Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN UPRAVNOG SUDA, Broj 9/2022 - SadržajSADRŽAJ


UVODNA REČ........

7

SEDNICA SVIH SUDIJA


Izveštaj o radu Upravnog suda za 2021. godinu........

11

Šestomesečni izveštaj o radu Upravnog suda po materijama
za period 01. januar 2022. do 30.06.2022. godine........

61

PRAVNI STAVOVI


PRAVNI STAVOVI utvrđeni na 93. Sednici svih sudija održanoj
dana 25.12.2019. godine........

101

Meritorno odlučivanje o aktivnoj legitimaciji Republičkog javnnog
tužioca za  podnošenje tužbe........

101

Donošenje traženog upravnog akta u toku trajanja upravnog
spora zbog "ćutanja uprave"........

102

Razlozi za prekid upravnog spora........

106

PRAVNI STAVOVI utvrđeni na 100. Sednici svih sudija
održanoj dana 08.03.2021. godine........

109

Pravnosnažna presuda suda kojom se poništava rešenje o prestanku
radnog odnosa kao osnov za ponavljanje postupka........

109

Penzijski osnov za obračun i utvrđivanje visine porodične penzije........

114

Porez na imovinu za zemljište površine preko 10 ari........

116

PRAVNI STAVOVI utvrđeni na 101. Sednici svih sudija
održanoj dana 30.06.2021. godine........

119

Ovlašćenje poverenika za informacije od javnog značaja
za odlučivanje o zahtevu za naknadu troškova........

119

Ispunjenost uslova  za refundaciju PDV-a kupcu prvog stana........

121

Prestanak  radnog odnosa Policijskom službeniku po sili zakona........

125

PRAVNI STAV utvrđen na. 105. Sednici svih sudija Upravnog
suda održanoj dana  21.06.2022. godine........

131

Dokazivanje svojstvo člana porodičnog domaćinstva kupca
prvog stana........

131

ZAKLJUČCI


ZAKLJUČAK utvrđen na 100. Sednici svih sudija
održanoj dana 08.03.2021. godine


Odbačaj žalbe koje je podneta pre isteka zakonom
proisanog roka za izdavanje rešenja........

137

ZAKLJUČAK utvrđen na 101. Sednici svih sudija
održanoj dana 30.06.2021. godine


Primena Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima
za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 41/20, 43/20) ........

143

ZAKLJUČAK utvrđen na 105. Sednici svih sudija
održanoj dana 21.06.2022. godine


Naknada troškova drugostepenog postuka pred Poverenikom
za informacije od javnog značaja........

147

SENTENCE


PROCESNO PRAVO


Odlučivanje o priznavanju svojstva stranke u upravnom postupku........

157

Kadrakter akta - rešenja o prestanku radnog odnosa predsednika
poslaničke grupe........

159

Kadrakter akta -  Odluke direktora Republičke agencije
za mirno rešavanje radnih sporova........

162

Karakter akta - Rešenja Ministarstva trgovine, turizma
i telekomunikacija o privremenom oduzimanju robe donetog
u vršenju inspekcijskog nadzora........

166

Karakter akta -  Odluke Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije
o  prigovoru protiv odluke Suda časti Inženjerske komore Srbije........

171

Urednost dostave žalbe elektronskim putem........

176

Karakter akta -  kojim se dozvoljava  ponavljanje postupka
i određuje obim ponavljanja........

177

Karakter akta - rešenja  o prigovoru kandidata ........

180

Karakter akta -  Odluke o prigovoru na pravilnost opšteg uspeha
ostvarenog na pravosudnom ispitu........

183

MATERIJALNO PRAVO


Svojstvo preduzetnika i njegova prava........

187

Pravne posledica pokretanja krivičnog postupka koje se odnose
na ograničenje sloboda i prava državnog službenika........

191

Napredovanje u više zvanje policijskog službenika........

195

TEMA BROJA


Nadležnost Upravnog suda
- priredila Zorica Kitanović, Sudija Upravnog suda........

201


Iz Biltena Upravnog suda, Broj 9/2022, Intermex, Beograd

 

Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – Idejno rešenje

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 101/21 od 13. januara 2022. godine - presuda Višeg suda u Beogradu P4 173/17 od 1. februara 2021. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Vesna Dželetović Cucić, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ustupanje imovinskih autorskih prava trećem licu

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 1/23 od 30. marta 2023. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 252/17 od 14. septembra 2022. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Marković Radojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Zaštita oznake poznate javnosti

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 40/23 od 16. marta 2023. godine – presuda Višeg suda u Beogradu p4 110/18 od 8. decembra 2022. godine) - Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd, autor sentence: Ivana Marković radojević, Sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU – Broj 13/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 13/2023, Intermex, Beograd


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – I – Uvodna reč glavnog i odgovornog urednika biltena

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – III – Pravo na život i pogrešne presude

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU, Broj 13/2023 – IV – Informacija u masmedijima i pravo na odgovor

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, Broj 13/2023, Intermex, Beograd) - Autor teksta: dr Dragica Popesku - sudija Apelacionog suda u Beogradu


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU – Broj 94/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 94/2023, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U KRAGUJEVCU – Broj 1/2023 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Kragujevcu, broj 1/2023, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>