OR­GA­NA KO­ME JE POD­NE­SEN TA­KAV ZAH­TEV


Čla­nom 39. Usta­va Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, iz­ri­či­to je