Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN UPRAVNOG SUDA - Broj 8/2019 - SadržajСАДРЖАЈ


УВОДНА РЕЧ


Председник Управног суда, судија Јелена Ивановић
ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ПРАВЦИ РАЗВОЈА УПРАВНОГ СУДСТВА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ........

5
СЕДНИЦА СВИХ СУДОВА


Годишњи Извештај о раду Управног суда по материјама
за период од 01. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године ........

23

Шестомесечни извештај о раду Управног суда по материјама
за период 01. јануар 2019. до 30.06.2019. године........

91

Измена годишњег распореда послова Управног суда за 2019. годину ........

133ПРАВНИ СТАВОВИ


Правни ставови утврђени на 74. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 04.12.2017. године ........

143

Правни ставови утврђен на 77. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 29.03.2018. године ........

156

Правни став утврђен на 79. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 26.06.2018. године ........

164

Правни ставови утврђени на. 83. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 29.10.2018. године ........

165

Правни ставови утврђени на. 88. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 22.04.2019. године ........

170ЗАКЉУЧЦИ


Закључак утврђен на 74. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 04.12.2017. године ........

175

Закључак утврђен на 83. седници свих судија одржаној дана 29.10.2018. године ........

185

Закључак утврђен на 86. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 27.12.2018. године ........

190

Закључак утврђен на 88. Седници свих судија Управног суда одржаној дана 22.04.2019. године ........

194СЕНТЕНЦЕ


ПРОЦЕСНО ПРАВО


Надлежност за одлучивање о жалби изјављеној против решења дистрибутера топлотне енергије, којим је одбијен захев за искључење са ситема даљинског грејања ........

201

Правна природа пореског поступка ........

205

Поступање другостепеног органа у ситуацији када првостепени орган накнадно изда решење ........

208

Активна легитимација акционара циљног друштва за вођење управног спора против решења комисије за хартије од вредности о одобрењу објављивања понуде за преузимање акција ........

210

Надлежност Управног суда ........

218

Надлежност министарства надлежног за послове финансија, као другостепеног органа да решава по жалбама изјављеним против првостепених решења донетих у пореском поступку као и по жалбама изјављеним против акта које доносе јединице локалне самоуправе ........

221

Дозвољеност тужбе за понављање постука у ствари престанка и доделе мандата одборника ........

223МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО


Сукоб интереса ........

226

Право државног службеника на напредовање у виши платни разред по основу оцењивања........

229


(Iz Biltena Upravnog suda, broj 8/2019, Intermex, Beograd)


 

Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU – 10/2020 – Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, Broj 10/2020, Intermex, Beograd


BILTEN KOMORE IZVRŠITELJA - broj 7/2020 - Sadržaj

Iz Biltena Komore Izvršitelja, broj 7/2020 - Intermex, Beograd


DISKRIMINACIJA – Obaveza imunizacije

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž. 2021/19 od 30. maja 2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, Broj 10/2020, Intermex, Beograd, Autor sentence: Branka Bajić, sudija


DISKRIMINACIJA – Pravo na upotrebu maternjeg jezika na prijemnom ispitu

(Iz presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 207/18 od 22. marta 2018. godine, potvrđene presudom Vrhovnog kasacionog suda Rev 3807/2018 od 12.07.2018. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, Broj 10/2020, Intermex, Beograd, Autor sentence: Julijana Budinčević, sudija


GRAĐANSKO PRAVO – Sporna pravna pitanja – BEZ JEDINSTVENOG STAVA – Neovlašćena potrošnja, isključenje, obustava i ograničenje isporuke električne energije (član 198. st. 1. tač. 5. Zakona o energetici) – Osnov za potraživanje naknade propisane za takvu potrošnju

(Sporno pravno pitanje, razmatrano na zajedničkom sastanku apelacionih sudova, u Nišu, 14.06.2019. godine, na kojem NIJE postignuto usaglašeno mišljenje) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 10/2020, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PRAVO – Sporna pravna pitanja – BEZ JEDINSTVENOG STAVA – PARNIČNI POSTUPAK – Zastupanje zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija i čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije

(Sporno pravno pitanje, razmatrano na zajedničkom sastanku apelacionih sudova, u Kragujevcu, 12.09.2019. godine, na kojem NIJE postignuto usaglašeno mišljenje) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 10/2020, Intermex, Beograd


GRAĐANSKO PRAVO – Sporna pravna pitanja – USAGLAŠENI ODGOVORI – PARNIČNI POSTUPAK – RADNO PRAVO – Naknada zarade – Osnovica za obračun naknade zarade za korišćenje godišnjeg odmora

(Jednoglasno usvojen odgovor na sporno pravno pitanje, razmatrano na zajedničkom sastanku apelacionih sudova, u Nišu, 14.06.2019. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 10/2020, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>