Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


ŠTRAJK I PRESTANAK RADNOG ODNOSA


Uvod


Štrajk1 (prekid rada) je (ne samo) srpska realnost. Uzroci su mnogostruki: slaba privreda osiromašena ranijim sankcijama i ratom, lošim privatizacijama, neodgovornim rukovođenjem, nepoštovanjem prava zaposlenih, slabom sindikalnom


1 eng. "stri­ke" vo­di po­re­klo od to stri­ke sail i zna­či za­u­sta­vi­ti plo­vid­bu; pr­vo­bit­no je pred­sta­vlja­lo kri­vič­no de­lo, ka­sni­je gra­đan­ski de­likt, u ne­kim pra­vi­ma prav­no ne­re­gu­li­san (u En­gle­skoj po­sto­ji slo­bo­da štraj­ka); u na­šoj ze­mlji po­stao je ustav­no pra­vo po­čev od 1988. go­di­ne.  Po Evrop­skoj so­ci­jal­noj po­ve­lji (1961. go­di­na) štrajk je  pra­vo ko­je se pri­zna­je sin­di­ka­ti­ma.

 

Dnevna ažurnost

(Rešenje Višeg suda u Valjevu, Gž. 582/17 od 25.05.2017)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - broj 8/2017 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 8/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU, Broj 88/2017, Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 88/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - broj 7/2016 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 7/2016, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - Broj 5-2017 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 5-2017, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - Uvodna reč

(Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 5-2017, Intermex, Beograd)


Činjenica da je u slučaju obavezne odbrane osumnjičeni u policiji saslušan bez prisustva branioca nije od značaja za zakonitost i pravilnost presude, jer izneta odbrana nije korišćena kao dokaz.

(Presuda Osnovnog suda u Kragujevcu 10K- 1291/15 od 16.06.2016. godine i presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Kž1- 163/17 od 13.02.2017)


Prikaži sve >>