Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


UPRAVNO – PROCESNO PRAVO – Nadležnost ministarstva nadležnog za poslove finansija, kao drugostepenog organa da rešava po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rešenja donetih u poreskom postupku kao i po žalbama izjavljenim protiv akta koje donose jedinice lokalne samouprave (Član 2a stav 1. i član 165. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administarciji - “Sl. glasnik RS, br. 80/2002 ... 108/2016 i član 25. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - "Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
Ministarstvo nadležno za poslove finansija, nadležno je da od 01.07.2017. godine, kao drugostepeni organ, rešava po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rešenja donetih u poreskom postupku kao i po žalbama