Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


KRIVIČNO PRAVO - Zakonik o krivičnom postupku - Dozvoljenost ponavljanja krivičnog postupka (Član 470. ZKP)


Zakučivanje sporazuma o priznanju krivičnog dela ne isključuje dozvoljenost ponavljanja krivičnog postupka.


Iz obrazloženja:

"Žalbeni navodi branioca osuđene, od strane Višeg suda u Beogradu ocenjeni su osnovanim, iz razloga što je i sa stanovišta ovog suda ožalbeno rešenje zahvaćeno bitnom povredom odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 2. ZKP, koja povreda se sastoji u tome da su razlozi rešenja potpuno nejasni, zbog čega nije moguće ispitati njegovu zakonitost i pravilnost. Naime, potpuno su nejasni razlozi iz kojih prvostepeni sud zauzima stav da činjenica da je okrivljena na ročištu povodom zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela dana 02.03.2017. godine izjavila između ostalog da je sporazum dobrovoljno potpisala, da ga nije potpisala pod prisilom ili prinudom, da joj je jasno da se na taj način odriče prava na suđenje, da je navedena izjava data u prisutvu branioca okrivljene, da ista predstavlja neopoziv

 

Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – Autorski ugovor

(Presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 96/14 od 15. novembra 2018. godine - presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 37/19 od 24. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 12/2022, Intermex, Beograd, Autor sentence: Jelena Stevanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Korišćenje fotografija sa nečijeg profila društvene mreže

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 87/17, od 30.08.2017)


AUTORSKO PRAVO – Obaveza suda da utvrdi tačno određene činjenice povrede autorskih prava

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 br. 31/18, od 22.02.2018)


AUTORSKO PRAVO – Odgovornost za povredu autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 96/21, od 08.09.2021)


AUTORSKO PRAVO – Pravo na zadovoljenje u novcu kod povrede moralnih prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 143/16, od 25.01.2017)


AUTORSKO PRAVO – Sastavni delovi autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Broj GŽ 3845/14, od 15.08.2015)


Prikaži sve >>