Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


KRIVIČNO ODELJENJE - PRAVNA SHVATANJA I ZAKLJUČCI


Z A K LJ U Č A K


Po­na­vlja­nje po­stup­ka za od­u­zi­ma­nje imo­vi­ne pro­is­te­kle iz kri­vič­nog de­la okon­ča­nog prav­no­sna­žnim re­še­njem o traj­nom od­u­zi­ma­nju imo­vi­ne pro­is­te­kle iz kri­vič­nog de­la do­zvo­lje­no je po pra­vi­li­ma za po­na­vlja­nje kri­vič­nog po­stup­ka okon­ča­nog prav­no­sna­žnom pre­su­dom bez ob­zi­ra što se for­ma te od­lu­ke na­zi­va re­še­njem a iz raz­lo­ga što je ta­kvo prav­no­sna­žno re­še­nje u po­stup­ku od­u­zi­ma­nja imo­vi­ne pro­is­te­kle iz kri­vič­nog de­la, po svo­joj prav­noj pri­ro­di

 

Dnevna ažurnost

(Rešenje Višeg suda u Valjevu, Gž. 582/17 od 25.05.2017)


Bilten Komore izvršitelja, broj 5-2018 - Sadržaj

(Iz Biltena Komore izvršitelja, broj 5-2018, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - broj 8/2017 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 8/2017, Intermex, Beograd)


AUTORSKO PRAVO - Ograničenje prava srodnih autorskom pravu - Fonogram

(Presuda Privrednog apelacionog suda Pž 3805/16 od 9. 2. 2017)


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU, Broj 88/2017, Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 88/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU - broj 7/2016 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Novom Sadu, broj 7/2016, Intermex, Beograd)


Prikaži sve >>