Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


UPRAVNO-SUDSKA ZAŠTITA U PRIMENI ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI


Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji (''Službeni glasnik RS'' br. 75/2014 - u daljem tekstu: Zakon) je stupio na snagu 22.07.2014. godine i prestaje da važi nakon godinu dana bez

 

Dnevna ažurnost

PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Posledice otvaranja stečajnog postupka – član 93. st. 1, 4. i 5. Zakona o stečaju (član 93. stav 1, član 93a stav 2. i član 93b stav 1. Noveliranog Zakona o stečaju sa izmenama 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – Rev – STVARNO PRAVO - IZVRŠENJE – Svojina na stanu vanknjižnog vlasnika

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 3183/2017 od 10. maja 2018. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Milomir Nikolić


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – Rev2 – PARNIČNI POSTUPAK – RADNO PRAVO – PRESTANAK RADNOG ODNOSA – Radni odnos na određeno vreme (radi zamene odsutnog zaposlenog - do njegovog povratka) – Nemogućnost “prerastanja” radnog odnos na određeno vreme (u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja) u radni odnos na neodređeno vreme (shodno posebnom zakonu - Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a ne – Zakonu o radu)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 1560/2017 od 7. decembra 2017. godine, doneta odlučujući o reviziji izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 478/17 od 01.03.2017. g. donetoj po žalbi na presudu Osnovnog suda u Novom Sadu P1 121/16 od 05.12.2016. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Predrag Trifunović


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – Rev2 – PARNIČNI POSTUPAK – RADNO PRAVO – PRESTANAK RADNOG ODNOSA – Zloupotreba prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad (“zloupotreba bolovanja”)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 842/2017 od 30. novembra 2017. godine, doneta odlučujući o reviziji izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 2907/16 od 19.10.2016. godine, donetoj po žalbi na presudu Osnovnog suda u Osnovnog suda u Somboru P1 268/14 od 25.02.2016. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavala sudija Branislava Apostolović


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – Rev2 – PARNIČNI POSTUPAK – RADNO PRAVO – Rokovi za sudsku zaštitu prava zaposlenih

(Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 2855/2017 od 7. decembra 2017. godine, doneto odlučujući o reviziji izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Novom Sadu Gž1 109/2017 od 12.07.2017. godine, donetoj po žalbi na rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu P1 461/16 od 06.04.2017. godine) – Rešenje doneto u Veću kojim je predsedavao sudija Milomir Nikolić


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – Rev2 – PARNIČNI POSTUPAK – RADNO PRAVO – ZABRANA DISKRIMINACIJE – Diskriminatorsko ponašanje

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 2345/2016 od 29. novembra 2017. godine, doneta odlučujući o reviziji izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž1 694/16 od 09.06.2016. godine, donetoj po žalbi na presudu Višeg suda u Beogradu P1 62/15 od 04.12.2015. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Predrag Trifunović


PRESUDE I REŠENJA VKS – GRAĐANSKA MATERIJA – Rev2 – PARNIČNI POSTUPAK – RADNO PRAVO – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – Radni odnos na određeno vreme (zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme - do povratka odsutnog zaposlenog) – Nepostojanje limitacije trajanja (12 meseci) radi zamene odsutnog zaposlenog (može trajati kraće ili duže, zavisi od vremenskog perioda odsutnosti zaposlenog radnika)

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 2374/2016 od 7. decembra 2017. godine, doneta odlučujući o reviziji izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž1 1361/16 od 01.06.2016. godine, donetoj po žalbi na delimičnu presudu Osnovnog suda u Velikoj Plani, SJ u Smederevskoj Palanci P1 1132/13 od 20.05.2015. godine) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Predrag Trifunović


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Odlučivanje o predlogu za otvaranje stečajnog postupka (ceneći ispunjenost uslova u odnosu na potraživanje na koje se pozvao poverilac) – čl. 11, 55. i 56. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014, sa napomenom u vezi Izmene 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


Prikaži sve >>