Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU - Broj 89/2018 - SadržajS A D R Ž A J


I KRIVIČNO PRAVO ........

11

1. Prvostepeno krivično odeljenje


1.1. Krivični zakonik........

11

Proterivanje stranaca iz zemlje (Član 88. KZ) ........

11

Zastarelost krivičnog gonjenja (Član 103. stav 1. tačka 6. KZ) ........

12

Teško ubistvo – više lica (Član 114. tačka 11. KZ) ........

13

Teško ubistvo na podmukao način (Član 114. tačka 1. KZ) ........

15

Teška telesna povreda (Član 121. stav 6. u vezi stava 2. KZ) ........

16

Krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga (Član 247. stav 1. KZ) ........

17

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja (Član 289. KZ) ........

18

Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti (Član 317. stav 1. KZ) ........

19

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu (Član 344a stav 1. KZ) ........

21

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu (Član 344a KZ) ........

22

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (Član 348. KZ) ........

23

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava (Član 39. stav 1. Zakona o sprečavanju dopinga u sportu) ........

25

1.2. Zakonik o krivičnom postupku........

27

Nezakoniti dokazi (Član 16) ........

27

Ocena i sukob nadležnosti (Član 34. ZKP) ........

28

Sukob nadležnosti (Član 34. stav 1. ZKP) ........

29

Preuzimanje krivičnog gonjenja od strane oštećenog (Član 54. ZKP-a) ........

31

Zabrana napuštanja stana (Član 209. ZKP) ........

32

Branilac po službenoj dužnosti (Član 80. ZKP) ........

33

Određivanje pritvora (Član 210. ZKP) ........

35

Razlozi za određivanje pritvora (Član 211. ZKP) ........

36

Odlučivanje o pritvoru (Član 212. ZKP) ........

37

Privremena mera (Član 257. ZKP) ........

39

Povraćaj stvari oštećenom (Član 260. ZKP) ........

40

Troškovi krivičnog postupka (Član 261. ZKP) ........

41

Troškovi krivičnog postupka (Član 261 ZKP) ........

43

Obustava krivičnog postupka (Član 265. stav 1. ZKP) ........

44

Obustava postupka (Član 352. Zakonika o krivičnom postupku) ........

46

Odnos presude i optužbe (Član 420) ........

47

Odnos presude i optužbe (Član 420. ZKP-a) ........

48

Rok za izjavljivanje zahteva za zaštitu zakonitosti (Član 485. stav 4. ZKP) ........

49

Postupak za puštanje na uslovni otpust (Član 564) ........

50

Obustava primene mere bezbednosti (Član 531. ZKP) ........

52

Oduzimanje predmeta (Član 535. ZKP) ........

52

Rešenje o odbijanju izručenja (Član 28. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima) ........

54

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku - pravna sredstva (Član 3. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku) ........

55

2. Drugostepeno krivično odeljenje


2.1. Krivični zakonik ........

57

Opšta pravila o odmeravanju kazne (Član 54. KZ) ........

58

Ublažavanje kazne (Član 56. KZ) ........

59

Ugrožavanje sigurnosti (Član 138. KZ) ........

60

Uvreda (Član 170. KZ) ........

61

Nedavanje izdržavanja (Član 195. KZ) ........

61

Utaja (Član 207. KZ) ........

61

Protivpravno zauzimanje zemljišta (Član 218. KZ) ........

62

2.2.Zakonik o krivičnom postupku ........

64

Razlozi za izuzeće (Član 37. ZKP) ........

64

Povraćaj privremeno oduzetih predmeta (Član 151. ZKP) ........

64

Suđenje u odsustvu (Član 381. ZKP) ........

65

Lica ovlašćena za izjavljivanje žalbe (Član 433. stav 4. ZKP) ........

66

Zabrana preinačenja na štetu optuženog (Član 453. ZKP) ........

67

Skraćeni postupak - optuženje (Član 499. - 503. ZKP) ........

69

Odricanje od prava na žalbu (Član 510. ZKP) ........

70

II GRAĐANSKO PRAVO ........

72

2.1. Građansko materijalno pravo ........

72

Ugovor o kreditu ........

72

Ugovor o kreditu ........

73

Privremena mera u porodičnom pravu ........

74

Pravni osnov za sticanje prava svojine........

76

Diskriminacija u pružanju javnih usluga i korišćenju objekata i površina........

77

Sudske odluke donete na osnovu ustava, zakona i drugih opštih akata i postupanje sudova prilikom odlučivanja nisu akti diskriminacije........

80

Povreda prava na mirno uživanje imovine usled nepravilnog ili nezakonitog rada državnog organa ........

81

Autorsko pravna zaštita........

83

Neosnovano lišenje slobode i naknada štete........

84

Pobijanje pravnih radnji dužnika........

85

Rehabilitaciono obeštećenje........

87

Novčano obeštećenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku........

88

2.2. Građansko procesno pravo ........

91

Prethodno pitanje........

91

Prigovor nedostatka pasivne legitimacije na strani tuženog........

92

Nadležnost za utvrđivanje prava udela u privrednom društvu........

94

Javni poredak - priznanje stranih sudskih odluka........

95

Presuda Evropskog suda za ljudska prava kao strana sudska odluka........

96

Priznanje strane sudske odluke – uslovi........

98

Sudska nadležnost - ugovor o jemstvu........

99

Pravni interes za podnošenje tužbe za utvrđenje diskriminacije i naknada nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti........

101

Obezbeđenje parničnih troškova (aktorska kaucija) ........

102

Stvarna nadležnost za utvrđivanje nedozvoljenosti izvršenja........

104

Obaveza pokretanja postupka posredovanja kod poslodavca, pre podnošenja tužbe za zlostavljanje na radu sudu........

105

Troškovi postupka ........

107

Odbačaj tužbe........

109

Obeštećenje za konfiskovanu imovinu........

112

Jurisdikcioni imunitet stranih država........

112

Sukob nadležnosti........

113

Stvarna nadležnost suda u sporovima radi zaključenja kolektivnog ugovora........

114

Opoziv ugovora o poklonu zbog velike neblagodarnosti poklonoprimca prema poklonodavcu........

115

Građanskopravna neodgovornost javnog tužioca i zamenika za naknadu štete........

117

Određivanje vrednosti predmeta spora u tužbi sa zahtevom za činidbu........

118

Utvrđivanje vrednosti predmeta spora........

119

Pravna priroda rešenja o određivanju vrednosti predmeta spora........

120

2.3. Izvršni postupak........

122

Granice u odlučivanju IPV veća po prigovoru........

122

Dejstvo i izvršenje rešenja o obezbeđenju........

123

Primena odredbe čl. 368. ZPP-a u izvršnom postupku........

124

Pravo na naknadu za kašnjenje u ispunjenju novčane obaveze prema Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama u izvršnom postupku........

125

Javnotužilačka odluka o troškovima postupka........

126

Nadležnost za izvršenje u vezi sa porodičnim odnosima........

127

Određivanje izvršenja na osnovu nepravosnažnog rešenja o izdavanju platnog naloga u smislu člana 368. Zakona o parničnom postupku........

129

Odgovornost javnog izvršitelja po tužbi za naknadu štete........

130

Plan reorganizacije kao nova izvršna isprava i novi ugovor za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena........

132

Podnošenje predloga za protivizvršenje kada je izvršna isprava pravnosnažno ili konačno ukinuta, preinačena, poništena, stavljena van snage ili je na drugi način utvrđeno da nema dejstvo........

134

U predlogu za izvršenje izvršni dužnik mora biti označen u skladu sa izvršnom ispravom........

136

Predlog za izvršenje podnet protiv dužnika izvršnog dužnika........

136

Obustava postupka izvršenja........

138

Obustava postupka izvršenja........

138

III PRAKSA USTAVNOG SUDA SRBIJE

140

Povreda prava na ograničeno trajanje pritvora (Član 31. stav 1. i 3 Ustava RS) ........

140

IV DISKUSIJE


Dr Vanja Bajović
Dokazni značaj iskaza (sa)okrivljenog........

145

Branka Jevđić
Izmena načina izvršenja kazne zatvora: Opravdanost usaglašenog stava apelacionih sudova i Vrhovnog kasacionog suda........

156

Jelena Dinčić
Zahtev za ponavljanje krivičnog postupka........

174

Vladimir Vrhovšek, Petar Banovac
Vrednost predmeta spora kada se tužbenim zahtevom traži utvrđenje prava svojine na nepokretnostima i revizijski cenzus........

189

Mirjana Madić
Oduzimanje u korist opštine kod poništaja apsolutno ništavog ugovora - pravilo ili izuzetak........

196


Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 89/2018, Intermex, Beograd

 

Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – Autorski ugovor

(Presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 96/14 od 15. novembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 37/19 od 24. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Stevanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Korišćenje fotografija sa nečijeg profila društvene mreže

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 87/17, od 30.08.2017)


AUTORSKO PRAVO – Obaveza suda da utvrdi tačno određene činjenice povrede autorskih prava

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 br. 31/18, od 22.02.2018)


AUTORSKO PRAVO – Odgovornost za povredu autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 96/21, od 08.09.2021)


AUTORSKO PRAVO – Pravo na zadovoljenje u novcu kod povrede moralnih prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 143/16, od 25.01.2017)


AUTORSKO PRAVO – Sastavni delovi autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Broj GŽ 3845/14, od 15.08.2015)


Prikaži sve >>