Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike
ГРА­ЂАН­СКА СЕК­ЦИ­ЈА


О­­КР­­УГЛИ СТО­

"О СПОР­НИМ ПИ­ТА­Њ­И­МА ИЗ­­ВР­ШНОГ
ПО­СТУП­КА"


СА­ОП­ШТЕ­ЊА СУ­ДО­ВА


ПРИ­ВРЕД­НИ АПЕ­ЛА­ЦИ­О­НИ СУД


ИЗ­ВР­ШЕ­ЊЕ И ОБЕЗ­БЕ­ЂЕ­ЊЕ - ПИ­ТА­ЊА И ОД­ГО­ВО­РИ


X

ОБЕЗ­БЕ­ЂЕ­ЊЕ


84. Пи­та­ње:

Чл. 270. и 271. За­ко­на о из­вр­ше­њу и обез­бе­ђе­њу код за­сни­ва­ња за­ло­жног пра­ва на не­по­крет­но­сти на осно­ву из­вр­шне ис­пра­ве, да ли у ре­ше­њу тре­ба на­ве­сти да се на­ла­же РГЗ Слу­жби за ка­та­стар не­по­крет­но­сти да из­вр­ши упис, по­ред

 

Dnevna ažurnost

Prikaži sve >>