Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 10/2019 – Sadržaj
S A D R Ž A J


RASPORED SUDIJA VIŠEG SUDA U NOVOM SADU ZA 2019. GODINU ........

7

SUDSKA PRAKSA – Sentence ........

13

GRAĐANSKO PRAVO ........


PARNIČNI POSTUPAK


1. Privremeni zastupnik ........

17

2. Svojinska tužba za povraćaj stvari i vrednost predmeta spora ........

18

3. Spor o nepokretnosti ........

20

4. Troškovi privremenog zastupnika ........

21

5. Imenovanje naslednika ........

21

6. Prekid postupka ........

22

7. Obaveza veštaka da obavesti stranke o danu određenom za veštačenje ........

24

POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA


8. Prekid izvršnog postupka ........

25

9. Delimična izvršnost sudske odluke ........

26

10. Ispitivanje zastarelosti u izvršnom postupku ........

27

11. Obustava izvršnog postupka zbog neplaćanja predujma troškova ........

29

12. Obustava izvršnog postupka ........

30

13. Promena vlasnika i hipoteka ........

32

14. Izuzimanje od izvršenja ........

33

15. Dostavljanje rešenja o izvršenju ........

35

OBLIGACIONO PRAVO


16. Prigovor preuranjenosti tužbenog zahteva ........

36

17. Rok zastarelosti potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom ........

37

18. Košarkaška lopta kao opasna stvar........

38

19. Odgovornost za štetu nastalu usled neredovnog vršenja delatnosti održavanja državnih puteva II reda na teritoriji AP vojvodine........

39

20. Povreda časti i ugleda podnošenjem krivične prijave........

41

21. Obim vansudskog poravnanja povodom regresnog potraživanja........

43

22. Regresna odgovornost za štetu ........

45

23. Garantni fond i pravo na regres........

48

24. Kapara kod raskida predugovora........

50

25. Zatezna kamata za slučaj docnje ........

51

26. Paulijanska tužba kada je treći, sa kojim je ili u čiju korist preduzeta pravna radnja koja se pobija, otuđio korist pribavljenu raspolaganjem koje se pobija ........

52

27. Posebna cena parkiranja........

55

28. Primena jednogodišnjeg roka zastarelosti kod potraživanja po osnovu komunalnih usluga izvršenih za potrebe domaćinstva ........

56

29. Kasko osiguranje........

57

30. Troškovi obrade kredita ........

59

31. Nepunovažnost menice koja je popunjena suprotno odredbama pravnog posla koji je bio osnov za izdavanje iste kao blanko menice ........

62

32. Blanko menica ........

32

VANPARNIČNI POSTUPAK


33. Sudski depozit ........

66

SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU


34. Troškovi povodom prigovora radi povrede prava na suđenje u razumnom roku ........

67

35. Naknada troškova za sastav prigovora radi ubrzanja postupka kao imovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku........

68

Krivično pravo


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO


1. Primena načela Ne bis in idem (čl. 4 ZKP) ........

73

2. Nezakoniti dokazi (čl. 16. ZKP-a) ........

74

3. Upoznavanje sa sadržinom zapisnika o iskazima (čl. 406. ZKP) ........

75

4. Zabrana preinačenja na štetu okrivljenog - Reformatio in peius (čl. 453. ZKP) ........

76

5. Blagovremenost zahteva za trajno oduzimanje imovine (čl. 38. st. 1. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela) ........

77

KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO


6. Krivično delo neovlašćeno stavljanje u promet doping sredstva u pokušaju (čl. 39. st. 1. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu u vezi sa čl. 30. KZ) ........

78

7. Produženo krivično delo gde je bitno obeležje novačni iznos (čl. 61. stav 5. KZ) ........

79

8. Krivično delo teško ubistvo (čl. 114. tačka 5. KZ) ........

80

9. Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (čl. 246. st. 1. KZ) ........

82

10. Krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja (čl. 358. KZ) ........

83

11. Krivično delo pronevera (čl. 364. KZ) ........

84

12. Izručenje - ekstradicija sopstvenih državljana (bilateralni ugovori) ........

85

REGISTRI


Azbučni stvarni registar za Građansko pravo ........

89

Azbučni stvarni registar za Krivično pravo ........

97

Zakonski registar ........

100


Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, Broj 10/2019, Intermex, Beograd