Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - Broj 7/2019 - Sadržaj
S A D R Ž A J


Uvodna reč - Vujoš Tošić, sudija ........

7

IZVOD IZ IZVEŠTAJA O RADU
VIŠEG SUDA U POŽAREVCU ZA 2018. GODINU ........

9

GODIŠNJI RASPORED POSLOVA
VIŠEG SUDA U POŽAREVCU ZA 2019. GODINU ........

11

GRAĐANSKO PRAVO


Milica Arizanović
Tužba, tužbeni zahtev; zastarelost  i prekluzija ........

29

Pravni stavovi, zaključci i odgovori na sporna pravna pitanja


Sporna pravna pitanja razmatrana na zajedničkom sastanku građanskih odeljenja viših sudova sa područja nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu, radi ujednačavanja sudske prakse
u građanskoj materiji održanom dana 30.11.2018. godine
u Višem sudu u Užicu ........

37

SUDSKA PRAKSA – Sentence iz odluka suda


MATERIJALNO PRAVO


Smetanje u sudržavini objekata ........

53

Tužba zbog smetanja ........

55

Vršenje roditeljskog prava ........

58

Privremena mera u postupku radi supružničkog izdržavanja ........

61

Delimično lišenje roditeljskog prava i privremena mera ........

63

Građanskopravni aspekt međunarodne otmice dece ........

68

Naknada nematerijalne štete za duševne bolove nastale neosnovanim pritvorom ........

71

Zakonski naslednik ........

74

Naknada neimovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku ........

76

Zastarelost potraživanja anuiteta iz ugovora o kreditu ........

79

Naknada za zasade ........

81

Određivanje naknade za oduzete nepokretnosti ........

83

Zaostavština i njen sastav kao predmet nasleđivanja ........

85

Sudski depozit ........

87

Raspravljanje zaostavštine ........

91

Naslednička izjava ........

93

Postupak naplate sudske takse ........

94

Izvršenje odluke radi održavanja ličnih odnosa sa detetom ........

96

Lice lišeno poslovne sposobnosti i troškovi izvršnog postupka ........

100

Nastavak izvršnog postupka nakon njegovog zaključenja  ........

102

PROCESNO PRAVO


Delimično povlačenje tužbe ........

104

Administrativni prenos ........

105

Zakonski rok za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje ........

108

Povlačenje tužbe ........

110

Likvidacija javnog preduzeća i prekid parničnog postupka ........

111

Tužba za utvrđenje i pravni interes za njeno podnošenje ........

114

Apsolutna nenadležnost suda ........

116

Stranke ........

118

Punomoćje ........

120

Teret dokazivanja ........

121

Odbačaj žalbe vanbračnog supruga ostavilje ........

125

Odbačaj žalbe kao nedozvoljene ........

126

Odbačaj žalbe kao nepotpune........

128

Prekid parničnog postupka ........

129

Presuda zbog izostanka ........

131

Troškovi na ime odbrane po službenoj dužnosti kao predmet
posebne parnice ........

133

Zakonska zatezna kamata na troškove parničnog postupka
kao predmet posebnog postupka ........

135

Prekid žalbenog postupka ........

138

Rešenje zbog izostanka u parnici zbog smetanja poseda ........

139

KRIVIČNO PRAVO


Pravni stavovi, zaključci i odgovori na sporna pravna pitanja

Sporna pravna pitanja razmatrana na sastanku predstavnika viših sudova sa područja iz nadležnosti Apelacionog suda u Kragujevcu
u krivičnoj materiji koji je održan u Užicu dana 30.11.2018. godine ........

145

SUDSKA PRAKSA – Sentence iz odluka suda


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO


Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga ........

155

Saizvršilaštvo ........

156

Sitna krađa ........

158

Tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne i mera bezbednosti ........

160

Nedavanje izdržavanja ........

161

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO


Obustava postupka........

164

Bitna povreda odredbi krivičnog postupka ........

165

Rešenje o usvajanju žalbe ........

167

Podnesci – osnovna pravila o podnošenju ........

170

Ne bis in idem ........

172

SUDOVANJE KROZ VEKOVE


Uvodne reči - Vujoš Tomić, sudija........

177

Napomene čitaocima
o životu i delu Stevana Maksimovića (1844-1922) ........

179


Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd

 

Dnevna ažurnost

BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Uvodna reč

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED poslova Višeg suda u Požarevcu za 2019. godinu

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Diskriminacija – Organizovanje polaganja prijemnog ispita na mađarskom jeziku – Diskriminatorsko postupanje prema pripadnicima mađarske nacionalne manjine – Usvajanje tužbenog zahteva u delu i preinačavanje presude

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 207/18 od 22.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužioca izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Novom Sadu P. 371/17 od 20.10.2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Julijana Budinčević)


GRAĐANSKA MATERIJA – NAKNADA ŠTETE – Vanugovorna odgovornost – Odgovornost po osnovu krivice – Odgovornost države (član 172. stav 1. ZOO) – Nema odgovornosti države za deliktne radnje pojedinaca u društvu – Ishod krivične istrage (sam po sebi) i (ne)mogućnost kvalifikovanja rada državnog organa

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 2391/18 od 14.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Staroj Pazovi P. 774/16 od 5.4.2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Dušica Salić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – BANKARSKI POSLOVI – UGOVOR O KREDITU – Dvostrani ugovori – Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima i odredbom o promenljivoj kamatnoj stopi, sa založnim pravom-hipotekom kao obezbeđenjem potraživanja – Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti (član 133. ZOO)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 343/18 od 01.03.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Novom Sadu P. 2307/2017 od 25. oktobra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Branka Bajić)


GRAĐANSKA MATERIJA – OBLIGACIONO PRAVO – UGOVOR O KUPOPRODAJI – Konvalidacija ugovora – Isplata kupoprodajne cene (po neoverenom ugovoru o kupoprodaji motornog vozila) u celosti (i pred svedocima) i predaja vozila u državinu kupcu (sa saobraćajnom dozvolom i ključevima) – Ugovor izvršen u celini, ali ne ispunjava uslove propisane za registraciju vozila – Sticanje svojine

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1749/18 od 28.06.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tužene izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Loznici 7 P. 1359/16 od 20. februara 2018. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Radoslava Mađarov)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično preinačavanje rešenja o troškovima (sadržano u presudi) i odbijanje zahteva tužioca za isplatu zatezne kamate (na dosuđenu naknadu troškova postupka)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 316/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 266/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavala sudija Mira Tubin Čanak)


GRAĐANSKA MATERIJA – RADNO PRAVO – Naknada troškova – Naknada troškova za izhranu i za regres za godišnji odmor – Isplata novčanih potraživanja iz radnog odnosa i rok za podnošenje tužbe – Delimično usvajanje žalbe tuženog i preinačavanje presude u delu dosuđene zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl. broj Gž 1 318/18 od 19.02.2018. godine, doneta odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Zrenjaninu, posl. br. P1. 146/17 od 14. decembra 2017. godine; Presuda doneta u veću kojim je predsedavapo sudija Borivoje Gajić)


Prikaži sve >>