Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnikeГРА­ЂАН­СКА СЕК­ЦИ­ЈА


О­­КР­­УГЛИ СТО­

"О СПОР­НИМ ПИ­ТА­Њ­И­МА ИЗ­­ВР­ШНОГ
ПО­СТУП­КА"


СА­ОП­ШТЕ­ЊА СУ­ДО­ВА


ПРИ­ВРЕД­НИ АПЕ­ЛА­ЦИ­О­НИ СУД


ИЗ­ВР­ШЕ­ЊЕ И ОБЕЗ­БЕ­ЂЕ­ЊЕ - ПИ­ТА­ЊА И ОД­ГО­ВО­РИ


VI­II

ОБ­У­СТА­ВА ИЗ­ВР­ШЕ­ЊА


70. Пи­та­ње:

Суд је до­нео ре­ше­ње ко­јим је од­ре­ђе­но из­вр­ше­ње на нов­ча­ним сред­стви­ма на ра­чу­ну из­вр­шног ду­жни­ка. У да­љем то­ку по­ступ­ка, суд је за­кључ­ком по­звао из­вр­шног по­ве­ри­о­ца у сми­слу чла­на 187. За­ко­на о из­вр­ше­њу и обез­бе­ђе­њу да

 

Dnevna ažurnost

Prikaži sve >>