Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - Broj 8/2017 - Sadržaj
SADRŽAJ


RASPORED SUDIJA VIŠEG SUDA U NOVOM SADU
ZA 2017. GODINU........

9

SUDSKA PRAKSA – Sentence ........

15

GRAĐANSKO PRAVO


PARNIČNI POSTUPAK


1. Pozivanje na ročište........

19

2. Žalba na rešenje o određivanju vrednost predmeta spora................

20

3. Stvarna nadležnost suda u postupku za utvrđenje nedozvoljenosti izvršenja........

21

4. Pravni interes za vođenje parničnog postupka........

22

5. Pravni interes za podnošenje tužbe........

24

6. Tužba sa posesornim i protivtužba sa petitornim zahtevom........

24

7. Odbacivanje tužbe........

26

8. Postavljanje privremenog zastupnika tuženom po službenoj dužnosti........

27

9. Punomoćnik za prijem pismena ........

28

10. Prekid postupka........

30

11. Predlog za nastavak postupka........

31

12. Nastavak parničnog postupka nakon prekida........

32

13. Troškovi predloga za mirno rešenje spora ........

33

14. Naknada dela troškova parničnog postupka tuženom kada je tužilac delimično uspeo u parnici........

34

15. Naknada prouzrokovanih troškova nezavisno od ishoda parnice........

36

16. Naknada troškova parničnog postupka........

37

17. Dokazna sredstva - suočenje stranaka........

38

18. Nejasni razlozi o bitnim činjenicama........

39

19. Sudsko poravnanje i parnični postupak........

40

POSTUPCI IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA


20. Postupak izvršenja pokrenut po službenoj dužnosti........

42

21. Organ uprave kao stranka u izvršnom postupku........

43

22. Rok za podnošenje predloga za izvršenje - odluka u sporu zbog smetanje državine........

44

23. Rok za podnošenje predloga za izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad i izvršnost izvršne isprave........

45

24. Predlog za izvršenje na založenoj pokretnoj stvari upisanoj u registar založnog prava........

46

25. Obračun kamate kao verodostojna isprava........

48

26. Izvršenje novčanog potraživanja iz porodičnih odnosa........

49

27. Vraćanje zaposlenog na rad........

50

28. Izvršenje strane sudske odluke........

51

29. Odbačaj predloga za izvršenje........

53

30. Obustavljanje sprovođenja izvršenja zbog mesne ili stvarne nenadležnosti javnog izvršitelja........

55

31. Obustava izvršnog postupka........

57

32. Naknada javnom izvršitelju za lično dostavljanje........

58

33. Odbijanje predloga za protivizvršenje bez valjanih razloga........

61

34. Tuženi ne može predložiti donošenje privremene mere........

63

35. Primarni i eventualni tužbeni zahtev
i privremena mera........

64

36. Iscrpljivanje tužbenog zahteva predloženom privremenom merom ........

65

37. Privremena mera zabrane sprovođenja izvršenja........

66

38. Privremena mera i vansudska hipoteka........

38

39. Određivanje mere obezbeđenja kojom se traži nečinjenje (uzdržavanje od određene radnje) ........

39

OBLIGACIONO PRAVO


40. Prekršajna i građanskopravna odgovornost........

72

41. Naknada štete nastale usled primene
neustavnog opšteg akta........

73

42. Naplata odnošenja smeća advokatske kancelarije........

74

43. Neovlašćeno korišćenje električne energije........

77

44. Opasne stvari koje to postaju tek pod određenim okolnostima........

79

45. Gubitak prava iz menice i stavljanje van snage rešenja o izvršenju u parničnom postupku........

80

46. Gubitak prava iz osiguranja ako je vozač posle saobraćajne nezgode napustio mesto događaja........

82

47. Zastarelost regresne tužbe ........

84

STVARNO PRAVO


48. Negatorna tužba........

86

49. Ekonomska opravdanost zahteva za uspostavljanje ranijeg stanja u sporu radi smetanja državine........

89

50. Pravo na zaštitu državine stečene potajno........

91

VANPARNIČNI POSTUPAK


51. Predmet ugovora o doživotnom izdržavanju........

92

52. Raspravljanje zaostavštine........

93

53. Naknadno pronađena imovina........

94

RADNO PRAVO


54. Odbačaj tužbe zbog prekluzije........

96

55. Dugogodišnji noćni rad i zlostavljanje na radu........

100

56. Neprimereno ponašanje, oslovljavanje i način komuniciranja kao vid zlostavljanja na radu........

103

SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU


57. Povreda prava na suđenje u razumnom roku........

105

Krivično pravo


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO


1. Slučajni dokazi (čl. 162 ZKP) ........

111

2. Vraćanje putne isprave (čl. 200 st. 4 ZKP) ........

112

3. Ispitivanje optužnice (čl. 337. ZKP) ........

113

4. Subjektivni elemenat krivičnog dela prilikom ispitivanja optužnice (čl. 338 ZKP) ........

114

5. Izmena ili podnošenje nove optužnice (čl. 409 ZKP) ........

115

6. Nadležnost suda za odlaganje izvršenja kazne po pravnosnažnosti rešenja kojim je dozvoljeno ponavljanje krivičnog postupka (čl. 477 st. 4 ZKP) ........

116

7. Zahtev za zaštitu zakonitosti u postupku za trajno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela
(čl. 483 ZKP) ........

117

8. Zahtev za izricanje jedinstvene kazne
zatvora (čl. 552 ZKP) ........

118

KRIVIČNO PRAVO – MATERIJALNO


9. Skrivljena neuračunljivost (čl. 24 st. 1 KZ) ........

120

10. Uslovni otpust (čl. 46 stav 2 tačka 2 KZ) ........

121

11. Zamena neplaćene novčane kazne kaznom zatvora
(član 51 stav 2 KZ) ........

122

12. Službeno lice (čl. 112 st. 3 t. 4 KZ) ........

123

13. Teško ubistvo na podmukao način (čl. 114 t. 1 KZ) ........

124

14. Krivično delo teško ubistvo na svirep način
(čl. 114 t. 1 KZ) ........

125

15. Krivično delo iz čl. 246 st. 1 KZ-a u produženju ........

127

16. Primena člana 4 stav 1 Zakona o amnestiji (čl. 4 st. 1 Zakona o amnestiji) ........

128

17. Primena tzv. "Marijinog zakona" u odnosu na institut uslovnog otpusta........

129

REGISTRI


Azbučni stvarni registar za građansko pravo........

133

Azbučni stvarni registar za krivično pravo........

146

Zakonski registar za građansko pravo........

150

Zakonski registar za krivično pravo ........

155
(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 8/2017, Intermex, Beograd) 

Dnevna ažurnost

BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Naslovna strana i impresum

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Posledice otvaranja stečajnog postupka – član 93. st. 1, 4. i 5. Zakona o stečaju (član 93. stav 1, član 93a stav 2. i član 93b stav 1. Noveliranog Zakona o stečaju sa izmenama 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


I - OPŠTA SEDNICA - Analiza radnog teksta Amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO – Ponavljanje krivičnog postupka i primena blažeg zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 941/2015 od 3.11.2015. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO - Troškovi krivičnog postupka

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 272/2017 od 11.4.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Povreda krivičnog zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 4/2017 od 7.2.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Pravni kontinuitet krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 384/2014 od 8.5.2014. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 22.9.2014. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 14.11.2014. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Računanje vremena zastarelosti izvršenja jedinstvene kazne izrečene u postupku za izricanje jedinstvene kazne

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 918/2016 od 20.9.2016. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 13.11.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Zastarelost krivičnog gonjenja u postupku prema maloletniku

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1422/2016 od 29.3.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>