Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


GRAĐANSKO ODELJENJE - STVARNO PRAVO - STICANJE SVOJINE ODRŽAJEM OD STRANE POSREDNOG DRŽAOCA STVARI


Savesni držalac koji je bio u posrednoj državini stvari može steći pravo svojine održajem u smislu odredbe člana 28. stav 4. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa.


Iz obrazloženja:


"Pravilnom pravnom ocenom utvrđenih činjenica prvostepeni sud je zaključio da je tužilac savestan držalac dela katastarske parcele tužene i kako taj održaj traje duže od 30 godina, utvrdio je da je tužilac na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa stekao pravo svojine na delu katastarske parcele tužene. Kako je tužilac održajem stekao pravo svojine na delu katastarske parcele na kome je tužena imala pravo svojine i kako je tužena od 2008. godine kada je postavila žičanu ogradu između katastarskih parcela stranaka u državini predmetnog dela katastarske parcele 860 KO Mosna, tužilac ima pravo, u smislu člana 37. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, da od tužene kao držaoca traži predaju u posed tog dela katastarske parcele 860. KO Mosna, jer ta odredba propisuje da vlasnik može tužbom zahtevati od držaoca povraćaj individualno određene stvari. Vlasnik samo mora dokazati da na stvari čiji povraćaj traži ima pravo svojine, kao i da se stvar nalazi u faktičkoj vlasti tuženog. U ovoj parnici tužilac je dokazao da na osnovu održaja ima pravo svojine na spornom delu katastarske parcele 860. KO Mosna a između parničnih stranaka nije sporno da se taj deo katastarske parcele trenutno nalazi u državini tužene.

 

Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2018. GODINU

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


AUTORSKO PRAVO – Scenarista prvih delova serijala autorskih dela – Prava nakon prenošenja prava na iskorišćavanje (konkretnih delova serijala)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 125/16 od 15.09.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 142/11 od 13.04.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


BILTEN APELACIONOG SUDA U KRADGUJEVCU - broj 1/2018 - Naslovna strana i impresum

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Naslovna i impresum

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Uvodna reč

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 6/2018 – Naslovna strana i impresum

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>